​גנים בעלי מתקני כושר ומתקני ספורט ברחבי העיר

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

כותרתכתובתשכונהמספר גינה
בריכה עירונית שיכון המזרחמורדי הגטאות 42 ראשון לציוןבריכה עירונית שיכון המזרח
בית גורדון לונדון - גלריה עירונית לאמנותאחד העם 8 ראשון לציוןבית גורדון לונדון - גלריה עירונית לאמנות
בית העםזד"ל 3 ראשון לציוןבית העם
מועדון גמלאים אורפליבן אהרון 14 פינת אורפלי, ראשון לציוןמועדון גמלאים אורפלי
מועדון גמלאים ברון הירשברון הירש 17, ראשון לציוןמועדון גמלאים ברון הירש
מועדון גמלאים אתיופיםבית יוסף 12, ראשון לציוןמועדון גמלאים אתיופים
מועדון גמלאים בן גוריון ותיקיםבן גוריון 8, ראשון לציוןמועדון גמלאים בן גוריון ותיקים
מועדון גמלאים בן גוריון עוליםבן גוריון 8, ראשון לציוןמועדון גמלאים בן גוריון עולים
מועדון גמלאים גן נחוםאבן תמר 2, ראשון לציוןגן נחום, ראשונים, האירוסמועדון גמלאים גן נחוםגן נחום, ראשונים, האירוס
מועדון גמלאים החייל האלמוניהחייל האלמוני 5, ראשון לציוןמועדון גמלאים החייל האלמוני
מועדון גמלאים יואל סגליואל סגל 6, ראשון לציוןמועדון גמלאים יואל סגל
מועדון גמלאים כפר אריהסעדיה גאון 3, ראשון לציוןכפר אריהמועדון גמלאים כפר אריהכפר אריה
מועדון גמלאים מקבץ דיורהרצוג 5, ראשון לציוןמועדון גמלאים מקבץ דיור
מועדון גמלאים נאות שקמהרח' רמח"ל 4, ראשון לציוןנאות שקמהמועדון גמלאים נאות שקמהנאות שקמה
מועדון גמלאים נווה חוףהצנחנים 5, ראשון לציוןנווה חוף, שער היםמועדון גמלאים נווה חוףנווה חוף, שער הים
מועדון גמלאים נחלת יהודההרב צאלח 23, ראשון לציוןנחלת יהודהמועדון גמלאים נחלת יהודהנחלת יהודה
מועדון גמלאים עוליםבן אהרון 14, ראשון לציוןמועדון גמלאים עולים
מועדון גמלאים קרית גניםנגבה 33, ראשון לציוןקריית גניםמועדון גמלאים קרית גניםקריית גנים
מועדון גמלאים קרית ראשוןהפרג 11 , ראשון לציוןקריית ראשוןמועדון גמלאים קרית ראשוןקריית ראשון
מועדון גמלאים שיבת ציוןשיבת ציון 33, ראשון לציוןמועדון גמלאים שיבת ציון
מועדון גמלאים שיכון המזרחיוסף הנשיא 5, ראשון לציוןשיכוני המזרחמועדון גמלאים שיכון המזרחשיכוני המזרח
מועדון גמלאים שפטלשפטל 8, ראשון לציוןמועדון גמלאים שפטל
בית העולהאגוזי 1 ראשון לציוןבית העולה
מועדון גמלאים תעסוקתידוד אלרואי 2, ראשון לציוןמועדון גמלאים תעסוקתי
היכל התרבות ראשון לציוןזבוטינסקי 16 ראשון לציוןהיכל התרבות ראשון לציון
חי כיף - גן חיותגולדה מאיר ראשון לציוןקריית ראשוןחי כיף - גן חיותקריית ראשון
פארק חוף היםחניה חלק צפוני ראשון לציוןחוף היםפארק חוף היםחוף הים
לשכת רווחה מערבתורה ועבודה 44 ראשון לציוןלשכת רווחה מערב
לשכת רווחה מרכזהרצל 90 ראשון לציוןלשכת רווחה מרכז
לשכת רווחה מזרחרחוב הרקפת 31 א' ראשון לציוןלשכת רווחה מזרח
מגרש ספורט חיצוני - תרבותסטפן וייז 13 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - תרבות
מגרש ספורט חיצוני - תיכון רביביםגוש עציון 24 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - תיכון רביבים
מגרש ספורט חיצוני - שקמיםגולדה מאיר 15 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - שקמים
מגרש ספורט חיצוני - שקמהריבל 16 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - שקמה
מגרש ספורט חיצוני - שלמוןשינקין 16 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - שלמון
מגרש ספורט חיצוני - שובובן גוריון ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - שובו
מגרש ספורט חיצוני - שיכון נוערשד יעקב ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - שיכון נוער
מגרש ספורט חיצוני - רעותראובן ובת שבע ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - רעות
מגרש ספורט חיצוני - רזאלרקפת 33 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - רזאל
מגרש ספורט חיצוני - רנניםהחלמונית 6 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - רננים
מגרש ספורט חיצוני - רוזןאברבנאל 32 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - רוזן
מגרש ספורט חיצוני - קרית ראשוןהחלמונית 6 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - קרית ראשון
מגרש ספורט חיצוני - קן רמבםמרגולין ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - קן רמבם
מגרש ספורט חיצוני - קלמן שורקלמן שור פינת חיים הלוי ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - קלמן שור
מגרש ספורט חיצוני - קירוי העמיתמנחם בגין ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - קירוי העמית
מגרש ספורט חיצוני - פיקאפיקא ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - פיקא
מגרש ספורט חיצוני - פרס נובלמעגל השלום 2 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - פרס נובל
מגרש ספורט חיצוני - עין הקוראברניצקי 29 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - עין הקורא
מגרש ספורט חיצוני - עמיתהבריגדה 10 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - עמית
מגרש ספורט חיצוני - נתיב האולפנהשדה נחום 4 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - נתיב האולפנה
מגרש ספורט חיצוני - עדיניהרברט סמואל 15 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - עדיני
מגרש ספורט חיצוני - ניצניםויניק 39 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - ניצנים
מגרש ספורט חיצוני - נעמתאלפסי 8 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - נעמת
מגרש ספורט חיצוני - נווה עוזמרים ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - נווה עוז
מגרש ספורט חיצוני - נווה דקליםנווה דקלים 53 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - נווה דקלים
מגרש ספורט חיצוני - מתנס קרית גניםנגבה 33 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - מתנס קרית גנים
מגרש ספורט חיצוני - נגבה נגבה 31 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - נגבה 
מגרש ספורט חיצוני - מתנס אשליםהתזמורת 17 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - מתנס אשלים
מגרש ספורט חיצוני - משה דיין לוי אשכולמשה דיין ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - משה דיין לוי אשכול
מגרש ספורט חיצוני - מרחביםאלקבץ 2 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - מרחבים
מגרש ספורט חיצוני - משה דיין כיכר השעוןמשה דיין ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - משה דיין כיכר השעון
מגרש ספורט חיצוני - מקיף יב'העצמאות ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - מקיף יב'
מגרש ספורט חיצוני - מקיף י"גגרינשפן ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - מקיף י"ג
מגרש ספורט חיצוני - מקיף יאבר לב ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - מקיף יא
מגרש ספורט חיצוני - מקיף ט'התזמורת 17 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - מקיף ט'
מגרש ספורט חיצוני - מקיף ב'הרצל ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - מקיף ב'
מגרש ספורט חיצוני - מקיף ה'החלמונית 6 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - מקיף ה'
מגרש ספורט חיצוני - מקיף ח'בר לב ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - מקיף ח'
מגרש ספורט חיצוני - מישור הנוףגיבשטיין 31 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - מישור הנוף
מגרש ספורט חיצוני - מעלותהחרצית ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - מעלות
מגרש ספורט חיצוני - מגרשי מקיף חבר לב  ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - מגרשי מקיף ח
מגרש ספורט חיצוני - סעדיה הגאוןסעדיה גאון 7 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - סעדיה הגאון
מגרש ספורט חיצוני - מגן אברהםוילנסקי 2 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - מגן אברהם
מגרש ספורט חיצוני - כרמים זיוהיין 4 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - כרמים זיו
מגרש ספורט חיצוני - לובה אליאבהאגס ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - לובה אליאב
מגרש ספורט חיצוני - ככר נחלתשד' הציונות ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - ככר נחלת
מגרש ספורט חיצוני - ישורוןישעיהו הנביא 16 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - ישורון
מגרש ספורט חיצוני - יצחק רבין הסוכה 9 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - יצחק רבין 
מגרש ספורט חיצוני - יפה נוף אהרון וברוך 1 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - יפה נוף 
מגרש ספורט חיצוני - יסוד המעלהארלוזורוב ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - יסוד המעלה
מגרש ספורט חיצוני - ידליןהירקון 4 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - ידלין
מגרש ספורט חיצוני - חרדידרור ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - חרדי
מגרש ספורט חיצוני - יגאל אלוןיגאל אלון 30 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - יגאל אלון
מגרש ספורט חיצוני - חטב קריית גניםנגבה 31 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - חטב קריית גנים
מגרש ספורט חיצוני - חפץ חיים ירושלים ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - חפץ חיים 
מגרש ספורט חיצוני - חביבאחד העם 7 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - חביב
מגרש ספורט חיצוני - ויתקיןסילבר 21 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - ויתקין
מגרש ספורט חיצוני - הראלרמז 11 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - הראל
מגרש ספורט חיצוני - הדריםתמר אבן 11 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - הדרים
מגרש ספורט חיצוני - דורותדרובין 37 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - דורות
מגרש ספורט חיצוני - גן נחום-ארןהרצל 119 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - גן נחום-ארן
מגרש ספורט חיצוני - גן המנהיגיםז'בוטינסקי ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - גן המנהיגים
מגרש ספורט חיצוני - גן יצחק רביןהסתדרות ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - גן יצחק רבין
מגרש ספורט חיצוני - בני ארזיםאחים וינברג ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - בני ארזים
מגרש ספורט חיצוני - גן הזיכרוןגולדה מאיר ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - גן הזיכרון
מגרש ספורט חיצוני - בית מכביגולדה מאיר 21 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - בית מכבי
מגרש ספורט חיצוני - בלקינדבית לחם 12 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - בלקינד
מגרש ספורט חיצוני - בית הפועלז'בוטינסקי ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - בית הפועל
מגרש ספורט חיצוני - בית החיילהאוניברסיטה ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - בית החייל
מגרש ספורט חיצוני - ביהס בן גוריוןשד העצמאות נחלת ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - ביהס בן גוריון
מגרש ספורט חיצוני - באריכצנלסון 26 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - בארי
מגרש ספורט חיצוני - אתריםתזמורת 19 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - אתרים
מגרש ספורט חיצוני - אשלים אנטרפולוגיהתזמורת 43 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - אשלים אנטרפולוגי
מגרש ספורט חיצוני - אשלים לאומניותתזמורת 17 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - אשלים לאומניות
מגרש ספורט חיצוני - אלוניםכובש ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - אלונים
מגרש ספורט חיצוני - אשכולותדרובין 35 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - אשכולות
מגרש ספורט חיצוני - איתמרמבצע משה 39 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - איתמר
מגרש ספורט חיצוני - אור מלכהנחמיה ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - אור מלכה
מגרש ספורט חיצוני - אביביםגולדה מאיר ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - אביבים
מגרש ספורט חיצוני - אופקיםאביעזר ילין 7 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - אופקים
מגרש ספורט חיצוני -  גמידרובין 37 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני -  גמי
מגרש ספורט חיצוני - 360 נחלת יהודהכל ישראל חברים ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - 360 נחלת יהודה
מגרש ספורט חיצוני - משה דיין ברמשה דיין מול אברהם בר ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - משה דיין בר
מגרש ספורט חיצוני - ישיבה תיכוניתהרב נורוק ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - ישיבה תיכונית
מגרש ספורט חיצוני - יגאל אלון ציבורימגרש ספורט חיצוני - יגאל אלון ציבורי
מגרש ספורט חיצוני - חטיבת אבני החושןלהשליםמגרש ספורט חיצוני - חטיבת אבני החושן
מגרש ספורט חיצוני - אנילביץ'אנילביץ' ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - אנילביץ'
מגרש ספורט חיצוני - רמזהרקפת 31 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - רמז
מגרש ספורט חיצוני - פארק פרס נובליוסף ברודסקי 20 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - פארק פרס נובל
מגרש ספורט חיצוני - סינינורדאו 47 ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - סיני
מגרש ספורט חיצוני - גן דרומי רמת אליהוהרב עזרן ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - גן דרומי רמת אליהו
מגרש ספורט חיצוני - פארק שקמהגדולי ישראל ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - פארק שקמה
מגרש ספורט חיצוני - ספורט כיףגולדה מאיר ראשון לציוןמגרש ספורט חיצוני - ספורט כיף
בריכה במרכז הספורט 360 נחלתרחוב העצמאות 37 ראשון לציוןבריכה במרכז הספורט 360 נחלת
בריכה במרכז הספורט והפנאי 360האוניברסיטה 2 ראשון לציוןבריכה במרכז הספורט והפנאי 360
אולם 360 פרס נובלהאוניברסיטה מערב העיר ראשון לציוןאולם 360 פרס נובל
אולם מרחביםגדולי ישראל 7 מערב העיר ראשון לציוןאולם מרחבים
אולם נווה עוזמריים 4 מערב העיר ראשון לציוןאולם נווה עוז
אולם נגבהנגבה 31 מערב העיר ראשון לציוןאולם נגבה
אולם כרמים רביןהשומרה 2 מערב העיר ראשון לציוןאולם כרמים רבין
אולם איתמרמבצע משה 39 מערב העיר ראשון לציוןאולם איתמר
אולם אולפנהנגבה 7 מערב העיר ראשון לציוןאולם אולפנה
אולם אבני החושןאבני החושן 2 מערב העיר ראשון לציוןאולם אבני החושן
אולם נחלת יהודה 360העצמאות 37 מרכז העיר ראשון לציוןאולם נחלת יהודה 360
אולם העמיתהבריגדה 10 מרכז העיר ראשון לציוןאולם העמית
אולם גמידרובין 37 מרכז העיר ראשון לציוןאולם גמי
אולם בית מכביגולדה מאיר מרכז העיר ראשון לציוןאולם בית מכבי
אולם יגאל אלוןיגאל אלון 30 מזרח העיר ראשון לציוןאולם יגאל אלון
חניון הדק (קניון הזהב) אברהם ראשון לציוןחניון הדק (קניון הזהב)
היכל הספורטסמילנסקי 30 מזרח העיר ראשון לציוןהיכל הספורט
חניון הגימנסיה - הורביץהורביץ 38 ראשון לציוןחניון הגימנסיה - הורביץ
חניון הגימנסיה - עולי הגרדום עולי הגרדום 31 ראשון לציוןחניון הגימנסיה - עולי הגרדום
חניון הרכבתשדרות נים 1 ראשון לציוןחניון הרכבת
חניון הרובע פריימן ראשון לציוןחניון הרובע
חניון היכל התרבות רוטנברג ראשון לציון חניון היכל התרבות
חניון רכב כבדהשגשוג 6 אזור תעשייה מעיין שורק ראשון לציוןחניון רכב כבד
חניון הבניםז'בוטינסקי פינת עולי הגרדום ראשון לציוןחניון הבנים
חניון המכללהשד' יצחק רבין 7 ראשון לציוןחניון המכללה
מקלט 36הבנים 13 א' ראשון לציוןנחלת יהודהמקלט 36נחלת יהודה
חניון זד"ל זד"ל (כניסה מרחוב הכרמל 20 או מרחוב מוהליבר) ראשון לציוןחניון זד"ל
מקלט 35אלי כהן 4 ראשון לציוןנחלת יהודהמקלט 35נחלת יהודה
מקלט 34התמר 2 ראשון לציוןנחלת יהודהמקלט 34נחלת יהודה
מקלט 32אנילביץ 20 א' ראשון לציוןרמת אליהומקלט 32רמת אליהו
מקלט 33האגס 2 ראשון לציוןנחלת יהודהמקלט 33נחלת יהודה
מקלט 31אנילביץ 20 ראשון לציוןרמת אליהומקלט 31רמת אליהו
מקלט 30ספינת השלושה 14 ראשון לציוןרמת אליהומקלט 30רמת אליהו
מקלט 29אבו חצירא 11 א' ראשון לציוןרמת אליהומקלט 29רמת אליהו
מקלט 28יעקב כהן 28 ראשון לציוןרמת אליהומקלט 28רמת אליהו
מקלט 27גולינקין 8 ב' ראשון לציוןרמת אליהומקלט 27רמת אליהו
מקלט 25שי עגנון 1 א' ראשון לציוןרמת אליהומקלט 25רמת אליהו
מקלט 26גולינקין 8 א' ראשון לציוןרמת אליהומקלט 26רמת אליהו
מקלט 24הכנסת 1 א' ראשון לציוןרמת אליהומקלט 24רמת אליהו
מקלט 23חיים אריאב 4 א' ראשון לציוןרמת אליהומקלט 23רמת אליהו
מקלט 22התדהר 2 א' ראשון לציוןרמת אליהומקלט 22רמת אליהו
מקלט 20נתן שלמה 15 ראשון לציוןרמת אליהומקלט 20רמת אליהו
מקלט 21זלמן שניאור 18 א' ראשון לציוןרמת אליהומקלט 21רמת אליהו
מקלט 11החרוב (גינה ציבורית) ראשון לציוןשיכוני המזרחמקלט 11שיכוני המזרח
מקלט 12מודיעין 10 א' ראשון לציוןרביבים, גני ראשוןמקלט 12רביבים, גני ראשון
מקלט 13גוש עציון 30 ראשון לציוןרביבים, גני ראשוןמקלט 13רביבים, גני ראשון
מקלט 14אלקלעי 28 א' ראשון לציוןרביבים, גני ראשוןמקלט 14רביבים, גני ראשון
מקלט 15סמילנסקי 34 ראשון לציוןגן נחום, ראשונים, האירוסמקלט 15גן נחום, ראשונים, האירוס
מקלט 16מלכי ישראל 6 א' ראשון לציוןרמת אליהומקלט 16רמת אליהו
מקלט 17שלמה המלך 10 א' ראשון לציוןרמת אליהומקלט 17רמת אליהו
מקלט 18שלום אש 8 ב' ראשון לציוןרמת אליהומקלט 18רמת אליהו
מקלט 19שלום אש 8 א' ראשון לציוןרמת אליהומקלט 19רמת אליהו
מקלט 9החבצלת ראשון לציוןשיכוני המזרחמקלט 9שיכוני המזרח
מקלט 10החצב 16 א' ראשון לציוןשיכוני המזרחמקלט 10שיכוני המזרח
מקלט 8הרקפת א' ראשון לציוןשיכוני המזרחמקלט 8שיכוני המזרח
מקלט 7מורדי גטאות 56 א' ראשון לציוןשיכוני המזרחמקלט 7שיכוני המזרח
מקלט 6אסירי ציון 7 א' ראשון לציוןשיכוני המזרחמקלט 6שיכוני המזרח
מקלט 5זרובבל 1 א' ראשון לציוןשיכוני המזרחמקלט 5שיכוני המזרח
מקלט 4מקביל רד"ק פינת עזרא א' 46 ראשון לציוןשיכוני המזרחמקלט 4שיכוני המזרח
מקלט 3עזרא 39 א' ראשון לציוןשיכוני המזרחמקלט 3שיכוני המזרח
מקלט 2ישעיהו הנביא 22, ראשון לציוןשיכוני המזרחמקלט 2שיכוני המזרח
ארגון נכי המלחמהחייל אלמוני 5 ראשון לציוןארגון נכי המלחמה
ארגון הווטרניםעולי הגרדום 30 ראשון לציוןארגון הווטרנים
מקלט 1מאיר אבנר 22 ראשון לציוןשיכוני המזרחמקלט 1שיכוני המזרח
רמ"אאבא סילבר 21 ראשון לציוןרמ"א
מרכז נוער ותנועה רעם הגליםחייל השיריון 6 ראשון לציוןנווה חוף, שער היםמרכז נוער ותנועה רעם הגליםנווה חוף, שער הים
מרכז נוער ותנועה הביתל'המרגולין 22 ראשון לציוןמרכז נוער ותנועה הביתל'ה
מרכז נוער ותנועה הכפתורתנועות הנוער 2 ראשון לציוןמרכז נוער ותנועה הכפתור
מרכז נוער ותנועה המרחבחומה ומגדל 17 ראשון לציון קריית גניםמרכז נוער ותנועה המרחבקריית גנים
מרכז נוער סקייטפארקהרצל 136 ראשון לציוןמרכז נוער סקייטפארק
לוח מודעות ציבורי - רבי מאיר / הר סינירבי מאיר / הר סיני ראשון לציוןכפר אריהלוח מודעות ציבורי - רבי מאיר / הר סיניכפר אריה
לוח מודעות ציבורי - היקב פינת הזמורההיקב פינת הזמורה ראשון לציוןכרמים, קריית הלאוםלוח מודעות ציבורי - היקב פינת הזמורהכרמים, קריית הלאום
לוח מודעות ציבורי - גינה ציבורית היקבהיקב ראשון לציוןכרמים, קריית הלאוםלוח מודעות ציבורי - גינה ציבורית היקבכרמים, קריית הלאום
לוח מודעות ציבורי - החצוצרה פינת מוטה גורהחצוצרה פינת מוטה גור ראשון לציוןנאות אשליםלוח מודעות ציבורי - החצוצרה פינת מוטה גורנאות אשלים
לוח מודעות ציבורי - התזמורת 50התזמורת 50 ראשון לציוןנאות אשליםלוח מודעות ציבורי - התזמורת 50נאות אשלים
לוח מודעות ציבורי - התזמורת פינת העוגבהתזמורת פינת העוגב ראשון לציוןנאות אשליםלוח מודעות ציבורי - התזמורת פינת העוגבנאות אשלים
לוח מודעות ציבורי - התקומה - ישראל גליליהתקומה - ישראל גלילי ראשון לציוןקרית הלאוםלוח מודעות ציבורי - התקומה - ישראל גליליקרית הלאום
לוח מודעות ציבורי - כיכר רביןההסתדרות ראשון לציוןקרית הלאוםלוח מודעות ציבורי - כיכר רביןקרית הלאום
לוח מודעות ציבורי - התקומה 18התקומה 18 ראשון לציוןקריית ראשוןלוח מודעות ציבורי - התקומה 18קריית ראשון
לוח מודעות ציבורי - גולדה מאיר 1גולדה מאיר 1 ראשון לציון (צומת התחנה המרכזית)קריית ראשוןלוח מודעות ציבורי - גולדה מאיר 1קריית ראשון
לוח מודעות ציבורי - גולדה מאיר 1גולדה מאיר 1 ראשון לציון (בשטח החול של האמפי)קריית ראשוןלוח מודעות ציבורי - גולדה מאיר 1קריית ראשון
לוח מודעות ציבורי - ישראל גלילי פינת הסיגליתישראל גלילי פינת הסיגלית ראשון לציון (מול בית המשפט)קריית ראשוןלוח מודעות ציבורי - ישראל גלילי פינת הסיגליתקריית ראשון
לוח מודעות ציבורי - נווה דקלים פינת אופירהנווה דקלים פינת אופירה ראשון לציוןנווה דקליםלוח מודעות ציבורי - נווה דקלים פינת אופירהנווה דקלים
לוח מודעות ציבורי - שדרות רבין - בר לבשדרות רבין - בר לב ראשון לציון (בצומת)נווה דקליםלוח מודעות ציבורי - שדרות רבין - בר לבנווה דקלים
לוח מודעות ציבורי - נווה דקלים מרכז מסחרינווה דקלים ראשון לציוןנווה דקליםלוח מודעות ציבורי - נווה דקלים מרכז מסחרינווה דקלים
לוח מודעות ציבורי - חסידאיחסידאי ראשון לציוןנאות שקמהלוח מודעות ציבורי - חסידאינאות שקמה
לוח מודעות ציבורי - ההסתדרות - התקומהההסתדרות - התקומה ראשון לציון (בצומת)נאות שקמהלוח מודעות ציבורי - ההסתדרות - התקומהנאות שקמה
לוח מודעות ציבורי - בית הלויבית הלוי ראשון לציוןנאות שקמהלוח מודעות ציבורי - בית הלוינאות שקמה
לוח מודעות ציבורי - רמח"לרמח"ל ראשון לציוןנאות שקמהלוח מודעות ציבורי - רמח"לנאות שקמה
לוח מודעות ציבורי - בעל הטוריםבעל הטורים ראשון לציוןנאות שקמהלוח מודעות ציבורי - בעל הטוריםנאות שקמה
לוח מודעות ציבורי - אלי ויזלאלי ויזל ראשון לציון (בכיכר)קריית חתני פרס נובללוח מודעות ציבורי - אלי ויזלקריית חתני פרס נובל
לוח מודעות ציבורי - הנרי קיסינג'רהנרי קיסינג'ר ראשון לציון (בכיכר)קריית חתני פרס נובללוח מודעות ציבורי - הנרי קיסינג'רקריית חתני פרס נובל
לוח מודעות ציבורי - מרקוביץ הרימרקוביץ הרי ראשון לציוןקריית חתני פרס נובללוח מודעות ציבורי - מרקוביץ הריקריית חתני פרס נובל
לוח מודעות ציבורי - סיפורי אגדות פינת שמעון פרססיפורי אגדות פינת שמעון פרס ראשון לציוןקריית חתני פרס נובללוח מודעות ציבורי - סיפורי אגדות פינת שמעון פרסקריית חתני פרס נובל
לוח מודעות ציבורי - פיינשטייןפיינשטיין ראשון לציון (מול המרכז המסחרי)מישור הנוףלוח מודעות ציבורי - פיינשטייןמישור הנוף
לוח מודעות ציבורי - ברגסון הנריברגסון הנרי ראשון לציוןקריית חתני פרס נובללוח מודעות ציבורי - ברגסון הנריקריית חתני פרס נובל
לוח מודעות ציבורי - מאיר יערי 27מאיר יערי 27 ראשון לציוןמישור הנוףלוח מודעות ציבורי - מאיר יערי 27מישור הנוף
לוח מודעות ציבורי - מרכז המסחריהחוחית ראשון לציוןנווה הדריםלוח מודעות ציבורי - מרכז המסחרינווה הדרים
לוח מודעות ציבורי - גיבשטיין 53גיבשטיין 53 ראשון לציוןמישור הנוףלוח מודעות ציבורי - גיבשטיין 53מישור הנוף
לוחות מודעות ציבוריים - הקוקיההקוקיה ראשון לציון (ברחבת החניה וגם בכניסה לגן הקוקיה)נווה הדריםלוחות מודעות ציבוריים - הקוקיהנווה הדרים
לוח מודעות ציבורי - החוחית 39החוחית 39 ראשון לציוןנווה הדריםלוח מודעות ציבורי - החוחית 39נווה הדרים
לוח מודעות ציבורי - הקוקיה 17הקוקיה 17 ראשון לציון (כניסה לגן האלון)נווה הדריםלוח מודעות ציבורי - הקוקיה 17נווה הדרים
לוח מודעות ציבורי - מאירוביץ 27מאירוביץ 27 ראשון לציוןגן נחום, ראשונים, האירוסלוח מודעות ציבורי - מאירוביץ 27גן נחום, ראשונים, האירוס
לוח מודעות ציבורי - ברנשטיין / תורברנשטיין / תור ראשון לציוןנווה הדריםלוח מודעות ציבורי - ברנשטיין / תורנווה הדרים
לוח מודעות ציבורי - נורדאו 45נורדאו 45 ראשון לציוןגן נחום, ראשונים, האירוסלוח מודעות ציבורי - נורדאו 45גן נחום, ראשונים, האירוס
לוח מודעות ציבורי - רופין 12 / אוסטשינסקירופין 12 / אוסטשינסקי ראשון לציון (ליד גן "יש לי חבר")גן נחום, ראשונים, האירוסלוח מודעות ציבורי - רופין 12 / אוסטשינסקיגן נחום, ראשונים, האירוס
לוח מודעות ציבורי - שיבת ציוןשיבת ציון 29 ראשון לציוןגן נחום, ראשונים, האירוסלוח מודעות ציבורי - שיבת ציוןגן נחום, ראשונים, האירוס
לוח מודעות ציבורי - יסוד המעלה / לובמןיסוד המעלה / לובמן ראשון לציוןגן נחום, ראשונים, האירוסלוח מודעות ציבורי - יסוד המעלה / לובמןגן נחום, ראשונים, האירוס
לוח מודעות ציבורי - לבונטין 15לבונטין 15 ראשון לציון (בית זרובבל)גן נחום, ראשונים, האירוסלוח מודעות ציבורי - לבונטין 15גן נחום, ראשונים, האירוס
לוח מודעות ציבורי - טיומקין 5טיומקין 5 ראשון לציון (גן טיומקין)גן נחום, ראשונים, האירוסלוח מודעות ציבורי - טיומקין 5גן נחום, ראשונים, האירוס
לוח מודעות ציבורי - אוסטשינסקי 6אוסטשינסקי 6 ראשון לציוןגן נחום, ראשונים, האירוסלוח מודעות ציבורי - אוסטשינסקי 6גן נחום, ראשונים, האירוס
לוח מודעות ציבורי - האבות 20האבות 20 ראשון לציוןגן נחום, ראשונים, האירוסלוח מודעות ציבורי - האבות 20גן נחום, ראשונים, האירוס
לוח מודעות ציבורי - אהרון קרון 32אהרון קרון 32 ראשון לציוןגן נחום, ראשונים, האירוסלוח מודעות ציבורי - אהרון קרון 32גן נחום, ראשונים, האירוס
לוח מודעות ציבורי - אוסטשינסקי 11אוסטשינסקי 11 ראשון לציוןגן נחום, ראשונים, האירוסלוח מודעות ציבורי - אוסטשינסקי 11גן נחום, ראשונים, האירוס
לוח מודעות ציבורי - אוסטשינסקי 11אוסטשינסקי 11 ראשון לציוןגן נחום, ראשונים, האירוסלוח מודעות ציבורי - אוסטשינסקי 11גן נחום, ראשונים, האירוס
לוח מודעות ציבורי - אבי אסיריםאבי אסירים ראשון לציון (כניסה למיכל פוחצ'בסקי)גן נחום, ראשונים, האירוסלוח מודעות ציבורי - אבי אסיריםגן נחום, ראשונים, האירוס
לוח מודעות ציבורי - אהרון קרון 32אהרון קרון 32 ראשון לציוןגן נחום, ראשונים, האירוסלוח מודעות ציבורי - אהרון קרון 32גן נחום, ראשונים, האירוס
לוח מודעות ציבורי - שדרות יעקב 6שדרות יעקב 6 ראשון לציוןשיכוני המזרחלוח מודעות ציבורי - שדרות יעקב 6שיכוני המזרח
לוחות מודעות ציבוריים - שדרות יעקבשדרות יעקב ראשון לציון (בכניסה לדואר וגם צמוד לגן ההנצחה)שיכוני המזרחלוחות מודעות ציבוריים - שדרות יעקבשיכוני המזרח
לוח מודעות ציבורי - שדרות יעקב 50שדרות יעקב 50 ראשון לציון (מול מגדלי העיר)שיכוני המזרחלוח מודעות ציבורי - שדרות יעקב 50שיכוני המזרח
לוח מודעות ציבורי - שדרות יעקבשדרות יעקב ראשון לציון (מול שיפודי הכיכר)שיכוני המזרחלוח מודעות ציבורי - שדרות יעקבשיכוני המזרח
לוח מודעות ציבורי - שבטי ישראל 97שבטי ישראל 97 ראשון לציון (ליד המקלט)שיכוני המזרחלוח מודעות ציבורי - שבטי ישראל 97שיכוני המזרח
לוח מודעות ציבורי - רבי נחמןרבי נחמן ראשון לציון (ליד גן ילדים)שיכוני המזרחלוח מודעות ציבורי - רבי נחמןשיכוני המזרח
לוח מודעות ציבורי - פרח 1פרח 1 ראשון לציוןשיכוני המזרחלוח מודעות ציבורי - פרח 1שיכוני המזרח
לוח מודעות ציבורי - פרח 1פרח 1 ראשון לציוןשיכוני המזרחלוח מודעות ציבורי - פרח 1שיכוני המזרח
לוח מודעות ציבורי - רבי עקיבארבי עקיבא ראשון לציון (בכניסה לבית העלמין)שיכוני המזרחלוח מודעות ציבורי - רבי עקיבאשיכוני המזרח
לוח מודעות ציבורי - עזרא / הנוטרים 1עזרא / הנוטרים 1 ראשון לציון (שביל בית הכנסת)שיכוני המזרחלוח מודעות ציבורי - עזרא / הנוטרים 1שיכוני המזרח
לוח מודעות ציבורי - נחמיה 51נחמיה 51 ראשון לציוןשיכוני המזרחלוח מודעות ציבורי - נחמיה 51שיכוני המזרח
לוח מודעות ציבורי - עזרא 39עזרא 39 ראשון לציוןשיכוני המזרחלוח מודעות ציבורי - עזרא 39שיכוני המזרח
לוח מודעות ציבורי - נחמיהנחמיה ראשון לציון (צמוד לבית הכנסת)שיכוני המזרחלוח מודעות ציבורי - נחמיהשיכוני המזרח
לוח מודעות ציבורי - נחמיה 57נחמיה 57 ראשון לציוןשיכוני המזרחלוח מודעות ציבורי - נחמיה 57שיכוני המזרח
לוח מודעות ציבורי - נחמיה 74נחמיה 74 ראשון לציוןשיכוני המזרחלוח מודעות ציבורי - נחמיה 74שיכוני המזרח
לוח מודעות ציבורי - מורדי גטאות 65מורדי גטאות 65 ראשון לציוןשיכוני המזרחלוח מודעות ציבורי - מורדי גטאות 65שיכוני המזרח
לוח מודעות ציבורי - מורדי גטאות 29מורדי גטאות 29 ראשון לציוןשיכוני המזרחלוח מודעות ציבורי - מורדי גטאות 29שיכוני המזרח
לוח מודעות ציבורי - מורדי גטאות 92מורדי גטאות 92 ראשון לציוןשיכוני המזרחלוח מודעות ציבורי - מורדי גטאות 92שיכוני המזרח
לוח מודעות ציבורי - מורדי גטאות 90מורדי גטאות 90 ראשון לציוןשיכוני המזרחלוח מודעות ציבורי - מורדי גטאות 90שיכוני המזרח
לוח מודעות ציבורי - הנוטרים 13הנוטרים 13 ראשון לציוןשיכוני המזרחלוח מודעות ציבורי - הנוטרים 13שיכוני המזרח
לוח מודעות ציבורי - מורדי גטאות 53מורדי גטאות 53 ראשון לציוןשיכוני המזרחלוח מודעות ציבורי - מורדי גטאות 53שיכוני המזרח
לוח מודעות ציבורי - ירמיהוירמיהו ראשון לציון (בכניסה לבית הספר ישורון)שיכוני המזרחלוח מודעות ציבורי - ירמיהושיכוני המזרח
לוח מודעות ציבורי - ישעיהו 16ישעיהו 16 ראשון לציוןשיכוני המזרחלוח מודעות ציבורי - ישעיהו 16שיכוני המזרח
לוח מודעות ציבורי - ירושלים / שד' יעקבירושלים / שד' יעקב ראשון לציוןשיכוני המזרחלוח מודעות ציבורי - ירושלים / שד' יעקבשיכוני המזרח
לוח מודעות ציבורי - יחזקאל הנביא 5יחזקאל הנביא 5 ראשון לציוןשיכוני המזרחלוח מודעות ציבורי - יחזקאל הנביא 5שיכוני המזרח
לוח מודעות ציבורי - חורשחורש ראשון לציון (בכניסה לבית כנסת)שיכוני המזרחלוח מודעות ציבורי - חורששיכוני המזרח
לוח מודעות ציבורי - יוסף הנשיא 3, 5יוסף הנשיא 3, 5 ראשון לציוןשיכוני המזרחלוח מודעות ציבורי - יוסף הנשיא 3, 5שיכוני המזרח
לוח מודעות ציבורי - הרקפת 52הרקפת 52 ראשון לציוןשיכוני המזרחלוח מודעות ציבורי - הרקפת 52שיכוני המזרח
לוח מודעות ציבורי - החצב / אקליפטוסהחצב / אקליפטוס ראשון לציוןשיכוני המזרחלוח מודעות ציבורי - החצב / אקליפטוסשיכוני המזרח
לוח מודעות ציבורי - הרקפת 95הרקפת 95 ראשון לציוןשיכוני המזרחלוח מודעות ציבורי - הרקפת 95שיכוני המזרח
לוח מודעות ציבורי - החורשהחורש ראשון לציון (בכניסה לגן חבצלת)שיכוני המזרחלוח מודעות ציבורי - החורששיכוני המזרח
לוח מודעות ציבורי - האגוז 17האגוז 17 ראשון לציוןשיכוני המזרחלוח מודעות ציבורי - האגוז 17שיכוני המזרח
לוח מודעות ציבורי - גדעון 5גדעון 5 ראשון לציון (בכניסה לגן ילדים)שיכוני המזרחלוח מודעות ציבורי - גדעון 5שיכוני המזרח
לוח מודעות ציבורי - גדעון 1גדעון 1 ראשון לציוןשיכוני המזרחלוח מודעות ציבורי - גדעון 1שיכוני המזרח
לוח מודעות ציבורי - גדליה חיוןגדליה חיון ראשון לציוןשיכוני המזרחלוח מודעות ציבורי - גדליה חיוןשיכוני המזרח
לוח מודעות ציבורי - איש מצליח 4איש מצליח 4 ראשון לציון (בכניסה לבית כנסת)שיכוני המזרחלוח מודעות ציבורי - איש מצליח 4שיכוני המזרח
לוח מודעות ציבורי - איש מצליח 6איש מצליח 6 ראשון לציון (בכניסה לבית כנסת)שיכוני המזרחלוח מודעות ציבורי - איש מצליח 6שיכוני המזרח
לוח מודעות ציבורי - איש מצליח 8איש מצליח 8 ראשון לציון (בכניסה לבית כנסת)שיכוני המזרחלוח מודעות ציבורי - איש מצליח 8שיכוני המזרח
לוח מודעות ציבורי - שאול המלך 6שאול המלך 6 ראשון לציוןרמת אליהולוח מודעות ציבורי - שאול המלך 6רמת אליהו
לוח מודעות ציבורי - דוד המלך 20דוד המלך 20 ראשון לציוןרמת אליהולוח מודעות ציבורי - דוד המלך 20רמת אליהו
לוח מודעות ציבורי - יעקב כהן מול 42יעקב כהן מול 42 ראשון לציוןרמת אליהולוח מודעות ציבורי - יעקב כהן מול 42רמת אליהו
לוח מודעות ציבורי - חנה סנש 2חנה סנש 2 ראשון לציוןרמת אליהולוח מודעות ציבורי - חנה סנש 2רמת אליהו
לוח מודעות ציבורי - הרב עזרן 5הרב עזרן 5 ראשון לציוןרמת אליהולוח מודעות ציבורי - הרב עזרן 5רמת אליהו
לוח מודעות ציבורי - זלמן שניאור 23זלמן שניאור 23 ראשון לציוןרמת אליהולוח מודעות ציבורי - זלמן שניאור 23רמת אליהו
לוח מודעות ציבורי - הרב אבוחצירה 1הרב אבוחצירה 1 ראשון לציון (ליד השוק)רמת אליהולוח מודעות ציבורי - הרב אבוחצירה 1רמת אליהו
לוח מודעות ציבורי - ה' באייר 40ה' באייר 40 ראשון לציוןנווה יםלוח מודעות ציבורי - ה' באייר 40נווה ים
לוח מודעות ציבורי - צומת אבני החושן - הדייגיםצומת אבני החושן - הדייגים ראשון לציוןנווה יםלוח מודעות ציבורי - צומת אבני החושן - הדייגיםנווה ים
לוח מודעות ציבורי - הדייגים 41הדייגים 41 ראשון לציוןנווה יםלוח מודעות ציבורי - הדייגים 41נווה ים
לוח מודעות ציבורי - הנחשול 26הנחשול 26 ראשון לציוןנווה יםלוח מודעות ציבורי - הנחשול 26נווה ים
לוח מודעות ציבורי - זלמן שזר 13זלמן שזר 13 ראשון לציוןנווה חוף, שער היםלוח מודעות ציבורי - זלמן שזר 13נווה חוף, שער הים
לוח מודעות ציבורי - הנחשול מול 44הנחשול מול 44 ראשון לציוןנווה יםלוח מודעות ציבורי - הנחשול מול 44נווה ים
לוח מודעות ציבורי - חיל הצנחנים 5חיל הצנחנים 5 ראשון לציוןנווה חוף, שער היםלוח מודעות ציבורי - חיל הצנחנים 5נווה חוף, שער הים
לוח מודעות ציבורי - זלמן שזר 49זלמן שזר 49 ראשון לציוןנווה חוף, שער היםלוח מודעות ציבורי - זלמן שזר 49נווה חוף, שער הים
לוח מודעות ציבורי - גיסין 6גיסין 6 ראשון לציוןאברמוביץלוח מודעות ציבורי - גיסין 6אברמוביץ
לוח מודעות ציבורי - שבזי 18 פינת לוזשבזי 18 פינת לוז ראשון לציוןנחלת יהודהלוח מודעות ציבורי - שבזי 18 פינת לוזנחלת יהודה
לוח מודעות ציבורי - לוז 27לוז 27 ראשון לציוןנחלת יהודהלוח מודעות ציבורי - לוז 27נחלת יהודה
לוח מודעות ציבורי - שבזי 1שבזי 1 ראשון לציוןנחלת יהודהלוח מודעות ציבורי - שבזי 1נחלת יהודה
לוח מודעות ציבורי - אוסישקין 38 פינת קרל נטראוסישקין 38 פינת קרל נטר ראשון לציוןאברמוביץלוח מודעות ציבורי - אוסישקין 38 פינת קרל נטראברמוביץ
לוח מודעות ציבורי - שפינוזה 20שפינוזה 20 ראשון לציון (בסמוך לסופר חצות וחצי)אברמוביץלוח מודעות ציבורי - שפינוזה 20אברמוביץ
לוח מודעות ציבורי - תרמ"ב / זבוטינסקי.תרמ"ב / זבוטינסקי. ראשון לציוןמרכז העירלוח מודעות ציבורי - תרמ"ב / זבוטינסקי.מרכז העיר

​​