הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

רישום לכיתה ז' לשנה"ל תשפ"ב והגשת ערר

​​​​​​​לדברי פתיחה וברכות - בוגרי כיתות ו' שנה"ל תשפ"ב  >​

רישום לכיתה ז' לשנה"ל תשפ"ב והגשת ערר (בקשת העברה)

השיבוץ לכיתה ז' בבית הספר העל יסודי בשנה"ל תשפ"ב מתבצע ע"י העירייה. הודעה על השיבוץ תישלח מבית הספר היסודי בו לומד ילדכם. לאחר קבלת הודעת השיבוץ, עליכם לרשום את הילד בבית הספר אליו הוא שובץ. שימו לב: ביצוע הרישום בבית הספר לאחר השיבוץ הוא הכרחי להשלמת הרישום ורק לאחריו הילד/ה יהיה רשום לבית הספר אליו שובץ.

היכן נרשמים ומתי?

הרישום לחטיבת הביניים אליה שובץ ילדכם נעשה, כאמור, בבית הספר. הרישום יתקיים השנה באמצעות האתר הבית ספרי (בשל מגבלות הקורונה אין קבלת קהל בבתי הספר) בימים ובתאריכים המפורטים בטבלה להלן:

​יום​

​תאריך לועזי
​תאריך עברי
​חמישי​
​11.3.21
כ"ז באדר
​ראשון
​14.3.21
​א' בניסן
​שני
​15.3.21
​ב' בניסן
​שלישי
​16.3.21
​ג' בניסן
​רביעי
​17.3.21
​ד' בניסן
​חמישי
​18.3.21
​ה' בניסן
​ראשון
​21.3.21
​ח' בניסן
​שני
​22.3.21
​י' בניסן
​שלישי
​23.3.21
​י' בניסן
​רביעי
​24.3.21
​​י"א בניסן

מה נדרש לרישום בביה"ס?

 • תעודת זהות של שני ההורים בצירוף ספח מקורי בו מופיעים פרטי הילד והתואמת את מקום המגורים בפועל (יש להביא תעודות זהות בלבד. אין אפשרות להציג תעודה אחרת).
 • איגרת הרישום שקיבלתם לביתכם עם הודעת השיבוץ לבית הספר.
 • תעודת ציונים של מחצית א' בכיתה ו' וצילום של התעודה. 
 • שתי תמונות פספורט.

הורים גרושים, פרודים או משפחה שבראשה הורה עצמאי: 

"הורה עצמאי" או "משפחה שבראשה הורה עצמאי", לרבות הורים גרושים/פרודים/רווקים/יחידניים - יש לעדכן בעת הרישום את פרטי ההורה השני שאינו הרושם וכתובתו ולמלא תצהיר להורים עצמאיים. יש לחתום על טופס הסכמה לביצוע הרישום המבוקש בצירוף צילום ת.ז של ההורים.

עדכון כתובת נוספת של ההורה שאינו משמורן: בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, הורים גרושים/פרודים/רווקים רשאים לקבל מידע על רישום ילדיהם לבית הספר לשתי כתובות המגורים (של ההורים), למעט במקרה של החלטת בית המשפט או בית הדין או הסכם גירושין חתום המורים אחרת.

*דיוור כפול - אם ההורים אינם מתגוררים יחדיו, תשלח הרשות אישור בדואר על ביצוע הרישום ושיבוץ הילד לשתי הכתובות במרשם האוכלוסין.

הגשת ערר (בקשת העברה לבי"ס אחר בעיר)

טרם הגשת בקשה להעברה לבית ספר אחר, יש לבצע תחילה את הרישום בבית הספר אליו שובץ הילד.ניתן להגיש בקשה להעברה לבית ספר אחר באתר האינטרנט בין התאריכים 11.3.2021 ועד 30.4.2021  - לצפייה בשיבוץ ולהגשת ערר לחצו כאן​

המסמכים הדרושים להגשת ערר:

 • מכתב אישי המנמק את הסיבות לבקשה
 • צילום תעודת זהות של ההורים + ספח
 • כל מסמך רלוונטי התומך בבקשת ההעברה

* כל מידע שיימסר ישמש אך ורק לצורך בחינת הבקשה בפני הוועדה ולא יימסר לשום גורם כלשהו מחוצה לה. החלטות בבקשות הערר יישלחו עד סוף חודש יולי 2021 באמצעות המייל או הדואר בלבד.

ערר שיוגש לאחר 30.4.2021 יידון בפגרת הקיץ, לאחר קיום הדיון בבקשות שהוגשו במועד ועל בסיס מקום פנוי.

עוברי דירה בעיר או תושבים חדשים

עדכון פרטים של תושבים חדשים או תושבים המשנים כתובת בעיר ייעשה בטופס מקוון: טופס תושבים חדשים בעיר / טופס שינוי כתובת בעיר​

המסמכים הדרושים להגשת הבקשה: 

 • תושב חדש: ביטול רישום מהרשות הקודמת.
 • לגרים בשכירות: חוזה שכירות תקף וחשבון ארנונה ע"ש המשכיר או השוכר שפרטיו מופיעים בחוזה השכירות.
 • לרוכשי דירה: חוזה בו מופיע תאריך כניסה עדכני לדירה והעתק תלוש ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לרשום בתעודת הזהות.
 • לרוכשי דירות - בית בבנייה: חוזה קנייה/היתר בנייה בו מופיע מועד סיום הבנייה או הכניסה לדירה. בהעדר תאריך כניסה יש לצרף תצהיר על מועד הכניסה חתום ע"י עו"ד.
 • לתלמידים המתגוררים בכתובת שונה מזו הרשומה בתעודת הזהות של ההורים יש להביא תצהיר על כתובת מגורים חתום ע"י עו"ד.
 • "הורה עצמאי" או "משפחה שבראשה הורה עצמאי", לרבות הורים גרושים/פרודים/רווקים/יחידניים - חובה לעדכן בעת הרישום את פרטי ההורה השני שאינו הרושם וכתובתו ולמלא תצהיר להורים עצמאיים. יש לחתום על טופס הסכמה לביצוע הרישום המבוקש בצירוף צילום ת.ז של ההורים.
 • עדכון כתובת נוספת של ההורה שאינו משמורן: בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, הורים גרושים/פרודים/רווקים רשאים לקבל מידע על רישום ילדיהם לבית הספר לשתי כתובות המגורים (של ההורים), למעט במקרה של החלטת בית המשפט או בית הדין או הסכם גירושין חתום, המורים אחרת.

*דיוור כפול - אם ההורים אינם מתגוררים יחדיו, תשלח הרשות אישור בדואר על ביצוע הרישום ושיבוץ הילד לשתי הכתובות במרשם האוכלוסין.

לידיעתכם, תלמידים שיעברו דירה לאחר תום תקופת הרישום המוצהרת, אין הרשות מחויבת לשבצם במקיף על פי אזור המגורים.

תושבים ללא חשבון ארנונה וללא חוזה על שמם יצרפו הצהרת מגורים עדכנית לשנת הלימודים תשפ"א עם פרטי ההורים והילד הנרשם ובה יש לציין כתובת בפועל/עתידית. יש לצרף מסמך המעיד על זיקה לנכס, לרבות חוזה דירה שבו מתגורר התלמיד ו/או חשבון ארנונה לכתובת המצוינת בתצהיר ותעודת זהות של בעל הארנונה.

 • לאחר ביצוע עדכון הפרטים בטופס המקוון באתר, יש לשלוח את מספר הפנייה בצירוף תעודת לימודים למייל Alyesodi@rishonlezion.muni.il​

ללא השלמת כל המסמכים, הרישום אינו תקף.

לידיעתכם, הפניות לבתי הספר לרישום על פי הכתובת החדשה יופקו רק לאחר תאריך 20.4.21. בקשות ושינויים שיגיעו לאחר תאריך זה, ההפניות יופקו תוך 10 ימי עבודה.

תלמידים העוברים ללמוד מחוץ לעיר

תלמידים תושבי העיר ראשון לציון העוברים ללמוד במוסדות חינוכיים מחוץ לעיר מתבקשים לפעול על פי הנחיות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך  תשס"ג 4/א, תשע"א 4/א ו-תשע"ב /5. יש לשלוח טופס בקשה ללימודי חוץ בצירוף צילום ת.ז עם ספח פתוח של שני ההורים למייל Alyesodi@rishonlezion.muni.il  

פניות של תלמידים אשר נרשמו לבתי הספר מחוץ לעיר, ללא אישור מתאים, לא יאושרו בדיעבד. אין במתן האישור משום התחייבות מצד העירייה להשתתפות בהוצאות כלשהן בלימודים מחוץ לעיר.

​מידע אודות בתי הספר העל יסודיים

למידע אודות בתי הספר המקיפים השש שנתיים תשפ"ב לחצו כאן >​  

צור קשר

מרכז רישום ושיבוץ עירוני עומד לרשותכם:

​בטלפון 03-9547718, 03-9547469 בימים א'-ה' בין השעות 08:30 ל-15:00 או בדוא"ל Alyesodi@rishonlezion.muni.il​ 


​​​​​​​תאריכי מבחנים למסלולים ייחודיים לבוגרי ו' שנה"ל תשפ"ב​

​​שם בית​ הספר
​טלפון
​מגמה
​מועדי בחינה
​שעות
​מקום הבחינה
​הערות
​אתר בית הספר
מקיף א' - חט"ב דורות
9659090
​כדורסל בנים/בנות
​מועד א' 7.2.2021 מועד ב' 14.2.2021
​14:00
​אולם גמי דרובין 37
​יש לתאם מועד בטלפון במזכירות בית הספר
מקיף א'
​מקיף ג' - חט"ב אחרון הבילויים
​9644003
​כדור יד בנים/בנות
​מועד א' 8.2.2021  מועד ב' 9.2.2021
​13:30
​מגרש הספורט בבית הספר
​יש לתאם מועד בטלפון במזכירות בית הספר
מקיף ג'
​מקיף ה' - חט"ב רבין
​9512640
​מוסיקה
מועד א' 11.2.2021 מועד ב' 18.2.2021
14:00
​בזום
​יש לתאם מועד בטלפון במזכירות בית הספר
מקיף ה'
​מקיף ו' - חט"ב טביב
​9650808
​אתלטיקה בנים/בנות (לתלמידי מזרח ומרכז העיר)
​מידע מפורט באתר הבית ספרי
​מגרש אתלטיקה קלה במערב העיר​

מקיף ו'
​מקיף ז' - חט"ב מיכה רייסר
​9674928
​מחול
​מידע מפורט באתר הבית ספרי
מקיף ז'
​מקיף ח' - חט"ב בר לב
​9527756
​אתלטיקה בנים/בנות (לתלמידי מערב העיר)
​מידע מפורט באתר הבית ספרי
​מגרש אתלטיקה קלה במערב העיר

​מקיף ח'
​מקיף ט'-  חט"ב אשלים קריית גנים
​אומנות ותרבות חזותית​
​03.02.2021
​14:00
​בזום​
​יש לתאם מועד בטלפון במזכירות בית הספר
מקיף ט'
​מקיף י"ב - חט"ב המעיין
​9644002שחייה
​יש לתאם מועד בטלפון במזכירות בית הספר​
מקיף יב'​
לשאלות ובירורים יש לפנות ישירות לבית הספר.