בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

בית ספרכתובתמספר טלפוןמספר פקסדואלאתר אינטרנטניהולסוג מוסד
קריית החינוך השש שנתית - הגימנסיה הריאלית מקיף א' האחים סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון 03-9671166 03-9652667 realit65@gmail.comקריית החינוך השש שנתית - הגימנסיה הריאלית מקיף א' איריס רון 6 שנתי6 שנתיממלכתי
קריית החינוך העירונית דתית שש שנתית אוריה מקיף ב'הרצל 132 ראשון לציון 03-9650969 03-9561361 makifb12@walla.co.il קריית החינוך העירונית דתית שש שנתית אוריה מקיף ב'חיה שוירמן6 שנתי6 שנתיממלכתי דתי
קריית החינוך השש שנתית העמית מקיף ג'המתנדבים 6 ראשון לציון 03-9648157 03-9660403 rikilevi50@walla.com קריית החינוך השש שנתית העמית מקיף ג'יפה ליבה 6 שנתי6 שנתיממלכתי
קריית החינוך השש שנתית גימנסיה גן נחום מקיף ד'הרצל 119 ראשון לציון 03-9409100 03-9673770 gnahum4@gmail.comקריית החינוך השש שנתית גימנסיה גן נחום מקיף ד'ד"ר דויד נמרוד 6 שנתי6 שנתיממלכתי
קריית החינוך השש שנתית אמירים מקיף ה' החלמונית 6 ראשון לציון 03-9615999 03-9622134info@makifh-rl.co.il קריית החינוך השש שנתית אמירים מקיף ה'אתי וינקלר 6 שנתי6 שנתיממלכתי
קריית החינוך השש שנתית על שם יגאל אלון מקיף ו'ראם 25 ראשון לציון03-9665533 03-9661879 HE-alon-rlz-S@kishurim.k12.il קריית החינוך השש שנתית על שם יגאל אלון מקיף ו'אורנה פרבר 6 שנתי6 שנתיממלכתי
קריית החינוך השש שנתית רביבים מקיף ז'גוש עציון ת.ד. 2268 ראשון לציון03-9678495 03-9587063 revivim@barak.net.il קריית החינוך השש שנתית רביבים מקיף ז'מיכל טימן 6 שנתי6 שנתיממלכתי
קריית החינוך השש שנתית על שם חיים בר לב מקיף ח'חיים בר לב 1 ראשון לציון 03-9516378 03-9419845 makifchet@gmail.com קריית החינוך השש שנתית על שם חיים בר לב מקיף ח'רויטל הירשפלד 6 שנתי6 שנתיממלכתי
קריית החינוך השש שנתית נאות אשלים על שם דוד אלעזר מקיף ט'התזמורת 17 ראשון לציון03-9519154 03-9526752 danaz@ashalim.org קריית החינוך השש שנתית נאות אשלים על שם דוד אלעזר מקיף ט'ד"ר סופי בן ארצי 6 שנתי6 שנתיממלכתי
קריית החינוך השש שנתית על שם אלברט איינשטיין מקיף י'אבני החושן 3 ראשון לציון03-9513963 03-9617318 atara@Albert-Einstein.co.ilקריית החינוך השש שנתית על שם אלברט איינשטיין מקיף י'עטרה בשן6 שנתי6 שנתיממלכתי
קריית החינוך השש שנתית ראשונים על שם אילן רמון מקיף י"אחיים בר לב 1 ראשון לציון 03-9512870 03-5368862 makif.ya@gmail.com קריית החינוך השש שנתית ראשונים על שם אילן רמון מקיף י"אכרמן ניר 6 שנתי6 שנתיממלכתי
קריית החינוך השש שנתית המעיין מקיף י"בהעצמאות 37 ראשון לציון03-6329679 / 03-9660401 03-9655232 makif12@bezeqint.net קריית החינוך השש שנתית המעיין מקיף י"בסיגל פנט6 שנתי6 שנתיממלכתי
קריית החינוך השש שנתית מקיף י"ג - יצחק נבוןגרינשפן 8 ראשון לציוןקריית החינוך השש שנתית מקיף י"גשרון שמואל6 שנתי6 שנתיממלכתי
ישיבת בני עקיבאהרב נורוק 10 ראשון לציון03-951196303-9511870yeshivabar@gmail.comישיבת בני עקיבאהרב אריאל רוקח6 שנתי6 שנתיממלכתי דתי
תיכון מקיף חקלאי ויצ"ו נחלת יהודההבנים 16 נחלת יהודה ראשון לציון 03-9438405/1nachlat1@walla.com תיכון מקיף חקלאי ויצ"ו נחלת יהודהחגי בן אברהם 6 שנתי6 שנתיחינוך התיישבותי חקלאי
דורותהאחים סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון03-965909003-9674564dorot_d1@walla.comבית ספר דורותחבצלת לוטןחטיבהחטיבהממלכתי
קריית החינוך העירונית דתית אוריה מקיף ב' חטיבת בינייםהרצל 132 ראשון לציון 03-9650969 03-9561361 makifb12@walla.co.il חט"ב מקיף ב' חנן נוימן חטיבהחטיבהממלכתי דתי
אחרון הבילוייםהבריגדה 12 ראשון לציון 03-9644003 03-9660403 habiluim.rishonlezion@gmail.com אחרון הבילויים ליזה סורדוחטיבהחטיבהממלכתי
זלמן ארןהרצל 119 ראשון לציון 03-9409100 03-9668315 aran444265@gmail.com זלמן ארןיפי הימלבלאו חטיבהחטיבהממלכתי
רביןהסוכה 9 ראשון לציון 03-9512640 03-9612947 HB-rabin-rlz-S@kishurim.k12.il רביןמיכל זינגבויםחטיבהחטיבהממלכתי
טביבגרינשפן 6 ראשון לציון 03-9650808 / 077-6228800/103-9581305hb-taviv-rsh-s@kishurim.k12.il טביבדינה אלסנר אדמי חטיבהחטיבהממלכתי
מיכה רייסר ד"ר יוסף בורג ת.ד. 2040 ראשון לציון 03-9674928 03-9697902 micharaicer@gmail.com בית ספר מיכה רייסראנה פוליאק חטיבהחטיבהממלכתי
בר לבחיים בר לב 1 ראשון לציון 03-967492803-9516721makifchet.jh@gmail.com בית ספר בר לבדרורית אטלסמןחטיבהחטיבהממלכתי
אשלים-קריית גניםנגבה 33 ראשון לציון 03-9624632 03-9617010 / 03-9522114 kganim@walla.com אשלים קריית גניםשרון שוורצברג צ'יבוטרו חטיבהחטיבהממלכתי
אבני החושןאבני החושן 2 ראשון לציון03-9521246 03-9616431 avney1@walla.com בית ספר אבני החושןחגית סקנדרניחטיבהחטיבהממלכתי
הראשוניםחיים בר לב 1 ראשון לציון03-9516719 03-9528765 rishonim.hativa@gmail.comבית ספר הראשוניםרותי רוזנטל חטיבהחטיבהממלכתי
המעייןהעצמאות 37 ראשון לציון 03-9644002 03-9560855 ma444257@bezeqint.net בית ספר המעייןשרית סיטלקול חטיבהחטיבהממלכתי
חטיבת ביניים תיכון מקיף חקלאי ויצ"ו נחלת יהודהרחוב הבנים 16 נחלת יהודה ראשון לציון 03-9438405/1nachlat1@walla.com חטיבת ביניים תיכון מקיף חקלאי ויצ"ו נחלת יהודה אבי מססה חטיבהחטיבהחינוך התיישבותי חקלאי
בלקינדבית לחם 12 ראשון לציון03-964117703-9584253בית ספר בלקינדאוסנת יעקובובחינוך מיוחד-א' עד גיל 21חינוך מיוחד-א' עד גיל 21מוכר רשמי
צליל מיתרדרובין 37 ראשון לציוןפזית צורחינוך מיוחד-א'-ו'חינוך מיוחד-א'-ו'מוכר רשמי
צעד קדימההחיד"א 4 ראשון לציון03-9672388ד"ר יאיר אלדרחינוך מיוחד-א'-ו'חינוך מיוחד-א'-ו'מוכש"ר
ארזיםבאשרי סעדיה יוסף, נחלת יהודה, ראשון לציון03-956885903-9568188בית ספר ארזיםטלי וולף צוקרמןחינוך מיוחד-א'-יב'חינוך מיוחד-א'-יב'מוכר רשמי
חצבאבי האסירים 4 ראשון לציון03-9657755בית ספר חצבמורן אחיטובחינוך מיוחד-ה' עד גיל 21חינוך מיוחד-ה' עד גיל 21מוכר רשמי
שקמיםגולדה מאיר 15 ראשון לציון03-951057003-5367085בית ספר שקמיםאורלי לייפרחינוך מיוחד-ז' עד 21חינוך מיוחד-ז' עד 21מוכר רשמי
בני ארזיםהאחים וינברג 4 ראשון לציון03-967954603-9679547בית ספר בני ארזיםרחל ואתוריחינוך מיוחד-ז'-יב'חינוך מיוחד-ז'-יב'מוכש"ר
הבית של תמרהרצל 117 ראשון לציון03-9560906שירן גלזר רינגחינוך מיוחד-ז'-יב'חינוך מיוחד-ז'-יב'מוכש"ר
תיכון טומשיןיואל דרובין 37 ראשון לציון03-9689125 אתי שטריתתיכוןתיכוןמוכ"שר לא חרדי
תיכון טכנולוגי נעמת ראשון לציוןאלפסי 13 ראשון לציון03-9467754 תיכון טכנולוגי נעמת ראשון לציוןאראלה גליקמן שאול תיכוןתיכוןמוכ"שר לא חרדי
רשת החינוך אנקורי ראשון לציון פיק"א 21 ראשון לציון03-9501888 תיכון אנקורימשה גרדוסתיכוןתיכוןמוכ"שר חרדי
בית הספר של שם רון ורדי לטיפוח תלמידים מחוננים ומצטייניםאבי האסירים 2 ראשון לציון 03-956074603-9669784תיכון רון ורדי עופר קרן תיכוןתיכוןממלכתי

​​​​