​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מינהלת התחדשות עירונית

מינהלת התחדשות עירונית היא שלוחה של עיריית ראשון לציון, הכפופה לראש העירייה ולמנכ"ל העירייה. המינהלת ממומנת על ידי העירייה ומשרד השיכון, ופועלת ללא מטרת רווח. ​​
​​הקמת המינהלת בינואר 2016 היוותה שלב חשוב ומשמעותי בתהליך ההתחדשות העירונית אותו מקדמת עיריית ראשון לציון. 

​מטרות המינה​​​לת

  • ליווי התכנון של תכניות בניין העיר הרלוונטיות לשכונת רמת אליהו ולשכונות הקולטות.
  • גיבוש המבנה האירגוני, גיוס צוות המינהלת והיועצים החיצוניים. 
  • גיבוש נהלי עבודה של המינהלת והפעלתה בתיאום ובכפיפות להנהלת העירייה.
  • פעילות מול תושבי השכונה להסברת התוכנית כדי לקבל את הסכמת התושבים להליך וסיוע לתושבים בכל שלבי הפרויקט, עד לקבלת מפתח לדירה חדשה.
  • ניהול המגעים עם גורמי המדינה באשר לביצוע הפרויקט, לרבות תיאום מכרזים מול רשות מקרקעי ישראל ופעילות מול יזמים שיפעלו בשכונה ובשכונות הקולטות.
  • אחריות לתיאום עבודות הפיתוח והבנייה הציבורית ברמת אליהו, מול העירייה ומול החברה הכלכלית.
  • טיפול בחסמים והתנגדויות במידה ויהיו.
  • מתן מענה כולל לתושבים בכל הקשור לפרויקט, בהיבטים המשפטיים, הכלכליים וכל נושא אחר הקשור לפרויקט. 

המינהלת תלווה את תכנון השכונות רמת אליהו, נחלת יהודה וצריפין, ותפעל במקביל מול תושבי השכונה בהיבט החברתי/ קהילתי, על מנת לקדם את תכנית פינוי בינוי ולהביא לשיפור רמת החיים של התושבים ולהקמת שכונה חדשה ומודרנית.​

מפה של שכונת רמת אליהו והבניינים המיועדים לתכנית​​

ברוכים הבאים- מצגת לאסיפת דיירים

שאלון מיפוי צרכים להורדה​

הסכמים​

הסכם רכישה דיירים-מדינה (עברית)

הסכם מכירה קבלן-דייר (עברית)

מפרט טכני קבלן-דייר (עברית)

כתב הסכמה לתכנון ניהול ופיקוח פרויקט (עברית)​

הסכם רכישה דיירים-מדינה (אמהרית)

נספח יפוי כח להסכם הרכישה (אמהרית)

כתב הסכמה לתכנון ניהול ופיקוח פר​​ויקט (אמהרית)

הסכם רכישה דיירים-מדינה (רוסית)​

כתב הסכמה לתכנון ניהול ופיקוח פרויקט (רוסית)


כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתטלפונים נוספיםיצירת קשרtrue

​​​​​​​