הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

רישוי בנייה

​​​​​​​​​​באחריות רישוי בנייה ליישם החלטות שהתקבלו ואושרו ​באגף תכנון, ולהוות מראה של העיר. כל רשיון בנייה שמתקבל בא לידי ביטוי בש​טח כבניין משותף או מבנה בעל ייעוד אחר. העיר מחולקת ל- 5 אזורים, בכל אזור מהנדס רישוי ממונה. 

תחומי פעילות של רישוי בנייה

  • מסירת תיקי מידע תכנוני
  • בדיקת בקשות והוצאת היתרי בניה
  • חישובי אגרות

קישורים למידע שימושי

דיווח על עבודה פטורה מהיתר בנייה, מתוך אתר האינטרנט של משרד הפנים

תהליך רישוי הבנייה, מתוך אתר האינטרנט של משרד הפנים

דגשים מרכזיים לרפורמה בתכנון ובנייה - תיקון 101​

הנחיות מרחביות לעבודות פטורות מהיתר​

הנחיות נגישות עירונית להגשת בקשה להיתר בניה או בקשה לפטור​

טפסים נלווים להגשת חשבון יציבות

תצהיר של מתכנן השלד בבניין חדש​
הצהרה על תקינות ובטיחות
טופס להגשת חישובים סטטיים
​​נספח להגשת חישובים סטטיים
הצהרה על תקינות ובטיחות ​​לתוספת בנייה שטרם בוצעה​​​
הצהרה תקינות ובטיחות לתוספת שבוצעה בטרם הוגשה להיתר בנייה
הצהרה תקינות ובטיחות לשימוש חורג

איתור מידע הנדסי​​

​מי​דע נוסף

מדריך להוצאת היתר בנייה​
​​מדריך להוצאת היתר בנייה
​עריכת בקשות להיתר בנייה​
עריכת בקשות להיתר בנייה
פרסום הקלות ושימושים חורגים
פרסום הקלות ושימושים חורגיםכותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשרפקסtrue