הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

השירות הווטרינרי מודיע על השינויים בפקודת הכלבת לגבי בעל חיים שנשך

 הודעות ועדכונים

תיאור

​כנסת ישראל אישרה "תצפית בית לכלבים וחתולים שנשכו" ועומדים בדרישות החוק, במקום הסגר בכלבייה. זהו השינוי המהותי בתיקון לפקודת הכלבת שאישרה הכנסת. נכון להיום בעל חיים שנשך או שרט, נכנס להסגר בכלבייה עירונית למשך עשרה ימים מרגע הסגרתו. יש לציין כי מטרת ההסגר אינה הענשת בעל החיים שנשך, אלא לוודא כי בעל החיים אינו חולה בכלבת.

השינויים בפקודת הכלבת מאפשרים להעניק לבעלים של הכלב או החתול אחריות לקיים הסגר ביתי. כמו כן, התיקון השני הוא למעשה קיצור ימי הסגר, שכן מעתה עשרה ימי הסגר יחלו מרגע הנשיכה או השריטה ולא מרגע שהוסגר בעלי החיים.

הסמכות להמיר הסגר בכלבייה לתצפית ביתית לבעל החיים תהיה בידי הווטרינר העירוני או במקרים של בעל חיים חולה או פצוע, תהיה תצפית במרפאה וטרינרית שקיבלה אישור לכך. חשוב להבהיר, כי גם היום, לאחר שינוי החוק, ברירת המחדל לתצפית כלבת של כלב או חתול שנשכו אדם, הנה בכלבייה העירונית. השירות הווטרינרי העירוני קורא לתושבי העיר בעלי הכלבים, להקדים ולהסדיר את החזקת כלבם ברישיון.

החלופה לתצפית ביתית יכולה להישקל על ידי הווטרינר העירוני רק בהתקיים התנאים הבאים:

1. הבעלים או המחזיק בכלב או החתול, התייצב בשירות הווטרינרי העירוני עם בעל החיים בתוך 24 מרגע שנודע לו דבר הנשיכה/שריטה.

2. הכלב הוחזק ברישיון בתוקף במועד הנשיכה – כל הכלבים במדינת ישראל מחויבים בחיסון כלבת והוצאת רישיון מגיל 3 חודשים ואחת לשנה. אי החזקת הכלב ברישיון תמנע את האפשרות לביצוע תצפית ביתית.

3. הכלב לא נתפס או תועד משוטט לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, בהיותו מוחזק בידי המבקש, יותר מפעמיים בשנתיים שקדמו למועד הנשיכה​

4. במקרה של חתול תתבצע בדיקה של תיעוד חיסון כלבת מהימן ב- 15 החודשים האחרונים טרם הנשיכה. – השירות הווטרינרי העירוני בעיריית ראשון לציון משתמש בתוכנה אינטרנטית שמסוגלת לקלוט ולשדר און ליין כל חיסון למניעת כלבת שמבוצע ומוזן במערכת. לאור האמור, ממליץ השירות הווטרינרי העירוני , לבעליהם של חתולי בית, לבקש מהרופא הווטרינר שחיסן את החתול לתעד את חיסון החתול במערכת המשמשת גם לרישום חיסון כלבים. יש לציין כי שיבוב החתול מומלץ על ידי השירות הווטרינרי כדי להקל על מציאתו במצב בריחה.

5. הרופא הווטרינר העירוני יבצע תחקיר עם הבעלים - במטרה לברר האם הכלב או החתול שהו באזור נגוע בכלבת בשלושת החודשים טרם הנשיכה ואו באו במגע עם בעל חיים החשוד כנגוע בכלבת 45 הימים טרם הנשיכה.  התחקיר כולל חתימה של הבעלים על תצהיר.

6. הרופא הווטרינר העירוני יאשר בכתב את מקום ותנאי החזקתו בתצפית של בעל החיים

7. בעליו ו/או המחזיק בבעל החיים בתצפית ביתית יחתום על תצהיר הכולל את ההתחייבויות הבאות:

7.1 להביא מידית את הכלב או החתול לבדיקה במצב של שינוי בהתנהגות או בריאות בעל החיים. 

7.2 במקרה שבעל החיים מת בתקופת התצפית, כולל התחייבות למסירה מידית של הגופה לבדיקה לאחר התייעצות עם הרופא הווטרינר העירוני. 

7.3 לנקוט בכול האמצעים הסבירים למניעת מגע של בעל החיים עם כל אדם או בעל חיים אחר למעט מי שנמצא במקום הפיקוח וההשגחה דרך קבע. 

7.4 לדווח מידית על בריחה של בעל החיים ממקום התצפית 

7.5 חתול יצא רק לבדיקה וטרינרית ואך ורק בכלוב נשיאה תקין והמתאים למידותיו 

7.6 כלב יוכל לצאת לבדיקה ואו טיול למרחק של עד 500 מטר מהמקום שאושר להחזקתו, כאשר הוא מוחזק ע"י אדם מעל גיל 18 שנים והמסוגל לשלוט בו, כשהוא מובל ברצועה שאורכה אינו עולה על 2 מטר ופיו חסום בזמם. אין אישור להכניס כלב כזה לגינות כלבים, גנים ציבוריים, גני משחק ומוסדות ציבור או לטייל אתו במקומות הומי אדם.

8. בעליו של הכלב/החתול יגיעו עם בעל החיים לבדיקה ע"י הרופא הווטרינר העירוני בשירות הווטרינרי לפחות 3 פעמים במהלך תקופת ההסגר לשלילת סימנים קליניים המחשידים למחלת הכלבת: 

8.1 בדיקה ראשונה תתבצע בתוך 24 שעות מרגע שנודע דבר הנשיכה/שריטה. במעמד זה ייקבע הרופא הווטרינר העירוני, את תנאי ההסגר.

8.2 בדיקה שנייה תתבצע באמצע תקופת התצפית, במועד שיקבע הרופא הווטרינר העירוני.

8.3 בדיקה שלישית תתבצע ביום שבו אמור בעל החיים להשתחרר מתצפית.

9. תשלום אגרה בסך 365 ₪ - האגרה הנה עבור ליווי ופיקוח הווטרינרי של הליך ההחזקה בתצפית בית והיא תשולם במעמד הבדיקה הראשונה.

הודעה לציבור בעקבות תיקון פקודת הכלבת ​​

תמונה
תמונת אווירה
תאריך 17/11/2020
קישור חליפי
קטגוריה אזור קידום (פלאזמה); הודעות רצות (footer); מה חדש לובי; נושאים פופולריים לובי
תאריך תפוגה 31/01/2021
קהלי יעד לקישור  
תחומי עניין לקישור איכות הסביבה; בעלי חיים; העירייה ופעילותה
רשימת דפי לובי סביבה
הודעת פלאזמה לא
נעיצת הודעה לא
קבצים מצורפים
תמונת אווירה
תאריך: 17/11/2020

​כנסת ישראל אישרה "תצפית בית לכלבים וחתולים שנשכו" ועומדים בדרישות החוק, במקום הסגר בכלבייה. זהו השינוי המהותי בתיקון לפקודת הכלבת שאישרה הכנסת. נכון להיום בעל חיים שנשך או שרט, נכנס להסגר בכלבייה עירונית למשך עשרה ימים מרגע הסגרתו. יש לציין כי מטרת ההסגר אינה הענשת בעל החיים שנשך, אלא לוודא כי בעל החיים אינו חולה בכלבת.

השינויים בפקודת הכלבת מאפשרים להעניק לבעלים של הכלב או החתול אחריות לקיים הסגר ביתי. כמו כן, התיקון השני הוא למעשה קיצור ימי הסגר, שכן מעתה עשרה ימי הסגר יחלו מרגע הנשיכה או השריטה ולא מרגע שהוסגר בעלי החיים.

הסמכות להמיר הסגר בכלבייה לתצפית ביתית לבעל החיים תהיה בידי הווטרינר העירוני או במקרים של בעל חיים חולה או פצוע, תהיה תצפית במרפאה וטרינרית שקיבלה אישור לכך. חשוב להבהיר, כי גם היום, לאחר שינוי החוק, ברירת המחדל לתצפית כלבת של כלב או חתול שנשכו אדם, הנה בכלבייה העירונית. השירות הווטרינרי העירוני קורא לתושבי העיר בעלי הכלבים, להקדים ולהסדיר את החזקת כלבם ברישיון.

החלופה לתצפית ביתית יכולה להישקל על ידי הווטרינר העירוני רק בהתקיים התנאים הבאים:

1. הבעלים או המחזיק בכלב או החתול, התייצב בשירות הווטרינרי העירוני עם בעל החיים בתוך 24 מרגע שנודע לו דבר הנשיכה/שריטה.

2. הכלב הוחזק ברישיון בתוקף במועד הנשיכה – כל הכלבים במדינת ישראל מחויבים בחיסון כלבת והוצאת רישיון מגיל 3 חודשים ואחת לשנה. אי החזקת הכלב ברישיון תמנע את האפשרות לביצוע תצפית ביתית.

3. הכלב לא נתפס או תועד משוטט לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, בהיותו מוחזק בידי המבקש, יותר מפעמיים בשנתיים שקדמו למועד הנשיכה​

4. במקרה של חתול תתבצע בדיקה של תיעוד חיסון כלבת מהימן ב- 15 החודשים האחרונים טרם הנשיכה. – השירות הווטרינרי העירוני בעיריית ראשון לציון משתמש בתוכנה אינטרנטית שמסוגלת לקלוט ולשדר און ליין כל חיסון למניעת כלבת שמבוצע ומוזן במערכת. לאור האמור, ממליץ השירות הווטרינרי העירוני , לבעליהם של חתולי בית, לבקש מהרופא הווטרינר שחיסן את החתול לתעד את חיסון החתול במערכת המשמשת גם לרישום חיסון כלבים. יש לציין כי שיבוב החתול מומלץ על ידי השירות הווטרינרי כדי להקל על מציאתו במצב בריחה.

5. הרופא הווטרינר העירוני יבצע תחקיר עם הבעלים - במטרה לברר האם הכלב או החתול שהו באזור נגוע בכלבת בשלושת החודשים טרם הנשיכה ואו באו במגע עם בעל חיים החשוד כנגוע בכלבת 45 הימים טרם הנשיכה.  התחקיר כולל חתימה של הבעלים על תצהיר.

6. הרופא הווטרינר העירוני יאשר בכתב את מקום ותנאי החזקתו בתצפית של בעל החיים

7. בעליו ו/או המחזיק בבעל החיים בתצפית ביתית יחתום על תצהיר הכולל את ההתחייבויות הבאות:

7.1 להביא מידית את הכלב או החתול לבדיקה במצב של שינוי בהתנהגות או בריאות בעל החיים. 

7.2 במקרה שבעל החיים מת בתקופת התצפית, כולל התחייבות למסירה מידית של הגופה לבדיקה לאחר התייעצות עם הרופא הווטרינר העירוני. 

7.3 לנקוט בכול האמצעים הסבירים למניעת מגע של בעל החיים עם כל אדם או בעל חיים אחר למעט מי שנמצא במקום הפיקוח וההשגחה דרך קבע. 

7.4 לדווח מידית על בריחה של בעל החיים ממקום התצפית 

7.5 חתול יצא רק לבדיקה וטרינרית ואך ורק בכלוב נשיאה תקין והמתאים למידותיו 

7.6 כלב יוכל לצאת לבדיקה ואו טיול למרחק של עד 500 מטר מהמקום שאושר להחזקתו, כאשר הוא מוחזק ע"י אדם מעל גיל 18 שנים והמסוגל לשלוט בו, כשהוא מובל ברצועה שאורכה אינו עולה על 2 מטר ופיו חסום בזמם. אין אישור להכניס כלב כזה לגינות כלבים, גנים ציבוריים, גני משחק ומוסדות ציבור או לטייל אתו במקומות הומי אדם.

8. בעליו של הכלב/החתול יגיעו עם בעל החיים לבדיקה ע"י הרופא הווטרינר העירוני בשירות הווטרינרי לפחות 3 פעמים במהלך תקופת ההסגר לשלילת סימנים קליניים המחשידים למחלת הכלבת: 

8.1 בדיקה ראשונה תתבצע בתוך 24 שעות מרגע שנודע דבר הנשיכה/שריטה. במעמד זה ייקבע הרופא הווטרינר העירוני, את תנאי ההסגר.

8.2 בדיקה שנייה תתבצע באמצע תקופת התצפית, במועד שיקבע הרופא הווטרינר העירוני.

8.3 בדיקה שלישית תתבצע ביום שבו אמור בעל החיים להשתחרר מתצפית.

9. תשלום אגרה בסך 365 ₪ - האגרה הנה עבור ליווי ופיקוח הווטרינרי של הליך ההחזקה בתצפית בית והיא תשולם במעמד הבדיקה הראשונה.

הודעה לציבור בעקבות תיקון פקודת הכלבת ​​