הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

רישוי בנייה

​​​​​​​​​​​​​​​​​​באחריות רישוי בנייה ליישם החלטות שהתקבלו ואושרו ​באגף תכנון, ולהוות מראה של העיר. כל רשיון בנייה שמתקבל בא לידי ביטוי בש​טח כבניין משותף או מבנה בעל ייעוד אחר. העיר מחולקת ל- 5 אזורים, בכל אזור מהנדס רישוי ממונה. 

ליצירת קשר וקבלת קהל "מחלקת רישוי בנייה"​

תחומי פעילות של רישוי בנייה

  • מסירת תיקי מידע תכנוני
  • בדיקת בקשות והוצאת היתרי בניה
  • חישובי אגרות

קישורים למידע שימושי

דיווח על עבודה פטורה מהיתר בנייה, מתוך אתר האינטרנט של משרד הפנים

תהליך רישוי הבנייה, מתוך אתר האינטרנט של משרד הפנים

דגשים מרכזיים לרפורמה בתכנון ובנייה - תיקון 101​

הנחיות מרחביות לעבודות פטורות מהיתר​

הנחיות נגישות עירונית להגשת בקשה להיתר בניה או בקשה לפטור​

שירותים נוספים


שירותים בנושא תשלום אגרה לתיק מידע היתר ניתן לבצע מהאתר ללא צורך בהגעה למחלקת רישוי. 

שירותים בנושא צפייה ואיתור בקשות להיתר.

הגשת בקשה לתיק מידע להיתר יש לבצע דרך אתר רישוי זמין ללא צורך בהגעה למחלקת רישוי.

מידע בנושא זכויות בניה ניתן לקבל באתר.

טרם פתיחת בקשה להיתר יש לשלם פיקדון 20% מסך כל אגרות בנייה:​שימו לב, בימים בהם לא תתקיים קבלת קהל בשל הקורונה, לצורך הוצאת תחשיב לתשלום הפיקדון, יש למלא תצהיר להגשת בקשה להיתר בנייה לצרף נסח טאבו, צילום דף ראשון של הגרמושקה +טבלת שטחים.

להעביר בדוא"ל לגברת אתי טיטו- חשבת האגרות  ​EtiTi@rishonlezion.muni.il

לתשומת לבכם, לאור העומס בפניות לפתיחת תיקים- זמן הטיפול ייארך כ- 7 ימי עבודה.

ניתן להגיש בקשה להחזר פיקדון אגרות בנייה באמצעות טופס "בקשה להחזר פיקדון"​


טפסים נלווים להגשת חשבון יציבות

תצהיר של מתכנן השלד בבניין חדש​
הצהרה על תקינות ובטיחות
טופס להגשת חישובים סטטיים
​​נספח להגשת חישובים סטטיים
הצהרה על תקינות ובטיחות ​​לתוספת בנייה שטרם בוצעה​​​
הצהרה תקינות ובטיחות לתוספת שבוצעה בטרם הוגשה להיתר בנייה
הצהרה תקינות ובטיחות לשימוש חורג

איתור מידע הנדסי​​

​מי​דע נוסףכותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשרפקסtrue