הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

גינות ופארקים עם מתקני משחק

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

כותרתכתובתשכונהמספר גינה
גן אבי סלטוהחצב פינת החרוב ראשון לציוןשיכוני המזרח270גן אבי סלטושיכוני המזרח
גן אבן גבירולאבן גבירול 2 ראשון לציוןנאות שקמה56גן אבן גבירולנאות שקמה
גן אבני החושןמבצע יהונתן 13 ראשון לציוןנווה ים161גן אבני החושןנווה ים
גן אברבנאלאברבנאל 45 ראשון לציוןרמב"ם358גן אברבנאלרמב"ם
גן אברבנאלאברבאנל 6 ראשון לציוןרמב"ם224גן אברבנאלרמב"ם
גן אברבנאלאברבנאל 29 ראשון לציוןרמב"ם226גן אברבנאלרמב"ם
גן אברהם כץנחל שורק 12 ראשון לציוןרמז302גן אברהם כץרמז
גן אגדהאברבנאל 35, משחקים ראשון לציוןרמב"ם229גן אגדהרמב"ם
גן אהרון חג'ביסעדיה גאון 11 ראשון לציוןשיכוני המזרח337גן אהרון חג'בישיכוני המזרח
גן אהרון כהןאהרון כהן מול 10 ראשון לציוןכלניות328גן אהרון כהןכלניות
גן אהרון כהן מערבאהרון כהן מול 18 ראשון לציוןכלניות350גן אהרון כהן מערבכלניות
גן אוגדה/בר לבאוגדה 4 ראשון לציוןנווה דקלים24גן אוגדה/בר לבנווה דקלים
גן אונטרמןאונטרמן 6 ראשון לציוןנאות שקמה55גן אונטרמןנאות שקמה
גן אוסטשינסקיאוסטשינסקי 3 ראשון לציוןגן נחום, ראשונים, האירוס192גן אוסטשינסקיגן נחום, ראשונים, האירוס
גן אופירהבית הערבה 9 ראשון לציוןקריית גנים111גן אופירהקריית גנים
גן אורפליםבלפור 15 ראשון לציוןרמב"ם219גן אורפליםרמב"ם
גן אז"ראז"ר 3 ראשון לציוןאברמוביץ238גן אז"ראברמוביץ
גן אידיתאלי כהן 2 ראשון לציוןנחלת יהודה212גן אידיתנחלת יהודה
גן אילוןאילון 6 ראשון לציוןקריית גנים115גן אילוןקריית גנים
גן אילנהקרל נטר 13 ראשון לציוןאברמוביץ242גן אילנהאברמוביץ
גן איתמר בן אבישרה ואליהו 10 ראשון לציוןמרכז העיר171גן איתמר בן אבימרכז העיר
גן אלתרמןאלתרמן 1 ראשון לציוןנאות שקמה61גן אלתרמןנאות שקמה
גן אמזלגאמזלג 6 ראשון לציוןאברמוביץ240גן אמזלגאברמוביץ
גן אנה פרנק 24אנה פרנק 24 ראשון לציוןכצנלסון, בנות חיל292גן אנה פרנק 24כצנלסון, בנות חיל
גן אקליפטוס חדשאקליפטוס 1-3 ראשון לציוןשיכוני המזרח256גן אקליפטוס חדששיכוני המזרח
גן ארזיםסעדיה ויוסף בשארי 11 ראשון לציוןנחלת יהודה338-339גן ארזיםנחלת יהודה
גן אריה רפאליהודה הלוי 31-33 ראשון לציוןרמב"ם218גן אריה רפאלרמב"ם
גן בולטימורבולטימור 21 ראשון לציוןקריית חתני פרס נובל146גן בולטימורקריית חתני פרס נובל
גן בוקובינההגלעד מול 13 ראשון לציוןרמז303גן בוקובינהרמז
גן בוריס פרסטבנקהנרי ברגסון 2 ראשון לציוןקריית חתני פרס נובל88גן בוריס פרסטבנקקריית חתני פרס נובל
גן בילובילו 6 ראשון לציוןרמב"ם, השומר177גן בילורמב"ם, השומר
גן בית לחםבית לחם 13 ראשון לציוןרמב"ם, השומר186גן בית לחםרמב"ם, השומר
גן בלבן (גדוד עברי)אליעזר בלבן 2 ראשון לציוןקדמת ראשון, שכונת נעורים230גן בלבן (גדוד עברי)קדמת ראשון, שכונת נעורים
גן בן זאבבן זאב 5 ראשון לציוןרמב"ם214גן בן זאברמב"ם
גן בן-בנישתימרטין בובר 39 ראשון לציוןנאות שקמה71גן בן-בנישתינאות שקמה
גן ברגמןמרטין בובר 45 ראשון לציוןנאות שקמה72גן ברגמןנאות שקמה
גן ברנשטייןברנשטיין 4 ראשון לציוןנווה הדרים200גן ברנשטייןנווה הדרים
גן ברקן רבדהנחשול 25 ראשון לציוןנווה ים157גן ברקן רבדנווה ים
גן ברקתברקת 2 ראשון לציוןנווה ים158גן ברקתנווה ים
גן ג' ק רולנדזלמן שניאור 46 ראשון לציוןרמת אליהו312גן ג' ק רולנדרמת אליהו
גן גבעת הכורכרהרב יעקובוביץ 9 ראשון לציוןנחלת יהודה354גן גבעת הכורכרנחלת יהודה
גן גדעוןגדעון 3 ראשון לציוןשיכוני המזרח267גן גדעוןשיכוני המזרח
גן גורדי איזידור יצחקהרי מרקוביץ 1 ראשון לציוןקריית חתני פרס נובל80גן גורדי איזידור יצחקקריית חתני פרס נובל
גן גוש עציוןגוש עציון 12 ראשון לציוןרביבים, גני ראשון319גן גוש עציוןרביבים, גני ראשון
גן גינוסרגינוסר 2 ראשון לציוןקריית גנים120גן גינוסרקריית גנים
גן גיסיןגיסין 8 ראשון לציוןאברמוביץ152גן גיסיןאברמוביץ
גן גלוסקין 26גלוסקין 26 ראשון לציוןגן נחום, ראשונים, האירוס196גן גלוסקין 26גן נחום, ראשונים, האירוס
גן גלוסקין 32גלוסקין 32 ראשון לציוןגן נחום, ראשונים, האירוס362גן גלוסקין 32גן נחום, ראשונים, האירוס
גן דג הזהבדג הזהב 1 ראשון לציוןנווה ים320גן דג הזהבנווה ים
גן דגניהדגניה 11 ראשון לציוןרמב"ם217גן דגניהרמב"ם
גן דוידזוןיואל סגל 10 ראשון לציוןקדמת ראשון, שכונת נעורים232גן דוידזוןקדמת ראשון, שכונת נעורים
גן דליהדליה 6 ראשון לציוןקריית גנים112גן דליהקריית גנים
גן דןדן מאחורי 9 ראשון לציוןקריית גנים117גן דןקריית גנים
גן דןדן מול 19 ראשון לציוןקריית גנים116גן דןקריית גנים
גן דפנה לבנתהר ציון 26 ראשון לציוןרמז296גן דפנה לבנתרמז
גן דקלים מזרחאופירה 24 ראשון לציוןנווה דקלים25גן דקלים מזרחנווה דקלים
גן דקלים מערבקצרין 38 ראשון לציוןנווה דקלים26גן דקלים מערבנווה דקלים
גן האוניההאוניה 39 ראשון לציוןנווה ים143גן האוניהנווה ים
גן האורגןהאורגן 6 ראשון לציוןנאות אשלים35גן האורגןנאות אשלים
גן האילתיתהאילתית 1 ראשון לציוןנווה ים142גן האילתיתנווה ים
גן האיריסמאחורי האיריס 8 ראשון לציוןקריית ראשון101גן האיריסקריית ראשון
גן האלוף דודהאלוף דוד 8 ראשון לציוןקרית הלאום359גן האלוף דודקרית הלאום
גן האםהאם 21 ראשון לציוןרמז301גן האםרמז
גן האמצעאלחריזי 1 ראשון לציוןנאות שקמה52גן האמצענאות שקמה
גן האשלהאשל 10 ראשון לציוןשיכוני המזרח251גן האשלשיכוני המזרח
גן הבאר מזרחמלכי ישראל מול 5 ראשון לציוןרמת אליהו305גן הבאר מזרחרמת אליהו
גן הבאר מערבמלכי ישראל מול 30 ראשון לציוןרמת אליהו306גן הבאר מערברמת אליהו
גן הבוניםשדה נחום 3 ראשון לציוןקריית גנים126גן הבוניםקריית גנים
גן הבוצריםהבוצרים 36 ראשון לציוןכרמים, קריית הלאום6גן הבוצריםכרמים, קריית הלאום
גן הבניםפינסקר מול 4 נחלת יהודה ראשון לציוןנחלת יהודה213גן הבניםנחלת יהודה
גן הבניםהאשל 1 ראשון לציוןשיכוני המזרח318גן הבניםשיכוני המזרח
גן הברושיםקרן קיימת לישראל 18-20 ראשון לציוןאברמוביץ244גן הברושיםאברמוביץ
גן הגבעולהגבעול 7 ראשון לציוןכרמים, קריית הלאום11גן הגבעולכרמים, קריית הלאום
גן הגיתיתהגיתית 8 ראשון לציוןנאות אשלים38גן הגיתיתנאות אשלים
גן הגלילהגליל 22 ראשון לציוןרמז295גן הגלילרמז
גן הגתהגת 23 ראשון לציוןכרמים, קריית הלאום14גן הגתכרמים, קריית הלאום
גן הדגל העבריהדגל העברי 15 ראשון לציוןכצנלסון, בנות חיל288גן הדגל העבריכצנלסון, בנות חיל
גן הדגן מערבהדגן 18 ראשון לציוןכרמים, קריית הלאום9גן הדגן מערבכרמים, קריית הלאום
גן הדוגיתתורה ועבודה הגלים ממערב ראשון לציוןנווה ים156גן הדוגיתנווה ים
גן הדולפיןהדולפין 2 ראשון לציוןנווה ים149גן הדולפיןנווה ים
גן הדיונוןהדיונון 2 ראשון לציוןנווה ים148גן הדיונוןנווה ים
גן הדייגיםהאוניה 1 ראשון לציוןנווה ים144גן הדייגיםנווה ים
גן ההכשרותההכשרות 3 ראשון לציוןצוריאל326גן ההכשרותצוריאל
גן ההרפתקאותהרב יוסף עזרן 6 ראשון לציוןרמת אליהו308גן ההרפתקאותרמת אליהו
גן ההתישבותהתיישבות 84 ראשון לציוןצוריאל325גן ההתישבותצוריאל
גן הזמורההזמורה 15 ראשון לציוןכרמים, קריית הלאום16גן הזמורהכרמים, קריית הלאום
גן החלילהחליל 30 ראשון לציוןנאות אשלים40גן החלילנאות אשלים
גן הי"אהפורצים 8 ראשון לציוןכצנלסון, בנות חיל287גן הי"אכצנלסון, בנות חיל
גן היהלוםהיהלום 2 ראשון לציוןנווה ים140גן היהלוםנווה ים
גן היצהריצהר 11 ראשון לציוןכרמים, קריית הלאום1גן היצהרכרמים, קריית הלאום
גן היקב דרוםהיקב 1 ראשון לציוןכרמים, קריית הלאום3גן היקב דרוםכרמים, קריית הלאום
גן היקב מרכזהיקב 11 ראשון לציוןכרמים, קריית הלאום4גן היקב מרכזכרמים, קריית הלאום
גן היקב צפוןהיקב 14 ראשון לציוןכרמים, קריית הלאום2גן היקב צפוןכרמים, קריית הלאום
גן הכובשקידוש השם 17 (קידוש השם הישן) ראשון לציוןרמב"ם221גן הכובשרמב"ם
גן הכורמיםהכורמים 18 ראשון לציוןכרמים, קריית הלאום8גן הכורמיםכרמים, קריית הלאום
גן הכורמיםהכורמים 3 ראשון לציוןכרמים, קריית הלאום7גן הכורמיםכרמים, קריית הלאום
גן הכימיהמעגל השלום 15 ראשון לציוןקריית חתני פרס נובל78גן הכימיהקריית חתני פרס נובל
גן הכינורהכינור 4 ראשון לציוןנאות אשלים39גן הכינורנאות אשלים
גן הלויתןהלויתן 39 ראשון לציוןנווה ים147גן הלויתןנווה ים
גן הלילךהלילך 9 ראשון לציוןשיכוני המזרח272גן הלילךשיכוני המזרח
גן המדעעצמאות 12 ראשון לציוןנחלת יהודה349גן המדענחלת יהודה
גן המושבההכרמל 20, ראשון לציוןמרכז העיר166-167, 170גן המושבהמרכז העיר
גן המעייןמעיין 5 ראשון לציוןכצנלסון, בנות חיל281גן המעייןכצנלסון, בנות חיל
גן המפוחיתהמפוחית 6 ראשון לציוןנאות אשלים34גן המפוחיתנאות אשלים
גן המרגניתמאחורי זהבית 3 ראשון לציוןקריית ראשון99גן המרגניתקריית ראשון
גן הנגיד 10הנגיד 10 ראשון לציוןנאות שקמה66גן הנגיד 10נאות שקמה
גן הנגיד 5הנגיד 5 ראשון לציוןנאות שקמה57גן הנגיד 5נאות שקמה
גן הנוטריםהנוטרים 9 ראשון לציוןשיכוני המזרח271גן הנוטריםשיכוני המזרח
גן הנרקיסמאחורי הסתוונית 15 ראשון לציוןקריית ראשון97גן הנרקיסקריית ראשון
גן הסביוןחלמונית מול 30 (החלמונית דרום) ראשון לציוןקריית ראשון103גן הסביוןקריית ראשון
גן הסיגליתהסיגלית פינת הכרפס ראשון לציוןקריית ראשון105גן הסיגליתקריית ראשון
גן הסירההסירה 2 ראשון לציוןנווה ים329גן הסירהנווה ים
גן הסמדרהסמדר 16 ראשון לציוןכרמים, קריית הלאום12גן הסמדרכרמים, קריית הלאום
גן העוגבהעוגב 8 ראשון לציוןנאות אשלים36גן העוגבנאות אשלים
גן העסיסהעסיס 34 ראשון לציוןכרמים, קריית הלאום5גן העסיסכרמים, קריית הלאום
גן הפועל מזרחינורדאו 101 ראשון לציוןרמב"ם, השומר197גן הפועל מזרחירמב"ם, השומר
גן הפזיתהפזית 1 ראשון לציוןנווה ים141גן הפזיתנווה ים
גן הפסנתרהפסנתר 7 ראשון לציוןנאות אשלים37גן הפסנתרנאות אשלים
גן הפרגהפרג 5 ראשון לציוןקריית ראשון100גן הפרגקריית ראשון
גן הפרדסבלקינד 4 ראשון לציוןרמב"ם, השומר323גן הפרדסרמב"ם, השומר
גן הציונות פעוטותציונות ממזרח לעצמאות ראשון לציוןנחלת יהודה353גן הציונות פעוטותנחלת יהודה
גן הצפורןמאחורי יסמין 4 ראשון לציוןקריית ראשון98גן הצפורןקריית ראשון
גן הצפצפהאקליפטוס 5-7 (האקליפטוס ישן) ראשון לציוןשיכוני המזרח255גן הצפצפהשיכוני המזרח
גן הקלרניתהקלרנית 5 ראשון לציוןנאות אשלים41גן הקלרניתנאות אשלים
גן הרב גורןהרב גורן 5 ראשון לציוןנאות שקמה68גן הרב גורןנאות שקמה
גן הרב נריההרב נריה 6 ראשון לציוןנאות שקמה58גן הרב נריהנאות שקמה
גן הרב סלים רביערחוב שדרות הציונות פינת שדרות יצחק שמיר (שדרות היובל) ראשון לציוןנחלת יהודה364גן הרב סלים רביענחלת יהודה
גן הרבי מלובביץ (דרום, צפון)הרבי מלובביץ 1, הרבי מלובביץ 13 ראשון לציוןנאות שקמה59-60גן הרבי מלובביץ (דרום, צפון)נאות שקמה
גן הרפסודההרפסודה 2 ראשון לציוןנווה ים159גן הרפסודהנווה ים
גן הרקפתהרקפת 47 ראשון לציוןשיכוני המזרח259גן הרקפתשיכוני המזרח
גן השדההשדה 13 ראשון לציוןרמז298גן השדהרמז
גן השופט יעקב סגלאבן חן מול 1 (הצומת) ראשון לציוןרמת אליהו307גן השופט יעקב סגלרמת אליהו
גן השייטיםהשייטים 27 ראשון לציוןנווה ים154גן השייטיםנווה ים
גן השייטיםהשייטים 50 פינת המלחים ראשון לציוןנווה ים365גן השייטיםנווה ים
גן השייטיםהשייטים 8 ראשון לציוןנווה ים153גן השייטיםנווה ים
גן השלוםהאגס מול 3 ראשון לציוןנחלת יהודה211גן השלוםנחלת יהודה
גן השריגהשריג 6 ראשון לציוןכרמים, קריית הלאום13גן השריגכרמים, קריית הלאום
גן התבורארבל 12 ראשון לציוןנווה הלל162גן התבורנווה הלל
גן התקומה/הרב נריההרב נריה 11 ראשון לציוןנאות שקמה54גן התקומה/הרב נריהנאות שקמה
גן זאבזאב 6 ראשון לציוןשיכוני המזרח261גן זאבשיכוני המזרח
גן זוגות צעיריםמורדי הגטאות 43 ראשון לציוןשיכוני המזרח258גן זוגות צעיריםשיכוני המזרח
גן זרובבלזרובבל 3 ראשון לציוןשיכוני המזרח269גן זרובבלשיכוני המזרח
גן חביבקרל נטר 36 ראשון לציוןאברמוביץ241גן חביבאברמוביץ
גן חבצלתחבצלת מול 14 ראשון לציוןשיכוני המזרח252גן חבצלתשיכוני המזרח
גן חומה ומגדלחומה ומגדל 25 ראשון לציוןקריית גנים113גן חומה ומגדלקריית גנים
גן חורשת האקליפטוסאבני החושן מול מבצע משה ראשון לציוןנווה ים352גן חורשת האקליפטוסנווה ים
גן חורשת ירושליםירושלים פינת יגאל אלון ראשון לציוןשיכוני המזרח250גן חורשת ירושליםשיכוני המזרח
גן חורשת פיספנחסוביץ 2 ראשון לציוןגן נחום, ראשונים, האירוס195גן חורשת פיסגן נחום, ראשונים, האירוס
גן חטיבה שבעחטיבה שבע 45 ראשון לציוןנווה דקלים23גן חטיבה שבענווה דקלים
גן חיל האווירחיל האויר 5 ראשון לציוןנווה חוף, שער הים19גן חיל האווירנווה חוף, שער הים
גן חיל האוויר, פעוטותכורש 11 ראשון לציוןנווה חוף, שער הים20גן חיל האוויר, פעוטותנווה חוף, שער הים
גן חיל רגליםחיל רגלים 4 ראשון לציוןנווה חוף, שער הים18גן חיל רגליםנווה חוף, שער הים
גן חלמונית (מרכז, צפון)חלמונית 15, חלמונית 20, ראשון לציוןקריית ראשון102, 104גן חלמונית (מרכז, צפון)קריית ראשון
גן חנה סנשחנה סנש 9 ראשון לציוןרמת אליהו322גן חנה סנשרמת אליהו
גן חנה רובינאחנה רובינא 31 ראשון לציוןכצנלסון, בנות חיל293גן חנה רובינאכצנלסון, בנות חיל
גן חצבחצב מול 21 ראשון לציוןשיכוני המזרח253גן חצבשיכוני המזרח
גן טיומקיןטיומקין פינת סוקולוב ראשון לציוןגן נחום, ראשונים, האירוס189גן טיומקיןגן נחום, ראשונים, האירוס
גן טירת צביטירת צבי 9 ראשון לציוןקריית גנים118גן טירת צביקריית גנים
גן טרפז צבי פרנקמרדכי רוזנשטיין 22 ראשון לציוןרמב"ם360גן טרפז צבי פרנקרמב"ם
גן יאנוש קורצאקיאנוש קורצאק 6 ראשון לציוןרמת אליהו314גן יאנוש קורצאקרמת אליהו
גן יגאל אלוןיגאל אלון מול 58 ראשון לציוןשיכוני המזרח331גן יגאל אלוןשיכוני המזרח
גן יואל סגליואל סגל 14 ראשון לציוןקדמת ראשון, שכונת נעורים237גן יואל סגלקדמת ראשון, שכונת נעורים
גן יוניחיל צנחנים בין 6-7 ראשון לציוןנווה חוף, שער הים17גן יונינווה חוף, שער הים
גן יוסף ברודסקייוסף ברודסקי 11 ראשון לציוןקריית חתני פרס נובל86גן יוסף ברודסקיקריית חתני פרס נובל
גן יוסף הנשיאיוסף הנשיא 3-5 ראשון לציוןשיכוני המזרח264גן יוסף הנשיאשיכוני המזרח
גן יוסף קארויוסף קארו 6 ראשון לציוןרמב"ם223גן יוסף קארורמב"ם
גן יעקבזוןפיקא 36 ראשון לציוןקדמת ראשון, שכונת נעורים231גן יעקבזוןקדמת ראשון, שכונת נעורים
גן יצחק בשביס זינגריצחק בשביס זינגר 15 ראשון לציוןקריית חתני פרס נובל82גן יצחק בשביס זינגרקריית חתני פרס נובל
גן כהן אהרוןזמסקי 3 ראשון לציוןרמז300גן כהן אהרוןרמז
גן כורכר פעוטותרחוב אלימלך צמיר פינת יעקובוביץ ראשון לציוןנחלת יהודה366גן כורכר פעוטותנחלת יהודה
גן כיכר שעון השמשמבצע נחשון פינת משה דיין ראשון לציוןנווה ים131גן כיכר שעון השמשנווה ים
גן כפר אריהסעדיה גאון 9 ראשון לציוןשיכוני המזרח273גן כפר אריהשיכוני המזרח
גן כפר חיטיםכפר חיטים 7 ראשון לציוןקריית גנים119גן כפר חיטיםקריית גנים
גן לב לנדאולב לנדאו 13 ראשון לציוןקריית חתני פרס נובל81גן לב לנדאוקריית חתני פרס נובל
גן לובמןלובמן 3-5 ראשון לציוןרמב"ם, השומר178גן לובמןרמב"ם, השומר
גן לוטם 5לוטם 5 ראשון לציוןקריית ראשון106גן לוטם 5קריית ראשון
גן לוינסוןקפלינסקי 7 ראשון לציוןרמז336גן לוינסוןרמז
גן ליאור שבתאיהחורש 1-3 ראשון לציוןשיכוני המזרח254גן ליאור שבתאישיכוני המזרח
גן לשםזבוטינסקי 85 ראשון לציוןכצנלסון, בנות חיל278גן לשםכצנלסון, בנות חיל
גן לשםלשם 32 ראשון לציוןנווה ים145גן לשםנווה ים
גן מאירקידוש השם 23 ראשון לציוןרמב"ם220גן מאיררמב"ם
גן מאיר אבנרמאיר אבנר מול 3 ראשון לציוןשיכוני המזרח263גן מאיר אבנרשיכוני המזרח
גן מבצע דני/משה דייןמבצע דני פינת משה דיין ראשון לציוןנווה ים130גן מבצע דני/משה דייןנווה ים
גן מבצע חורב/משה דייןמבצע חורב פינת משה דיין ראשון לציוןנווה ים129גן מבצע חורב/משה דייןנווה ים
גן מבצע חירםמבצע חירם 3 ראשון לציוןנווה ים357גן מבצע חירםנווה ים
גן מבצע נחשוןה' באייר 34 ראשון לציוןנווה ים139גן מבצע נחשוןנווה ים
גן מגדל מיםרפפורט 1-3 ראשון לציוןרביבים, גני ראשון174גן מגדל מיםרביבים, גני ראשון
גן מונדריאןה' באייר 33, ראשון לציוןנווה ים160גן מונדריאןנווה ים
גן מורדי הגטאותמורדי הגטאות 6 ראשון לציוןשיכוני המזרח257גן מורדי הגטאותשיכוני המזרח
גן מורדי הגטאותמורדי הגטאות מול 107 ראשון לציוןשיכוני המזרח260גן מורדי הגטאותשיכוני המזרח
גן מזי"אהקוקיה 32-34 ראשון לציוןנווה הדרים201גן מזי"אנווה הדרים
גן מימי וסידניאברבנאל 11-13 ראשון לציוןרמב"ם225גן מימי וסידנירמב"ם
גן מינה ואברהם שוורץקהילת ניו גרסי מול 8 ראשון לציוןרמת אליהו309גן מינה ואברהם שוורץרמת אליהו
גן מישור הנוףפינשטיין 6 ראשון לציוןמישור הנוף206גן מישור הנוףמישור הנוף
גן מישרמישר 5 ראשון לציוןקרית הלאום351גן מישרקרית הלאום
גן ממושיהפרדס הראשון מול 40 ראשון לציוןכצנלסון, בנות חיל284גן ממושיכצנלסון, בנות חיל
גן מנשהזלמן שניאור 18 ראשון לציוןרמת אליהו310גן מנשהרמת אליהו
גן מעבר אסתרמוסאל 1-3 ראשון לציוןרמב"ם, השומר182גן מעבר אסתררמב"ם, השומר
גן מעבר אריאבזלמן שניאור 51 ראשון לציוןרמת אליהו316גן מעבר אריאברמת אליהו
גן מעבר חברוןטביב 32 ראשון לציוןרמב"ם, השומר184גן מעבר חברוןרמב"ם, השומר
גן מעגל השלום מזרחמעגל השלום מול 11 ראשון לציוןקריית חתני פרס נובל76גן מעגל השלום מזרחקריית חתני פרס נובל
גן מעגל השלום מערבמעגל השלום מול 21 ראשון לציוןקריית חתני פרס נובל77גן מעגל השלום מערבקריית חתני פרס נובל
גן מעונות ברכההרב דמארי 9 ראשון לציוןרמב"ם, השומר179גן מעונות ברכהרמב"ם, השומר
גן מעין מרכז מסחריהפרדס הראשון מול 37 ראשון לציוןכצנלסון, בנות חיל285גן מעין מרכז מסחריכצנלסון, בנות חיל
גן מקלט אריאבחיים אריאב 4-6 ראשון לציוןרמת אליהו311גן מקלט אריאברמת אליהו
גן מרטין בוברמרטין בובר 2 ראשון לציוןנאות שקמה69גן מרטין בוברנאות שקמה
גן משה דין מזרחמאחורי אלחריזי 10 ראשון לציוןנאות שקמה74גן משה דין מזרחנאות שקמה
גן משה דין מערבמרטין בובר 16 ראשון לציוןנאות שקמה73גן משה דין מערבנאות שקמה
גן משוררת רחל דרוםמשוררת רחל 41 ראשון לציוןנאות שקמה65גן משוררת רחל דרוםנאות שקמה
גן משוררת רחל צפוןמשוררת רחל 33 ראשון לציוןנאות שקמה64גן משוררת רחל צפוןנאות שקמה
גן משחק העינייםנלי זקס 10 ראשון לציוןקריית חתני פרס נובל84גן משחק העינייםקריית חתני פרס נובל
גן משעול שמואל אנגלמאחורי שפינוזה 23 ראשון לציוןאברמוביץ356גן משעול שמואל אנגלאברמוביץ
גן מתנ"סשדרות יעקב 50 ראשון לציוןשיכוני המזרח262גן מתנ"סשיכוני המזרח
גן מתקן משולב חוף היםחוף הים מול תחנה 1 ראשון לציוןחוף הים163גן מתקן משולב חוף היםחוף הים
גן מתקן נכים חוף היםחוף הים ליד החוף הנפרד ראשון לציוןחוף הים164גן מתקן נכים חוף היםחוף הים
גן נאדין גורדימרנאדין גורדימר 7 ראשון לציוןקריית חתני פרס נובל85גן נאדין גורדימרקריית חתני פרס נובל
גן נאור בני (בנימין)הירקון 3 (מפ"ם) ראשון לציוןרמז294גן נאור בני (בנימין)רמז
גן נגבהנגבה מול 24 ראשון לציוןקריית גנים121גן נגבהקריית גנים
גן נדב מלכהארלוזורוב 50 ראשון לציוןכצנלסון, בנות חיל279גן נדב מלכהכצנלסון, בנות חיל
גן ניצני ראשוןאיש מצליח מול 27 ראשון לציוןשיכוני המזרח268גן ניצני ראשוןשיכוני המזרח
גן ניר דודניר דוד 35 ראשון לציוןקריית גנים114גן ניר דודקריית גנים
גן סחלבסחלב מול 8 ראשון לציוןקריית ראשון107גן סחלבקריית ראשון
גן סיפורי אגדותסול בלו 11 ראשון לציוןקריית חתני פרס נובל79גן סיפורי אגדותקריית חתני פרס נובל
גן סמילנסקיסמילנסקי 27 ראשון לציוןגן נחום, ראשונים, האירוס193גן סמילנסקיגן נחום, ראשונים, האירוס
גן סמילנסקי/בר אילןסמילנסקי 47 ראשון לציוןגן נחום, ראשונים, האירוס194גן סמילנסקי/בר אילןגן נחום, ראשונים, האירוס
גן סר אהרון קלוגסר אהרון קלוג 13 ראשון לציוןקריית חתני פרס נובל87גן סר אהרון קלוגקריית חתני פרס נובל
גן עודד קפלוןגורדון 12 ראשון לציוןכצנלסון, בנות חיל286גן עודד קפלוןכצנלסון, בנות חיל
גן עזריה פרשקובסקיצלליכין 7 ראשון לציוןרמז299גן עזריה פרשקובסקירמז
גן עין דורהתיישבות 7 ראשון לציוןצוריאל327גן עין דורצוריאל
גן עין הקוראמאחורי מהוליבר 9 (מעבר) ראשון לציוןמרכז העיר168גן עין הקוראמרכז העיר
גן פארק אשלים היקפי מזרחסוף חומה ומגדל לכיוון דרום ראשון לציוןנאות אשלים47גן פארק אשלים היקפי מזרחנאות אשלים
גן פארק אשלים היקפי מערבסוף מוטה גור לכיוון דרום ראשון לציוןנאות אשלים48גן פארק אשלים היקפי מערבנאות אשלים
גן פארק הזכרוןחסידי אומות העולם מול רחוב הסוכה ראשון לציוןכרמים, קריית הלאום15גן פארק הזכרוןכרמים, קריית הלאום
גן פארק היקפי 1מדרום לפול ברג 65 ראשון לציוןקריית חתני פרס נובל89גן פארק היקפי 1קריית חתני פרס נובל
גן פארק היקפי 11ממערב לברוך בן אסרף 25 ראשון לציוןקריית חתני פרס נובל95גן פארק היקפי 11קריית חתני פרס נובל
גן פארק היקפי 12ממערב לסלבדור לוריא 13 ראשון לציוןקריית חתני פרס נובל96גן פארק היקפי 12קריית חתני פרס נובל
גן פארק היקפי 3מדרום להרברט סימון 19 ראשון לציוןקריית חתני פרס נובל90גן פארק היקפי 3קריית חתני פרס נובל
גן פארק היקפי 5מדרום לסול בלו 15 ראשון לציוןקריית חתני פרס נובל91גן פארק היקפי 5קריית חתני פרס נובל
גן פארק היקפי 6מדרום למלך הגשם 8 ראשון לציוןקריית חתני פרס נובל92גן פארק היקפי 6קריית חתני פרס נובל
גן פארק היקפי 7ממערב לפול הייז 11 ראשון לציוןקריית חתני פרס נובל93גן פארק היקפי 7קריית חתני פרס נובל
גן פארק היקפי 9ממערב לאדמונד פישר 27 ראשון לציוןקריית חתני פרס נובל94גן פארק היקפי 9קריית חתני פרס נובל
גן פארק היקפי אפיקאפיק 34 ראשון לציוןנווה דקלים30גן פארק היקפי אפיקנווה דקלים
גן פארק היקפי בני יהודה(אומגה)בני יהודה 28 ראשון לציוןנווה דקלים29גן פארק היקפי בני יהודה(אומגה)נווה דקלים
גן פארק היקפי גבעת יואבגבעת יואב 31 ראשון לציוןנווה דקלים28גן פארק היקפי גבעת יואבנווה דקלים
גן פארק היקפי חד נסחד נס 20 ראשון לציוןנווה דקלים31גן פארק היקפי חד נסנווה דקלים
גן פארק היקפי כפר חרובכפר חרוב 14 ראשון לציוןנווה דקלים27גן פארק היקפי כפר חרובנווה דקלים
גן פארק היקפי נתורנתור 22 ראשון לציוןנווה דקלים32גן פארק היקפי נתורנווה דקלים
גן פארק חולות מרכזמאחורי ניר דוד 29 ראשון לציוןקריית גנים123גן פארק חולות מרכזקריית גנים
גן פארק חולות נכיםמאחורי ניר דוד 49 ראשון לציוןקריית גנים122גן פארק חולות נכיםקריית גנים
גן פארק חולות צפון 1מאחורי כפר חיטים 7 ראשון לציוןקריית גנים124גן פארק חולות צפון 1קריית גנים
גן פארק חולות צפון 2מאחורי דן 15 ראשון לציוןקריית גנים125גן פארק חולות צפון 2קריית גנים
גן פארק ערים תאומותמשה דיין פינת התקומה ראשון לציוןקריית ראשון110גן פארק ערים תאומותקריית ראשון
גן פינסקר - ברנדיסברנדיס 13 ראשון לציוןרמב"ם215גן פינסקר - ברנדיסרמב"ם
גן פיק"א /בלבןפיקא 34 ראשון לציוןקדמת ראשון, שכונת נעורים236גן פיק"א /בלבןקדמת ראשון, שכונת נעורים
גן פיקארחוב יעקב סופר פינת פיקא ראשון לציוןקדמת ראשון, שכונת נעורים367גן פיקאקדמת ראשון, שכונת נעורים
גן פיראטים חוף היםחניון עליון צד צפוני ראשון לציוןחוף הים335גן פיראטים חוף היםחוף הים
גן פנינה ומשהעל כנפי נשרים 1 ראשון לציוןקדמת ראשון, שכונת נעורים235גן פנינה ומשהקדמת ראשון, שכונת נעורים
גן פנינת היםגרניט 7 ראשון לציוןנווה ים151גן פנינת היםנווה ים
גן פנינת הים צפוןרביד 6 ראשון לציוןנווה ים150גן פנינת הים צפוןנווה ים
גן פסח קובלטשרניחובסקי 12-14 ראשון לציוןכצנלסון, בנות חיל280גן פסח קובלכצנלסון, בנות חיל
גן פעמוניתפעמונית 3 ראשון לציוןקריית ראשון108גן פעמוניתקריית ראשון
גן פריימן (מזרח, מערב, מרכז)פריימן ראשון לציוןקדמת ראשון, שכונת נעורים247-249גן פריימן (מזרח, מערב, מרכז)קדמת ראשון, שכונת נעורים
גן פרנקו מודוליאניהרברט סימון 18 ראשון לציוןקריית חתני פרס נובל83גן פרנקו מודוליאניקריית חתני פרס נובל
גן צ"ג בנותצ"ג בנות 9 ראשון לציוןרמב"ם216גן צ"ג בנותרמב"ם
גן צבי פרנקרוזנשטיין 4 ראשון לציוןרמב"ם176גן צבי פרנקרמב"ם
גן צדוק ומלכה כמוסשלמה עיראקי 53 ראשון לציוןקרית שמחה208גן צדוק ומלכה כמוסקרית שמחה
גן ציונותציונות ממזרח לעצמאות ראשון לציוןנחלת יהודה332גן ציונותנחלת יהודה
גן ציונות פינת היובלציונות פינת היובל ראשון לציוןנחלת יהודה348גן ציונות פינת היובלנחלת יהודה
גן ציונות/העצמאותציונות פינת העצמאות ראשון לציוןנחלת יהודה333גן ציונות/העצמאותנחלת יהודה
גן ציפוריםה' באייר 41 ראשון לציוןנווה ים136גן ציפוריםנווה ים
גן צרפתיבן גוריון 6 ראשון לציוןכצנלסון, בנות חיל290גן צרפתיכצנלסון, בנות חיל
גן קאליבקאליב 7 ראשון לציוןרביבים, גני ראשון173גן קאליברביבים, גני ראשון
גן קאליב פעוטותקאליב 7 ראשון לציוןרביבים, גני ראשון321גן קאליב פעוטותרביבים, גני ראשון
גן קדמת ראשון - פופלמרדכי פופל 18 ראשון לציוןקדמת ראשון, שכונת נעורים234גן קדמת ראשון - פופלקדמת ראשון, שכונת נעורים
גן קוקיה (חורשה)יגאל אלון 10-12 ראשון לציוןנווה הדרים202גן קוקיה (חורשה)נווה הדרים
גן קוקיה 17 (מתנ"ס) ע"ש אלוןקוקיה 17 ראשון לציוןנווה הדרים203גן קוקיה 17 (מתנ"ס) ע"ש אלוןנווה הדרים
גן קוקיה חדש 31 ע"ש סוזנהקוקיה 31 ראשון לציוןנווה הדרים204גן קוקיה חדש 31 ע"ש סוזנהנווה הדרים
גן קלישרקלישר 1 ראשון לציוןנאות שקמה75גן קלישרנאות שקמה
גן קמפינסקיקמפינסקי 20 ראשון לציוןמישור הנוף207גן קמפינסקימישור הנוף
גן קרית ספרקרית ספר 4-6 ראשון לציוןכצנלסון, בנות חיל289גן קרית ספרכצנלסון, בנות חיל
גן קרית ראשוןמול ההרדוף ראשון לציוןקריית ראשון109גן קרית ראשוןקריית ראשון
גן רא"םראם 14 ראשון לציוןמישור הנוף205גן רא"םמישור הנוף
גן ראובן ובת שבעראובן ובת שבע 5 ראשון לציוןקדמת ראשון, שכונת נעורים233גן ראובן ובת שבעקדמת ראשון, שכונת נעורים
גן רבי משה בן נחמן מזרחרבי משה בן נחמן מאחורי 7 ראשון לציוןחלום ראשון277גן רבי משה בן נחמן מזרחחלום ראשון
גן רבי משה בן נחמן מערברבי משה בן נחמן מאחורי 23 ראשון לציוןחלום ראשון275גן רבי משה בן נחמן מערבחלום ראשון
גן רבי משה בן נחמן מרכזרבי משה בן נחמן מאחורי 15 ראשון לציוןחלום ראשון276גן רבי משה בן נחמן מרכזחלום ראשון
גן רבי משה בן נחמן ראשירבי משה בן נחמן מאחורי פינת הרב חיים דוד הלוי ראשון לציוןחלום ראשון274גן רבי משה בן נחמן ראשיחלום ראשון
גן רביביםגבעתי 39, ראשון לציוןרביבים, גני ראשון188גן רביביםרביבים, גני ראשון
גן רביביםרפפורט 9 ראשון לציוןרביבים, גני ראשון172גן רביביםרביבים, גני ראשון
גן רבין מזרחמאחורי הרב גורן 10 ראשון לציוןנאות שקמה63גן רבין מזרחנאות שקמה
גן רבין מערבמאחורי המשוררת רחל 86 ראשון לציוןנאות שקמה62גן רבין מערבנאות שקמה
גן רומנוהחלוץ 4 ראשון לציוןרמת אליהו313גן רומנורמת אליהו
גן רופיןרופין מול 12 (צפון) ראשון לציוןגן נחום, ראשונים, האירוס191גן רופיןגן נחום, ראשונים, האירוס
גן רופיןרופין מול 8 (דרום) ראשון לציוןגן נחום, ראשונים, האירוס190גן רופיןגן נחום, ראשונים, האירוס
גן רפי הורצניקהרבט סמואל 20 מול בית ספר עדיני ראשון לציוןרמב"ם, השומר185גן רפי הורצניקרמב"ם, השומר
גן רפפורטההכשרות 6 ראשון לציוןצוריאל334גן רפפורטצוריאל
גן רצוןחיים בן אפרים 2 ראשון לציוןקרית שמחה199גן רצוןקרית שמחה
גן רשב"ארשב"א 6 ראשון לציוןנאות שקמה67גן רשב"אנאות שקמה
גן שדה נחוםשדה נחום 16 ראשון לציוןקריית גנים181גן שדה נחוםקריית גנים
גן שדה נחוםשדה נחום 7 ראשון לציוןקריית גנים127גן שדה נחוםקריית גנים
גן שדמות דבורהשדה אליהו 1 ראשון לציוןקריית גנים128גן שדמות דבורהקריית גנים
גן שדרה מרכזית נאות אשלים דרוםתזמורת מאחורי 48 ראשון לציוןנאות אשלים46גן שדרה מרכזית נאות אשלים דרוםנאות אשלים
גן שדרה מרכזית נאות אשלים מזרחתזמורת מאחורי 36 ראשון לציוןנאות אשלים44גן שדרה מרכזית נאות אשלים מזרחנאות אשלים
גן שדרה מרכזית נאות אשלים מערבתזמורת 60 ראשון לציוןנאות אשלים45גן שדרה מרכזית נאות אשלים מערבנאות אשלים
גן שדרה מרכזית נאות אשלים מרכזתזמורת מאחורי 32 ראשון לציוןנאות אשלים43גן שדרה מרכזית נאות אשלים מרכזנאות אשלים
גן שדרה מרכזית נאות אשלים צפוןתזמורת מאחורי 12 ראשון לציוןנאות אשלים42גן שדרה מרכזית נאות אשלים צפוןנאות אשלים
גן שדרות בגיןמנחם בגין 11 ראשון לציוןכצנלסון, בנות חיל291גן שדרות בגיןכצנלסון, בנות חיל
גן שהםשהם 24 ראשון לציוןנווה ים138גן שהםנווה ים
גן שומר הצעירעמוס הנביא 6 ראשון לציוןשיכוני המזרח265גן שומר הצעירשיכוני המזרח
גן שי עגנוןמרדכי גולינקין 8-10 ראשון לציוןרמת אליהו227גן שי עגנוןרמת אליהו
גן שיבת ציוןשיבת ציון מול 27 ראשון לציוןרמב"ם, השומר180גן שיבת ציוןרמב"ם, השומר
גן שירהנחמיה 51 ראשון לציוןשיכוני המזרח266גן שירהשיכוני המזרח
גן שלונסקישלונסקי 4 ראשון לציוןנאות שקמה70גן שלונסקינאות שקמה
גן שלמה עיראקישלמה עיראקי 68 ראשון לציוןקרית שמחה198גן שלמה עיראקיקרית שמחה
גן שמואלבלקינד 9 ראשון לציוןרמב"ם, השומר183גן שמואלרמב"ם, השומר
גן שמעון אבידןשמעון אבידן 8 (דרום) ראשון לציוןרביבים, גני ראשון33גן שמעון אבידןרביבים, גני ראשון
גן שמעון דהןהרב חיים חדד 17 ראשון לציוןרמת אליהו317גן שמעון דהןרמת אליהו
גן שער היםהשייטת 6 ראשון לציוןנווה חוף, שער הים10גן שער היםנווה חוף, שער הים
גן שער המזרחשדרות יעקב 43 ראשון לציוןשיכוני המזרח304גן שער המזרחשיכוני המזרח
גן שער המלך דרוםשער המלך 4 ראשון לציוןנווה חוף, שער הים22גן שער המלך דרוםנווה חוף, שער הים
גן שער המלך צפוןשער המלך 10 ראשון לציוןנווה חוף, שער הים21גן שער המלך צפוןנווה חוף, שער הים
גן שפטליברבויים 4 ראשון לציוןרמז297גן שפטלרמז
גן שפינוזהשפינוזה 10 ראשון לציוןאברמוביץ243גן שפינוזהאברמוביץ
גן שפרינצקתבור 31 ראשון לציוןנווה הלל330גן שפרינצקנווה הלל
גן שרוני ברוךשלמה עיראקי 56 ראשון לציוןקרית שמחה210גן שרוני ברוךקרית שמחה
גן שריראשרירא מול 21 ראשון לציוןרביבים, גני ראשון175גן שרירארביבים, גני ראשון
גן תדהרתדהר 4 ראשון לציוןרמת אליהו324גן תדהררמת אליהו
גן תדהר 27תדהר 27 ראשון לציוןרמת אליהו361גן תדהר 27רמת אליהו
גן תור הזהב/הנגידתור הזהב 10 ראשון לציוןנאות שקמה53גן תור הזהב/הנגידנאות שקמה
גן תמרה ויונינהמשורר השואה מאחורי 4 ראשון לציוןרמת אליהו315גן תמרה ויונינהרמת אליהו
פארק המעייןבן גוריון 37 ראשון לציוןכצנלסון, בנות חיל282פארק המעייןכצנלסון, בנות חיל
פארק חוף היםחניה חלק צפוני ראשון לציוןחוף הים155פארק חוף היםחוף הים
פארק נאות השקמהחיים בר-לב 1, ראשון לציוןנאות שקמה49-51פארק נאות השקמהנאות שקמה