הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

בעלי עסק - דגשים והנחיות עבורכם בעקבות המצב

 הודעות ועדכונים

תיאור

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​בעלות ובעלי עסקים, להלן הנחיות ודגשים במיוחד עבורכם בעקבות המצב.

​​​​​​​משרד הבריאות חוזר ומדגיש כי ההקפדה על ההוראות וההנחיות בדבר ריחוק פיסי, עטיית מסיכות ושמירה על כללי ההיגיינה חשובה והכרחית על מנת למנוע את התפשטות נגיף הקורונה בישראל.

 "קו חם לעסקים בראשון" לכל פנייה או שאלה: 03-9547384, 054-6728414, 054-6728495 ​או למייל asakim@rishonlezion.muni.il​ע​דכון תשלום ארנונה לעסקים​


ממשלת ישראל אישרה תכנית חדשה למתן הנחות בתשלום הארנונה לעסקים בעקבות משבר הקורונה וזאת עד לחודש יוני 2021. על פי תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 4), התש"ף-2020 ("התקנות"), תוענק הנחה בשיעור של 95% מסך חיוב הארנונה לעסקים הזכאים לכך. בחינת הזכאות להנחה בארנונה תתבצע על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה (להלן: "הסוכנות"). ההנחה תינתן לזכאים לכך באופן אוטומטי, עם קבלת האישור מהסוכנות, כך שאין כל צורך לפנות לרשות המקומית.

העסקים שזכאים להנחה:

 • עסקים שמחזור העסקאות השנתי שלהם הוא עד 200 מיליון שקלים וחלה ירידה של יותר מ-60% במחזור העסקאות שלהם ביחס לאותה תקופה אשתקד.
 • עסקים שמחזור העסקאות השנתי שלהם נע בין 200 מיליון שקלים ל-400 מיליון שקלים וחלה ירידה של יותר מ-80% במחזור העסקות שלהם ביחס לאותה תקופה אשתקד.
 • עסקים שהחלו את פעילותם לראשונה בתקופה: מיום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020) עד יום ד' באדר התש"ף (29 בפברואר 2020) - אם יימצאו כזכאים למענק סיוע מהממשלה.

יובהר כי עסקים שיימצאו כזכאים להנחה, יהיה עליהם לשלם את יתרת ה-5% מחיוב הארנונה, כאשר אלו שכבר שילמו את הארנונה בעבור חודשים יוני 2020 - ספטמבר 2020 כולל, יקבלו החזר בקיזוז חובות ארנונה המגיעים לעירייה, ככל שקיימים כאלו.

בעל העסק יגיש בקשה לקבלת ההנחה מארנונה באתר הסוכנות, כאשר הבקשה תוגש בכל פעם ביחס לתקופת ההנחה הרלוונטית (בהתאם לתקופה הקודמת, בה ניתן מענק). 

קישורים לאתר יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הפנים, של משרד הכלכלה ושל מרכז השלטון המקומי.

יודגש כי טרם פורסם טופס הבקשה המקוון באתר הסוכנות. יש להתעדכן באתר של הסוכנות לגבי העלאת הטופס המקוון ואפשרות הגשת הבקשות.

יודגש כי הליך בדיקת הזכאות עשוי לארוך זמן. לפיכך, אנו קוראים לכם לעקוב אחר הפרסומים ולהיערך להגיש מוקדם ככל הניתן את בקשתכם לזכאות להנחה לסוכנות, על מנת לממש את זכאותכם.

לנוסח המלא של התקנות היכנסו>

מענקי סיוע - תכנית לסיוע כלכלי לעצמאים ולעסקים​


הממשלה אישרה את הרחבת התכנית על מנת לאפשר סיוע כלכלי מיידי לעסקים שצפויים להיפגע במהלך הסגר הנוכחי.

צעדים נוספים אלו מגבירים ומרחיבים את התכנית הכלכלית  אשר נועדה לאפשר למשק להתמודד עם המשבר הכלכלי העמוק שבו הוא מצוי עקב ההתמודדות עם נגיף הקורונה, ולהקנות לו ודאות לטווח הבינוני, עד לחודש יוני 2021.​

לפירוט התוכנית והמענקים - היכנסו>

"ראשונים לעסקים" - פרסום עסקים מקומיים

כ​חלק ממהלך שנועד לחזק אתכם, בעלות ובעלי העסקים הפעילים בימים אלה, אנחנו מזמינים אתכם להירשם בטופס המצורף לרשימת עסקי מקומיים ואנו נסייע לכם בפרסום העסק בפלטפורמות השונות העומדות לרשותנו> לטופס

לדף רשימת העסקים>​

"התו הסגול" - חתימה על הצהרות מקוונות

שימו לב, יש לחתום על ההצהרות המקוונות הבאות פעם אחת בלבד לפני פתיחת העסק:

הצהרת בעל העסק - התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (התן הסגול למסחר)​> 

הצהרת המעסיק והממונה לענייני קורונה - התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (התו הסגול למעסיקים)> ​

איתור צרכי קהילת העסקים ראשון לציון

במטרה ליצר חוסן קהילתי ותמיכה בקהילה העסקית על רקע משבר הקורונה, החליטה עיריית ראשון לציון להקים מאגר הכולל את כל תחומי העיסוק בעיר. הקמת מאגר העסקים המקומיים יאפשר לעירייה לשלוח מידע רלוונטי לסוגי עסקים שונים, לקבל מידע על צרכי קהיליית העסקים, ליצור קשר בין בעלי עסקים מתחומים שונים ולתמוך בשיתופי פעולה בין בעלי עסקים מקומיים לתושבים.

רוצה להצטרף אלינו? > לשאלון​


הגבלות על פעילות מקומות עבודה

המגבלות הבאות חלות מיום שישי, 25.9.2020, בשעה 14:00 בצהריים, עד ליום שישי, 9.10.2020 בשעה 14:00 בצהריים, עם אפשרות להארכה בכפוף להערכת מצב התחלואה.

חל איסור על מעסיקים לאפשר הגעה של עובדים למקום העבודה, למעט המקרים הבאים:


1. כל מעסיק יכול להכניס עובדים שנדרשים לשם תחזוקת המקום או לשם תיקון לקוי הנדרש בדחיפות לשם שמירה על מקום העבודה, ביצוע משלוחים, תשלומי שכר או כל עובד אחר שהכרחי להמשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה, לרבות היכולת של עובדים אחרים לעבוד מהבית.


2. מפעל למתן שירותים קיומיים - ניתן להעסיק 100% מהעובדים. מפעל שאושר כמפעל למתן שירותים קיומיים ומבקש להנפיק את אישור המפעל - יכנס לאזור האישי של המפעל באתר כוח אדם לשעת חירום ויוציא את האישור. עובד שמבקש לדעת האם מקום עבודתו מוגדר כמפעל למתן שירותים קיומיים - יפנה למנהל המפעל או למנהל משאבי אנוש ויבקש לראות את האישור כמפעל למתן שירותים קיומיים.
 

3. מפעל שקיבל היתר מיוחד להעסקת עובדים בשבתות ובחגים כדי לא לפגוע בתהליך העבודה, יעסיק בהתאם למספר העובדים שניתן בהיתר או 30% ממצבת העובדים, הגבוה מביניהם.


4. מקומות עבודה שעוסקים בעבודות בינוי (לרבות פיתוח, בינוי ותחזוקה של שטחים ציבוריים ושל תשתיות הנוגעות למבנה ולשטחים ציבוריים) או בתשתיות (לרבות פעילות פיתוח, תחזוקה ובינוי של תשתיות תחבורה, אנרגיה, תקשורת, מים וביוב), שאינן כוללות עבודה במבנה סגור, יעסיקו 100% ממצבת העובדים.


5. תעשיה ביטחונית ומפעל תומך ביטחון - יכולים להעסיק 60% ממצבת העובדים, כולל מפעלים ביטחוניים ומפעלים המספקים שירותים או מוצרים הדרושים לצורך המשך פעילותם של הבאים: משרד הביטחון ויחידות הסמך של משרד הביטחון, הוועדה לאנרגיה אטומית, המטה לביטחון לאומי, צה"ל, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, שב"כ, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר והרשות הארצית לכבאות ולהצלה.


6. חברה שעומדת בתנאים להגדרת מפעל טכנולוגי מועדף לפי חוק לעידוד השקעות הון תוכל להעסיק עובדים לשם תחזוקה ותפעול של מערכות החברה.
 

7. כל עובד של מקום עבודה שאושר בתקנות לפעילות ולקבל קהל - ניתן להעסיק 100% מהעובדים. מקומות אלו כוללים את הבאים:
 • מקומות למכירת מוצרי מזון, בית מרקחת, מכון אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי הגיינה.
 • מקום פארם ושירותי תקשורת, וכן מסגרות לחינוך מיוחד ופנימיות.
 • מקום למתן טיפול לרפואה משלימה, באמצעות מתן טיפול למטופל אחד או לאנשים הגרים באותו מקום.
 • מקום שעיקר עיסוקו מכירת מוצרים חיוניים לתחזוקת הבית, מכבסה, מכירת מוצרי תקשורת או מחשבים או מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים (ובלבד שאינו דוכן).
 • מסגרת רווחה וכן גופים, קיום פעילויות, שירותים ותכניות למטרת מתן שירות סוציאלי חיוני.
 • מקום המשמש לאימון ספורט, בעבור אימון של ספורטאי תחרותי בינלאומי.
 • בתי מלון, צימרים ויחידות אירוח יוכלו להיפתח רק לצורך השכרת חדרים (לשם חלופת מגורים, אירוח מטופלים ובני משפחותיהם בסמוך למוסד רפואי ומלוניות בידוד והחלמה), ללא הפעלת שטחים משותפים כגון בריכה, חדר אוכל וכדומה.

8. מקומות עבודה שנקבעו בתקנות כנותני שירות חיוני - יוכלו להעסיק רק עובדים הכרחיים לשם אספקת המוצר או השירות. קבלת קהל תהיה רק לשם מתן שירות חיוני לציבור שלא ניתן לספקו מרחוק או מתן שירות חיוני לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק, באופן מקוון או טלפוני. להלן רשימת הענפים שנקבעו כנותני שירות חיוני (לחצו להורדת הרשימה המלאה):

 • מגזר פיננסי - כל נותן שירות פיננסי, לרבות תאגיד שעיסוקו במתן אשראי ופטור מחובת רישיון למתן אשראי.
 • רשות לניירות ערך.
 • רשויות ניקוז.
 • נמלים ותחנות הסגר בנמלים.
 • פיקוח וטרינרי על מזון, על בעלי חיים ועל מוצרים מבעלי חיים.
 • הביטוח הלאומי.
 • יחידות הנוער ברשויות המקומיות, לרבות הפעלת מתנדבים, יחידת קידום במחלקת החינוך כולל פעילות במרכז השכלה לנוער נושר ובסיכון, ומי שנדרש לביצוע פעולות לצורך קידום למידה מהבית ומרחוק.
 • שירותי רווחה לרבות שירותי תמיכה לילדים ונוער בסיכון, מסגרות המספקות קורת גג או הגנה, הזנה, טיפול וסיוע לחסרי קורת גג, חסרי עורף משפחתי, מתמודדים עם התמכרויות או אוכלוסיות בזנות, ומסגרות יומיות לנוער בסיכון.
 • מעונות יום שיקומיים ומעונות יום רב תכליתיים.
 • הרשות לשיקום האסיר לרבות מרכזים שיקומיים המופעלים בידי הרשות לשיקום האסיר או מי מטעמה.
 • מסגרות שיקומיות המופעלות במסגרת סל השירותים הפסיכו-סוציאליים לנכה על ידי משרד הביטחון, בפיקוחו, מטעמו או במימונו.
 • מי שפועל בתחום מכירה, אחסנה והובלה של מוצרים לחגי תשרי.
 • פקחים שהוסמכו לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה.
 • מעבדות מחקר שמחייבות נוכחות פיזית.
 • בריאות - משל"ט, חמ"ל ומוקדים הנותנים שירות למשרד הבריאות, או לטיפול בקורונה, לרבות מערך קטיעת שרשראות ההדבקה, נותני שירות למשרד הבריאות.
 • מתן שירות ייעוץ מס לשם קבלת מענקים מהמדינה שמחייבים נוכחות פיזית.
 • וועדות לתכנון ובניה לרבות רישוי ופיקוח בניה.

9. משרד ממשלתי, רשות מקומית, מועצה דתית ומוסד להשכלה גבוהה שאינם מפורטים ברשימה המלאה, יעבדו במתכונת חירום בהתאם לקביעת הממונה ובכפוף לכך שאספקת השירותים החיוניים לא תיפגע.
מעסיק שמאפשר כניסה של עובדים או שהייה של עובדים במקום העבודה מעל למספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו זמנית, דינו מאסר 6 חודשים או קנס.

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון), התשפ"א-2020​

"המדריך לרישוי וקידום עסקים בתקופת הקורונה"​

 • ​לשימושכם "המדריך לרישוי וקידום עסקים בתקופת הקורונה" (מעודכן לתאריך 6.5.20) שהופק על ידי משרד הפנים, יסקור את ההנחיות על פי הגופים השונים  וייתן המלצות בהתמודדות עם מצבים שונים של רישוי עסקים בצל התקופה> לקריאת המדריך


קורסים והרצאות מקוונות

מגוון קורסים והרצאות מקוונות במגוון תחומים, במיוחד עבורכם > לעמוד ההרצאות​

עוד עדכונים במיוחד עבורכם, עקב המצב:

החזרת מערכות לפעולה לאחר השבתה –קורונה מיועד עבור עסקי אירוח ולינה, בריכות שחיה, בריכות זרמים, בתי אוכל (משרד הבריאות, מעודכן לתאריך 30.3.20)​

מענק לעצמאים ​לתקופת הקורונה - לאתר>​

מצגת הסבר על מענק לעצמאים בשל התפשטות נגיף הקורונה>​

1. הנחיות זמניות למשלוח מזון מבתי אוכל​ בעקבות התפרצות הקורונה מעודכן לתאריך 1.4.20 ​ ​(​משרד הבריאות, שירותי בריאות הציבור)>

2.  נגיף הקורונה -דגשים לשמירת ניקיון ותנאי תברואה נאותים במרכולים ועסקים למכירת מזון שלא לצריכה במקום (משלוחים, away take)​. (משרד הבריאות, לשכת הבריאות מחוז דרום – המחלקה לבריאות הסביבה)>

3. ​סיוע מיידי לעסקים קטנים ובינוניים הנפגעים ממשבר הקורונה, מסלול מיוחד בהליך מזורז לעסקים שנפגעו מהשלכות משבר הקורונה, במסגרתו יועמדו הלוואות על ידי הקרן בערבות המדינה באמצעות הבנקים>

4. שאלות, תשובות ומידע לבעלות ובעלי עסקים (משרד הכלכלה והתעשייה, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים)​>

5. הנחיות על שמירת הניקיון ותנאי תברואה נאותים - בעסקים, מקומות עבודה, מוסדות ציבור, משרדים, מוסדות חינוך ורווחה​ (מעודכן לתאריך 9.9.20, משרד הבריאות, שירותי בריאות הציבור, בריאות הסביבה)>

6. הנחיות כלליות מטעם המשרד להגנת הסביבה למחזיקי היתרים ורישיונות לתקופה של השבתת המשק באופן חלקי או מלא >​

7. הנחיות זמניות (בתקופת החירום) למשלוח מצרכי מכולת ממרכולים מעודכן לתאריך 1.4.20  (משרד הבריאות, שירותי בריאות לציבור)>

8. המלצות לחיטוי כנגד נגיף הקורונה מעודכן לתאריך 24.3.20​ (משרד הבריאות, שירותי בריאות לציבור)>

חידוד נהלים בנושא המלצות לחיטוי כנגד נגיף הקורונה 25.3.20, בשפות שונות (משרד הבריאות)>


​בברכת בריאות איתנה לכולם!

תמונה
קו חם לעסקים
תאריך 25/09/2020
קישור חליפי
קטגוריה אזור קידום (פלאזמה); הודעות רצות (footer); מה חדש לובי; נושאים פופולריים לובי
תאריך תפוגה 31/12/2020
קהלי יעד לקישור  
תחומי עניין לקישור עסקים
רשימת דפי לובי רישוי עסקים; עסקים
הודעת פלאזמה לא
נעיצת הודעה לא
קבצים מצורפים
קו חם לעסקים
תאריך: 25/09/2020

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​בעלות ובעלי עסקים, להלן הנחיות ודגשים במיוחד עבורכם בעקבות המצב.

​​​​​​​משרד הבריאות חוזר ומדגיש כי ההקפדה על ההוראות וההנחיות בדבר ריחוק פיסי, עטיית מסיכות ושמירה על כללי ההיגיינה חשובה והכרחית על מנת למנוע את התפשטות נגיף הקורונה בישראל.

 "קו חם לעסקים בראשון" לכל פנייה או שאלה: 03-9547384, 054-6728414, 054-6728495 ​או למייל asakim@rishonlezion.muni.il​ע​דכון תשלום ארנונה לעסקים​


ממשלת ישראל אישרה תכנית חדשה למתן הנחות בתשלום הארנונה לעסקים בעקבות משבר הקורונה וזאת עד לחודש יוני 2021. על פי תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 4), התש"ף-2020 ("התקנות"), תוענק הנחה בשיעור של 95% מסך חיוב הארנונה לעסקים הזכאים לכך. בחינת הזכאות להנחה בארנונה תתבצע על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה (להלן: "הסוכנות"). ההנחה תינתן לזכאים לכך באופן אוטומטי, עם קבלת האישור מהסוכנות, כך שאין כל צורך לפנות לרשות המקומית.

העסקים שזכאים להנחה:

 • עסקים שמחזור העסקאות השנתי שלהם הוא עד 200 מיליון שקלים וחלה ירידה של יותר מ-60% במחזור העסקאות שלהם ביחס לאותה תקופה אשתקד.
 • עסקים שמחזור העסקאות השנתי שלהם נע בין 200 מיליון שקלים ל-400 מיליון שקלים וחלה ירידה של יותר מ-80% במחזור העסקות שלהם ביחס לאותה תקופה אשתקד.
 • עסקים שהחלו את פעילותם לראשונה בתקופה: מיום ד' בטבת התש"ף (1 בינואר 2020) עד יום ד' באדר התש"ף (29 בפברואר 2020) - אם יימצאו כזכאים למענק סיוע מהממשלה.

יובהר כי עסקים שיימצאו כזכאים להנחה, יהיה עליהם לשלם את יתרת ה-5% מחיוב הארנונה, כאשר אלו שכבר שילמו את הארנונה בעבור חודשים יוני 2020 - ספטמבר 2020 כולל, יקבלו החזר בקיזוז חובות ארנונה המגיעים לעירייה, ככל שקיימים כאלו.

בעל העסק יגיש בקשה לקבלת ההנחה מארנונה באתר הסוכנות, כאשר הבקשה תוגש בכל פעם ביחס לתקופת ההנחה הרלוונטית (בהתאם לתקופה הקודמת, בה ניתן מענק). 

קישורים לאתר יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הפנים, של משרד הכלכלה ושל מרכז השלטון המקומי.

יודגש כי טרם פורסם טופס הבקשה המקוון באתר הסוכנות. יש להתעדכן באתר של הסוכנות לגבי העלאת הטופס המקוון ואפשרות הגשת הבקשות.

יודגש כי הליך בדיקת הזכאות עשוי לארוך זמן. לפיכך, אנו קוראים לכם לעקוב אחר הפרסומים ולהיערך להגיש מוקדם ככל הניתן את בקשתכם לזכאות להנחה לסוכנות, על מנת לממש את זכאותכם.

לנוסח המלא של התקנות היכנסו>

מענקי סיוע - תכנית לסיוע כלכלי לעצמאים ולעסקים​


הממשלה אישרה את הרחבת התכנית על מנת לאפשר סיוע כלכלי מיידי לעסקים שצפויים להיפגע במהלך הסגר הנוכחי.

צעדים נוספים אלו מגבירים ומרחיבים את התכנית הכלכלית  אשר נועדה לאפשר למשק להתמודד עם המשבר הכלכלי העמוק שבו הוא מצוי עקב ההתמודדות עם נגיף הקורונה, ולהקנות לו ודאות לטווח הבינוני, עד לחודש יוני 2021.​

לפירוט התוכנית והמענקים - היכנסו>

"ראשונים לעסקים" - פרסום עסקים מקומיים

כ​חלק ממהלך שנועד לחזק אתכם, בעלות ובעלי העסקים הפעילים בימים אלה, אנחנו מזמינים אתכם להירשם בטופס המצורף לרשימת עסקי מקומיים ואנו נסייע לכם בפרסום העסק בפלטפורמות השונות העומדות לרשותנו> לטופס

לדף רשימת העסקים>​

"התו הסגול" - חתימה על הצהרות מקוונות

שימו לב, יש לחתום על ההצהרות המקוונות הבאות פעם אחת בלבד לפני פתיחת העסק:

הצהרת בעל העסק - התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (התן הסגול למסחר)​> 

הצהרת המעסיק והממונה לענייני קורונה - התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (התו הסגול למעסיקים)> ​

איתור צרכי קהילת העסקים ראשון לציון

במטרה ליצר חוסן קהילתי ותמיכה בקהילה העסקית על רקע משבר הקורונה, החליטה עיריית ראשון לציון להקים מאגר הכולל את כל תחומי העיסוק בעיר. הקמת מאגר העסקים המקומיים יאפשר לעירייה לשלוח מידע רלוונטי לסוגי עסקים שונים, לקבל מידע על צרכי קהיליית העסקים, ליצור קשר בין בעלי עסקים מתחומים שונים ולתמוך בשיתופי פעולה בין בעלי עסקים מקומיים לתושבים.

רוצה להצטרף אלינו? > לשאלון​


הגבלות על פעילות מקומות עבודה

המגבלות הבאות חלות מיום שישי, 25.9.2020, בשעה 14:00 בצהריים, עד ליום שישי, 9.10.2020 בשעה 14:00 בצהריים, עם אפשרות להארכה בכפוף להערכת מצב התחלואה.

חל איסור על מעסיקים לאפשר הגעה של עובדים למקום העבודה, למעט המקרים הבאים:


1. כל מעסיק יכול להכניס עובדים שנדרשים לשם תחזוקת המקום או לשם תיקון לקוי הנדרש בדחיפות לשם שמירה על מקום העבודה, ביצוע משלוחים, תשלומי שכר או כל עובד אחר שהכרחי להמשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה, לרבות היכולת של עובדים אחרים לעבוד מהבית.


2. מפעל למתן שירותים קיומיים - ניתן להעסיק 100% מהעובדים. מפעל שאושר כמפעל למתן שירותים קיומיים ומבקש להנפיק את אישור המפעל - יכנס לאזור האישי של המפעל באתר כוח אדם לשעת חירום ויוציא את האישור. עובד שמבקש לדעת האם מקום עבודתו מוגדר כמפעל למתן שירותים קיומיים - יפנה למנהל המפעל או למנהל משאבי אנוש ויבקש לראות את האישור כמפעל למתן שירותים קיומיים.
 

3. מפעל שקיבל היתר מיוחד להעסקת עובדים בשבתות ובחגים כדי לא לפגוע בתהליך העבודה, יעסיק בהתאם למספר העובדים שניתן בהיתר או 30% ממצבת העובדים, הגבוה מביניהם.


4. מקומות עבודה שעוסקים בעבודות בינוי (לרבות פיתוח, בינוי ותחזוקה של שטחים ציבוריים ושל תשתיות הנוגעות למבנה ולשטחים ציבוריים) או בתשתיות (לרבות פעילות פיתוח, תחזוקה ובינוי של תשתיות תחבורה, אנרגיה, תקשורת, מים וביוב), שאינן כוללות עבודה במבנה סגור, יעסיקו 100% ממצבת העובדים.


5. תעשיה ביטחונית ומפעל תומך ביטחון - יכולים להעסיק 60% ממצבת העובדים, כולל מפעלים ביטחוניים ומפעלים המספקים שירותים או מוצרים הדרושים לצורך המשך פעילותם של הבאים: משרד הביטחון ויחידות הסמך של משרד הביטחון, הוועדה לאנרגיה אטומית, המטה לביטחון לאומי, צה"ל, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, שב"כ, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר והרשות הארצית לכבאות ולהצלה.


6. חברה שעומדת בתנאים להגדרת מפעל טכנולוגי מועדף לפי חוק לעידוד השקעות הון תוכל להעסיק עובדים לשם תחזוקה ותפעול של מערכות החברה.
 

7. כל עובד של מקום עבודה שאושר בתקנות לפעילות ולקבל קהל - ניתן להעסיק 100% מהעובדים. מקומות אלו כוללים את הבאים:
 • מקומות למכירת מוצרי מזון, בית מרקחת, מכון אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי הגיינה.
 • מקום פארם ושירותי תקשורת, וכן מסגרות לחינוך מיוחד ופנימיות.
 • מקום למתן טיפול לרפואה משלימה, באמצעות מתן טיפול למטופל אחד או לאנשים הגרים באותו מקום.
 • מקום שעיקר עיסוקו מכירת מוצרים חיוניים לתחזוקת הבית, מכבסה, מכירת מוצרי תקשורת או מחשבים או מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים (ובלבד שאינו דוכן).
 • מסגרת רווחה וכן גופים, קיום פעילויות, שירותים ותכניות למטרת מתן שירות סוציאלי חיוני.
 • מקום המשמש לאימון ספורט, בעבור אימון של ספורטאי תחרותי בינלאומי.
 • בתי מלון, צימרים ויחידות אירוח יוכלו להיפתח רק לצורך השכרת חדרים (לשם חלופת מגורים, אירוח מטופלים ובני משפחותיהם בסמוך למוסד רפואי ומלוניות בידוד והחלמה), ללא הפעלת שטחים משותפים כגון בריכה, חדר אוכל וכדומה.

8. מקומות עבודה שנקבעו בתקנות כנותני שירות חיוני - יוכלו להעסיק רק עובדים הכרחיים לשם אספקת המוצר או השירות. קבלת קהל תהיה רק לשם מתן שירות חיוני לציבור שלא ניתן לספקו מרחוק או מתן שירות חיוני לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק, באופן מקוון או טלפוני. להלן רשימת הענפים שנקבעו כנותני שירות חיוני (לחצו להורדת הרשימה המלאה):

 • מגזר פיננסי - כל נותן שירות פיננסי, לרבות תאגיד שעיסוקו במתן אשראי ופטור מחובת רישיון למתן אשראי.
 • רשות לניירות ערך.
 • רשויות ניקוז.
 • נמלים ותחנות הסגר בנמלים.
 • פיקוח וטרינרי על מזון, על בעלי חיים ועל מוצרים מבעלי חיים.
 • הביטוח הלאומי.
 • יחידות הנוער ברשויות המקומיות, לרבות הפעלת מתנדבים, יחידת קידום במחלקת החינוך כולל פעילות במרכז השכלה לנוער נושר ובסיכון, ומי שנדרש לביצוע פעולות לצורך קידום למידה מהבית ומרחוק.
 • שירותי רווחה לרבות שירותי תמיכה לילדים ונוער בסיכון, מסגרות המספקות קורת גג או הגנה, הזנה, טיפול וסיוע לחסרי קורת גג, חסרי עורף משפחתי, מתמודדים עם התמכרויות או אוכלוסיות בזנות, ומסגרות יומיות לנוער בסיכון.
 • מעונות יום שיקומיים ומעונות יום רב תכליתיים.
 • הרשות לשיקום האסיר לרבות מרכזים שיקומיים המופעלים בידי הרשות לשיקום האסיר או מי מטעמה.
 • מסגרות שיקומיות המופעלות במסגרת סל השירותים הפסיכו-סוציאליים לנכה על ידי משרד הביטחון, בפיקוחו, מטעמו או במימונו.
 • מי שפועל בתחום מכירה, אחסנה והובלה של מוצרים לחגי תשרי.
 • פקחים שהוסמכו לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה.
 • מעבדות מחקר שמחייבות נוכחות פיזית.
 • בריאות - משל"ט, חמ"ל ומוקדים הנותנים שירות למשרד הבריאות, או לטיפול בקורונה, לרבות מערך קטיעת שרשראות ההדבקה, נותני שירות למשרד הבריאות.
 • מתן שירות ייעוץ מס לשם קבלת מענקים מהמדינה שמחייבים נוכחות פיזית.
 • וועדות לתכנון ובניה לרבות רישוי ופיקוח בניה.

9. משרד ממשלתי, רשות מקומית, מועצה דתית ומוסד להשכלה גבוהה שאינם מפורטים ברשימה המלאה, יעבדו במתכונת חירום בהתאם לקביעת הממונה ובכפוף לכך שאספקת השירותים החיוניים לא תיפגע.
מעסיק שמאפשר כניסה של עובדים או שהייה של עובדים במקום העבודה מעל למספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו זמנית, דינו מאסר 6 חודשים או קנס.

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון), התשפ"א-2020​

"המדריך לרישוי וקידום עסקים בתקופת הקורונה"​

 • ​לשימושכם "המדריך לרישוי וקידום עסקים בתקופת הקורונה" (מעודכן לתאריך 6.5.20) שהופק על ידי משרד הפנים, יסקור את ההנחיות על פי הגופים השונים  וייתן המלצות בהתמודדות עם מצבים שונים של רישוי עסקים בצל התקופה> לקריאת המדריך


קורסים והרצאות מקוונות

מגוון קורסים והרצאות מקוונות במגוון תחומים, במיוחד עבורכם > לעמוד ההרצאות​

עוד עדכונים במיוחד עבורכם, עקב המצב:

החזרת מערכות לפעולה לאחר השבתה –קורונה מיועד עבור עסקי אירוח ולינה, בריכות שחיה, בריכות זרמים, בתי אוכל (משרד הבריאות, מעודכן לתאריך 30.3.20)​

מענק לעצמאים ​לתקופת הקורונה - לאתר>​

מצגת הסבר על מענק לעצמאים בשל התפשטות נגיף הקורונה>​

1. הנחיות זמניות למשלוח מזון מבתי אוכל​ בעקבות התפרצות הקורונה מעודכן לתאריך 1.4.20 ​ ​(​משרד הבריאות, שירותי בריאות הציבור)>

2.  נגיף הקורונה -דגשים לשמירת ניקיון ותנאי תברואה נאותים במרכולים ועסקים למכירת מזון שלא לצריכה במקום (משלוחים, away take)​. (משרד הבריאות, לשכת הבריאות מחוז דרום – המחלקה לבריאות הסביבה)>

3. ​סיוע מיידי לעסקים קטנים ובינוניים הנפגעים ממשבר הקורונה, מסלול מיוחד בהליך מזורז לעסקים שנפגעו מהשלכות משבר הקורונה, במסגרתו יועמדו הלוואות על ידי הקרן בערבות המדינה באמצעות הבנקים>

4. שאלות, תשובות ומידע לבעלות ובעלי עסקים (משרד הכלכלה והתעשייה, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים)​>

5. הנחיות על שמירת הניקיון ותנאי תברואה נאותים - בעסקים, מקומות עבודה, מוסדות ציבור, משרדים, מוסדות חינוך ורווחה​ (מעודכן לתאריך 9.9.20, משרד הבריאות, שירותי בריאות הציבור, בריאות הסביבה)>

6. הנחיות כלליות מטעם המשרד להגנת הסביבה למחזיקי היתרים ורישיונות לתקופה של השבתת המשק באופן חלקי או מלא >​

7. הנחיות זמניות (בתקופת החירום) למשלוח מצרכי מכולת ממרכולים מעודכן לתאריך 1.4.20  (משרד הבריאות, שירותי בריאות לציבור)>

8. המלצות לחיטוי כנגד נגיף הקורונה מעודכן לתאריך 24.3.20​ (משרד הבריאות, שירותי בריאות לציבור)>

חידוד נהלים בנושא המלצות לחיטוי כנגד נגיף הקורונה 25.3.20, בשפות שונות (משרד הבריאות)>


​בברכת בריאות איתנה לכולם!