הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מלגות בחינוך על יסודי

​​​מלגות בחינוך על יסודיפירוט מלגות לתמידי החינוך העל יסודי ואופן בקשה למלגה

מלגה למשלחת לפולין

מסע בני הנוער לפולין הוא מן הפעילויות המרכזיות במערכת החינוך ​בישראל סביב הוראת השואה. למסע יוצאים כיתות יא'-יב' על פי החלטת בתי הספר.
משרד החינוך ועיריית ראשון לציון רואים חשיבות רבה בהמשך קיום מסעות בני הנוער לפולין, ולכן פועלים בשיתוף מרכז השלטון המקומי לאפשר למרבית התלמידים להשתתף במסע. 

הגשת בקשה לקבלת מלגה

בקשת המלגה מיועדת לתלמידים, שאין ביכולתם לעמוד בעלות המסע. הגשת הבקשה נעשית באמצעות בית הספר בלבד.​
המלגות לתלמידים יוענקו על פי קריטריונים שמגדיר משרד החינוך, המתייחסים למצב הסוציו-אקונומי של המשפחה ומדד הטיפוח של הרשות ו/או בית הספר.

מלגת לימודים לתלמידים מחוננים או מצטיינים

עיריית ראשון לציון מאפשרת הגשת בקשות למלגות לתלמידים תושבי העיר המשתתפים בתוכניות למצטיינים, ועומדים בתנאי הסף המפורטים להלן.
המעוניינים להגיש בקשות למלגות, יפעלו בהתאם להנחיות המופיעות להלן לתבחינים ולחלוקת מלגות למצטיינים תושבי העיר ויגישו בקשה על גבי טופס הבקשה למלגה , בלוויית כל המסמכים הנדרשים עפ"י ההנחיות כולל אימות חתימה (מופיע בטופס), עד לתאריך 28.6.20. בקשות שיימסרו לאחר מועד זה לא יידונו ע"י העירייה.​