​הסכמים​

הסכם רכישה דיירים-מדינה (עברית)

הסכם מכירה קבלן-דייר (עברית)

מפרט טכני קבלן-דייר (עברית)

כתב הסכמה לתכנון ניהול ופיקוח פרויקט (עברית)​

הסכם רכישה דיירים-מדינה (אמהרית)

נספח יפוי כח להסכם הרכישה (אמהרית)

כתב הסכמה לתכנון ניהול ופיקוח פר​​ויקט (אמהרית)

הסכם רכישה דיירים-מדינה (רוסית)​

כתב הסכמה לתכנון ניהול ופיקוח פרויקט (רוסית)

המידע המופיע באתר הינו מידע בסיסי המסביר את התהליכים למימוש פרוייקט התחדשות עירונית בשכונת רמת אליהו ואין לראות במידע המוצג תחליף לייעוץ משפטי או לאנשי מקצוע אחרים. המנהלת לא תישא בכל אחריות שהיא בגין המידע המוצג באתר.