​מידע נוסף: רשימת מבנים מסוכנים - פל-קל >​

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

רחובמספר ביתעירגושחלקהמבנה
ההגנה16ראשון לציון394636תעשיה394636
ההגנה16ראשון לציון394636תעשיה394636
תדהר (דוד)8ראשון לציון728126בית משותף728126
נורדאו (מקס)35ראשון לציון393680393680
משמר הירדן2ראשון לציון393962מגורים + מסחר393962
האחים סמילצ'נסקי8ראשון לציון0בית משותף0
החלמונית27ראשון לציון503687מגורים + מסחר503687
הצופים6ראשון לציון3939439בית משותף3939439
החלמונית14ראשון לציון503648בית משותף503648
יהודה לייב (פינסקר)16ראשון לציון3932200מגורים + מסחר3932200
הסמדר10ראשון לציון50382בית משותף50382
לוין שמריהו21ראשון לציון3928658בית משותף3928658
המרגנית14ראשון לציון503656בית משותף503656
ישראלי שמעון6ראשון לציון503373מסחר + תעשיה503373
תת70029ראשון לציון363152אזור חקלאי363152
הברון הירש16ראשון לציון3928502בית משותף3928502
שדרות הרצל29ראשון לציון39291044מגורים + מסחר39291044
גיבשטיין (יהושוע)23ראשון לציון6288103בית משותף6288103
ויצמן (חיים)19ראשון לציון3928285בית משותף3928285
עולי הגרדום28ראשון לציון3926457בית משותף3926457
סמטת בצלאל6ראשון לציון393565בית משותף393565
שז"ר זלמן18ראשון לציון50313מגורים + מסחר50313
הרב צלאח (משה)16ראשון לציון6093481בית משותף6093481
דרור45ראשון לציון3929700בית משותף3929700
יוחנן הסנדלר17ראשון לציון3929370בית משותף3929370
כהן יעקב23ראשון לציון5025142בית פרטי - חד משפחתי5025142
הכובש1ראשון לציון3929278בית משותף3929278
רבי משה בן נחמן18ראשון לציון0בית משותף0
הנחשול49ראשון לציון6823177בית משותף6823177
הנחשול45ראשון לציון6823179בית משותף6823179
מוהליבר33ראשון לציון392924בית משותף392924
שדרות הרצל47ראשון לציון392925בית משותף392925
האבות12ראשון לציון3930585בית משותף3930585
שינקין (מנחם)6ראשון לציון3928188בית משותף3928188
שינקין (מנחם)8ראשון לציון3928262בית משותף3928262
משורר השואה14ראשון לציון609595מסחרי609595
ההדרים1ראשון לציון3926139בית משותף3926139
סחרוב (דוד)17ראשון לציון6097213מסחר + משרדים6097213
האחים סמילצ'נסקי32ראשון לציון39261215בית משותף39261215
הקישון7ראשון לציון39261162בית משותף39261162
ירושלים86ראשון לציון6287275בית פרטי - חד משפחתי6287275
ארלוזורוב37ראשון לציון3945748בית פרטי - חד משפחתי3945748
ארלוזורוב39ראשון לציון3945746בית פרטי - חד משפחתי3945746
רוטנברג (פנחס)3ראשון לציון3934174בית משותף3934174
שבטי ישראל61ראשון לציון4247501בית משותף4247501
שנקר אריה13ראשון לציון00
התזמורת10ראשון לציון518222בית משותף518222
קרון אהרון22ראשון לציון3925301מבנים מסוכנים3925301
מאפו (אברהם)10ראשון לציון39452553945255
שדרות ז'בוטינסקי (זאב)66ראשון לציון3928652בית משותף3928652
רוטשילד109ראשון לציון3926129בית משותף3926129
התקוה22ראשון לציון3945721בית משותף3945721
הכרמל24ראשון לציון39355מבנים מסוכנים39355
הכלנית15ראשון לציון424257בית פרטי - דו משפחתי424257
שדרות הרצל14ראשון לציון392870בית משותף392870
קרן קיימת לישראל3ראשון לציון3928146בית משותף3928146
סנש חנה3ראשון לציון728155בית משותף728155
שפטל אריה38ראשון לציון39261135בית משותף39261135
חיל הצנחנים17ראשון לציון503730בית משותף503730
הכשרת הישוב10ראשון לציון394754מסחר + תעשיה394754
שדרות ז'בוטינסקי (זאב)70ראשון לציון3928653בית משותף3928653
שדרות ז'בוטינסקי (זאב)86ראשון לציון3928748בית משותף3928748
שבטי ישראל105ראשון לציון4247501בית משותף4247501
ארלוזורוב8ראשון לציון3945248בית פרטי - חד משפחתי3945248
רוטשילד81ראשון לציון3926105בית משותף3926105
שדרות ז'בוטינסקי (זאב)57ראשון לציון3945685בית משותף3945685
דרך חיים הרצוג11ראשון לציון628541אזור חקלאי628541
דקלה21ראשון לציון538576בית פרטי - דו משפחתי538576
רוטשילד55ראשון לציון3934124בית משותף3934124
שדרות הרצלראשון לציון0ציבורי - חניה ציבורית0
הבן הראשון11ראשון לציון39261046בית משותף39261046
שלום עליכם15ראשון לציון3945493בית פרטי - דו משפחתי3945493
הקישון20ראשון לציון39261108בית משותף39261108
רוטשילד28ראשון לציון393329בית משותף393329
השייטת4ראשון לציון270455בית משותף270455
חזון איש13ראשון לציון39291008בית משותף39291008
עולי הגרדום30ראשון לציון3926456בית משותף3926456
משורר השואה15ראשון לציון609590מסחר + משרדים609590
אצ"ל11ראשון לציון394638מלאכה394638
שדמות דבורה10ראשון לציון538827בית משותף538827
שיבת ציון21ראשון לציון393758בית משותף393758
הורוביץ (גרשון)33ראשון לציון3926602בית משותף3926602
רוטשילד83ראשון לציון3926106מגורים + מסחר3926106
מורדי הגטאות40ראשון לציון4242526מגורים + מסחר4242526
המהר"ל מפראגראשון לציון4247134ציבורי - בית עלמין4247134
שדרות ז'בוטינסקי (זאב)54ראשון לציון3928604בית משותף3928604
שיבת ציון7ראשון לציון393752בית משותף393752
שדרות הרצל94ראשון לציון3934144בית משותף3934144
גרוסמן חייקה4ראשון לציון3927221בית פרטי - דו משפחתי3927221
שפירא (צבי הרמן)6ראשון לציון3928182בית משותף3928182
שדרות ז'בוטינסקי (זאב)40ראשון לציון392843שטח לבנייני ציבור392843
השריג17ראשון לציון503940בית משותף503940
רוטשילד4ראשון לציון3933251מגורים + מסחר3933251
ביאליק (חיים נחמן)9ראשון לציון39347בית משותף39347
ש"י עגנון1ראשון לציון72824בית משותף72824
שפירא (צבי הרמן)2ראשון לציון39281853928185
שדרות ז'בוטינסקי (זאב)34ראשון לציון39341283934128
פיין בנימין3ראשון לציון3923305בית משותף3923305
שדרות ז'בוטינסקי (זאב)36ראשון לציון00
המעיין5ראשון לציון39457273945727
החפץ חיים4ראשון לציון39331293933129
גלילי ישראל25ראשון לציון0בית משותף0
דרור52ראשון לציון39297833929783
התזמורת60ראשון לציון518343מסחרי518343
ש"י עגנון5ראשון לציון728196728196
טיומקין (זאב)1ראשון לציון3925282בית משותף3925282
התורמוס7ראשון לציון5036170בית משותף5036170
פיינשטיין יונה צבי25ראשון לציון6288112מגורים + מסחר6288112
יהודה לייב (פינסקר)21ראשון לציון3929827בית משותף3929827
יהודה הלוי24ראשון לציון393297בית משותף393297
הרשב"א10ראשון לציון511530בית משותף511530
אוסישקין (מנחם מנדל)33ראשון לציון3928272בית משותף3928272
מוהליבר32ראשון לציון393336בית משותף393336
שדרות ז'בוטינסקי (זאב)38ראשון לציון392843שטח פרטי פתוח392843
שמעון אבידן5ראשון לציון6286215בית פרטי - דו משפחתי6286215
שדרות שניאור זלמן36ראשון לציון728141בית משותף728141
שיבת ציון1ראשון לציון393749בית משותף393749
קריית ספר3ראשון לציון3945140בית משותף3945140
בקר משה10ראשון לציון3939221ציבורי - מקלט3939221
ברניצקי (נתן)36ראשון לציון3926604בית משותף3926604
וולפסון (דוד)25ראשון לציון3926251בית משותף3926251
האחים סמילצ'נסקי37ראשון לציון39261331בית משותף39261331
ש"י עגנון11ראשון לציון728188בית משותף728188
אריאב (חיים)8ראשון לציון728111בית משותף728111
האחים סמילצ'נסקי25ראשון לציון3926414בית משותף3926414
המרגנית13ראשון לציון503661בית משותף503661
אביעזר ילין11ראשון לציון6286160בית משותף6286160
אביעזר ילין10ראשון לציון6286148בית משותף6286148
הרב עוזיאל (בן ציון)4ראשון לציון3932307בית משותף3932307
יהודה לייב (פינסקר)13ראשון לציון3933175בית משותף3933175
נורדאו (מקס)73ראשון לציון3925102בית פרטי - חד משפחתי3925102
שדרות ז'בוטינסקי (זאב)16ראשון לציון3934222מסחר + משרדים3934222
הנחשול16ראשון לציון682394בית משותף682394
האפרסק5ראשון לציון4242233בית פרטי - דו משפחתי4242233
לילינבלום משה לייב6ראשון לציון3945211בית משותף3945211
תדהר (דוד)21ראשון לציון728127בית משותף728127
אנילביץ' (מרדכי)6ראשון לציון728218בית משותף728218
שדרות יעקב (ג'רופי)32ראשון לציון424257בית פרטי - חד משפחתי424257
גלשאו שלדון1ראשון לציון509913בית פרטי - דו משפחתי509913
שמעון אבידן85ראשון לציון6286232בית פרטי - דו משפחתי6286232
לוין שמריהו7ראשון לציון3928314בית משותף3928314
שמעוני (דוד)8ראשון לציון3945578בית משותף3945578
נפתלי הלל1ראשון לציון3934148ציבורי - חניה ציבורית3934148
פרס שמעון15ראשון לציון50982בית משותף50982
שלונסקי12ראשון לציון511979בית משותף511979
קפלנסקי (שלמה, דר')1ראשון לציון39261257בית משותף39261257
בן אליעזר (אריה)14ראשון לציון39261136בית משותף39261136
הדגל העברי10ראשון לציון3945264בית משותף3945264
שדרות הרצל86ראשון לציון393439ציבורי - חניה393439
החלמונית14ראשון לציון503648בית משותף503648
החלמונית30ראשון לציון503696מגורים + מסחר503696
הדגל העברי4ראשון לציון3945263בית משותף3945263
ארבל5ראשון לציון3923388בית משותף3923388
ארבל3ראשון לציון3923389בית משותף3923389
קארו יוסף6ראשון לציון3930218בית משותף3930218
עולי הגרדום14ראשון לציון3926466בית משותף3926466
אנילביץ' (מרדכי)30ראשון לציון728192בית משותף728192
רש"י (הרב שלמה יצחק)6ראשון לציון3930166בית משותף3930166
שדרות הרצל31ראשון לציון39294בית משותף39294
אסא (בכור)4ראשון לציון3934189בית משותף3934189
אנילביץ' (מרדכי)28ראשון לציון728191בית משותף728191
אנילביץ' (מרדכי)30ראשון לציון728192בית משותף728192
רוטשילד16ראשון לציון393361מסחרי393361
אנילביץ' (מרדכי)43ראשון לציון728177בית משותף728177
אנילביץ' (מרדכי)45ראשון לציון728177בית משותף728177
אנילביץ' (מרדכי)47ראשון לציון728177בית משותף728177
אילון7ראשון לציון538777בית משותף538777
חבקוק (שלום, הרב)1ראשון לציון393792בית משותף393792
מעגל השלום11ראשון לציון50965בית משותף50965
קפלנסקי (שלמה, דר')26ראשון לציון3926676בית משותף3926676
הגדוד העברי3ראשון לציון393241בית משותף393241
הצאלים8ראשון לציון4242584בית פרטי - דו משפחתי4242584
הורוביץ (גרשון)16ראשון לציון3926417בית משותף3926417
אברבנאל (דון יצחק)24ראשון לציון39303943930394
אבן שושן23ראשון לציון3927114בית משותף3927114
מורדי הגטאות41ראשון לציון4242468בית משותף4242468
האם19ראשון לציון39261014בית משותף39261014
הופמן רואלד8ראשון לציון509894בית משותף509894
הפור17ראשון לציון503012בית פרטי - חד משפחתי503012
הפור15ראשון לציון503011בית פרטי - חד משפחתי503011
האיריס16ראשון לציון5036103בית משותף5036103
פוזננסקי (מנחם)2ראשון לציון728291בית משותף728291
רמב"ם49ראשון לציון3930361בית משותף3930361
שדרות הרצל37ראשון לציון39298מגורים + מסחר39298
הגאון מוילנא4ראשון לציון392939בית משותף392939
איתמר בן אב"י16ראשון לציון3932243בית משותף3932243
פופל מרדכי11ראשון לציון3939309בית משותף3939309
קדמת צבי15ראשון לציון543665בית פרטי - חד משפחתי543665
החלמונית2ראשון לציון50365בית משותף50365
אלחריזי26ראשון לציון511513בית משותף511513
מזי"א5ראשון לציון628731628731
חיל הצנחנים17ראשון לציון503730בית משותף503730
הרב קאפח9ראשון לציון511435בית משותף511435
ההתיישבות12ראשון לציון6286317בית משותף6286317
רבי יהודה הנשיא13ראשון לציון4247571בית משותף4247571
הנחשול30ראשון לציון6826123ציבורי - חניה ציבורית6826123
אברבנאל (דון יצחק)19ראשון לציון3930653בית משותף3930653
אלתרמן6ראשון לציון511771בית משותף511771
דרובין (יואל)26ראשון לציון3926672בית משותף3926672
שפינוזה (ברוך)7ראשון לציון3928329בית משותף3928329
דרך המכבים34ראשון לציון3942123תעשיה3942123
גרוזנברג (אוסקר)13ראשון לציון39284493928449
סאלד (הנרייטה)12ראשון לציון3928436בית משותף3928436
השריג19ראשון לציון503940בית משותף503940
הבוצרים2ראשון לציון503948בית משותף503948
אז"ר (אלכס ז' רבינוביץ)3ראשון לציון3934102בית משותף3934102
רוטשילד84ראשון לציון3945500מסחרי3945500
חיל החימוש22ראשון לציון27175בית משותף27175
גלוסקין (זאב)23ראשון לציון393640בית משותף393640
הופמן רואלד17ראשון לציון509889בית פרטי - דו משפחתי509889
נחל שורק3ראשון לציון39261034בית משותף39261034
קרון אהרון28ראשון לציון3925298בית משותף3925298
אלקלעי (יהודה, הרב)26ראשון לציון3930228בית משותף3930228
משמר הירדן23ראשון לציון3939129בית משותף3939129
הגדוד העברי83ראשון לציון3929870בית משותף3929870
אורי פורת2ראשון לציון3933279ציבורי - חניה3933279
האורגן4ראשון לציון51824בית משותף51824
ויצברד (אליקים)14ראשון לציון3933127בית משותף3933127
הרב יצחק שלינקה8ראשון לציון737374בית משותף737374
תנועות הנוער10ראשון לציון3939432בית משותף3939432
טרכטנברג9ראשון לציון3928701בית משותף3928701
פרנק אנה14ראשון לציון3927303בית פרטי - דו משפחתי3927303
אלתרמן2ראשון לציון511773בית משותף511773
אלתרמן28ראשון לציון511774בית משותף511774
אלתרמן26ראשון לציון511775בית משותף511775
אלתרמן22ראשון לציון511777בית משותף511777
אלתרמן5ראשון לציון511788בית משותף511788
אלתרמן4ראשון לציון511772בית משותף511772
ישראלי שמעון6ראשון לציון503373תעשיה503373
גבעתי27ראשון לציון3930597בית פרטי - דו משפחתי3930597
רוטשילד114ראשון לציון3945707בית משותף3945707
ימית14ראשון לציון53868בית פרטי - דו משפחתי53868
אנילביץ' (מרדכי)14ראשון לציון728216בית משותף728216
נורדאו (מקס)75ראשון לציון3925103בית משותף3925103
ימית16ראשון לציון53867בית פרטי - דו משפחתי53867
ימית8ראשון לציון53869בית פרטי - דו משפחתי53869
ימית2ראשון לציון538610בית פרטי - דו משפחתי538610
פנחסוביץ' (מרדכי)3ראשון לציון3925539בית משותף3925539
פנחסוביץ' (מרדכי)5ראשון לציון3925540בית משותף3925540
פלטין נפתלי1ראשון לציון6097191מסחר + תעשיה6097191
סוקולוב (נחום)30ראשון לציון3925268בית משותף3925268
הרקפת51ראשון לציון4243107בית פרטי - חד משפחתי4243107
קלישר22ראשון לציון511639511639
עולי הגרדום17ראשון לציון3926472בית משותף3926472
הנחשול40ראשון לציון538444בית משותף538444
הנחשול42ראשון לציון538445בית משותף538445
חיל הרגלים13ראשון לציון503115בית משותף503115
דוידזון6ראשון לציון3939311בית משותף3939311
קלישר9ראשון לציון511656בית משותף511656
רוטשילד48ראשון לציון393493393493
החלמונית27ראשון לציון503687503687
הרב הרצוג (יצחק אייזק הלוי)6ראשון לציון3929403בית משותף3929403
ניל"י1ראשון לציון39282313928231
ויניק (מאיר)37ראשון לציון39261029בית משותף39261029
רוטשילד45ראשון לציון39342433934243
שדרות ז'בוטינסקי (זאב)16ראשון לציון3934222מסחר + משרדים3934222
ראובן ובת-שבע (סגל)9ראשון לציון3939281בית משותף3939281
רוטשילד58ראשון לציון393498מגורים + מסחר393498
יהודה לייב (פינסקר)1ראשון לציון39332433933243
גיבשטיין (יהושוע)25ראשון לציון6288102בית משותף6288102
שדרות הרצל66ראשון לציון393471393471
האורן16ראשון לציון42425694242569
נטר קרל4ראשון לציון392857בית משותף392857
שינקין (מנחם)12ראשון לציון3928258בית משותף3928258
פיין בנימין1ראשון לציון3923304בית משותף3923304
פופל מרדכי6ראשון לציון39392873939287
ברזילי (יהושוע)11ראשון לציון3945696בית משותף3945696
הכובש26ראשון לציון3929248בית משותף3929248
הכובש28ראשון לציון3929889בית משותף3929889
התזמורת24ראשון לציון518219518219
האתרוג22ראשון לציון42433674243367
שדרות שניאור זלמן20ראשון לציון728165בית משותף728165
שדרות שניאור זלמן22ראשון לציון728164בית משותף728164
הרב גורן (שלמה)10ראשון לציון511689בית משותף511689
שדרות שניאור זלמן18ראשון לציון728166בית משותף728166
קארו יוסף11ראשון לציון3930577בית משותף3930577
מבצע משה38ראשון לציון57485בית משותף57485
אברבנאל (דון יצחק)37ראשון לציון3930406בית משותף3930406
הקלרנית1ראשון לציון518334בית משותף518334
שדרות הרצל91ראשון לציון3925561מסחר + משרדים3925561
נהריים15ראשון לציון3930475בית משותף3930475
נהריים15ראשון לציון3930475בית משותף3930475
שפרינצק (יוסף)1ראשון לציון3923292בית משותף3923292
הסוכה12ראשון לציון503841בית משותף503841
שדרות לישנסקי (יוסף)8ראשון לציון394627מסחר + תעשיה394627
מרגולין הקולונל5ראשון לציון3929525בית משותף3929525
שמעון אבידן16ראשון לציון6286242בית משותף6286242
שרת משה6ראשון לציון503218503218
פריימן יעקב20ראשון לציון39395143939514
בולטימור דוד4ראשון לציון509527בית פרטי - דו משפחתי509527
תרמ"ב3ראשון לציון3933100בית משותף3933100
רוטשילד61ראשון לציון39262893926289
סנש חנה11ראשון לציון728154728154
סנש חנה9ראשון לציון728155728155
קארו יוסף9ראשון לציון3930289בית משותף3930289
שרת משה38ראשון לציון503516503516
רוטשילד18ראשון לציון393360מסחרי393360
סילבר אבא (הלל)16ראשון לציון6823177בית משותף6823177
ביל"ו2ראשון לציון393676393676
דרובין (יואל)2ראשון לציון3926387בית משותף3926387
ברנשטיין (אליעזר)48ראשון לציון628763628763
ויצברד (אליקים)4ראשון לציון3933195בית משותף3933195
עולי הגרדום16ראשון לציון3926463בית משותף3926463
השירה העברית10ראשון לציון511417מסחרי511417
התזמורת48ראשון לציון518336518336
פופל מרדכי4ראשון לציון3939288בית משותף3939288
חיל השריון13ראשון לציון271714בית משותף271714
האחים סולימן17ראשון לציון3930240בית משותף3930240
ויצמן (חיים)14ראשון לציון3928158בית משותף3928158
בקר משה9ראשון לציון39392743939274
עולי הגרדום26ראשון לציון3926458בית משותף3926458
הפרדס הראשון35ראשון לציון3945824מסחרי3945824
חיל הים1ראשון לציון503724503724
שז"ר זלמן45ראשון לציון503712503712
קרון אהרון27ראשון לציון3925226בית משותף3925226
הנגיד7ראשון לציון511531בית משותף511531
ויגודסקי (אליהו)9ראשון לציון3932226בית משותף3932226
עולי הגרדום30ראשון לציון39264563926456
נורדאו (מקס)31ראשון לציון393696393696
הקוקיה32ראשון לציון62871546287154
יוחנן הסנדלר7ראשון לציון39293653929365
צ"ג בנות2ראשון לציון3929471בית משותף3929471
ויניק (מאיר)25ראשון לציון3926124639261246
השירה העברית6ראשון לציון511443בית משותף511443
פרי יעקב (האלוף)14ראשון לציון39273243927324
הייסמן (שרגא פייבל)3ראשון לציון39304033930403
גנוסר3ראשון לציון5387753877
בן אליעזר (אריה)32ראשון לציון3926104739261047
חזון איש3ראשון לציון3929101439291014
נחמיה118ראשון לציון424671424671
הראובני דוד8ראשון לציון393144393144
הירשפלד (צבי)4ראשון לציון39269693926969
חיל הצנחנים19ראשון לציון503730503730
דרור40ראשון לציון39295233929523
אוסישקין (מנחם מנדל)9ראשון לציון39283493928349
כיכר מודיעין3ראשון לציון42412324241232
כיכר מודיעין5ראשון לציון42412304241230
תדהר (דוד)12ראשון לציון728126728126
הסיתוונית15ראשון לציון5036850368
מוהליבר15ראשון לציון39332313933231
החלמונית34ראשון לציון5036117בית משותף5036117
ברניצקי (נתן)16ראשון לציון39268433926843
גבעתי33ראשון לציון39305983930598
דקלה2ראשון לציון538567538567
דקלה6ראשון לציון538566538566
ארלוזורוב29ראשון לציון39453333945333
הרותם15ראשון לציון503630503630
לוין שמריהו21ראשון לציון39286583928658
לוין מיכאל וחנה8ראשון לציון62861546286154
כורש6ראשון לציון503052503052
השריג35ראשון לציון503940בית משותף503940
דרור15ראשון לציון393373בית משותף393373
ירושלים24ראשון לציון39371823937182
אברבנאל (דון יצחק)12ראשון לציון39304143930414
אנילביץ' (מרדכי)39ראשון לציון728172728172
קפלנסקי (שלמה, דר')6ראשון לציון39267153926715
כיכר המייסדים4ראשון לציון39332413933241
שדרות ז'בוטינסקי (זאב)59ראשון לציון39456863945686
מורשת ישראל18ראשון לציון511682511682
חיל הצנחנים17ראשון לציון503730503730
שדרות הרצל84ראשון לציון393447393447
הדוגית6ראשון לציון68231826823182
הדוגית16ראשון לציון68231826823182
עין הקורא32ראשון לציון39283003928300
עין הקורא32ראשון לציון39283003928300
פיינשטיין יונה צבי17ראשון לציון62881086288108
טרכטנברג10ראשון לציון39284703928470
שוחט מניה3ראשון לציון39267093926709
השריג21ראשון לציון503940בית משותף503940
ירושלים83ראשון לציון62862766286276
ויניק (מאיר)12ראשון לציון39266953926695
קריית ספר4ראשון לציון39456833945683
שיבת ציון3ראשון לציון393750393750
שיבת ציון5ראשון לציון393751393751
צלליכין (יהודה)1ראשון לציון39264733926473
שדות38ראשון לציון538631538631
הקישון22ראשון לציון3926110939261109

​​​​