הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

תכנון עיר

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​תכנון ופיתוח של העיר במרחב הבנוי הקיים והמתחדש, ועתודות הקרקע הפנויות, תוך שמירה על עקרונות תכנית המתאר הכוללנית של העיר, הבטחת איכות החיים העירונית לכלל התושבים, ניצול יתרונות העיר במרחב, שמירה על ערכיה המיוחדים והמשך פיתוחה תוך שמירה על חוסנה הכלכלי של העיר ראשון לציון.

אגף תכנון עיר מלווה את מגוון​ הנושאים הנדרשים לפיתוחה של העיר, מהתכנון האסטרטגי הכוללני דרך קידום תכניות בנין עיר עירוניות ופרטיות, הכנת מסמכי מדיניות, ליווי אדריכלי של הבניה והפיתוח בעיר ועד לרישום המקרקעין.

תכניות בניין עיר מאושרות, מתוך אתר רשות מקרקעי ישראל | ​תכניות בניין עיר בתכנון, מתוך אתר מינהל התכנון​​

הכנת תכנית בניין עיר (תב"ע)

טופס תנאי סף להגשת תכנית בסמכות מחוזית ותכנית בסמכות מקומית​​

איתור מידע הנדסי

​מידע ​נוסף​​

תכנית המתאר העירונית רצ-2030תכנית המתאר העירונית רצ-2030
הנחיות מרחביות ומסמכי מדיניות
הנחיות מרחביות ומסמכי מדיניות

שימור אתרים
שימור אתרים
הנחיות עיצוב לחניונים
הנחיות עיצוב לחניונים
פיתוח​​ שטח
פיתוח​​ שטח

​​​​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתטלפונים נוספיםיצירת קשרtrue