מלגות בחינוך על יסודיפירוט מלגות לתמידי החינוך העל יסודי ואופן בקשה למלגה

מלגה למשלחת לפולין

מסע בני הנוער לפולין הוא מן הפעילויות המרכזיות במערכת החינוך ​בישראל סביב הוראת השואה. למסע יוצאים כיתות יא'-יב' על פי החלטת בתי הספר.
משרד החינוך ועיריית ראשון לציון רואים חשיבות רבה בהמשך קיום מסעות בני הנוער לפולין, ולכן פועלים בשיתוף מרכז השלטון המקומי לאפשר למרבית התלמידים להשתתף במסע. 

הגשת בקשה לקבלת מלגה

בקשת המלגה מיועדת לתלמידים, שאין ביכולתם לעמוד בעלות המסע. הגשת הבקשה נעשית באמצעות בית הספר בלבד.​
המלגות לתלמידים יוענקו על פי קריטריונים שמגדיר משרד החינוך, המתייחסים למצב הסוציו-אקונומי של המשפחה ומדד הטיפוח של הרשות ו/או בית הספר.

מלגת לימודים לתלמידים מחוננים או מצטיינים

עיריית ראשון לציון מעניקה, מדי שנה, מלגות לתלמידים הלומדים בתוכניות תוספתיות/ מסלולים ייחודים (תלמידי מרכז עירוני למצוינות, תלמידים בתכניות ייחודיות: מופ"ת, אקדמיה לפני צבא, עתודה מדעית טכנולוגית, נוער מוכשר במתמטיקה ומסד נחשון) אשר ידם אינה משגת לשלם שכר לימוד מלא.
גובה המלגה המקסימלי הוא 90% מגובה שכר הלימוד.

הגשת בקשה לקבלת מלגה

תנאי הזכאות להגשת בקשה למלגה

  • מבקשי המלגה הינם תושב העיר ראשון לציון ולומדים בבית ספר בעיר
  • משפחה ברוכת ילדים (4 ילדים ומעלה) או קיים ריבוי מסלולי לימוד של הילדים
  • המצב הכלכלי של מבקשי התמיכה (הורי התלמידים)
  • קיימת נכות למבקשי התמיכה (הורי התלמידים) או קיימת נכות ​לתלמידים, שעבורם נדרשת בקשה
  • הורי התלמידים (2 ההורים) הם עולים חדשים
הגשת הבקשה הינה באמצעות מילוי פרטים וחתימה בטופס בקשת מלגה ​לשנת הלימודים תש"פ​, בצירוף מסמכי אישור מתאימים.
 
ניתן להגיש את הטופס, עד ה- 31 בדצמבר בכל שנה, עבור שנת הלימודים הבאה.
הגשת הטופס באמצעות שליחת דואר אלקטרוני למינהל החינוך - ליחידת מחוננים ומצטיינים באגף חינוך על יסודי, לידי ברכה צויליך
כתובת דואר אלקטרוני: BrachaZ@rishonlezion.muni.il​

לבירורים נוספים, ניתן לפנות לבית הספר או להתקשר למספר: 03-9547764​