הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

שימור אתרים

​​​שימור אתרים​אתר לשימור הינו אתר בעל חשיבות היסטורית, לאומית, אדריכלית, טכנולוגית או ארכיאולוגית. אתר בהגדרתו יכול להיות בנין או קבוצת אתרים או חלק מהם, כולל עצים וצמחיה, לרבות סביבתם הקרובה​.

תכנית השימור

תכנית השימור קבעה שני סיווגים לשימור: 

  • ​אתר לשימור בהגבלות מחמירות - אתר בעל חשיבות מיוחדת שבו לא יותר כל שינוי ו/ או תוספת בנייה, אלא בכפוף להוראות המפורטות בתכנית. 
  • אתר לשימור רגיל - אתר לשימור בו יותרו שינויים ו/ או תוספות בנייה בהתאם להוראות ולמגבלות המפורטות בתוכנית.

מטרת התכנית לקבוע הוראות ותנאים להבטחת שימור ושיקום המורשת הבנויה של העיר ראשון לציון. השימור ישמש מנוף להתחדשות עירונית והחייאה כלכלית ותרבותית של מתחמי השימור במרכז העיר, ישמש ככלי לשדרוג הנוף האורבני, לאספקת תמריצים, ולחשיפת הציבור הרחב לאתרי שימור בעלי חשיבות היסטורית, אדריכלית ולאומית. חשוב לציין כי תכנית השימור אינה פוגעת בזכויות התקפות החלות במגרש​ מסוים. 

התכנית קובעת שני מתחמי שימור בעיר: מתחם "לב המושבה" ומתחם היקב. עבור מתחמים אלו ייערכו תכניות בינוי והנחיות מיוחדות (הן עבור המבנים ההיסטוריים והן עבור הבניה החדשה ופיתוח השטח), וזאת במטרה להגן ולשמר את אופיים המיוחד של מתחמים היסטוריים אלו. עריכת המסמך מתבצעת על ידי מחלקת השימור בעירייה.

בנוסף, גובשה רשימת שימור המונה 90 מבנים ואתרים מתקופות שונות בחיי המושבה, ביניהם: ימי ראשית המושבה (בתי ראשונים אותם ניתן למצוא ברחובות רוטשילד וכיכר המייסדים), מגוון מבנים משנות ה- 20 ומבני מגורים שנבנו בין שנות ה- 30 (בסגנון הבינלאומי) לשנות ה- 50 של המאה הקודמת. 

​שימור מבנים פרטיים (בעלות פרטית/ משותפת) מתבצע בעקבות יוזמה של בעל​​י הנכס. ​

תכנית השימור יצרה מנגנון כלכלי תומך (תמריצי שימור, תמריצים עבור ניוד זכויות) במטרה לעודד ולהאיץ את ביצוע השימור. מחלקת השימור עומדת לרשותכם לצורך מסירת מידע תכנוני ופגישות טרום תכנון. יצוין כי לא ניתן לממש יתרת זכויות במגרש ללא ביצוע מטלות השימור. ​

תמריצי ש​​ימור

כתמריץ הניתן לטובת שימור ניתן לקבל תוספת זכויות בנייה, במטרה לסייע במימון העלויות הכרוכות בשימור המבנה. שיעור התמריץ מוכתב משטח המבנה המיועד לשימור. שטח זה ייקבע לאחר הגשת תיק תיעוד שייערך על ידי אדריכל שימור. על תיק תיעוד לכלול שרטוטים, צילומים ומלל אודות התפתחות האתר לשימור וערכי השימור בהתאם להנחיות מינהל התכנון מיום 04/03/2008 ותיקוניהן מעת לעת. התמריץ יהיה בשיעור 100% משטח המבנה שיוגדר כבעל ערכים היסטוריים. 

במידה ולא ניתן לנצל את מלוא הזכויות במגרש, ניתן יהיה לנייד את יתרת הזכויות למגרשים אחרים ברחבי העיר, בהתאם למדיניות העירונית ולנספח אזורים קולטי זכויות. על ניוד זכויות יינתן תמריץ נוסף בשיעור 35% משטח המבנה.

משימת השימור הינה פרויקט מורכב ועל כן מומלץ לפנות ליזמים מנוסים בייזום פרוייקט​י שימור.

מסמכי תכנית השימור​

תקנון תכנית השימור
נספח מתחמי שימור
רשימת אתרים לשימור (נספח 3)
סקר אתרים לשימור - חלק א'
סקר אתרים לשימור - חלק ב'​

תהליך הגשת תב"ע / היתר בנייה למבנה לשימור>​