הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

תכנית המתאר העירונית

​​​​​​​​מסמכי תכנית המתאר רצ-2030

הוראות תכנית המתאר
תשריט תכנית המתאר​
נספח 1 - תבנית הבניה בעיר​
נספח 2 -​ שטחים פתוחים ואתרי טבע עירוני​
נספח 3 -​​ תנועה ותחבורה
נספח 4 - מתחמי תכנון
נספח 5 - גיליון 1 - פרוזדורי חשמל ותחנות משנה​
נספח 5 - גיליון 2 - נספח מים
נספח 5 - גיליון 3 - ביוב
נספח 5 - גיליון 3א - ביוב - פרשה טכנית
נספח 5 - גיליון 4 - ניקוז​
נספח 5 - גיליון 5 - מגבלות סביבתיות​​​​​​​​

מסמכי מדיניות מיצרף 5

מסמכי מדיניות מיצרף 7​ ​

מסמכי מדיניות מיצרף 8​


הודעה חשובה

בהתאם להחלטת מליאת הועדה המקומית מיום 14.3.21​ מסמך המדיניות למתחם 109 הועלה לעיון הציבור, התייחסויות למסמך ניתן להעביר עד ליום 25.4.21 בדוא"ל:

להלן החלטת מליאת הועדה במסמך המדיניות למתחם 109 


מקום האתר מתחם 109 עפ"י תכנית המתאר רצ/2030, תחום בין הרחובות : משה דיין- כביש 20 - שייקה דן - אברהם בר


החלטות מליאה ישיבה מס' :  202103   מתאריך: 14/03/21


לאחר ששמעה את הצוות התכנוני והוצג בפניה מסמך המדיניות באופן מפורט ומעמיק מברכת מליאת הועדה המקומית על העשייה ומאמצת את עקרונות המסמך.


הועדה תשוב ותדון באישור הסופי של המסמך לאחר הפעולות הבאות:


1. המסמך יפורסם באתר ההנדסי העירוני לקבלת התייחסויות בכתב למשך 30 ימים.

2. בחינה ובדיקה חוזרת של הצוות המקצועי בנוגע לפריסה והיקף השימוש למלונאות.

​הוועדה מבהירה כבר עתה כי מסמך המדיניות לא יכלול שימוש למגורים במתחם.