הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

בתי ספר בחינוך על יסודי

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

בית ספרכתובתמספר טלפוןמספר פקסדואלאתר אינטרנטניהולסוג מוסד
קריית החינוך השש שנתית - הגימנסיה הריאלית מקיף א' האחים סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון 03-9671166 03-9652667 realit65@gmail.comקריית החינוך השש שנתית - הגימנסיה הריאלית מקיף א' איריס רון 6 שנתי6 שנתיממלכתי
קריית החינוך העירונית דתית שש שנתית אוריה מקיף ב'הרצל 132 ראשון לציון 03-9650969 03-9561361 makifb12@walla.co.il קריית החינוך העירונית דתית שש שנתית אוריה מקיף ב'חיה שוירמן6 שנתי6 שנתיממלכתי דתי
קריית החינוך השש שנתית העמית מקיף ג'המתנדבים 6 ראשון לציון 03-963950003-9660403 makif3amit@gmail.comקריית החינוך השש שנתית העמית מקיף ג'יפה ליבה 6 שנתי6 שנתיממלכתי
קריית החינוך השש שנתית גימנסיה גן נחום מקיף ד'הרצל 119 ראשון לציון 03-9409100 03-9673770 gnahum4@gmail.comקריית החינוך השש שנתית גימנסיה גן נחום מקיף ד'ד"ר דויד נמרוד 6 שנתי6 שנתיממלכתי
קריית החינוך השש שנתית אמירים מקיף ה' החלמונית 6 ראשון לציון 03-9615999 03-9622134info@makifh-rl.co.il קריית החינוך השש שנתית אמירים מקיף ה'אתי וינקלר 6 שנתי6 שנתיממלכתי
קריית החינוך השש שנתית על שם יגאל אלון מקיף ו'ראם 25 ראשון לציון03-9665533 03-9661879 HE-alon-rlz-S@kishurim.k12.il קריית החינוך השש שנתית על שם יגאל אלון מקיף ו'אורנה פרבר 6 שנתי6 שנתיממלכתי
קריית החינוך השש שנתית רביבים מקיף ז'רחוב גוש עציון 23, ראשון לציון, ת.ד. 226803-9678495  revivim@barak.net.il קריית החינוך השש שנתית רביבים מקיף ז'בלה בסן6 שנתי6 שנתיממלכתי
קריית החינוך השש שנתית על שם חיים בר לב מקיף ח'חיים בר לב 1 ראשון לציון 03-9516378 03-9419845 makifchet@gmail.com קריית החינוך השש שנתית על שם חיים בר לב מקיף ח'רויטל הירשפלד 6 שנתי6 שנתיממלכתי
קריית החינוך השש שנתית נאות אשלים על שם דוד אלעזר מקיף ט'התזמורת 17 ראשון לציון03-9519154 03-9526752 danaz@ashalim.org קריית החינוך השש שנתית נאות אשלים על שם דוד אלעזר מקיף ט'ד"ר סופי בן ארצי 6 שנתי6 שנתיממלכתי
קריית החינוך השש שנתית על שם אלברט איינשטיין מקיף י'אבני החושן 3 ראשון לציון03-9513963 03-9617318 atara@Albert-Einstein.co.ilקריית החינוך השש שנתית על שם אלברט איינשטיין מקיף י'עטרה בשן6 שנתי6 שנתיממלכתי
קריית החינוך השש שנתית ראשונים על שם אילן רמון מקיף י"אחיים בר לב 1 ראשון לציון 03-9512870 03-5368862 makif.ya@gmail.com קריית החינוך השש שנתית ראשונים על שם אילן רמון מקיף י"אליזה סורדו6 שנתי6 שנתיממלכתי
קריית החינוך השש שנתית המעיין מקיף י"בהעצמאות 37 ראשון לציון03-6329679 / 03-9660401 03-9655232 makif12@bezeqint.net קריית החינוך השש שנתית המעיין מקיף י"בסיגל פנט6 שנתי6 שנתיממלכתי
קריית החינוך השש שנתית מקיף י"ג - יצחק נבוןשלמה לוי 9 ראשון לציון 03-6327798 navonyg@makifyg.org.ilקריית החינוך השש שנתית מקיף י"גשרון שמואל6 שנתי6 שנתיממלכתי
ישיבת בני עקיבאהרב נורוק 10 ראשון לציון03-951196303-9511870yeshivabar@gmail.comישיבת בני עקיבאהרב אריאל רוקח6 שנתי6 שנתיממלכתי דתי
תיכון מקיף חקלאי ויצ"ו נחלת יהודההבנים 16 נחלת יהודה ראשון לציון 03-9438405/1 nachlat1@walla.com תיכון מקיף חקלאי ויצ"ו נחלת יהודהחגי בן אברהם 6 שנתי6 שנתיחינוך התיישבותי חקלאי
נתיב האולפנהשדה נחום 4, ראשון לציון03-9565240 nativrl@gmail.comאתר נתיב האולפנהרותי פרץ 6 שנתי6 שנתיממלכתי דתי
הקמפוס הרב תחומי - האקדמיה למדענים ע"ש נפתלי ידלין מקיף ט"והירקון 4 ראשון לציון03-9641869 / 03-956582303-9658867yadlinschool@yadlin.org.il בית הספר ידליןאורנה שלי6 שנתי6 שנתיממלכתי
דורותהאחים סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון03-965909003-9674564dorot_d1@walla.comבית ספר דורותעדי מזרחיחטיבהחטיבהממלכתי
קריית החינוך העירונית דתית אוריה מקיף ב' חטיבת בינייםהרצל 132 ראשון לציון 03-9650969 03-9561361 makifb12@walla.co.il חט"ב מקיף ב' חנן נוימן חטיבהחטיבהממלכתי דתי
אחרון הבילוייםהבריגדה 12 ראשון לציון 03-9644003 03-9660403 habiluim.rishonlezion@gmail.com אחרון הבילויים תמי סיטוןחטיבהחטיבהממלכתי
זלמן ארןהרצל 119 ראשון לציון 03-9409100 03-9668315 aran444265@gmail.com זלמן ארןיפי הימלבלאו חטיבהחטיבהממלכתי
רבין-אמיריםהסוכה 9 ראשון לציון 03-9512640 03-9612947 HB-rabin-rlz-S@kishurim.k12.il רבין-אמיריםריקי טוויליחטיבהחטיבהממלכתי
טביבגרינשפן 6 ראשון לציון 03-9650808 / 077-6228800/103-9581305hb-taviv-rsh-s@kishurim.k12.il טביבדינה אלסנר אדמי חטיבהחטיבהממלכתי
מיכה רייסר ד"ר יוסף בורג ת.ד. 2040 ראשון לציון 03-9674928 03-9697902 micharaicer@gmail.com בית ספר מיכה רייסראנה פוליאק חטיבהחטיבהממלכתי
בר לבחיים בר לב 1 ראשון לציון 03-967492803-9516721makifchet.jh@gmail.com בית ספר בר לבדרורית אטלסמןחטיבהחטיבהממלכתי
אשלים-קריית גניםנגבה 33 ראשון לציון 03-9624632 03-9617010 / 03-9522114 kganim@walla.com אשלים קריית גניםשרון שוורצברג צ'יבוטרו חטיבהחטיבהממלכתי
אבני החושןה' באייר 2 ראשון לציון03-9521246 03-9616431 avney1@walla.com בית ספר אבני החושןאודליה גלנוס איטחחטיבהחטיבהממלכתי
הראשוניםחיים בר לב 1 ראשון לציון03-9516719 03-9528765 rishonim.hativa@gmail.comבית ספר הראשוניםאלי לסריחטיבהחטיבהממלכתי
המעייןהעצמאות 37 ראשון לציון 03-9644002 03-9560855 ma444257@bezeqint.net בית ספר המעייןשרית סיטלקול חטיבהחטיבהממלכתי
חטיבת ביניים תיכון מקיף חקלאי ויצ"ו נחלת יהודהרחוב הבנים 16 נחלת יהודה ראשון לציון 03-9438405/1 nachlat1@walla.com חטיבת ביניים תיכון מקיף חקלאי ויצ"ו נחלת יהודהשרית פארחטיבהחטיבהחינוך התיישבותי חקלאי
נתיב האולפנהשדה נחום 4, ראשון לציון03-9565240 nativrl@gmail.comאתר נתיב האולפנהפנינה בולקהחטיבהחטיבהממלכתי דתי
ישיבת בני עקיבאהרב נורוק 10 ראשון לציון03-951196303-9511870 yeshivabar@gmail.comישיבת בני עקיבאהרב חנוך חיימוביץחטיבהחטיבהממלכתי דתי
חטיבת ביניים מקיף י"ג ע"ש יצחק נבוןגרינשפן 8 ראשון לציון03-6327798 navonyg@makifyg.org.ilאתר אינטרנטשרון שמואלחטיבהחטיבהממלכתי
תיכון טומשיןיואל דרובין 37 ראשון לציון03-9689125     אתי שטריתתיכוןתיכוןמוכש"ר לא חרדי
תיכון טכנולוגי נעמת ראשון לציוןאלפסי 13 ראשון לציון03-9467754   תיכון טכנולוגי נעמת ראשון לציוןאראלה גליקמן שאול תיכוןתיכוןמוכש"ר לא חרדי
רשת החינוך אנקורי ראשון לציון פיק"א 21 ראשון לציון03-9501888   תיכון אנקורימשה גרדוסתיכוןתיכוןמוכש"ר לא חרדי
בית הספר של שם רון ורדי לטיפוח תלמידים מחוננים ומצטייניםאבי האסירים 2 ראשון לציון 03-956074603-9669784 תיכון רון ורדי עופר קרן תיכוןתיכוןממלכתי
מאורותהרקפת 31, ראשון לציון03-9415909   יהודית יפרחתיכוןתיכוןמוכש"ר חרדי
כנסת מאירעזרא 18, ראשון לציון03-9497487   מאיר מילואתיכוןתיכוןמוכש"ר חרדי
נזר ישראלהאורנים 25, ראשון לציון03-9668022   מנחם מאיר אופנהייםתיכוןתיכוןמוכש"ר חרדי

​​​​