הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

רשימת מבנים מסוכנים

​​​​​​​​​​​​​​ ​מידע נוסף: רשימת מבנים מסוכנים - פל-קל >​

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

רחובמספר ביתעירגושחלקהמבנה
אביעזר ילין10ראשון לציון6286148בית משותף6286148
אבן שושן23ראשון לציון3927114בית משותף3927114
אברבאנאל2ראשון לציון3930377 3930377
אברבאנאל2ראשון לציון3930377 3930377
אברבנאל (דון יצחק)19ראשון לציון3930653בית משותף3930653
אברבנאל (דון יצחק)37 א'ראשון לציון3930407בית משותף3930407
אברבנאל (דון יצחק)12ראשון לציון3930414 3930414
אברמוביץ5ראשון לציון3928675 3928675
אוסישקין (מנחם מנדל)33ראשון לציון3928272בית משותף3928272
אוסישקין (מנחם מנדל)9ראשון לציון3928349 3928349
אורי פורת2ראשון לציון3933279ציבורי - חניה3933279
אז"ר (אלכס ז' רבינוביץ)3ראשון לציון3934102בית משותף3934102
אימבר3ראשון לציון3945135 3945135
אימבר3ראשון לציון3945135 3945135
אלחריזי26ראשון לציון511513בית משותף511513
אלטמן סידני6ראשון לציון509878 509878
אלרוי דוד18ראשון לציון3929796 3929796
אלתרמן6ראשון לציון511771בית משותף511771
אלתרמן2ראשון לציון511773בית משותף511773
אלתרמן28ראשון לציון511774בית משותף511774
אלתרמן26ראשון לציון511775בית משותף511775
אלתרמן22ראשון לציון511777בית משותף511777
אלתרמן5ראשון לציון511788בית משותף511788
אנילביץ' (מרדכי)6ראשון לציון728218בית משותף728218
אנילביץ' (מרדכי)28ראשון לציון728191בית משותף728191
אנילביץ' (מרדכי)30ראשון לציון728192בית משותף728192
אנילביץ' (מרדכי)43ראשון לציון728177בית משותף728177
אנילביץ' (מרדכי)45ראשון לציון728177בית משותף728177
אנילביץ' (מרדכי)47ראשון לציון728177בית משותף728177
אנילביץ' (מרדכי)14ראשון לציון728216בית משותף728216
אנילביץ' (מרדכי)39ראשון לציון728172 728172
אסא (בכור)4ראשון לציון3934189בית משותף3934189
אצ"ל11ראשון לציון394638מלאכה394638
אצ"ל6ראשון לציון3946103 3946103
ארבל5ראשון לציון3923388בית משותף3923388
ארבל3ראשון לציון3923389בית משותף3923389
ארבל7ראשון לציון3923386 3923386
ארבל9ראשון לציון3923387 3923387
אריאב (חיים)15ראשון לציון7281149 7281149
ארלוזורוב37ראשון לציון3945748בית פרטי - חד משפחתי3945748
ארלוזורוב39ראשון לציון3945746בית פרטי - חד משפחתי3945746
ארלוזורוב8ראשון לציון3945248בית פרטי - חד משפחתי3945248
ארלוזורוב29ראשון לציון3945333 3945333
ביאליק (חיים נחמן)9ראשון לציון39347בית משותף39347
ביל"ו2ראשון לציון393676 393676
בית יוסף7ראשון לציון3930394 3930394
בית לחם2ראשון לציון3930119 3930119
בלפור6ראשון לציון39313 39313
בלפור14ראשון לציון39317 39317
בן אליעזר (אריה)30ראשון לציון39261045 39261045
בן אליעזר (אריה)34ראשון לציון39261049 39261049
בני חייל29ראשון לציון543514 543514
בני יהודה3ראשון לציון543562 543562
ברזילי (יהושוע)11ראשון לציון3945696בית משותף3945696
ברניצקי (נתן)36ראשון לציון3926604בית משותף3926604
ברניצקי (נתן)16ראשון לציון3926843 3926843
ברניצקי (נתן)4ראשון לציון3926878 3926878
גבעתי27ראשון לציון3930597בית פרטי - דו משפחתי3930597
גבעתי33ראשון לציון3930598 3930598
גבעתי20ראשון לציון3930424 3930424
גולינקין (מרדכי)1ראשון לציון728195 728195
גורדון6ראשון לציון3945502 3945502
גוש עציון26ראשון לציון3930468 3930468
גיסין (אריה לייב)3ראשון לציון3928764 3928764
גלוסקין (זאב)23ראשון לציון393640בית משותף393640
גלילי ישראל25ראשון לציון0 בית משותף0
גלשאו שלדון1ראשון לציון509913בית פרטי - דו משפחתי509913
גרוזנברג (אוסקר)13ראשון לציון3928449 3928449
גרוסמן חייקה4ראשון לציון3927221בית פרטי - דו משפחתי3927221
גרינבוים (יצחק)8ראשון לציון393429 393429
גרינשפן הרשל9ראשון לציון6287291 6287291
גרינשפן הרשל7ראשון לציון6287292 6287292
גרינשפן הרשל11ראשון לציון6287288 6287288
גרניט7ראשון לציון474640 474640
דה הבשי ג'ורג'9ראשון לציון509880 509880
דקלה21ראשון לציון538576בית פרטי - דו משפחתי538576
דקלה2ראשון לציון538567 538567
דקלה6ראשון לציון538566 538566
דרובין (יואל)26ראשון לציון3926672בית משותף3926672
דרור15ראשון לציון393373בית משותף393373
דרך המכבים34ראשון לציון3942123תעשיה3942123
דרך חיים הרצוג11ראשון לציון628541אזור חקלאי628541
האבות12ראשון לציון3930585בית משותף3930585
האורגן4ראשון לציון51824בית משותף51824
האורגן6ראשון לציון51824 51824
האורגן7ראשון לציון51827 51827
האחים סמילצ'נסקי8ראשון לציון0 בית משותף0
האחים סמילצ'נסקי32ראשון לציון39261215בית משותף39261215
האחים סמילצ'נסקי37ראשון לציון39261331בית משותף39261331
האחים סמילצ'נסקי25ראשון לציון3926414בית משותף3926414
האיריס16ראשון לציון5036103בית משותף5036103
האם19ראשון לציון39261014בית משותף39261014
האפרסק5ראשון לציון4242233בית פרטי - דו משפחתי4242233
הבוצרים2ראשון לציון503948בית משותף503948
הבן הראשון11ראשון לציון39261046בית משותף39261046
הברון הירש16ראשון לציון3928502בית משותף3928502
הגדוד העברי3ראשון לציון393241בית משותף393241
הגדוד העברי83ראשון לציון3929870בית משותף3929870
הגדוד העברי11ראשון לציון3932249 3932249
הגת12ראשון לציון503954 503954
הגת14ראשון לציון503951 503951
הגת16ראשון לציון503951 503951
הדגל העברי10ראשון לציון3945264בית משותף3945264
הדגל העברי4ראשון לציון3945263בית משותף3945263
ההגנה16ראשון לציון394636 394636
ההדרים1ראשון לציון3926139בית משותף3926139
ההדרים12ראשון לציון3926138 3926138
הוז דב4ראשון לציון394592 394592
הופמן רואלד8ראשון לציון509894בית משותף509894
הופמן רואלד17ראשון לציון509889בית פרטי - דו משפחתי509889
הורוביץ (גרשון)33ראשון לציון3926602בית משותף3926602
הורוביץ (גרשון)16ראשון לציון3926417בית משותף3926417
הזית6ראשון לציון392699 392699
החלוצים67ראשון לציון5435110 5435110
החלמונית27ראשון לציון503687מגורים + מסחר503687
החלמונית14ראשון לציון503648בית משותף503648
החלמונית30ראשון לציון503696מגורים + מסחר503696
החלמונית34ראשון לציון5036117בית משותף5036117
החלמונית7ראשון לציון5036194 5036194
הייסמן (שרגא פייבל)3ראשון לציון3930403 3930403
היקניטון2ראשון לציון503679 503679
הירקון6ראשון לציון3923321 3923321
הירקון4ראשון לציון3923321 3923321
הכובש1ראשון לציון3929278בית משותף3929278
הכובש26ראשון לציון3929248בית משותף3929248
הכובש28ראשון לציון3929889בית משותף3929889
הכובש24ראשון לציון39291042 39291042
הכובש18ראשון לציון3929909 3929909
הכינור4ראשון לציון51837 51837
הכינור6ראשון לציון51838 51838
הכינור8ראשון לציון51838 51838
הכלנית15ראשון לציון424257בית פרטי - דו משפחתי424257
הלפרין12ראשון לציון3928113 3928113
הלפרין12ראשון לציון3928113 3928113
המלחים4ראשון לציון47467 47467
המרגנית14ראשון לציון503656בית משותף503656
המרגנית18ראשון לציון503654 503654
הנחשול30ראשון לציון6826123ציבורי - חניה ציבורית6826123
הנחשול45ראשון לציון6823179 6823179
הנחשול83ראשון לציון57484 57484
הנחשול83ראשון לציון57484 57484
הנרקיס12ראשון לציון50368 50368
הס (משה)4ראשון לציון3945199 3945199
הס (משה)3ראשון לציון3945204 3945204
הסחלב9ראשון לציון503689 503689
הסמדר10ראשון לציון50382בית משותף50382
העוגב4ראשון לציון51829 51829
העסיס2ראשון לציון503822 503822
הפור17ראשון לציון503012בית פרטי - חד משפחתי503012
הפור15ראשון לציון503011בית פרטי - חד משפחתי503011
הפזית37ראשון לציון6823149 6823149
הפרדס הראשון35ראשון לציון3945824מסחרי3945824
הפרח38ראשון לציון4242179 4242179
הצאלים8ראשון לציון4242584בית פרטי - דו משפחתי4242584
הקישון7ראשון לציון39261162בית משותף39261162
הקישון20ראשון לציון39261108בית משותף39261108
הקישון22ראשון לציון39261109 39261109
הקלרנית1ראשון לציון518334בית משותף518334
הראובני דוד8ראשון לציון393144 393144
הרב גורן3ראשון לציון511627 511627
הרב גורן7ראשון לציון511626 511626
הרב גורן5ראשון לציון511627 511627
הרב גורן7ראשון לציון511626 511626
הרב גורן5ראשון לציון511627 511627
הרב גורן9ראשון לציון511626 511626
הרב גורן (שלמה)10ראשון לציון511689בית משותף511689
הרב הרצוג (יצחק אייזק הלוי)6ראשון לציון3929403בית משותף3929403
הרב יצחק שלינקה8ראשון לציון737374בית משותף737374
הרב מינץ (בנימין)1ראשון לציון728121 728121
הרב עוזיאל (בן ציון)4ראשון לציון3932307בית משותף3932307
הרב צלאח (משה)16ראשון לציון6093481בית משותף6093481
הרב קאפח9ראשון לציון511435בית משותף511435
הרב קאפח3ראשון לציון511434 511434
הרב קאפח5ראשון לציון511434 511434
הרב קאפח7ראשון לציון511434 511434
הרב קוק2ראשון לציון393281 393281
הרב קוק9ראשון לציון3932254 3932254
הרב קפאח11ראשון לציון511435 511435
הרב קפאח13ראשון לציון511435 511435
הרותם15ראשון לציון503630 503630
הרקפת51ראשון לציון4243107בית פרטי - חד משפחתי4243107
הרשב"א4ראשון לציון511532 511532
השזיף14ראשון לציון4243294 4243294
השייטת4ראשון לציון270455בית משותף270455
השירה העברית6ראשון לציון511443בית משותף511443
השריג17ראשון לציון503940בית משותף503940
השריג19ראשון לציון503940 503940
התורמוס7ראשון לציון5036170בית משותף5036170
התזמורת60ראשון לציון518343מסחרי518343
התזמורת48ראשון לציון518336 518336
התקוה22ראשון לציון3945721בית משותף3945721
וולפסון (דוד)33ראשון לציון3926310 3926310
ויגודסקי (אליהו)9ראשון לציון3932226בית משותף3932226
ויניק (מאיר)37ראשון לציון39261029בית משותף39261029
ויניק (מאיר)25ראשון לציון39261246 39261246
ויניק (מאיר)12ראשון לציון3926695 3926695
ויניק (מאיר)11ראשון לציון3926977 3926977
ויצברד (אליקים)14ראשון לציון3933127בית משותף3933127
ויצברד (אליקים)4ראשון לציון3933195בית משותף3933195
ויצברד (אליקים)1ראשון לציון3933368 3933368
ויצמן (חיים)19ראשון לציון3928285בית משותף3928285
ויצמן (חיים)14ראשון לציון3928158בית משותף3928158
חבקוק (שלום, הרב)1ראשון לציון393792בית משותף393792
חזון איש13ראשון לציון39291008בית משותף39291008
חזון איש3ראשון לציון39291014 39291014
חיל הים1ראשון לציון503724 503724
חיל הצנחנים17ראשון לציון503730בית משותף503730
חיל הצנחנים19ראשון לציון503730 503730
חיל הצנחנים21ראשון לציון503727 503727
חיל הרגלים13ראשון לציון503115בית משותף503115
חיל הרגלים25ראשון לציון50315 50315
חיל השריון13ראשון לציון271714בית משותף271714
חלוצי יסוד מעלה7ראשון לציון3936239 3936239
טביב אברהם32ראשון לציון3930124 3930124
טיומקין (זאב)1ראשון לציון3925282בית משותף3925282
יבינאל4ראשון לציון3926566 3926566
יהודה לייב (פינסקר)16ראשון לציון3932200מגורים + מסחר3932200
יהודה לייב (פינסקר)21ראשון לציון3929827בית משותף3929827
יהודה לייב (פינסקר)13ראשון לציון3933175בית משותף3933175
יהודה לייב (פינסקר)1ראשון לציון3933243 3933243
יהודה לייב פינסקר4ראשון לציון3932257 3932257
ימית14ראשון לציון53868בית פרטי - דו משפחתי53868
ימית16ראשון לציון53867בית פרטי - דו משפחתי53867
ימית2ראשון לציון538610בית פרטי - דו משפחתי538610
ירושלים86ראשון לציון6287275בית פרטי - חד משפחתי6287275
ירושלים1ראשון לציון393256 393256
ירושלים62ראשון לציון3930340 3930340
ישראל גלילי15ראשון לציון3946411 3946411
ישראלי שמעון6ראשון לציון503373מסחר + תעשיה503373
כהן יואל6ראשון לציון4241356 4241356
כהן יעקב23ראשון לציון5025142בית פרטי - חד משפחתי5025142
כורש6ראשון לציון503052 503052
כצנלסון8ראשון לציון3945206 3945206
כצנלסון (ברל)37ראשון לציון3945534 3945534
כצנלסון (ברל)36ראשון לציון3945338 3945338
לבונטין צבי19ראשון לציון3936171 3936171
לבונטין צבי14ראשון לציון3936122 3936122
לוין מיכאל וחנה8ראשון לציון6286154 6286154
לוין מיכאל וחנה12ראשון לציון6286156 6286156
לוין מיכאל וחנה12ראשון לציון6286156 6286156
לוין שמריהו21ראשון לציון3928658בית משותף3928658
לוין שמריהו7ראשון לציון3928314בית משותף3928314
לוין שמריהו21ראשון לציון3928658 3928658
מאירוביץ5ראשון לציון3936103 3936103
מאירוביץ1ראשון לציון3936237 3936237
מאירוביץ5ראשון לציון3936103 3936103
מאירוביץ1ראשון לציון3936237 3936237
מוהליבר33ראשון לציון392924בית משותף392924
מוהליבר32ראשון לציון393336בית משותף393336
מוהליבר15ראשון לציון3933231 3933231
מורדי הגטאות40ראשון לציון4242526מגורים + מסחר4242526
מיכה יוסף7ראשון לציון3945600 3945600
מעגל השלום11ראשון לציון50965בית משותף50965
מרון גולן37ראשון לציון543694 543694
משורר השואה14ראשון לציון609595מסחרי609595
משורר השואה15ראשון לציון609590מסחר + משרדים609590
משמר הירדן2ראשון לציון393962מגורים + מסחר393962
משמר הירדן23ראשון לציון3939129בית משותף3939129
נורדאו81ראשון לציון3925106 3925106
נורדאו (מקס)73ראשון לציון3925102בית פרטי - חד משפחתי3925102
נורדאו (מקס)75ראשון לציון3925103בית משותף3925103
נורדאו מקס81ראשון לציון3925106 3925106
נח"ל ים1ראשון לציון538647 538647
נח"ל ים2ראשון לציון538665 538665
נחל שורק3ראשון לציון39261034בית משותף39261034
נטר קרל4ראשון לציון392857בית משותף392857
נטר קרל5ראשון לציון3928239 3928239
נטר קרל26ראשון לציון3928706 3928706
נטר קרל26ראשון לציון3928706 3928706
ניל"י1ראשון לציון3928231 3928231
נפתלי הלל1ראשון לציון3934148ציבורי - חניה ציבורית3934148
סאלד (הנרייטה)12ראשון לציון3928436בית משותף3928436
סאלד הנרייטה12ראשון לציון3928436 3928436
סוקולוב (נחום)30ראשון לציון3925268בית משותף3925268
סוקולוב (נחום)5ראשון לציון393642 393642
סטפן וייז11ראשון לציון3929289 3929289
סילבר אבא (הלל)16ראשון לציון6823177בית משותף6823177
סמטת בצלאל6ראשון לציון393565בית משותף393565
סנש חנה3ראשון לציון728155בית משותף728155
סנש חנה11ראשון לציון728154 728154
סנש חנה13ראשון לציון728154 728154
סר משה מונטיפיורי12ראשון לציון3928346 3928346
סר משה מונטפיורי2ראשון לציון3928356 3928356
עולי הגרדום28ראשון לציון3926457בית משותף3926457
עולי הגרדום14ראשון לציון3926466בית משותף3926466
עולי הגרדום17ראשון לציון3926472בית משותף3926472
עולי הגרדום26ראשון לציון3926458בית משותף3926458
עולי הגרדום35ראשון לציון3926489 3926489
עין הקורא32ראשון לציון3928300 3928300
ענבר6ראשון לציון474666 474666
ענבר8ראשון לציון474665 474665
פוזננסקי (מנחם)2ראשון לציון728291בית משותף728291
פול ברג51ראשון לציון509882 509882
פופל מרדכי11ראשון לציון3939309בית משותף3939309
פופל מרדכי6ראשון לציון3939287 3939287
פופל מרדכי4ראשון לציון3939288בית משותף3939288
פיין בנימין3ראשון לציון3923305בית משותף3923305
פיין בנימין1ראשון לציון3923304בית משותף3923304
פיינברג יוסף6ראשון לציון3929397 3929397
פייס (דוד)1ראשון לציון3925593 3925593
פינס1ראשון לציון3928466 3928466
פנחסוביץ' (מרדכי)3ראשון לציון3925539בית משותף3925539
פנחסוביץ' (מרדכי)5ראשון לציון3925540בית משותף3925540
פרי יעקב (האלוף)14ראשון לציון3927324 3927324
פריימן יעקב20ראשון לציון3939514 3939514
פרנק אנה14ראשון לציון3927303בית פרטי - דו משפחתי3927303
פרס שמעון15ראשון לציון50982בית משותף50982
צ"ג בנות2ראשון לציון3929471בית משותף3929471
צ"ג בנות5ראשון לציון3929684 3929684
צ"ג בנות14ראשון לציון3929486 3929486
צ'לנוב (יחיאל דר')3ראשון לציון3926564 3926564
קארו יוסף6ראשון לציון3930218בית משותף3930218
קדמת סיני18ראשון לציון538587 538587
קדמת צבי15ראשון לציון543665בית פרטי - חד משפחתי543665
קלוזנר יוסף11ראשון לציון4241335 4241335
קלוזנר יוסף11ראשון לציון4241335 4241335
קלישר9ראשון לציון511656בית משותף511656
קפלנסקי (שלמה, דר')1ראשון לציון39261257בית משותף39261257
קפלנסקי (שלמה, דר')26ראשון לציון3926676בית משותף3926676
קצרין81ראשון לציון5435109 5435109
קרון אהרון22ראשון לציון3925301מבנים מסוכנים3925301
קרון אהרון28ראשון לציון3925298בית משותף3925298
קרון אהרון27ראשון לציון3925226בית משותף3925226
קריית ספר4ראשון לציון3945683 3945683
קריית ספר24ראשון לציון3945649 3945649
קריית ספר22ראשון לציון3945648 3945648
קרן קיימת לישראל3ראשון לציון3928146בית משותף3928146
קרן קיימת לישראל16ראשון לציון3928484 3928484
ראובן ובת-שבע (סגל)9ראשון לציון3939281בית משותף3939281
רבי יהודה הנשיא13ראשון לציון4247571בית משותף4247571
רבי יהודה הנשיא19ראשון לציון4247566 4247566
רוז'נסקי מרדכי11ראשון לציון3946162 3946162
רוטנברג (פנחס)3ראשון לציון3934174בית משותף3934174
רוטשילד109ראשון לציון3926129בית משותף3926129
רוטשילד81ראשון לציון3926105בית משותף3926105
רוטשילד55ראשון לציון3934124בית משותף3934124
רוטשילד4ראשון לציון3933251מגורים + מסחר3933251
רוטשילד16ראשון לציון393361מסחרי393361
רוטשילד114ראשון לציון3945707בית משותף3945707
רוטשילד58ראשון לציון393498מגורים + מסחר393498
רוטשילד18ראשון לציון393360מסחרי393360
רוטשילד111ראשון לציון39261296 39261296
רוטשילד58ראשון לציון393498 393498
רוטשילד53ראשון לציון393456 393456
רוטשילד55ראשון לציון3934124 3934124
רוטשילד 2ראשון לציון3933178 3933178
רוטשילד6ראשון לציון3933196 3933196
רוטשילד6ראשון לציון3933196 3933196
רוטשילד9ראשון לציון393520 393520
רוטשילד9ראשון לציון393520 393520
ריב"ל12ראשון לציון511436 511436
רמב"ם49ראשון לציון3930361בית משותף3930361
רש"י (הרב שלמה יצחק)6ראשון לציון3930166בית משותף3930166
רש"י (הרב שלמה יצחק)29ראשון לציון3930163 3930163
רש"י (הרב שלמה יצחק)25ראשון לציון3930161 3930161
ש"י עגנון1ראשון לציון72824בית משותף72824
ש"י עגנון5ראשון לציון728196 728196
ש"י עגנון11ראשון לציון728188בית משותף728188
ש"י עגנון3ראשון לציון72822 72822
שבטי ישראל61ראשון לציון4247501בית משותף4247501
שבטי ישראל105ראשון לציון4247501בית משותף4247501
שבטי ישראל34ראשון לציון424778 424778
שד הרצל91 ו 93ראשון לציון3925561 3925561
שד' הרצל69ראשון לציון393389 393389
שד' הרצל42ראשון לציון3928515 3928515
שד' ז'בוטינסקי6ראשון לציון3925197 3925197
שד' ז'בוטינסקי6ראשון לציון3925197 3925197
שד' יעקב (ג'רופי)50ראשון לציון4242526 4242526
שד' ירושלים119ראשון לציון4241136 4241136
שדות38ראשון לציון538631 538631
שדמות דבורה10ראשון לציון538827בית משותף538827
שדרות הרצל47ראשון לציון392925בית משותף392925
שדרות הרצל14ראשון לציון392870בית משותף392870
שדרות הרצל86ראשון לציון393439ציבורי - חניה393439
שדרות הרצל31ראשון לציון39294בית משותף39294
שדרות הרצל37ראשון לציון39298מגורים + מסחר39298
שדרות הרצל84ראשון לציון393447 393447
שדרות ז'בוטינסקי (זאב)70ראשון לציון3928653בית משותף3928653
שדרות ז'בוטינסקי (זאב)86ראשון לציון3928748בית משותף3928748
שדרות ז'בוטינסקי (זאב)57ראשון לציון3945685בית משותף3945685
שדרות ז'בוטינסקי (זאב)54ראשון לציון3928604בית משותף3928604
שדרות ז'בוטינסקי (זאב)36ראשון לציון0  0
שדרות ז'בוטינסקי (זאב)16ראשון לציון3934222מסחר + משרדים3934222
שדרות ז'בוטינסקי (זאב)59ראשון לציון3945686 3945686
שדרות יעקב (ג'רופי)32ראשון לציון424257בית פרטי - חד משפחתי424257
שדרות שניאור זלמן36ראשון לציון728141בית משותף728141
שדרות שניאור זלמן20ראשון לציון728165בית משותף728165
שדרות שניאור זלמן22ראשון לציון728164בית משותף728164
שדרות שניאור זלמן18ראשון לציון728166בית משותף728166
שז"ר זלמן45ראשון לציון503712 503712
שיבת ציון21ראשון לציון393758בית משותף393758
שיבת ציון1ראשון לציון393749בית משותף393749
שיבת ציון3ראשון לציון393750 393750
שיבת ציון5ראשון לציון393751 393751
שיבת ציון8ראשון לציון3937116 3937116
שינקין (מנחם)6ראשון לציון3928188בית משותף3928188
שינקין (מנחם)8ראשון לציון3928262בית משותף3928262
שינקין (מנחם)12ראשון לציון3928258בית משותף3928258
שלום עליכם15ראשון לציון3945493בית פרטי - דו משפחתי3945493
שלונסקי12ראשון לציון511979בית משותף511979
שלונסקי10ראשון לציון511978 511978
שמוטקין19ראשון לציון394299 394299
שמוטקין19ראשון לציון394299 394299
שמוטקין11ראשון לציון3939248 3939248
שמוטקין (בנימין)19ראשון לציון394299 394299
שמעון אבידן5ראשון לציון6286215בית פרטי - דו משפחתי6286215
שמעון אבידן85ראשון לציון6286232בית פרטי - דו משפחתי6286232
שמעון אבידן16ראשון לציון6286242בית משותף6286242
שמעוני (דוד)8ראשון לציון3945578בית משותף3945578
שפטל אריה12ראשון לציון39261122 39261122
שפינוזה6ראשון לציון3928325 3928325
שפינוזה (ברוך)7ראשון לציון3928329בית משותף3928329
שפירא (צבי הרמן)6ראשון לציון3928182בית משותף3928182
שפרינצק (יוסף)1ראשון לציון3923292בית משותף3923292
שרירא שמואל11ראשון לציון6286147 6286147
תדהר (דוד)8ראשון לציון728126בית משותף728126
תדהר (דוד)21ראשון לציון728127בית משותף728127
תנועות הנוער10ראשון לציון3939432בית משותף3939432
תרמ"ב3ראשון לציון3933100בית משותף3933100
תרמ"ב32ראשון לציון3928273 3928273
תרמ"ב23ראשון לציון3928804 3928804

​​​​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשרפקסfalse