הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

רשימת מבנים מסוכנים

​​​​​​​​​​​​​​ ​מידע נוסף: רשימת מבנים מסוכנים - פל-קל >​

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

רחובמספר ביתעירגושחלקהמבנה
אביעזר ילין11ראשון לציון6286160בית משותף6286160
אביעזר ילין10ראשון לציון6286148בית משותף6286148
אבן שושן23ראשון לציון3927114בית משותף3927114
אברבנאל (דון יצחק)19ראשון לציון3930653בית משותף3930653
אברבנאל (דון יצחק)37 א'ראשון לציון3930407בית משותף3930407
אברבנאל (דון יצחק)12ראשון לציון3930414 3930414
אוסישקין (מנחם מנדל)33ראשון לציון3928272בית משותף3928272
אוסישקין (מנחם מנדל)9ראשון לציון3928349 3928349
אורי פורת2ראשון לציון3933279ציבורי - חניה3933279
אז"ר (אלכס ז' רבינוביץ)3ראשון לציון3934102בית משותף3934102
אילון7ראשון לציון538777בית משותף538777
איתמר בן אב"י16ראשון לציון3932243בית משותף3932243
אלחריזי26ראשון לציון511513בית משותף511513
אלקלעי (יהודה, הרב)26ראשון לציון3930228בית משותף3930228
אלתרמן6ראשון לציון511771בית משותף511771
אלתרמן2ראשון לציון511773בית משותף511773
אלתרמן28ראשון לציון511774בית משותף511774
אלתרמן26ראשון לציון511775בית משותף511775
אלתרמן22ראשון לציון511777בית משותף511777
אלתרמן5ראשון לציון511788בית משותף511788
אלתרמן4ראשון לציון511772בית משותף511772
אנילביץ' (מרדכי)6ראשון לציון728218בית משותף728218
אנילביץ' (מרדכי)30ראשון לציון728192בית משותף728192
אנילביץ' (מרדכי)28ראשון לציון728191בית משותף728191
אנילביץ' (מרדכי)30ראשון לציון728192בית משותף728192
אנילביץ' (מרדכי)43ראשון לציון728177בית משותף728177
אנילביץ' (מרדכי)45ראשון לציון728177בית משותף728177
אנילביץ' (מרדכי)47ראשון לציון728177בית משותף728177
אנילביץ' (מרדכי)14ראשון לציון728216בית משותף728216
אנילביץ' (מרדכי)39ראשון לציון728172 728172
אסא (בכור)4ראשון לציון3934189בית משותף3934189
אצ"ל11ראשון לציון394638מלאכה394638
ארבל5ראשון לציון3923388בית משותף3923388
ארבל3ראשון לציון3923389בית משותף3923389
אריאב (חיים)8ראשון לציון728111בית משותף728111
ארלוזורוב37ראשון לציון3945748בית פרטי - חד משפחתי3945748
ארלוזורוב39ראשון לציון3945746בית פרטי - חד משפחתי3945746
ארלוזורוב8ראשון לציון3945248בית פרטי - חד משפחתי3945248
ארלוזורוב29ראשון לציון3945333 3945333
ביאליק (חיים נחמן)9ראשון לציון39347בית משותף39347
ביל"ו2ראשון לציון393676 393676
בן אליעזר (אריה)14ראשון לציון39261136בית משותף39261136
בקר משה10ראשון לציון3939221ציבורי - מקלט3939221
ברזילי (יהושוע)11ראשון לציון3945696בית משותף3945696
ברניצקי (נתן)36ראשון לציון3926604בית משותף3926604
ברניצקי (נתן)16ראשון לציון3926843 3926843
גבעתי27ראשון לציון3930597בית פרטי - דו משפחתי3930597
גבעתי33ראשון לציון3930598 3930598
גלוסקין (זאב)23ראשון לציון393640בית משותף393640
גלילי ישראל25ראשון לציון0 בית משותף0
גלשאו שלדון1ראשון לציון509913בית פרטי - דו משפחתי509913
גרוזנברג (אוסקר)13ראשון לציון3928449 3928449
גרוסמן חייקה4ראשון לציון3927221בית פרטי - דו משפחתי3927221
דקלה21ראשון לציון538576בית פרטי - דו משפחתי538576
דקלה2ראשון לציון538567 538567
דקלה6ראשון לציון538566 538566
דרובין (יואל)26ראשון לציון3926672בית משותף3926672
דרור52ראשון לציון3929783 3929783
דרור15ראשון לציון393373בית משותף393373
דרך המכבים34ראשון לציון3942123תעשיה3942123
דרך חיים הרצוג11ראשון לציון628541אזור חקלאי628541
האבות12ראשון לציון3930585בית משותף3930585
האורגן4ראשון לציון51824בית משותף51824
האורן16ראשון לציון4242569 4242569
האחים סולימן17ראשון לציון3930240בית משותף3930240
האחים סמילצ'נסקי8ראשון לציון0 בית משותף0
האחים סמילצ'נסקי32ראשון לציון39261215בית משותף39261215
האחים סמילצ'נסקי37ראשון לציון39261331בית משותף39261331
האחים סמילצ'נסקי25ראשון לציון3926414בית משותף3926414
האיריס16ראשון לציון5036103בית משותף5036103
האם19ראשון לציון39261014בית משותף39261014
האפרסק5ראשון לציון4242233בית פרטי - דו משפחתי4242233
האתרוג22ראשון לציון4243367 4243367
הבוצרים2ראשון לציון503948בית משותף503948
הבן הראשון11ראשון לציון39261046בית משותף39261046
הברון הירש16ראשון לציון3928502בית משותף3928502
הגדוד העברי3ראשון לציון393241בית משותף393241
הגדוד העברי83ראשון לציון3929870בית משותף3929870
הדגל העברי10ראשון לציון3945264בית משותף3945264
הדגל העברי4ראשון לציון3945263בית משותף3945263
הדוגית16ראשון לציון6823182 6823182
ההדרים1ראשון לציון3926139בית משותף3926139
ההתיישבות12ראשון לציון6286317בית משותף6286317
הופמן רואלד8ראשון לציון509894בית משותף509894
הופמן רואלד17ראשון לציון509889בית פרטי - דו משפחתי509889
הורוביץ (גרשון)33ראשון לציון3926602בית משותף3926602
הורוביץ (גרשון)16ראשון לציון3926417בית משותף3926417
החלמונית27ראשון לציון503687מגורים + מסחר503687
החלמונית14ראשון לציון503648בית משותף503648
החלמונית14ראשון לציון503648בית משותף503648
החלמונית30ראשון לציון503696מגורים + מסחר503696
החלמונית27ראשון לציון503687 503687
החלמונית34ראשון לציון5036117בית משותף5036117
החפץ חיים4ראשון לציון3933129 3933129
הייסמן (שרגא פייבל)3ראשון לציון3930403 3930403
הכובש1ראשון לציון3929278בית משותף3929278
הכובש26ראשון לציון3929248בית משותף3929248
הכובש28ראשון לציון3929889בית משותף3929889
הכלנית15ראשון לציון424257בית פרטי - דו משפחתי424257
הכרמל24ראשון לציון39355מבנים מסוכנים39355
המהר"ל מפראג ראשון לציון4247134ציבורי - בית עלמין4247134
המעיין5ראשון לציון3945727 3945727
המרגנית14ראשון לציון503656בית משותף503656
המרגנית13ראשון לציון503661בית משותף503661
הנחשול30ראשון לציון6826123ציבורי - חניה ציבורית6826123
הסוכה12ראשון לציון503841בית משותף503841
הסיתוונית15ראשון לציון50368 50368
הסמדר10ראשון לציון50382בית משותף50382
הפור17ראשון לציון503012בית פרטי - חד משפחתי503012
הפור15ראשון לציון503011בית פרטי - חד משפחתי503011
הפרדס הראשון35ראשון לציון3945824מסחרי3945824
הצאלים8ראשון לציון4242584בית פרטי - דו משפחתי4242584
הצופים6ראשון לציון3939439בית משותף3939439
הקישון7ראשון לציון39261162בית משותף39261162
הקישון20ראשון לציון39261108בית משותף39261108
הקישון22ראשון לציון39261109 39261109
הקלרנית1ראשון לציון518334בית משותף518334
הראובני דוד8ראשון לציון393144 393144
הרב גורן (שלמה)10ראשון לציון511689בית משותף511689
הרב הרצוג (יצחק אייזק הלוי)6ראשון לציון3929403בית משותף3929403
הרב יצחק שלינקה8ראשון לציון737374בית משותף737374
הרב עוזיאל (בן ציון)4ראשון לציון3932307בית משותף3932307
הרב צלאח (משה)16ראשון לציון6093481בית משותף6093481
הרב קאפח9ראשון לציון511435בית משותף511435
הרותם15ראשון לציון503630 503630
הרקפת51ראשון לציון4243107בית פרטי - חד משפחתי4243107
השייטת4ראשון לציון270455בית משותף270455
השירה העברית10ראשון לציון511417מסחרי511417
השירה העברית6ראשון לציון511443בית משותף511443
השריג17ראשון לציון503940בית משותף503940
השריג35ראשון לציון503940בית משותף503940
התורמוס7ראשון לציון5036170בית משותף5036170
התזמורת60ראשון לציון518343מסחרי518343
התזמורת48ראשון לציון518336 518336
התקוה22ראשון לציון3945721בית משותף3945721
ויגודסקי (אליהו)9ראשון לציון3932226בית משותף3932226
ויניק (מאיר)37ראשון לציון39261029בית משותף39261029
ויניק (מאיר)25ראשון לציון39261246 39261246
ויניק (מאיר)12ראשון לציון3926695 3926695
ויצברד (אליקים)14ראשון לציון3933127בית משותף3933127
ויצברד (אליקים)4ראשון לציון3933195בית משותף3933195
ויצמן (חיים)19ראשון לציון3928285בית משותף3928285
ויצמן (חיים)14ראשון לציון3928158בית משותף3928158
חבקוק (שלום, הרב)1ראשון לציון393792בית משותף393792
חזון איש13ראשון לציון39291008בית משותף39291008
חזון איש3ראשון לציון39291014 39291014
חיל החימוש22ראשון לציון27175בית משותף27175
חיל הים1ראשון לציון503724 503724
חיל הצנחנים17ראשון לציון503730בית משותף503730
חיל הצנחנים17ראשון לציון503730בית משותף503730
חיל הצנחנים19ראשון לציון503730 503730
חיל הצנחנים17ראשון לציון503730 503730
חיל הרגלים13ראשון לציון503115בית משותף503115
חיל השריון13ראשון לציון271714בית משותף271714
טיומקין (זאב)1ראשון לציון3925282בית משותף3925282
יהודה הלוי24ראשון לציון393297בית משותף393297
יהודה לייב (פינסקר)16ראשון לציון3932200מגורים + מסחר3932200
יהודה לייב (פינסקר)21ראשון לציון3929827בית משותף3929827
יהודה לייב (פינסקר)13ראשון לציון3933175בית משותף3933175
יהודה לייב (פינסקר)1ראשון לציון3933243 3933243
יוחנן הסנדלר7ראשון לציון3929365 3929365
ימית14ראשון לציון53868בית פרטי - דו משפחתי53868
ימית16ראשון לציון53867בית פרטי - דו משפחתי53867
ימית2ראשון לציון538610בית פרטי - דו משפחתי538610
ירושלים86ראשון לציון6287275בית פרטי - חד משפחתי6287275
ירושלים83ראשון לציון6286276 6286276
ישראלי שמעון6ראשון לציון503373מסחר + תעשיה503373
ישראלי שמעון6ראשון לציון503373תעשיה503373
כהן יעקב23ראשון לציון5025142בית פרטי - חד משפחתי5025142
כורש6ראשון לציון503052 503052
כיכר המייסדים4ראשון לציון3933241 3933241
לוין מיכאל וחנה8ראשון לציון6286154 6286154
לוין שמריהו21ראשון לציון3928658בית משותף3928658
לוין שמריהו7ראשון לציון3928314בית משותף3928314
לוין שמריהו21ראשון לציון3928658 3928658
מבצע משה38ראשון לציון57485בית משותף57485
מוהליבר33ראשון לציון392924בית משותף392924
מוהליבר32ראשון לציון393336בית משותף393336
מוהליבר15ראשון לציון3933231 3933231
מורדי הגטאות40ראשון לציון4242526מגורים + מסחר4242526
מזי"א5ראשון לציון628731 628731
מעגל השלום11ראשון לציון50965בית משותף50965
מרגולין הקולונל5ראשון לציון3929525בית משותף3929525
משורר השואה14ראשון לציון609595מסחרי609595
משורר השואה15ראשון לציון609590מסחר + משרדים609590
משמר הירדן2ראשון לציון393962מגורים + מסחר393962
משמר הירדן23ראשון לציון3939129בית משותף3939129
נורדאו (מקס)35ראשון לציון393680 393680
נורדאו (מקס)73ראשון לציון3925102בית פרטי - חד משפחתי3925102
נורדאו (מקס)75ראשון לציון3925103בית משותף3925103
נורדאו (מקס)31ראשון לציון393696 393696
נחל שורק3ראשון לציון39261034בית משותף39261034
נטר קרל4ראשון לציון392857בית משותף392857
ניל"י1ראשון לציון3928231 3928231
נפתלי הלל1ראשון לציון3934148ציבורי - חניה ציבורית3934148
סאלד (הנרייטה)12ראשון לציון3928436בית משותף3928436
סוקולוב (נחום)30ראשון לציון3925268בית משותף3925268
סילבר אבא (הלל)16ראשון לציון6823177בית משותף6823177
סמטת בצלאל6ראשון לציון393565בית משותף393565
סנש חנה3ראשון לציון728155בית משותף728155
סנש חנה11ראשון לציון728154 728154
סנש חנה9ראשון לציון728155 728155
עולי הגרדום28ראשון לציון3926457בית משותף3926457
עולי הגרדום14ראשון לציון3926466בית משותף3926466
עולי הגרדום17ראשון לציון3926472בית משותף3926472
עולי הגרדום16ראשון לציון3926463בית משותף3926463
עולי הגרדום26ראשון לציון3926458בית משותף3926458
עולי הגרדום30ראשון לציון3926456 3926456
פוזננסקי (מנחם)2ראשון לציון728291בית משותף728291
פופל מרדכי11ראשון לציון3939309בית משותף3939309
פופל מרדכי6ראשון לציון3939287 3939287
פופל מרדכי4ראשון לציון3939288בית משותף3939288
פיין בנימין3ראשון לציון3923305בית משותף3923305
פיין בנימין1ראשון לציון3923304בית משותף3923304
פיינשטיין יונה צבי25ראשון לציון6288112מגורים + מסחר6288112
פלטין נפתלי1ראשון לציון6097191מסחר + תעשיה6097191
פנחסוביץ' (מרדכי)3ראשון לציון3925539בית משותף3925539
פנחסוביץ' (מרדכי)5ראשון לציון3925540בית משותף3925540
פרי יעקב (האלוף)14ראשון לציון3927324 3927324
פריימן יעקב20ראשון לציון3939514 3939514
פרנק אנה14ראשון לציון3927303בית פרטי - דו משפחתי3927303
פרס שמעון15ראשון לציון50982בית משותף50982
צ"ג בנות2ראשון לציון3929471בית משותף3929471
קארו יוסף6ראשון לציון3930218בית משותף3930218
קארו יוסף11ראשון לציון3930577בית משותף3930577
קארו יוסף9ראשון לציון3930289בית משותף3930289
קדמת צבי15ראשון לציון543665בית פרטי - חד משפחתי543665
קלישר22ראשון לציון511639 511639
קלישר9ראשון לציון511656בית משותף511656
קפלנסקי (שלמה, דר')1ראשון לציון39261257בית משותף39261257
קפלנסקי (שלמה, דר')26ראשון לציון3926676בית משותף3926676
קרון אהרון22ראשון לציון3925301מבנים מסוכנים3925301
קרון אהרון28ראשון לציון3925298בית משותף3925298
קרון אהרון27ראשון לציון3925226בית משותף3925226
קריית ספר3ראשון לציון3945140בית משותף3945140
קריית ספר4ראשון לציון3945683 3945683
קרן קיימת לישראל3ראשון לציון3928146בית משותף3928146
ראובן ובת-שבע (סגל)9ראשון לציון3939281בית משותף3939281
רבי יהודה הנשיא13ראשון לציון4247571בית משותף4247571
רבי משה בן נחמן18ראשון לציון0 בית משותף0
רוטנברג (פנחס)3ראשון לציון3934174בית משותף3934174
רוטשילד109ראשון לציון3926129בית משותף3926129
רוטשילד81ראשון לציון3926105בית משותף3926105
רוטשילד55ראשון לציון3934124בית משותף3934124
רוטשילד28ראשון לציון393329בית משותף393329
רוטשילד83ראשון לציון3926106מגורים + מסחר3926106
רוטשילד4ראשון לציון3933251מגורים + מסחר3933251
רוטשילד16ראשון לציון393361מסחרי393361
רוטשילד84ראשון לציון3945500מסחרי3945500
רוטשילד114ראשון לציון3945707בית משותף3945707
רוטשילד48ראשון לציון393493 393493
רוטשילד58ראשון לציון393498מגורים + מסחר393498
רוטשילד18ראשון לציון393360מסחרי393360
רמב"ם49ראשון לציון3930361בית משותף3930361
רש"י (הרב שלמה יצחק)6ראשון לציון3930166בית משותף3930166
ש"י עגנון1ראשון לציון72824בית משותף72824
ש"י עגנון5ראשון לציון728196 728196
ש"י עגנון11ראשון לציון728188בית משותף728188
שבטי ישראל61ראשון לציון4247501בית משותף4247501
שבטי ישראל105ראשון לציון4247501בית משותף4247501
שדות38ראשון לציון538631 538631
שדמות דבורה10ראשון לציון538827בית משותף538827
שדרות הרצל47ראשון לציון392925בית משותף392925
שדרות הרצל14ראשון לציון392870בית משותף392870
שדרות הרצל ראשון לציון0 ציבורי - חניה ציבורית0
שדרות הרצל86ראשון לציון393439ציבורי - חניה393439
שדרות הרצל31ראשון לציון39294בית משותף39294
שדרות הרצל37ראשון לציון39298מגורים + מסחר39298
שדרות הרצל91ראשון לציון3925561מסחר + משרדים3925561
שדרות הרצל84ראשון לציון393447 393447
שדרות ז'בוטינסקי (זאב)70ראשון לציון3928653בית משותף3928653
שדרות ז'בוטינסקי (זאב)86ראשון לציון3928748בית משותף3928748
שדרות ז'בוטינסקי (זאב)57ראשון לציון3945685בית משותף3945685
שדרות ז'בוטינסקי (זאב)54ראשון לציון3928604בית משותף3928604
שדרות ז'בוטינסקי (זאב)40ראשון לציון392843שטח לבנייני ציבור392843
שדרות ז'בוטינסקי (זאב)34ראשון לציון3934128 3934128
שדרות ז'בוטינסקי (זאב)36ראשון לציון0  0
שדרות ז'בוטינסקי (זאב)38ראשון לציון392843שטח פרטי פתוח392843
שדרות ז'בוטינסקי (זאב)16ראשון לציון3934222מסחר + משרדים3934222
שדרות ז'בוטינסקי (זאב)16ראשון לציון3934222מסחר + משרדים3934222
שדרות ז'בוטינסקי (זאב)59ראשון לציון3945686 3945686
שדרות יעקב (ג'רופי)32ראשון לציון424257בית פרטי - חד משפחתי424257
שדרות שניאור זלמן36ראשון לציון728141בית משותף728141
שדרות שניאור זלמן20ראשון לציון728165בית משותף728165
שדרות שניאור זלמן22ראשון לציון728164בית משותף728164
שדרות שניאור זלמן18ראשון לציון728166בית משותף728166
שז"ר זלמן18ראשון לציון50313מגורים + מסחר50313
שז"ר זלמן45ראשון לציון503712 503712
שיבת ציון21ראשון לציון393758בית משותף393758
שיבת ציון1ראשון לציון393749בית משותף393749
שיבת ציון3ראשון לציון393750 393750
שיבת ציון5ראשון לציון393751 393751
שינקין (מנחם)6ראשון לציון3928188בית משותף3928188
שינקין (מנחם)8ראשון לציון3928262בית משותף3928262
שינקין (מנחם)12ראשון לציון3928258בית משותף3928258
שלום עליכם15ראשון לציון3945493בית פרטי - דו משפחתי3945493
שלונסקי12ראשון לציון511979בית משותף511979
שמעון אבידן5ראשון לציון6286215בית פרטי - דו משפחתי6286215
שמעון אבידן85ראשון לציון6286232בית פרטי - דו משפחתי6286232
שמעון אבידן16ראשון לציון6286242בית משותף6286242
שמעוני (דוד)8ראשון לציון3945578בית משותף3945578
שנקר אריה13ראשון לציון0  0
שפטל אריה38ראשון לציון39261135בית משותף39261135
שפינוזה (ברוך)7ראשון לציון3928329בית משותף3928329
שפירא (צבי הרמן)6ראשון לציון3928182בית משותף3928182
שפירא (צבי הרמן)2ראשון לציון3928185 3928185
שפרינצק (יוסף)1ראשון לציון3923292בית משותף3923292
שרת משה6ראשון לציון503218 503218
שרת משה38ראשון לציון503516 503516
תדהר (דוד)8ראשון לציון728126בית משותף728126
תדהר (דוד)21ראשון לציון728127בית משותף728127
תדהר (דוד)12ראשון לציון728126 728126
תנועות הנוער10ראשון לציון3939432בית משותף3939432
תרמ"ב3ראשון לציון3933100בית משותף3933100
תת70029ראשון לציון363152אזור חקלאי363152

​​​​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשרפקסfalse