הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

רישוי בנייה

​​​​​​​​​​​​​​​​באחריות רישוי בנייה ליישם החלטות שהתקבלו ואושרו ​באגף תכנון, ולהוות מראה של העיר. כל רשיון בנייה שמתקבל בא לידי ביטוי בש​טח כבניין משותף או מבנה בעל ייעוד אחר. העיר מחולקת ל- 5 אזורים, בכל אזור מהנדס רישוי ממונה. 

ליצירת קשר וקבלת קהל "מחלקת רישוי בנייה"​

תחומי פעילות של רישוי בנייה

  • מסירת תיקי מידע תכנוני
  • בדיקת בקשות והוצאת היתרי בניה
  • חישובי אגרות

קישורים למידע שימושי

דיווח על עבודה פטורה מהיתר בנייה, מתוך אתר האינטרנט של משרד הפנים

תהליך רישוי הבנייה, מתוך אתר האינטרנט של משרד הפנים

דגשים מרכזיים לרפורמה בתכנון ובנייה - תיקון 101​

הנחיות מרחביות לעבודות פטורות מהיתר​

הנחיות נגישות עירונית להגשת בקשה להיתר בניה או בקשה לפטור​

שירותים נוספים


שירותים בנושא תשלום אגרה לתיק מידע היתר ניתן לבצע מהאתר ללא צורך בהגעה למחלקת רישוי. 

שירותים בנושא צפייה ואיתור בקשות להיתר.

הגשת בקשה לתיק מידע להיתר יש לבצע דרך אתר רישוי זמין ללא צורך בהגעה למחלקת רישוי.

מידע בנושא זכויות בניה ניתן לקבל באתר.

טרם פתיחת בקשה להיתר יש לשלם פיקדון 20% מסך כל אגרות בנייה:

  • יש למלא "תצהיר להגשת בקשה להיתר בנייה" ולתאם פגישה עם מנהלת יחידת חישובי אגרות הגב' אתי טיטו 03-9547016 בשעות ובימי קבלת קהל בלבד.
  • הגשת הבקשה להיתר ברישוי זמין בהתאם לתקנות החוק – לאחר תשלום הפיקדון, אין צורך בהגעה למשרדי העירייה ניתן לפנות במענה טלפוני או במייל של נותן השירות.
  • לברורים בנושא עבודות הפטורות מהיתר יש לפעול על פי הנחיות מינהל התכנון ועל פי הנחיות הועדה המקומית​.

טפסים נלווים להגשת חשבון יציבות

תצהיר של מתכנן השלד בבניין חדש​
הצהרה על תקינות ובטיחות
טופס להגשת חישובים סטטיים
​​נספח להגשת חישובים סטטיים
הצהרה על תקינות ובטיחות ​​לתוספת בנייה שטרם בוצעה​​​
הצהרה תקינות ובטיחות לתוספת שבוצעה בטרם הוגשה להיתר בנייה
הצהרה תקינות ובטיחות לשימוש חורג

איתור מידע הנדסי​​

​מי​דע נוסףכותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשרפקסtrue