הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

תכנון עיר

​​​​אגף תכנון עיר במינהל תכנון ובניה עוסק בתכנונה ופיתוחה של העיר במרחב הבנוי הקיים והמתחדש ועתודות הקרקע הפנויות, תוך שמירה על עקרונות תכנית המתאר הכוללנית של העיר, הבטחת איכות החיים העירונית לכלל התושבים, ניצול יתרונות העיר, שמירה על ערכיה המיוחדים של ראשון לציון והמשך פיתוחה, תוך שמירה על חוסנה הכלכלי.

האגף מלווה את מגוון הנושאים הנדרשים לפיתוחה של העיר, החל מהתכנון האיסטרטגי הכוללני דרך קידום תכניות בנין עיר עירוניות ופרטיות, הכנת מסמכי מדיניות, ליווי אדריכלי של הבניה והפיתוח בעיר ועד לרישום המקרקעין.

ליצירת קשר וקבלת קהל "תכנון עיר"​

תכניות בניין עיר מאושרות, מתוך אתר רשות מקרקעי ישראל | ​תכניות בניין עיר בתכנון, מתוך אתר מינהל התכנון​​

הכנת תכנית בניין עיר (תב"ע)

​כיצד מקדמים תכנית בניין עיר? - הנחיות כלליות​

טופס תנאי סף להגשת תכנית בסמכות מחוזית ותכנית בסמכות מקומית​​

איתור מידע הנדסי

​מידע ​נוסף​​

​​​​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתטלפונים נוספיםיצירת קשרדואלtrue