הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

שימו לב - הודעה בדבר ספירת הימים במערכת רישוי זמין בעת ההתמודדות עם נגיף הקורונה

 הודעות ועדכונים

תיאור

​​​ספירת הימים במערכת רישוי זמין בעת ההתמודדות עם נגיף הקורונה:

  1. תקנות התכנון והבניה (רישוי ובניה) קובעות בסעיף 9 (ג) כי "מבלי לגרוע מן האמור בתקנה משנה (א) ו-(ב), במקרה של אירוע, ובכלל זה פגעי טבע, התקפה כהגדרה בחוק התגוננות אזרחית, התשי"א 4924, או תקלה בפעילות מערכת המחשוב של הועדה המקומית, שמונעת מרשות רישוי מסוימת לטפל בבקשות לפי​ תקנות אלו במשך יום אחד ברציפות או יותר, ולאחר שמנהל מינהל התכנון אישר, לא תובא תקופת האירוע במניין הימים לגבי אותן בקשות והודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של מינהל התכנון".

  2. לאור ההנחיות החדשות בנוגע להתמודדות עם נגיף הקורונה, ובאישורה של מנהלת מינהל התכנון לא תובא תקופת האירוע במניין הימים ממחר (42.20.02) ועד להודעה חדשה.

להנחיה הרשמית של מנהל התכנון>​

תמונה
לתשומת לבכם
תאריך 15/03/2020
קישור חליפי
קטגוריה אזור קידום (פלאזמה); הודעות רצות (footer); מה חדש לובי; נושאים פופולריים לובי
תאריך תפוגה 30/05/2020
קהלי יעד לקישור  
תחומי עניין לקישור בנייה והתחדשות עירונית
רשימת דפי לובי תכנון ובנייה
הודעת פלאזמה לא
נעיצת הודעה לא
קבצים מצורפים
לתשומת לבכם
תאריך: 15/03/2020

​​​ספירת הימים במערכת רישוי זמין בעת ההתמודדות עם נגיף הקורונה:

  1. תקנות התכנון והבניה (רישוי ובניה) קובעות בסעיף 9 (ג) כי "מבלי לגרוע מן האמור בתקנה משנה (א) ו-(ב), במקרה של אירוע, ובכלל זה פגעי טבע, התקפה כהגדרה בחוק התגוננות אזרחית, התשי"א 4924, או תקלה בפעילות מערכת המחשוב של הועדה המקומית, שמונעת מרשות רישוי מסוימת לטפל בבקשות לפי​ תקנות אלו במשך יום אחד ברציפות או יותר, ולאחר שמנהל מינהל התכנון אישר, לא תובא תקופת האירוע במניין הימים לגבי אותן בקשות והודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של מינהל התכנון".

  2. לאור ההנחיות החדשות בנוגע להתמודדות עם נגיף הקורונה, ובאישורה של מנהלת מינהל התכנון לא תובא תקופת האירוע במניין הימים ממחר (42.20.02) ועד להודעה חדשה.

להנחיה הרשמית של מנהל התכנון>​