הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מידע תכנוני

​​​​​​​איתור מידע הנדסי

​​​​​​​​​​​​הנחיות נגישות עירונית להגשת בקשה להיתר בניה / בקשה לפטור​מידע תכנוני

קיימות וסביבה - תיק מידע​

פ​סולת​ מוצ​​קה

 לתכנן גומחת אשפה לפי הסקיצה המופיעה בהנחיות המרחביות העירוניות

פסול​​​ת בניין

להגיש את המסמכים הבאים:

 • ​טופס הצהרה על כמות פסולת בנין ועפר
 • טופס התקשרות עם אתר הטמנה מורשה לקליטת הפסולת 
 • חשבונית תשלום על שם היזם/ בעל הנכס, המוכיחה את הסכם ההתקשרות.

אסב​​​סט

בפרויקט הכולל עבודות הריסה, יש להגיש טופס הצהרה בדבר אי הימצאות אסבסט. במידה וקיים אסבסט יש לפעול על פי השלבים הבאים.

מגיש הבקשה:

 • על מגיש הבקשה לפנות את האסבסט על חשבונו באמצעות קבלן אסבסט מוסמך מהרשימה אשר מופיעה באתר המשרד להגנת הסביבה. 
 • יש להציג הסכם התקשרות חתום עם קבלן אסבסט מוסמ

קבלן האסבסט​:

 • ​על קבלן האסבסט המוסמך שנבחר להגיש בקשה לעבודה באסבסט לאגף אסבסט ואבק מזיק במשרד להגנת הסביבה ולקבל את אישור הוועדה לכך מראש. 
 • בנוסף, יש להציג אישור לעבודה באסבסט בפני אגף קיימות וסביבה של עיריית ראשון לציון.
 • יש להציג קבלה על תשלום מראש עבור עבודות הפינוי של האסבסט.

אקוסטיקה

 • במידה והבקשה ממוקמת לאורך כבישים ראשיים ו/ או משפכי טיסה של נתב"ג, יש להגיש חוות דעת אקוסטית למיגון דירתי.
 • במידה שמתוכננת להיבנות בריכת שחייה בפרויקט, יש להמציא נספח אקוסטי המתייחס לחדר המכונות ורעש קהל/ אדם בסביבת בריכת השחייה.
 • לטובת טופס 4 / 5 – יש להמציא אישור חתום על ידי יועץ אקוסטיקה המאשר יישום המלצות הנספח האקוסטי.

קמין - מותר השימוש בקמין המופעל על ידי גז או חשמל בלבד.​​​​​​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשרפקסtrue