הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

בעלי עסק - דגשים והנחיות עבורכם בעקבות המצב

 הודעות ועדכונים

תיאור

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​בעלות ובעלי עסקים, להלן הנחיות ודגשים במיוחד עבורכם בעקבות המצב.

הממשלה אישרה בתיקון לתקנות שעת חירום, להלן עיקרי התיקונים שאושרו:
 • ​תותר הפעלה של מסעדות, ברים ופאבים (ישיבה במקום), בריכות שחיה (למעט בריכת פעוטות), אטרקציות תיירותיות, רכבל וכלי שייט ציבוריים. ההפעלה תותר בכפוף  להקפדה על ריחוק פיסי, עטיית מסיכות ושמירה על כללי ההיגיינה, שילוט, סימון מקומות עמידה בתורים, ויסות לקוחות, וכן בהתאם להוראות "התו הסגול" הפרטניות שיפורסמו. יובהר כי עדיין חלה הגבלה על ישיבה במתחמי מזון מהיר בקניונים.
 • ​צומצמה המגבלה על כמות השוהים המותרת במקומות הפתוחים לקהל בהם חנויות, קניונים, שווקים ועסקים לטיפולים לא רפואיים בגוף האדם. המגבלה תחול בהתאם לחלופות הבאות: ביחס של אדם לכל 7 מ"ר, או בהתאם למספר האנשים המותר בכפוף למגבלה על התקהלויות לפי צו בריאות העם (עד 50 איש) ובתנאי ששטח המקום מאפשר שמירה על מרחק של 2 מטר בין אדם לאדם. עוד נקבע כי במקום הפתוח לציבור בו מצוי דלפק שירות, תוצב מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן למקבל השירות (בהתאם לחובה החלה כיום על חנויות).
 • ​בתי העסק יוכלו לשוב לפעילות בכפוף להוראות ״מקום הפתוח לציבור״ ועל פי יחס השוהים הבא: 
 1. בבתי אוכל, ברים ופאבים – יחס השוהים יהיה בהתאם לקבוע ברישיון העסק, או לגבי עסק שהתפוסה המקסימלית שלו היא 100 איש ומעלה – עד 85% ממספר הלקוחות המותר.
 2. בבריכות שחייה, בתוך מי הבריכה, יחס המבקרים יהיה אדם לכל 6 מ"ר.
 3. ברכבל – תותר הנסיעה עד מחצית ממספר הנוסעים המירבי המותר, ולא יותר מ – 20 אנשים.
 • מפעילי עסק שלא בהתאם לכללים עובר עבירה שהקנס המוטל בגינה יהיה 2,000 ש"ח. כמו כן, מפעיל אולם, גן או מקום לאירועים שלא בשטח פתוח, או עם מספר אנשים הגבוה מהמותר לפי מגבלת ההתקהלות עובר עבירה שהקנס המוטל בגינה יהיה 5,000 ₪.
 • מפעילי בתי אוכל, פאבים, בריכות שחייה, אטרקציות ורכבל רשאים להפעילם במשך 2 ימי עבודה ממועד פרסום התקנות, אף ללא הגשת הצהרה בטופס מקוון באתר משרד הכלכלה כפי שנדרש בהפעלת מקום ציבורי, וזאת לצרכי התארגנות וההיערכות.
 • צומצמה ההגבלה על שהיית לקוחות בבית עסק, כך שמעסיק יהיה רשאי לאפשר קבלת קהל ובלבד שיישמר יחס של לקוח אחד לכל 7 מ"ר או יחס של יותר משני לקוחות לכל עובד שתפקידו מתן שירות ללקוחות.
 • צמצום הגבלת שהיית עובדים בחדרים במקומות עבודה, כך שתבוטל ההגבלה המספרית, כל עוד נשמר מרחק של 2 מטרים בין עובד לעובד או כל עוד יש מחיצה למניעת העברת רסס גם אם נשמר מרחק של פחות מ-2 מטר בין עובד לעובד. 
 • תתאפשר שהות של עד 50 איש בפגישות מקצועיות, ובלבד שנשמר מרחק של 2 מטר לפחות בין אדם לאדם.

משרד הבריאות חוזר ומדגיש כי ההקפדה על ההוראות וההנחיות בדבר ריחוק פיסי, עטיית מסיכות ושמירה על כללי ההיגיינה חשובה והכרחית על מנת למנוע את התפשטות נגיף הקורונה בישראל.
 • הממשלה אישרה בתאריך 18.5.20 כי ניתן יהיה לקיים אירועים בשטח פתוח של כל בית עסק המקיים אירועים, בכפוף למגבלות הקיימות לעניין התקהלות במרחב הציבורי בהתאם לצו בריאות העם. המגבלה עומדת כיום על עד 50 אנשים בשטח פתוח. על מפעיל בית העסק לעמוד בכל הכללים החלים על הפעלת מקום ציבורי ובכלל זה שמירה על ריחוק פיזי בין המשתתפים, עטיית מסיכות, ושמירה על כללי היגיינה. בכל מקרה לא ישהו במקום כמות אנשים ביחס העולה על אדם לכל 15 מ"ר.​​​

​"המדריך לרישוי וקידום עסקים בתקופת הקורונה"​

 • ​לשימושכם "המדריך לרישוי וקידום עסקים בתקופת הקורונה" (מעודכן לתאריך 6.5.20) שהופק על ידי משרד הפנים, יסקור את ההנחיות על פי הגופים השונים  וייתן המלצות בהתמודדות עם מצבים שונים של רישוי עסקים בצל התקופה> לקריאת המדריך

"ראשונים לעסקים" - פרסום עסקים מקומיים

כ​חלק ממהלך שנועד לחזק אתכם, בעלות ובעלי העסקים הפעילים בימים אלה, אנחנו מזמינים אתכם להירשם בטופס המצורף לרשימת עסקי מקומיים ואנו נסייע לכם בפרסום העסק בפלטפורמות השונות העומדות לרשותנו> לטופס

לדף רשימת העסקים>​

"התו הסגול" - חתימה על הצהרות מקוונות

שימו לב, יש לחתום על ההצהרות המקוונות הבאות פעם אחת בלבד לפני פתיחת העסק:

הצהרת בעל העסק - התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (התן הסגול למסחר)​> 

הצהרת המעסיק והממונה לענייני קורונה - התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (התו הסגול למעסיקים)> ​

עדכון תשלום ארנונה לעסקים

עיריית ראשון לציון שמחה לבשר כי שר הפנים אישר את התקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2), התש"ף-2020 (להלן: "התקנות"), המעניקות למגזר העסקי פטור מתשלום ארנונה לתקופה שמיום 1 במרץ 2020 עד 31 במאי 2020. התקנות מונות סוגי נכסים עליהם לא תחול ההנחה כגון בנק וחברת ביטוח, מקום למכירת מזון, בית מרקחת ונכסי מדינה. העירייה פועלת למתן הפטור באופן אוטומטי, ללא כל צורך בהגשת בקשה.

שימו לב, בעלי עסקים אשר שילמו את תשלום הארנונה השנתי לשנת 2020 מראש, יש למלא את טופס הבקשה להחזר כספים בצירוף צילום המחאה מבוטלת, ולשלוח חזרה לכתובת המייל: gviyauser@rishonlezion.muni.il  בקשות חסרות לא יענו.​

ככל שלא תידרש החזרת יתרת הזכות, תעבור הזכות לשנת הכספים הבאה.

עיריית ראשון לציון מחויבת בימים אלה להמשיך ולעשות כל שביכולתה כדי להקל על מצוקת בעלי העסקים שבתחומה.​​​

איתור צרכי קהילת העסקים ראשון לציון

במטרה ליצר חוסן קהילתי ותמיכה בקהילה העסקית על רקע משבר הקורונה, החליטה עיריית ראשון לציון להקים מאגר הכולל את כל תחומי העיסוק בעיר. הקמת מאגר העסקים המקומיים יאפשר לעירייה לשלוח מידע רלוונטי לסוגי עסקים שונים, לקבל מידע על צרכי קהיליית העסקים, ליצור קשר בין בעלי עסקים מתחומים שונים ולתמוך בשיתופי פעולה בין בעלי עסקים מקומיים לתושבים.

רוצה להצטרף אלינו? > לשאלון​

​מענק מיוחד של משרד האוצר לעסקים קטנים

כדי לסייע לעסקים קטנים שפעילותם הכלכלית נפגעה עקב משבר הקורונה המדינה נותנת מענק של עד 400 אלף שקלים לעסק - כתלות במידת הירידה בפעילות העסק. המענק ישולם על-ידי רשות המסים לעסקים קטנים בעלי מחזור של עד 20 מיליון שקלים.  לפרטים נוספים באתר משרד האוצר.


עדכון ​התקנות לשעת חירום (19.4.20)

​"התו הסגול" למסחר

אושרה פתיחה של ענפי מסחר ושירותים בכפוף להתחייבות לעמידה בתנאים המפורטים מטה (״התו הסגול״ למסחר).

תנאי "התו הסגול":

 • הצהרת בריאות ומדידת חום לנכנסים
 • סימון מרחק של 2 מטרים בין הלקוחות בקופה
 • מחיצה פיסית בין המוכר לקונה
 • עבודה במשמרות קבועות
 • שמירה על הגיינה וחיטוי באופן תדיר
 • הגבלה של מספר הנכנסים לחנות כך שלא יהיו יותר מ-2 לקוחות בו זמנית בחנות או 2 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה, בחנות שגודלה מעל 100 מ״ר יוכלו לשהות 4 אנשים לכל קופה רושמת פעילה.

נקבע כי הפעלה של עסק בניגוד לאמור בתקנות תחשב כעבירה פלילית וכן כעבירה מנהלית שניתן להטיל בגינה קנס.

ניתן יהיה לבצע משלוחים מכל החנויות, ואיסוף עצמי מכל החנויות הפתוחות על פי התקנות. 

ענפי התעשייה, הייצור והשירותים יוכלו לשוב למתכונת עבודה של 30% ממצבת כוח האדם או עד 10 עובדים בו זמנית במקום העבודה, לפי הגבוה מבינהם. 

עם זאת, מגבלה זו לא תחול על מקומות עבודה ועסקים שיעמדו בכללי ה״תו הסגול״ ואלו יוכלו להעסיק היקפי כוח אדם גבוהים יותר. 

"התו הסגול" למעסיקים:


להלן הכללים המרכזיים של "התו הסגול" למעסיקים: 
 • כל עסק ימנה ממונה קורונה מטעמו; 
 • שמירה על כללי היגיינה; 
 • איסור התקהלות בפינת הקפה ובמטבחונים; 
 • אכילה בחדרו של העובד ככל האפשר; 
 • שמירה על מרחק 2 מטר בין אדם לאדם; 
 • בדיקת חום בכניסה; 
 • שיבוץ באותה קבוצת הסעה ואותה משמרת, ככל האפשר; 
 • בחדר שגודלו עד 20 מ״ר - יוכלו לשהות שני עובדים, או מספר גדול יותר של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה שתמנע העברת רסס; 
 • בחדר שגודלו מעל 20 מ"ר- עד 5 עובדים או מספר גדול יותר של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה; 
 • קיום פגישות ודיונים יתאפשר עד 8 עובדים בחדר. 
 • במידה ואחד מן העובדים נדבק בנגיף הקורונה במקום העבודה, יסגר מקום העבודה כולו או חלקו לתקופה שתסתיים לכל המאוחר עם סיום החקירה האפידמיולוגית על ידי משרד הבריאות.
 • נוסף על האמור מומלץ כי אדם עם מחלות רקע ימנע מהגעה פיסית למקום העבודה.
 • עמידת העסק בכללי ה״תו הסגול״ תהיה באמצעות רגולציה עצמית. ככל שהעסק עומד בכללים שנקבעו הוא יוכל לחזור לפעילות באופן מיידי ללא צורך בקבלת אישור. הפרה של הכללים כרוכה בעבירה פלילית וחזרה למגבלות הקודמות.
קישורים ועלונים שימושיים בנושא:

הנחיות התנהגות לבעל החנות על מנת לקבל את התו הסגול​

הנחיות התנהגות לציבור המבקרים בחנות​

​ל​חסוך בירוקרטיה ולהבטיח רציפות תפקודית

רישיונות והיתרים להפעלת עסק שהונפקו ע"י האגף לרישוי וקידום עסקים ושתוקפם פג או עתיד לפוג בין התאריכים  10-3-2020 ל 10-5-2020 יוארכו באופן אוטומטי בחודשיים נוספים החל ממועד פקיעתם ללא צורך בפעולה כלשהי מטעם בעל העסק וזאת בהתאם לתקנות לשעת חירום שאושרו ע"י הממשלה. 

בנוסף אישורי משרדי הממשלה שנתקבלו באגף רישוי וקידום עסקים ושמועד פקיעת תוקפם חל בין התאריכים 10-3-2020 ל 10-5-2020 יוארכו אוטומטית בחודשיים נוספים ללא צורך בפעולת חידוש כלשהי מצידו של בעל העסק.

לבעלי עסקים הנמצאים בהליך רישוי  תקין ניתנת האפשרות לפנות לאגף רישוי וקידום עסקים בדרישה לקבלת אישור בכתב בדבר הימצאות עסקם בהליך רישוי בעירייה.  אישור זה נדרש לעיתים בהליכי רגולציה שונים או בעת קבלת הלוואות מהבנקים.

קורסים והרצאות מקוונות

מגוון קורסים והרצאות מקוונות במגוון תחומים, במיוחד עבורכם > לעמוד ההרצאות​

עוד עדכונים במיוחד עבורכם, עקב המצב:

החזרת מערכות לפעולה לאחר השבתה –קורונה מיועד עבור עסקי אירוח ולינה, בריכות שחיה, בריכות זרמים, בתי אוכל (משרד הבריאות, מעודכן לתאריך 30.3.20)​

מענק לעצמאים ​לתקופת הקורונה - לאתר>​

מצגת הסבר על מענק לעצמאים בשל התפשטות נגיף הקורונה>​

1. הנחיות זמניות למשלוח מזון מבתי אוכל​ בעקבות התפרצות הקורונה מעודכן לתאריך 1.4.20 ​ ​(​משרד הבריאות, שירותי בריאות הציבור)>

2.  נגיף הקורונה -דגשים לשמירת ניקיון ותנאי תברואה נאותים במרכולים ועסקים למכירת מזון שלא לצריכה במקום (משלוחים, away take)​. (משרד הבריאות, לשכת הבריאות מחוז דרום – המחלקה לבריאות הסביבה)>

3. ​סיוע מיידי לעסקים קטנים ובינוניים הנפגעים ממשבר הקורונה, מסלול מיוחד בהליך מזורז לעסקים שנפגעו מהשלכות משבר הקורונה, במסגרתו יועמדו הלוואות על ידי הקרן בערבות המדינה באמצעות הבנקים>

4. שאלות, תשובות ומידע לבעלות ובעלי עסקים (משרד הכלכלה והתעשייה, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים)​>

5. הנחיות על שמירת הניקיון ותנאי תברואה נאותים - בעסקים, מקומות עבודה, מוסדות ציבור, משרדים, מוסדות חינוך ורווחה​ (מעודכן לתאריך 1.4.20, משרד הבריאות, שירותי בריאות הציבור, בריאות הסביבה)>

6. הנחיות כלליות מטעם המשרד להגנת הסביבה למחזיקי היתרים ורישיונות לתקופה של השבתת המשק באופן חלקי או מלא >​

7. הנחיות זמניות (בתקופת החירום) למשלוח מצרכי מכולת ממרכולים מעודכן לתאריך 1.4.20  (משרד הבריאות, שירותי בריאות לציבור)>

8. המלצות לחיטוי כנגד נגיף הקורונה מעודכן לתאריך 24.3.20​ (משרד הבריאות, שירותי בריאות לציבור)>

חידוד נהלים בנושא המלצות לחיטוי כנגד נגיף הקורונה 25.3.20, בשפות שונות (משרד הבריאות)>

9. במיוחד עבורכם, התנהלות עסקית בצל התפרצות נגיף הקורונה - הרצאה מבית פייסבוק ישראל>

​עוד ​עדכונים בנושא ארנונה:

בנוסף, פתחנו עבורכם "קו חם לעסקים בראשון" לכל פנייה או שאלה: 03-9547384, 054-6728414, 054-6728495 ​או למייל asakim@rishonlezion.muni.il​

​בברכת בריאות איתנה לכולם!

תמונה
תמונת אווירה
תאריך 23/06/2020
קישור חליפי
קטגוריה אזור קידום (פלאזמה); הודעות רצות (footer); מה חדש לובי; נושאים פופולריים לובי
תאריך תפוגה 31/12/2020
קהלי יעד לקישור  
תחומי עניין לקישור  
רשימת דפי לובי רישוי עסקים; עסקים
הודעת פלאזמה לא
נעיצת הודעה לא
קבצים מצורפים
תמונת אווירה
תאריך: 23/06/2020

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​בעלות ובעלי עסקים, להלן הנחיות ודגשים במיוחד עבורכם בעקבות המצב.

הממשלה אישרה בתיקון לתקנות שעת חירום, להלן עיקרי התיקונים שאושרו:
 • ​תותר הפעלה של מסעדות, ברים ופאבים (ישיבה במקום), בריכות שחיה (למעט בריכת פעוטות), אטרקציות תיירותיות, רכבל וכלי שייט ציבוריים. ההפעלה תותר בכפוף  להקפדה על ריחוק פיסי, עטיית מסיכות ושמירה על כללי ההיגיינה, שילוט, סימון מקומות עמידה בתורים, ויסות לקוחות, וכן בהתאם להוראות "התו הסגול" הפרטניות שיפורסמו. יובהר כי עדיין חלה הגבלה על ישיבה במתחמי מזון מהיר בקניונים.
 • ​צומצמה המגבלה על כמות השוהים המותרת במקומות הפתוחים לקהל בהם חנויות, קניונים, שווקים ועסקים לטיפולים לא רפואיים בגוף האדם. המגבלה תחול בהתאם לחלופות הבאות: ביחס של אדם לכל 7 מ"ר, או בהתאם למספר האנשים המותר בכפוף למגבלה על התקהלויות לפי צו בריאות העם (עד 50 איש) ובתנאי ששטח המקום מאפשר שמירה על מרחק של 2 מטר בין אדם לאדם. עוד נקבע כי במקום הפתוח לציבור בו מצוי דלפק שירות, תוצב מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן למקבל השירות (בהתאם לחובה החלה כיום על חנויות).
 • ​בתי העסק יוכלו לשוב לפעילות בכפוף להוראות ״מקום הפתוח לציבור״ ועל פי יחס השוהים הבא: 
 1. בבתי אוכל, ברים ופאבים – יחס השוהים יהיה בהתאם לקבוע ברישיון העסק, או לגבי עסק שהתפוסה המקסימלית שלו היא 100 איש ומעלה – עד 85% ממספר הלקוחות המותר.
 2. בבריכות שחייה, בתוך מי הבריכה, יחס המבקרים יהיה אדם לכל 6 מ"ר.
 3. ברכבל – תותר הנסיעה עד מחצית ממספר הנוסעים המירבי המותר, ולא יותר מ – 20 אנשים.
 • מפעילי עסק שלא בהתאם לכללים עובר עבירה שהקנס המוטל בגינה יהיה 2,000 ש"ח. כמו כן, מפעיל אולם, גן או מקום לאירועים שלא בשטח פתוח, או עם מספר אנשים הגבוה מהמותר לפי מגבלת ההתקהלות עובר עבירה שהקנס המוטל בגינה יהיה 5,000 ₪.
 • מפעילי בתי אוכל, פאבים, בריכות שחייה, אטרקציות ורכבל רשאים להפעילם במשך 2 ימי עבודה ממועד פרסום התקנות, אף ללא הגשת הצהרה בטופס מקוון באתר משרד הכלכלה כפי שנדרש בהפעלת מקום ציבורי, וזאת לצרכי התארגנות וההיערכות.
 • צומצמה ההגבלה על שהיית לקוחות בבית עסק, כך שמעסיק יהיה רשאי לאפשר קבלת קהל ובלבד שיישמר יחס של לקוח אחד לכל 7 מ"ר או יחס של יותר משני לקוחות לכל עובד שתפקידו מתן שירות ללקוחות.
 • צמצום הגבלת שהיית עובדים בחדרים במקומות עבודה, כך שתבוטל ההגבלה המספרית, כל עוד נשמר מרחק של 2 מטרים בין עובד לעובד או כל עוד יש מחיצה למניעת העברת רסס גם אם נשמר מרחק של פחות מ-2 מטר בין עובד לעובד. 
 • תתאפשר שהות של עד 50 איש בפגישות מקצועיות, ובלבד שנשמר מרחק של 2 מטר לפחות בין אדם לאדם.

משרד הבריאות חוזר ומדגיש כי ההקפדה על ההוראות וההנחיות בדבר ריחוק פיסי, עטיית מסיכות ושמירה על כללי ההיגיינה חשובה והכרחית על מנת למנוע את התפשטות נגיף הקורונה בישראל.
 • הממשלה אישרה בתאריך 18.5.20 כי ניתן יהיה לקיים אירועים בשטח פתוח של כל בית עסק המקיים אירועים, בכפוף למגבלות הקיימות לעניין התקהלות במרחב הציבורי בהתאם לצו בריאות העם. המגבלה עומדת כיום על עד 50 אנשים בשטח פתוח. על מפעיל בית העסק לעמוד בכל הכללים החלים על הפעלת מקום ציבורי ובכלל זה שמירה על ריחוק פיזי בין המשתתפים, עטיית מסיכות, ושמירה על כללי היגיינה. בכל מקרה לא ישהו במקום כמות אנשים ביחס העולה על אדם לכל 15 מ"ר.​​​

​"המדריך לרישוי וקידום עסקים בתקופת הקורונה"​

 • ​לשימושכם "המדריך לרישוי וקידום עסקים בתקופת הקורונה" (מעודכן לתאריך 6.5.20) שהופק על ידי משרד הפנים, יסקור את ההנחיות על פי הגופים השונים  וייתן המלצות בהתמודדות עם מצבים שונים של רישוי עסקים בצל התקופה> לקריאת המדריך

"ראשונים לעסקים" - פרסום עסקים מקומיים

כ​חלק ממהלך שנועד לחזק אתכם, בעלות ובעלי העסקים הפעילים בימים אלה, אנחנו מזמינים אתכם להירשם בטופס המצורף לרשימת עסקי מקומיים ואנו נסייע לכם בפרסום העסק בפלטפורמות השונות העומדות לרשותנו> לטופס

לדף רשימת העסקים>​

"התו הסגול" - חתימה על הצהרות מקוונות

שימו לב, יש לחתום על ההצהרות המקוונות הבאות פעם אחת בלבד לפני פתיחת העסק:

הצהרת בעל העסק - התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (התן הסגול למסחר)​> 

הצהרת המעסיק והממונה לענייני קורונה - התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (התו הסגול למעסיקים)> ​

עדכון תשלום ארנונה לעסקים

עיריית ראשון לציון שמחה לבשר כי שר הפנים אישר את התקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2), התש"ף-2020 (להלן: "התקנות"), המעניקות למגזר העסקי פטור מתשלום ארנונה לתקופה שמיום 1 במרץ 2020 עד 31 במאי 2020. התקנות מונות סוגי נכסים עליהם לא תחול ההנחה כגון בנק וחברת ביטוח, מקום למכירת מזון, בית מרקחת ונכסי מדינה. העירייה פועלת למתן הפטור באופן אוטומטי, ללא כל צורך בהגשת בקשה.

שימו לב, בעלי עסקים אשר שילמו את תשלום הארנונה השנתי לשנת 2020 מראש, יש למלא את טופס הבקשה להחזר כספים בצירוף צילום המחאה מבוטלת, ולשלוח חזרה לכתובת המייל: gviyauser@rishonlezion.muni.il  בקשות חסרות לא יענו.​

ככל שלא תידרש החזרת יתרת הזכות, תעבור הזכות לשנת הכספים הבאה.

עיריית ראשון לציון מחויבת בימים אלה להמשיך ולעשות כל שביכולתה כדי להקל על מצוקת בעלי העסקים שבתחומה.​​​

איתור צרכי קהילת העסקים ראשון לציון

במטרה ליצר חוסן קהילתי ותמיכה בקהילה העסקית על רקע משבר הקורונה, החליטה עיריית ראשון לציון להקים מאגר הכולל את כל תחומי העיסוק בעיר. הקמת מאגר העסקים המקומיים יאפשר לעירייה לשלוח מידע רלוונטי לסוגי עסקים שונים, לקבל מידע על צרכי קהיליית העסקים, ליצור קשר בין בעלי עסקים מתחומים שונים ולתמוך בשיתופי פעולה בין בעלי עסקים מקומיים לתושבים.

רוצה להצטרף אלינו? > לשאלון​

​מענק מיוחד של משרד האוצר לעסקים קטנים

כדי לסייע לעסקים קטנים שפעילותם הכלכלית נפגעה עקב משבר הקורונה המדינה נותנת מענק של עד 400 אלף שקלים לעסק - כתלות במידת הירידה בפעילות העסק. המענק ישולם על-ידי רשות המסים לעסקים קטנים בעלי מחזור של עד 20 מיליון שקלים.  לפרטים נוספים באתר משרד האוצר.


עדכון ​התקנות לשעת חירום (19.4.20)

​"התו הסגול" למסחר

אושרה פתיחה של ענפי מסחר ושירותים בכפוף להתחייבות לעמידה בתנאים המפורטים מטה (״התו הסגול״ למסחר).

תנאי "התו הסגול":

 • הצהרת בריאות ומדידת חום לנכנסים
 • סימון מרחק של 2 מטרים בין הלקוחות בקופה
 • מחיצה פיסית בין המוכר לקונה
 • עבודה במשמרות קבועות
 • שמירה על הגיינה וחיטוי באופן תדיר
 • הגבלה של מספר הנכנסים לחנות כך שלא יהיו יותר מ-2 לקוחות בו זמנית בחנות או 2 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה, בחנות שגודלה מעל 100 מ״ר יוכלו לשהות 4 אנשים לכל קופה רושמת פעילה.

נקבע כי הפעלה של עסק בניגוד לאמור בתקנות תחשב כעבירה פלילית וכן כעבירה מנהלית שניתן להטיל בגינה קנס.

ניתן יהיה לבצע משלוחים מכל החנויות, ואיסוף עצמי מכל החנויות הפתוחות על פי התקנות. 

ענפי התעשייה, הייצור והשירותים יוכלו לשוב למתכונת עבודה של 30% ממצבת כוח האדם או עד 10 עובדים בו זמנית במקום העבודה, לפי הגבוה מבינהם. 

עם זאת, מגבלה זו לא תחול על מקומות עבודה ועסקים שיעמדו בכללי ה״תו הסגול״ ואלו יוכלו להעסיק היקפי כוח אדם גבוהים יותר. 

"התו הסגול" למעסיקים:


להלן הכללים המרכזיים של "התו הסגול" למעסיקים: 
 • כל עסק ימנה ממונה קורונה מטעמו; 
 • שמירה על כללי היגיינה; 
 • איסור התקהלות בפינת הקפה ובמטבחונים; 
 • אכילה בחדרו של העובד ככל האפשר; 
 • שמירה על מרחק 2 מטר בין אדם לאדם; 
 • בדיקת חום בכניסה; 
 • שיבוץ באותה קבוצת הסעה ואותה משמרת, ככל האפשר; 
 • בחדר שגודלו עד 20 מ״ר - יוכלו לשהות שני עובדים, או מספר גדול יותר של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה שתמנע העברת רסס; 
 • בחדר שגודלו מעל 20 מ"ר- עד 5 עובדים או מספר גדול יותר של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה; 
 • קיום פגישות ודיונים יתאפשר עד 8 עובדים בחדר. 
 • במידה ואחד מן העובדים נדבק בנגיף הקורונה במקום העבודה, יסגר מקום העבודה כולו או חלקו לתקופה שתסתיים לכל המאוחר עם סיום החקירה האפידמיולוגית על ידי משרד הבריאות.
 • נוסף על האמור מומלץ כי אדם עם מחלות רקע ימנע מהגעה פיסית למקום העבודה.
 • עמידת העסק בכללי ה״תו הסגול״ תהיה באמצעות רגולציה עצמית. ככל שהעסק עומד בכללים שנקבעו הוא יוכל לחזור לפעילות באופן מיידי ללא צורך בקבלת אישור. הפרה של הכללים כרוכה בעבירה פלילית וחזרה למגבלות הקודמות.
קישורים ועלונים שימושיים בנושא:

הנחיות התנהגות לבעל החנות על מנת לקבל את התו הסגול​

הנחיות התנהגות לציבור המבקרים בחנות​

​ל​חסוך בירוקרטיה ולהבטיח רציפות תפקודית

רישיונות והיתרים להפעלת עסק שהונפקו ע"י האגף לרישוי וקידום עסקים ושתוקפם פג או עתיד לפוג בין התאריכים  10-3-2020 ל 10-5-2020 יוארכו באופן אוטומטי בחודשיים נוספים החל ממועד פקיעתם ללא צורך בפעולה כלשהי מטעם בעל העסק וזאת בהתאם לתקנות לשעת חירום שאושרו ע"י הממשלה. 

בנוסף אישורי משרדי הממשלה שנתקבלו באגף רישוי וקידום עסקים ושמועד פקיעת תוקפם חל בין התאריכים 10-3-2020 ל 10-5-2020 יוארכו אוטומטית בחודשיים נוספים ללא צורך בפעולת חידוש כלשהי מצידו של בעל העסק.

לבעלי עסקים הנמצאים בהליך רישוי  תקין ניתנת האפשרות לפנות לאגף רישוי וקידום עסקים בדרישה לקבלת אישור בכתב בדבר הימצאות עסקם בהליך רישוי בעירייה.  אישור זה נדרש לעיתים בהליכי רגולציה שונים או בעת קבלת הלוואות מהבנקים.

קורסים והרצאות מקוונות

מגוון קורסים והרצאות מקוונות במגוון תחומים, במיוחד עבורכם > לעמוד ההרצאות​

עוד עדכונים במיוחד עבורכם, עקב המצב:

החזרת מערכות לפעולה לאחר השבתה –קורונה מיועד עבור עסקי אירוח ולינה, בריכות שחיה, בריכות זרמים, בתי אוכל (משרד הבריאות, מעודכן לתאריך 30.3.20)​

מענק לעצמאים ​לתקופת הקורונה - לאתר>​

מצגת הסבר על מענק לעצמאים בשל התפשטות נגיף הקורונה>​

1. הנחיות זמניות למשלוח מזון מבתי אוכל​ בעקבות התפרצות הקורונה מעודכן לתאריך 1.4.20 ​ ​(​משרד הבריאות, שירותי בריאות הציבור)>

2.  נגיף הקורונה -דגשים לשמירת ניקיון ותנאי תברואה נאותים במרכולים ועסקים למכירת מזון שלא לצריכה במקום (משלוחים, away take)​. (משרד הבריאות, לשכת הבריאות מחוז דרום – המחלקה לבריאות הסביבה)>

3. ​סיוע מיידי לעסקים קטנים ובינוניים הנפגעים ממשבר הקורונה, מסלול מיוחד בהליך מזורז לעסקים שנפגעו מהשלכות משבר הקורונה, במסגרתו יועמדו הלוואות על ידי הקרן בערבות המדינה באמצעות הבנקים>

4. שאלות, תשובות ומידע לבעלות ובעלי עסקים (משרד הכלכלה והתעשייה, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים)​>

5. הנחיות על שמירת הניקיון ותנאי תברואה נאותים - בעסקים, מקומות עבודה, מוסדות ציבור, משרדים, מוסדות חינוך ורווחה​ (מעודכן לתאריך 1.4.20, משרד הבריאות, שירותי בריאות הציבור, בריאות הסביבה)>

6. הנחיות כלליות מטעם המשרד להגנת הסביבה למחזיקי היתרים ורישיונות לתקופה של השבתת המשק באופן חלקי או מלא >​

7. הנחיות זמניות (בתקופת החירום) למשלוח מצרכי מכולת ממרכולים מעודכן לתאריך 1.4.20  (משרד הבריאות, שירותי בריאות לציבור)>

8. המלצות לחיטוי כנגד נגיף הקורונה מעודכן לתאריך 24.3.20​ (משרד הבריאות, שירותי בריאות לציבור)>

חידוד נהלים בנושא המלצות לחיטוי כנגד נגיף הקורונה 25.3.20, בשפות שונות (משרד הבריאות)>

9. במיוחד עבורכם, התנהלות עסקית בצל התפרצות נגיף הקורונה - הרצאה מבית פייסבוק ישראל>

​עוד ​עדכונים בנושא ארנונה:

בנוסף, פתחנו עבורכם "קו חם לעסקים בראשון" לכל פנייה או שאלה: 03-9547384, 054-6728414, 054-6728495 ​או למייל asakim@rishonlezion.muni.il​

​בברכת בריאות איתנה לכולם!