הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

רישום לכיתות ז'

רישום לכיתה ז' לשנה"ל תשפ"א והגשת ערר (בקשת העברה)


הורים יקרים,

השיבוץ לכיתה ז' בבית הספר העל יסודי בשנה"ל תשפ"א מתבצע ע"י העירייה. הודעה על השיבוץ תקבלו מבית הספר היסודי בו לומד ילדכם. לאחר קבלת הודעת השיבוץ, עליכם לרשום את הילד בבית הספר אליו הוא שובץ. 

שימו לב: ביצוע הרישום בבית הספר לאחר השיבוץ הוא הכרחי להשלמת הרישום ורק לאחריו הילד/ה יהיה רשום לבית הספר אליו שובץ.

היכן נרשמים ומתי?

הרישום לחטיבת הביניים אליה שובץ ילדכם נעשה, כאמור, בבית הספר. יש לגשת למזכירות חטיבת הביניים בה שובץ ילדכם בימים ובשעות המפורטים בטבלה להלן, ולהירשם.

​​יום
​תאריך עברי
​תאריך לועזי
​שעות
​רביעי
​כט' באדר
​25.3.2020
​8:30 - 12:00
​חמישי
​א' ניסן
​26.3.2020
​​8:30 - 12:00
​שישי
​ב' ניסן
​27.3.2020
​​8:30 - 12:00
​ראשון
​ד' ניסן
​29.3.2020
​​8:30 - 12:00
​שני
​ה' ניסן
​30.3.2020
​​8:30 - 12:00
16:00 - 18:00
​שלישי
ו' ניסן​​31.3.2020
​​8:30 - 12:00
​רביעי
​ז' ניסן
​1.4.2020
​​8:30 - 12:00​

*ביום שישי ב' בניסן תשפ"א 27.03.2020 לא תתקיים קבלת קהל ביחידת הרישום העל יסודי בבניין העירייה  

מה נדרש להביא בעת הרישום בביה"ס?

יש להביא עמכם את המסמכים הבאים:

  • תעודת זהות של שני ההורים בצירוף ספח מקורי בו מופיעים פרטי הילד והתואמת את מקום המגורים בפועל (יש להביא תעודות זהות בלבד. אין אפשרות להציג תעודה אחרת).
  • איגרת הרישום שקיבלתם לביתכם עם הודעת השיבוץ לבית הספר.
  • תעודת ציונים של מחצית א' בכיתה ו' וצילום של התעודה. 
  • שתי תמונות פספורט.

​הורים גרושים, פרודים או משפחה שבראשה הורה עצמאי: 

בנוסף לאמור מעלה, יש להביא אישור חתום ע"י בית משפט לגבי משמורת התלמיד/ה, לצרף צילום תעודת זהות של שני ההורים ולהחתים את ההורה שאינו משמורן מול עו"ד או מול פקיד עירייה על טופס הסכמה לביצוע הרישום המבוקש . במידה שאין קשר עם ההורה שאינו משמורן, יש להביא הצהרה מעו"ד המאשרת זאת.

הגשת ערר (בקשת העברה לבי"ס אחר בעיר)

טרם הגשת בקשה להעברה לבית ספר אחר, יש לבצע תחילה את הרישום בבית הספר אליו שובץ הילד. ניתן להגיש בקשה להעברה לבית ספר אחר באתר האינטרנט בין התאריכים 22.03.2020 ועד 18.4.20. לאחר תאריך 18.04.2020, מי שלא הגיש בקשת העברה באמצעות האתר​, יוכל למלא בקשת העברה בצירוף המסמכים הבאים ולשלוח אותם לפקס 03-9682379 או למייל alyesodi@rishonlezion.muni.il ולוודא הגעה בטלפון 03-9547718. לחלופין ניתן למסור את הטפסים ביחידת הרישום באגף חינוך על יסודי בעיריית ראשון לציון (רח' הכרמל 20, בניין העירייה - קומה 1):

* כל מידע שיימסר ישמש אך ורק לצורך בחינת הבקשה בפני הוועדה ולא יימסר לשום גורם כלשהו מחוצה לה. 

החלטות בבקשות הערר יישלחו עד סוף חודש אוגוסט 2020 באמצעות המייל או הדואר בלבד. ערר שיוגש לאחר סיום מועד הגשת בקשות הערר יידון בפגרת הקיץ, לאחר קיום הדיון בבקשות שהוגשו במועד ועל בסיס מקום פנוי.

עוברי דירה בעיר או תושבים חדשים

יש למלא טופס תושב חדש / עובר​ דירה בתוך העיר , לצרף אליו צילום של תעודות הזהות של ההורים בצירוף הספחים, וכן המסמכים הבאים:

  • תושב חדש: ביטול רישום מהרשות הקודמת.
  • לגרים בשכירות: חוזה שכירות תקף וחשבון ארנונה ע"ש המשכיר או השוכר שפרטיו מופיעים בחוזה השכירות.
  • לרוכשי דירה: חוזה בו מופיע תאריך כניסה עדכני לדירה והעתק תלוש ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לרשום בתעודת הזהות.
  • לרוכשי דירה - בית בבנייה: חוזה קנייה בו מופיע מועד הכניסה לדירה. בהעדר תאריך כניסה יש לצרף תצהיר על מועד הכניסה חתום ע"י עו"ד.
  • לתלמידים המתגוררים בכתובת שונה מזו הרשומה בתעודת הזהות של ההורים יש להביא תצהיר חתום על כתובת מגורים

יש לשלוח את המסמכים לפקס 03-9682379 או למייל alyesodi@rishonlezion.muni.il​ ולוודא הגעה בטלפון 03-9547718. לחלופין ניתן למסור את הטפסים ביחידת הרישום העל יסודי בעיריית ראשון לציון (רח' הכרמל 20, בניין העירייה - קומה 1). לידיעתכם, בקשות להעברה/שיבוץ לבתי הספר על פי הכתובת החדשה שיגיעו ליחידה בתקופת הרישום יטופלו רק לאחר תאריך 27.04.2020. לאחר תאריך זה הבקשות יטופלו תוך 10 ימי עבודה.

תלמידים העוברים ללמוד מחוץ לעיר

תלמידים תושבי העיר ראשון לציון העוברים ללמוד במוסדות חינוכיים מחוץ לעיר מתבקשים לפעול על פי ההנחיות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך תשס"ג 4/א, תשע"א 4/א

 ו-תשע"ב /5/ חוזר מנכ"ל: תשלום אגרת לימודי חוץ והתנאים לקבלת האישור.

בקשות של תלמידים אשר נרשמו בבתי הספר מחוץ לעיר ללא אישור מתאים לא יאושרו בדיעבד. אין במתן האישור שום התחייבות מצד העירייה להשתתפות בהוצאות כלשהן בלימודים מחוץ לעיר.

על מנת להגיש בקשה ללימודים מחוץ לעיר יש למלא טופס בקשה לאישור לימודי חוץ  ולשלוח לפקס 03-9682379 או למייל alyesodi@rishonlezion.muni.il ולוודא הגעה בטלפון 03-9547718. כמו כן ניתן למסור את הטופס ביחידת הרישום באגף חינוך על יסודי בעיריית ראשון לציון (רח' הכרמל 20, בניין העירייה - קומה 1).

למידעון לחץ כאן>​

​יש לכם שאלות נוספות?

אגף חינוך על יסודי עומד לרשותכם:

בטלפון 03-9547718: בימים א', ד', ה' בין השעות 08:30 ל-14:30 וביום ב' בין השעות 16:00 ל-18:30. או בדוא"ל  alyesodi@rishonlezion.muni.il