הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

עריכת בקשות להיתר בנייה

​​​​​​​​​תנאים נדרשים להיתר בנייה​​הערות בנוגע לבקשות להיתרי בנייה (לרבות שימושים ח​ורגים)

 • ​​​​​​​​​לכל בקשה להיתר יש לצרף צילומים של המצב הקיים מכיוונים שונים של המגרש.
 • יש לוודא שהשרטוטים קריאים מבחינה גרפית, לרבות מקרים בהם מצורף שרטוט סרוק.
 • יש לוודא שכל הכיתוב בתכנית יהיה בגודל הניתן לקריאה (גובה אות – 2 מילימטרים מינימום).
 • ייתכנו מקרים בהם יתבקש עורך הבקשה להציג שרטוטים נוספים, לפי שיקול דעת נציגי הוועדה המקומית.​​​

מסמכים נדרשים

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

סוג טופסקנה מידהמידעכפתור לפרטים נוספים
טופס 1 
 • יש להקפיד למלא את כול הפרטים, לרבות פירוט השטחים, טבלת שטחים מותרים ותב"עות תקפות.
 • בבקשה לשימוש חורג - יש לסמן את השטחים המבוקשים לשימוש חורג.
פתח מידע נוסףטופס 1
מידע
 • יש להקפיד למלא את כול הפרטים, לרבות פירוט השטחים, טבלת שטחים מותרים ותב"עות תקפות.
 • בבקשה לשימוש חורג - יש לסמן את השטחים המבוקשים לשימוש חורג.
טבלת מאזן דירות 

על הטבלה לכלול: 

 • מספר הדירות
 • שטח כל דירה נטו (לא כולל שטח ממ"ד)
 • שטח ברוטו (כולל ממ"ד)
 • שטח מחסנים
 • מספר חדרים בדירה
פתח מידע נוסףטבלת מאזן דירות
מידע

על הטבלה לכלול: 

 • מספר הדירות
 • שטח כל דירה נטו (לא כולל שטח ממ"ד)
 • שטח ברוטו (כולל ממ"ד)
 • שטח מחסנים
 • מספר חדרים בדירה
מפת מדידה עדכנית1:250

על המפה להיות ערוכה על ידי מודד מוסמך לפי ההנחיות של המרכז למיפוי ישראל (מפ"י), לשאת חתימה וחותמת של מודד מוסמך ועליה להיות מעודכנת לשנה האחרונה לכל היותר ממועד הגשת בקשה להיתר.
יש להקפיד על סימון כחוק של:

 • כל המבנים הגובלים בחלקה המבוקשת
 • מפלסי כניסה קובעת וגג עליון (לרבות של המבנים הגובלים)
 • סימון כל הבנייה הקיימת ומידות
 • חניות
 • גדרות הגובלות במגרש ובתחום המגרש
 • מפלסי הקרקע בחלקה, בכביש, במדרכה הסמוכה ובכל החלקות השכנות
 • קווי בניין, קווי חשמל, עצים קיימים
 • תרשים סביבה בקנ"מ 1:2500/ 1:1250 הכולל שמות רחובות
פתח מידע נוסףמפת מדידה עדכנית1:250
מידע

על המפה להיות ערוכה על ידי מודד מוסמך לפי ההנחיות של המרכז למיפוי ישראל (מפ"י), לשאת חתימה וחותמת של מודד מוסמך ועליה להיות מעודכנת לשנה האחרונה לכל היותר ממועד הגשת בקשה להיתר.
יש להקפיד על סימון כחוק של:

 • כל המבנים הגובלים בחלקה המבוקשת
 • מפלסי כניסה קובעת וגג עליון (לרבות של המבנים הגובלים)
 • סימון כל הבנייה הקיימת ומידות
 • חניות
 • גדרות הגובלות במגרש ובתחום המגרש
 • מפלסי הקרקע בחלקה, בכביש, במדרכה הסמוכה ובכל החלקות השכנות
 • קווי בניין, קווי חשמל, עצים קיימים
 • תרשים סביבה בקנ"מ 1:2500/ 1:1250 הכולל שמות רחובות
תכנית העמדה1:500
 • תכנית קומת קרקע משורטטת על רקע מפת מדידה עדכנית 
 • מידות המבנה עד גבולות החלקה.
פתח מידע נוסףתכנית העמדה1:500
מידע
 • תכנית קומת קרקע משורטטת על רקע מפת מדידה עדכנית 
 • מידות המבנה עד גבולות החלקה.
חישוב שטחים1:100, 1:200

מבנה חדש:

 • תכנית הקומה ברקע (ללא צביעת קירות), לרבות סימון מידות
 • צביעת השטחים בצבעים שונים לפי השימושים השונים + מקרא

תוספות בנייה:

 • תכניות הקומות הרלוונטיות ברקע (ללא צביעת קירות), לרבות סימון מידות
 • צביעת השטחים בצבעים שונים לפי השימושים השונים - רק של התוספות המבוקשות + מקרא
פתח מידע נוסףחישוב שטחים1:100, 1:200
מידע

מבנה חדש:

 • תכנית הקומה ברקע (ללא צביעת קירות), לרבות סימון מידות
 • צביעת השטחים בצבעים שונים לפי השימושים השונים + מקרא

תוספות בנייה:

 • תכניות הקומות הרלוונטיות ברקע (ללא צביעת קירות), לרבות סימון מידות
 • צביעת השטחים בצבעים שונים לפי השימושים השונים - רק של התוספות המבוקשות + מקרא
תכנית קומות1:100

* יש להציג תכנית פיתוח בנפרד לתכנית קומות הקרקע

בתכנית התנוחה של קומות הבניין:

 • סימון קווי מגרש בקו רציף דק כחול
 • סימון קווי בניין בקו מרוסק דק אדום (לרבות קו תמ"א 38)
 • סימון מידות לקווי בניין וקווי מגרש
 • יש לציין את כל המידות חוץ ופנים בדיוק של סנטימטר, לרבות אורך ורוחב החדרים, גובה, מפלסים של הקומות (יחסיים ואבסולוטיים בקומת קרקע), סימון חתכים, חץ צפון, יעוד החללים.

למספר יחידות דיור התוכנית תיצבע לפי הצביעה הבאה:

 • כחול - קיר בטון
 • אדום - קיר בלוקים
 • ירוק - קיר מחומר אחר לרבות חיפוי קירות
 • אפור - קיר קיים לפי היתר
 • צהוב - קיר להריסה

בבקשה לשימוש חורג, יש לתחום בקו בצבע אדום את החלק המבוקש.

בכל בקשה הכוללת הקמת יחידת דיור חדשה לפחות, תוספות בנייה, הגבהת גג וכדומה, כאשר על החלקה מספר מבנים - יש להראות את כל המבנים שעל החלקה בתכניות, חתכים וחזיתות.

הצגת המבנים בחלקות הסמוכות, בתכניות חתכים וחזיתות, נדרשת במקרים הבאים: 

 • מבוקשת בנייה חדשה מכל סוג שהוא
 • מבוקשת תוספת קומה או הגבהת גג - בהקלה (למעט מימוש עליית גג בחלל גג רעפים קיים)
 • מבוקשת חניה מקורה בקו 0
 • הבנייה המבוקשת הינה בקו 0 על פי תב"ע (ללא הקלה)
 • מבוקשת הקלה בקווי בניין לבנייה חדשה, תוספות או בריכה  

בכל מקרה אחר על פי שיקול דעת נציגי הוועדה המקומית, הצגת המבנים בחלקות הסמוכות בתכניות חתכים וחזיתות נדרשת כאשר:      

מבוקשת בנייה חדשה מכל סוג שהוא

פתח מידע נוסףתכנית קומות1:100
מידע

* יש להציג תכנית פיתוח בנפרד לתכנית קומות הקרקע

בתכנית התנוחה של קומות הבניין:

 • סימון קווי מגרש בקו רציף דק כחול
 • סימון קווי בניין בקו מרוסק דק אדום (לרבות קו תמ"א 38)
 • סימון מידות לקווי בניין וקווי מגרש
 • יש לציין את כל המידות חוץ ופנים בדיוק של סנטימטר, לרבות אורך ורוחב החדרים, גובה, מפלסים של הקומות (יחסיים ואבסולוטיים בקומת קרקע), סימון חתכים, חץ צפון, יעוד החללים.

למספר יחידות דיור התוכנית תיצבע לפי הצביעה הבאה:

 • כחול - קיר בטון
 • אדום - קיר בלוקים
 • ירוק - קיר מחומר אחר לרבות חיפוי קירות
 • אפור - קיר קיים לפי היתר
 • צהוב - קיר להריסה

בבקשה לשימוש חורג, יש לתחום בקו בצבע אדום את החלק המבוקש.

בכל בקשה הכוללת הקמת יחידת דיור חדשה לפחות, תוספות בנייה, הגבהת גג וכדומה, כאשר על החלקה מספר מבנים - יש להראות את כל המבנים שעל החלקה בתכניות, חתכים וחזיתות.

הצגת המבנים בחלקות הסמוכות, בתכניות חתכים וחזיתות, נדרשת במקרים הבאים: 

 • מבוקשת בנייה חדשה מכל סוג שהוא
 • מבוקשת תוספת קומה או הגבהת גג - בהקלה (למעט מימוש עליית גג בחלל גג רעפים קיים)
 • מבוקשת חניה מקורה בקו 0
 • הבנייה המבוקשת הינה בקו 0 על פי תב"ע (ללא הקלה)
 • מבוקשת הקלה בקווי בניין לבנייה חדשה, תוספות או בריכה  

בכל מקרה אחר על פי שיקול דעת נציגי הוועדה המקומית, הצגת המבנים בחלקות הסמוכות בתכניות חתכים וחזיתות נדרשת כאשר:      

מבוקשת בנייה חדשה מכל סוג שהוא

תכנית פיתוח1:100

תכנית הינה ערוכה על רקע מפת המדידה, הכוללת:

 • הבניינים, כניסות לבניינים, דרכי גישה לכל המשטחים
 • שטחים מרוצפים, חומרי גמר, רוחב דרך, כבש, מעברים משותפים, סימון אחוזי שיפוע
 • מידות לגינון וחישוב שטחי גינון
 • ניקוז כלפי הרחוב, שטחי חלחול, מתקני החדרה
 • עצים לשימור, לעקירה ולשמירה
 • מקומות לריכוז פחי אשפה, ארונות תשתיות, קווי אספקת המים, חיבור לביוב ציבורי, לרבות שוחות
 • גדרות, קירות תומכים, כולל חומר גמר ומפלסיהן
 • מקומות חניה, לרבות חניות לבעלי מוגבלויות, רחבת כיבוי אש, רחבות פינוי
פתח מידע נוסףתכנית פיתוח1:100
מידע

תכנית הינה ערוכה על רקע מפת המדידה, הכוללת:

 • הבניינים, כניסות לבניינים, דרכי גישה לכל המשטחים
 • שטחים מרוצפים, חומרי גמר, רוחב דרך, כבש, מעברים משותפים, סימון אחוזי שיפוע
 • מידות לגינון וחישוב שטחי גינון
 • ניקוז כלפי הרחוב, שטחי חלחול, מתקני החדרה
 • עצים לשימור, לעקירה ולשמירה
 • מקומות לריכוז פחי אשפה, ארונות תשתיות, קווי אספקת המים, חיבור לביוב ציבורי, לרבות שוחות
 • גדרות, קירות תומכים, כולל חומר גמר ומפלסיהן
 • מקומות חניה, לרבות חניות לבעלי מוגבלויות, רחבת כיבוי אש, רחבות פינוי
קטע מתכנית הבינוי של שכונה (אם מדובר על שכונה חדשה)1:250 פתח מידע נוסףקטע מתכנית הבינוי של שכונה (אם מדובר על שכונה חדשה)1:250
נספח תנועה1:100, 1:250

נספח תנועה:

נספח התנועה הינו חלק בלתי נפרד מהתכנית הראשית וכל הנתונים הבאים יכללו בתכנית הפיתוח. בנספח התנועה יש לסמן את הנתונים הבאים:

 • מספר החניות
 • מיקום החניות
 • חניות לאנשים עם מוגבלויות
 • טבלת מאזן חניה
 • מידות חניה
 • רדיוס סיבוב.

טבלת מאזן חניה:

יש לסמן את השטחים הבאים: 

 • חישוב חניה
 • מספר חניות קיימות
 • מספר חניות מוצעות
 • מספר מקומות חניה הנדרשים על פי תקן
 • סוגי חניה (פרטי, תפעולי, ועוד).

במידה ולא ניתן לכלול את הנתונים הנ"ל בתכנית פיתוח, ניתן להגיש אותם כנספח שהינו חלק מגיליון התכנית הראשית.

פתח מידע נוסףנספח תנועה1:100, 1:250
מידע

נספח תנועה:

נספח התנועה הינו חלק בלתי נפרד מהתכנית הראשית וכל הנתונים הבאים יכללו בתכנית הפיתוח. בנספח התנועה יש לסמן את הנתונים הבאים:

 • מספר החניות
 • מיקום החניות
 • חניות לאנשים עם מוגבלויות
 • טבלת מאזן חניה
 • מידות חניה
 • רדיוס סיבוב.

טבלת מאזן חניה:

יש לסמן את השטחים הבאים: 

 • חישוב חניה
 • מספר חניות קיימות
 • מספר חניות מוצעות
 • מספר מקומות חניה הנדרשים על פי תקן
 • סוגי חניה (פרטי, תפעולי, ועוד).

במידה ולא ניתן לכלול את הנתונים הנ"ל בתכנית פיתוח, ניתן להגיש אותם כנספח שהינו חלק מגיליון התכנית הראשית.

תכנית התארגנות  פתח מידע נוסףתכנית התארגנות
תכנית גגות1:100

מבט עילי על הגג הכולל סימון קווי מגרש, קווי בניין ומידות לקווי בניין.

יש לציין את כל המידות הדרושות, מפלסים (יחסי ואבסולוטי), סימון חתכים, חץ צפון, אחוזי שיפוע וכיווני ניקוז, ללא שפיכה חופשית.

יש לסמן את כלל המערכות שעל הגג (קולטים, דוד שמש, מיזוג אויר וכדומה), אנטנות וכל אלמנט אחר אשר ממוקם על הגג.

פתח מידע נוסףתכנית גגות1:100
מידע

מבט עילי על הגג הכולל סימון קווי מגרש, קווי בניין ומידות לקווי בניין.

יש לציין את כל המידות הדרושות, מפלסים (יחסי ואבסולוטי), סימון חתכים, חץ צפון, אחוזי שיפוע וכיווני ניקוז, ללא שפיכה חופשית.

יש לסמן את כלל המערכות שעל הגג (קולטים, דוד שמש, מיזוג אויר וכדומה), אנטנות וכל אלמנט אחר אשר ממוקם על הגג.

חתכים1:100
 • 2 חתכים לפחות, לאורך ולרוחב, לכל גובה הבניין, עד לגבולות החלקה (ללא קשר ליעוד הקרקע שלה), כולל גדרות, גובה גדר, מפלסים במגרשים הגובלים.
 • הצגת מפלסי הקרקע בחלקות הגובלות.
 • ציון מפלסים ביחס ל- 0.0 בכל מפלס קומה, מעקים, גדרות, קירות תומכים וגגות. במפלס הקרקע והגג יש לציין בנוסף מפלסים אבסולוטיים.
 • צביעת החתכים בהתאם למפורט בתכנית קומות.
 • סימון קווי מגרש בקו רציף דק כחול.
 • סימון קווי בניין בקו מרוסק דק אדום (לרבות קו תמ"א 38).
 • חתך אחד חייב להיות דרך גרם המדרגות.
 • סימון קו קרקע טבעית בקו שחור מרוסק, לרבות כיתוב קו קרקע טבעי (קק"ט).
 • החתכים יציגו את המבנה בצורה המיטבית ביותר. 
 • בתוספות בנייה, החתכים יועברו דרך התוספות.
פתח מידע נוסףחתכים1:100
מידע
 • 2 חתכים לפחות, לאורך ולרוחב, לכל גובה הבניין, עד לגבולות החלקה (ללא קשר ליעוד הקרקע שלה), כולל גדרות, גובה גדר, מפלסים במגרשים הגובלים.
 • הצגת מפלסי הקרקע בחלקות הגובלות.
 • ציון מפלסים ביחס ל- 0.0 בכל מפלס קומה, מעקים, גדרות, קירות תומכים וגגות. במפלס הקרקע והגג יש לציין בנוסף מפלסים אבסולוטיים.
 • צביעת החתכים בהתאם למפורט בתכנית קומות.
 • סימון קווי מגרש בקו רציף דק כחול.
 • סימון קווי בניין בקו מרוסק דק אדום (לרבות קו תמ"א 38).
 • חתך אחד חייב להיות דרך גרם המדרגות.
 • סימון קו קרקע טבעית בקו שחור מרוסק, לרבות כיתוב קו קרקע טבעי (קק"ט).
 • החתכים יציגו את המבנה בצורה המיטבית ביותר. 
 • בתוספות בנייה, החתכים יועברו דרך התוספות.
חזיתות1:100
 • שרטוט 4 חזיתות מהכיוונים הראשיים של המבנה.
 • ציון מפלסים לפרטי הבניין השונים ביחס ל- 0.0.
 • ציון חומרי גמר לרבות גוון.
 • שרטוט של טקסטורת חומר הגמר (לדוגמא שורות אבן).
 • סימון מרחק למבנים גובלים (במקרים שנדרשים).
 • שרטוט גדרות 
 • בשינוי בחזית יש לסמן את השינוי בצבע.
 • סימון חזיתות להריסה בקווים בצבע צהוב.
פתח מידע נוסףחזיתות1:100
מידע
 • שרטוט 4 חזיתות מהכיוונים הראשיים של המבנה.
 • ציון מפלסים לפרטי הבניין השונים ביחס ל- 0.0.
 • ציון חומרי גמר לרבות גוון.
 • שרטוט של טקסטורת חומר הגמר (לדוגמא שורות אבן).
 • סימון מרחק למבנים גובלים (במקרים שנדרשים).
 • שרטוט גדרות 
 • בשינוי בחזית יש לסמן את השינוי בצבע.
 • סימון חזיתות להריסה בקווים בצבע צהוב.
גדרות 1:1001:100
 • שרטוט פריסת חזית הגדרות לרבות פילרים ונישות למכלי אשפה, כולל כיתוב של חומרי הגמר והגוון.
 • סימון מידות גובה ומפלסים יחסיים ואבסולוטיים.
פתח מידע נוסףגדרות 1:1001:100
מידע
 • שרטוט פריסת חזית הגדרות לרבות פילרים ונישות למכלי אשפה, כולל כיתוב של חומרי הגמר והגוון.
 • סימון מידות גובה ומפלסים יחסיים ואבסולוטיים.
גדרות 1:20/ 1:251:20/ 1:25

 • פרט חתך של הגדר לכל גובהה
 • פרט מאושר של השכונה
 • פרט קיר תומך

פתח מידע נוסףגדרות 1:20/ 1:251:20/ 1:25
מידע

 • פרט חתך של הגדר לכל גובהה
 • פרט מאושר של השכונה
 • פרט קיר תומך

מסתור כביסה/ טכני1:20/ 1:25
 • פרט תכנית של כל סוגי המסתורים המוצעים.
 • פרט חתך של כל סוגי המסתורים המוצעים לכל גובה המסתור.
פתח מידע נוסףמסתור כביסה/ טכני1:20/ 1:25
מידע
 • פרט תכנית של כל סוגי המסתורים המוצעים.
 • פרט חתך של כל סוגי המסתורים המוצעים לכל גובה המסתור.
מרחב מוגן דירתי (ממ"ד)/ מרחב מוגן קומתי (ממ"ק)/ מרחב מוגן מוסדי (ממ"מ)1:50
 • תכניות וחתכים על פי הנחיות פיקוד העורף. 
 • אין לצרף את נספח הקונסטרוקציה.
פתח מידע נוסףמרחב מוגן דירתי (ממ"ד)/ מרחב מוגן קומתי (ממ"ק)/ מרחב מוגן מוסדי (ממ"מ)1:50
מידע
 • תכניות וחתכים על פי הנחיות פיקוד העורף. 
 • אין לצרף את נספח הקונסטרוקציה.
הדמיה 
 • בכל תכנית או בקשה להיתר להקמת מבנה חדש, למגורים או לתעסוקה, למעט בנייה צמודת קרקע, ובכל בקשה במסגרת תמ"א 38 על תיקוניה יש לצרף הדמיות של הפרויקט, המציגות את כל חזיתות המבנה, כולל פירוט חומרי גמר.
 • את ההדמיות יש לשתול בצילום הסביבה, באופן המציג את הפרויקט על רקע כל המבנים הגובלים.
 • את ההדמיות יש להטמיע על גבי הבקשה להיתר כחלק אינטגרלי ממנה.
 • אין לצרף הדמיות לילה.
 • אין להסתיר את הבניין באמצעות עצים וכדומה.
 • נדרשת התאמה בין חומרי הגמר בהדמיה לאלה שמשורטטים בחזיתות ההיתר.
פתח מידע נוסףהדמיה
מידע
 • בכל תכנית או בקשה להיתר להקמת מבנה חדש, למגורים או לתעסוקה, למעט בנייה צמודת קרקע, ובכל בקשה במסגרת תמ"א 38 על תיקוניה יש לצרף הדמיות של הפרויקט, המציגות את כל חזיתות המבנה, כולל פירוט חומרי גמר.
 • את ההדמיות יש לשתול בצילום הסביבה, באופן המציג את הפרויקט על רקע כל המבנים הגובלים.
 • את ההדמיות יש להטמיע על גבי הבקשה להיתר כחלק אינטגרלי ממנה.
 • אין לצרף הדמיות לילה.
 • אין להסתיר את הבניין באמצעות עצים וכדומה.
 • נדרשת התאמה בין חומרי הגמר בהדמיה לאלה שמשורטטים בחזיתות ההיתר.