הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הודעה לציבור בדבר מסירת הודעת חדילה מגבייה

 הודעות ועדכונים

תיאור

​​ת"צ 22302-07-18 יעד שיאן נדל"ן בע"מ נ' עיריית ראשון לציון

​1. ביום 09.07.2018 הוגשה לבית המשפט לעניינים מנהליים בלוד בקשה לאישור תובענה כייצוגית כנגד עיריית ראשון לציון (להלן: המשיבה) במסגרת ת"צ 220302-07-18 יעד שיאן נדל"ן נ' עיריית ראשון לציון (להלן: בקשת האישור).

2. במסגרת בקשת האישור נטען כי המשיבה הפרה את הוראות הדין ולרבות פסק הדין שניתן בעניינה ביום 09.09.2013 בת"צ 26550-03-12 אולפינר ואח' נ' עיריית ראשון לציון ואח' (להלן:"פסק דין אולפינר") והשיבה כספי היטל השבחה, אשר נקבע כי נגבו ביתר, מבלי שהוסיפה לסכומי הקרן הפרשי ריבית והצמדה כדין. 

3. הגדרת הקבוצה אשר ייצוגה התבקש במסגרת בקשת האישור כללה מי שהמשיבה השיבה לידיו ב- 24  החודשים שקדמו להגשת בקשת האישור היטלי השבחה אשר שולמו ביתר, וזאת מכוח החלטת שמאי המכריע או החלטת ועדת הערר בהליך שהוגש לפי התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ו-1965, ללא תוספת של הפרשי ריבית והצמדה כדין.

4. ביום 08.12.2018 הגישה המשיבה הודעה בדבר חדילה מגבייה בהתאם להוראת סעיף 9(ב) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006. במסגרת הודעת החדילה שבה והתחייבה המשיבה להשיב היטלי השבחה שנגבו ביתר בתוספת הפרשי ריבית והצמדה וכדלקמן:

א. סכום היטל ההשבחה שהופחת בהליכים לפי התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965  יושב בתוספת ריבית ביחס לתקופה שממועד התשלום ועד למועד פרסום החלטת השמאי המכריע או יום מתן החלטת ועדת הערר (לפי העניין; להלן: "יום מתן ההחלטה לוועדה המקומית"), כאשר הריבית ביחס לתקופה זו תחושב בהתאם לסעיף 4 לחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961 (להלן: "חוק פסיקת ריבית"); כל עוד הסכום שהופחת הושב תוך 30 יום מיום מתן ההחלטה לוועדה המקומית הריבית הנ"ל תחושב אף ביחס לתקופה שעד 30 יום לאחר מתן ההחלטה לוועדה המקומית.
ב. ככל שהיטל ההשבחה שנגבה ביתר לא הושב בתוך תקופת 30 הימים שלאחר יום מתן ההחלטה לוועדה המקומית תבוצע השבה של סכום היטל ההשבחה שהופחת בתוספת הפרשי ריבית פיגורים עונשית בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם-1980, שיחושבו החל מיום מתן ההחלטה לוועדה המקומית ועד למועד ההשבה בפועל.

5. מובהר כי בהתאם להודעת החדילה הסדר הריבית המופחתת, לפי חוק פסיקת ריבית, יעמוד בתקוף כל עוד סכום היטל ההשבחה שהופחת הושב תוך 30 יום מיום מתן ההחלטה לוועדה המקומית ואולם מקום בו הסכום שהופחת לא הושב בתוך תקופת 30 הימים שחלפו ממועד מתן ההחלטה לוועדה, הרי אז הסכום שהופחת יושב בתוספת ריבית פיגורים בהתאם לחוק הרשויות המקומיות חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם-1980, וריבית הפיגורים תחושב החל ממועד מתן ההחלטה ועד למועד ההשבה בפועל.

6. בהתאם להוראת סעיף 9(ב) לחוק תובענות ייצוגיות משהוגשה הודעת חדילה מגביה ע"י המשיבה הורה בית המשפט על דחיית הבקשה לאישור התובענה כייצוגית.  עם זאת זכאי כל אחד מחברי הקבוצה להגיש תביעה פרטנית כנגד המשיבה, שלא במסגרת התביעה הייצוגית, במסגרתה יוכל לתבוע את הפרשי הריבית להם הינו זכאי בהתאם לעקרונות שפורטו בהודעת החדילה.

7. הודעה זו מתפרסמת בהתאם להחלטת בית המשפט לעניינים מנהליים בלוד.  

תמונה
לתשומת לבכם
תאריך 08/01/2020
קישור חליפי
קטגוריה אזור קידום (פלאזמה); הודעות רצות (footer)
תאריך תפוגה 16/01/2020
קהלי יעד לקישור  
תחומי עניין לקישור  
רשימת דפי לובי  
הודעת פלאזמה לא
נעיצת הודעה לא
קבצים מצורפים
לתשומת לבכם
תאריך: 08/01/2020

​​ת"צ 22302-07-18 יעד שיאן נדל"ן בע"מ נ' עיריית ראשון לציון

​1. ביום 09.07.2018 הוגשה לבית המשפט לעניינים מנהליים בלוד בקשה לאישור תובענה כייצוגית כנגד עיריית ראשון לציון (להלן: המשיבה) במסגרת ת"צ 220302-07-18 יעד שיאן נדל"ן נ' עיריית ראשון לציון (להלן: בקשת האישור).

2. במסגרת בקשת האישור נטען כי המשיבה הפרה את הוראות הדין ולרבות פסק הדין שניתן בעניינה ביום 09.09.2013 בת"צ 26550-03-12 אולפינר ואח' נ' עיריית ראשון לציון ואח' (להלן:"פסק דין אולפינר") והשיבה כספי היטל השבחה, אשר נקבע כי נגבו ביתר, מבלי שהוסיפה לסכומי הקרן הפרשי ריבית והצמדה כדין. 

3. הגדרת הקבוצה אשר ייצוגה התבקש במסגרת בקשת האישור כללה מי שהמשיבה השיבה לידיו ב- 24  החודשים שקדמו להגשת בקשת האישור היטלי השבחה אשר שולמו ביתר, וזאת מכוח החלטת שמאי המכריע או החלטת ועדת הערר בהליך שהוגש לפי התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ו-1965, ללא תוספת של הפרשי ריבית והצמדה כדין.

4. ביום 08.12.2018 הגישה המשיבה הודעה בדבר חדילה מגבייה בהתאם להוראת סעיף 9(ב) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006. במסגרת הודעת החדילה שבה והתחייבה המשיבה להשיב היטלי השבחה שנגבו ביתר בתוספת הפרשי ריבית והצמדה וכדלקמן:

א. סכום היטל ההשבחה שהופחת בהליכים לפי התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965  יושב בתוספת ריבית ביחס לתקופה שממועד התשלום ועד למועד פרסום החלטת השמאי המכריע או יום מתן החלטת ועדת הערר (לפי העניין; להלן: "יום מתן ההחלטה לוועדה המקומית"), כאשר הריבית ביחס לתקופה זו תחושב בהתאם לסעיף 4 לחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961 (להלן: "חוק פסיקת ריבית"); כל עוד הסכום שהופחת הושב תוך 30 יום מיום מתן ההחלטה לוועדה המקומית הריבית הנ"ל תחושב אף ביחס לתקופה שעד 30 יום לאחר מתן ההחלטה לוועדה המקומית.
ב. ככל שהיטל ההשבחה שנגבה ביתר לא הושב בתוך תקופת 30 הימים שלאחר יום מתן ההחלטה לוועדה המקומית תבוצע השבה של סכום היטל ההשבחה שהופחת בתוספת הפרשי ריבית פיגורים עונשית בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם-1980, שיחושבו החל מיום מתן ההחלטה לוועדה המקומית ועד למועד ההשבה בפועל.

5. מובהר כי בהתאם להודעת החדילה הסדר הריבית המופחתת, לפי חוק פסיקת ריבית, יעמוד בתקוף כל עוד סכום היטל ההשבחה שהופחת הושב תוך 30 יום מיום מתן ההחלטה לוועדה המקומית ואולם מקום בו הסכום שהופחת לא הושב בתוך תקופת 30 הימים שחלפו ממועד מתן ההחלטה לוועדה, הרי אז הסכום שהופחת יושב בתוספת ריבית פיגורים בהתאם לחוק הרשויות המקומיות חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם-1980, וריבית הפיגורים תחושב החל ממועד מתן ההחלטה ועד למועד ההשבה בפועל.

6. בהתאם להוראת סעיף 9(ב) לחוק תובענות ייצוגיות משהוגשה הודעת חדילה מגביה ע"י המשיבה הורה בית המשפט על דחיית הבקשה לאישור התובענה כייצוגית.  עם זאת זכאי כל אחד מחברי הקבוצה להגיש תביעה פרטנית כנגד המשיבה, שלא במסגרת התביעה הייצוגית, במסגרתה יוכל לתבוע את הפרשי הריבית להם הינו זכאי בהתאם לעקרונות שפורטו בהודעת החדילה.

7. הודעה זו מתפרסמת בהתאם להחלטת בית המשפט לעניינים מנהליים בלוד.