הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

פיקוח ואכיפה על הבנייה

​​​​​​​​​​​​​​פיקוח ואכיפה על הבנייהאכיפה כנגד חריגות בניה ושימושים חורגים

​​​בניה ללא היתר או בניגוד להיתר לרבות פיצול דירות או שימוש אחר שלא הותר על ידי הועדה המקומית מהווים הפרה של חוק התכנון והבניה שהוא בבחינת עבירה פלילית.

הועדה המקומית פועלת ליישום מדיניותה התכנונית באמצעות אכיפה בדגש על :מניעת בניה ושימושים חורגים בשטחים הפתוחים, מניעת פלישה לשטחים ציבוריים, פיצול דירות*.
* על פי הוראת שעה –תיקון 117 לחוק התכנון והבניה​ ניתן להגיש בקשות להיתר לפיצול בבתים קיימים צמודי קרקע.

דף הנחיות להגשת פיצול דירה​​

אכיפה מינהלית ושיפוטית

מחלקת הפיקוח מבצעת פעילות אכיפה מנהלית מוגברת באמצעות צווי הפסקת עבודה, צווי הריסה, צווי הפסקת שימוש ועוד.
למפקחים סמכויות כניסה למקרקעין וחקירה בדומה לסמכות שוטר.
כתבי אישום מוגשים על פי שיקולי התביעה העירונית.
בהתאם לשיקול התביעה  ניתן להגיע ל סגירת תיק בהסדר .

​תלונות הציבור לעבירות בניה, בנייה ותשתיות

​​כל תושב בעיר רשאי להגיש תלונה בדבר חשד לקיום עבירת בנייה ו/ או שימוש בסטייה מהיתר הבנייה ומהתב"ע. ניתן להגיש תלונה תוך ציון פרטי הפונה, או אנונימית, ללא ציון פרטים. כל תלונה נבדקת, ותשובה נשלחת לפונים, במידה והשאירו פרטים.

אופן הגשת תלונה

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשרפקסtrue