הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

טפסים - חינוך יסודי

​​​​​​טפסים - שנה"ל תשפ"ב


​טופס
​הסבר
כתב הצהרה על כתובת מגורים בפועל בעיר
כאשר אין חוזה דירה על שם הורי התלמיד, יש למלא תצהיר מגורים
טופס תושבים חדשים בעיר

טופס שינוי כתובת בעיר​

נוסח מכתב הרשאה
הורה המבקש לרשום את בנו/בתו לגן/בית הספר באמצעות מיופה כוח מתבקש למלא את הטופס בחתימתו, וכן להחתים את מיופה הכוח אשר יבצע את הרישום בפועל.
נספח ד'
הורה המבקש לרשום את ילדו לגן/בית ספר מוכר שאינו רשמי יבצע רישום במוסד הבעלות (בבית הספר המוכר שאינו רשמי) ולאחר מכן יירשם באמצעות אתר הרישום באינטרנט. 
הרישום יבוצע באמצעות 2 ת.ז. כולל ספח וכן נספח ד' חתום בחתימת הבעלות (הנספח מהווה אישור של הבעלות לרישום התלמיד/ה). 
הרישום יהיה בתוקף רק בצירוף תעודות זהות ונספח ד' חתום על ידי הבעלות ושמולא כראוי.
תצהיר להורים עצמאיים​ לרבות גרושים/פרודים/יחידניים
על 2 הורי התלמיד לחתום על טופס זה, כאשר הסטטוס המשפחתי הינו: רווק/ה, גרוש/ה, פרוד/ה, יחידניים.
טופס בקשה לביטול רישום
הורה שרשם את בנו/בתו לגן/בית ספר יסודי בעיר ומבקש כעת לבטל את הרישום מכל סיבה שהיא, מתבקש למלא טופס זה.
טופס בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון
הורה שמעוניין להקים הו"ק (הוראת קבע) לצורך תשלומי חינוך.
טופס הצטרפות להסדר הוראת קבע בכרטיס אשראי​
טופס כרטיס אשראי לתשלומי חינוך
טופס ויתור סודיות 


​​טפסים - שנה"ל תשפ"א

​​​​​​​​​​​​​​​​טופס
​​הסבר
בקשה לאישור לימודי חוץ
​הורה המבקש לרשום את בנו / בתו לביית ספר יסודי מחוץ לעיר מתבקש למלא טופס זה ולהביאו ליחידת הרישום והשיבוץ אגף חינוך יסודי בבניין העירייה.
בקשה לביטול רישום
​הורה שרשם את בנו / בתו לבית ספר יסודי בעיר ומבקש כעת לבטל את הרישום מכל סיבה שהיא, מתבקש למלא טופס זה ולהביאו ליחידת הרישום והשיבוץ אגף חינוך יסודי בבניין העירייה.
​בקשה להעב​​​​​רת תלמיד ממוסד לימודים קיים למוסד לימודים אחר
​הורה המבקש להעביר את בנו / בתו מבית ספר יסודי אחד לאחר, ימלא טופס זה. 
​ויתור סודיות


תושבים חדשים או עוברי דירה בעיר
​תושב חדש העובר להתגורר בעיר, וכן תושבים העוברים דירה בתוך העיר, מתבקשים למלא טופס זה.
הצהרה על כתובת מגורים בפועל בעיר
כאשר אין חוזה דירה על שם הורי התלמיד, יש למלא תצהיר מגורים
​נוסח מכתב הרשאה
​​הורה המבקש לרשום את בנו / בתו לבית הספר באמצעות מיופה כוח מתבקש למלא את הטופס בחתימתו, וכן להחתים את מיופה הכוח אשר יבצע את הרישום בפועל ביחידת הרישום והשיבוץ אגף חינוך יסודי.​​​​
​תצהיר להורים עצמאים (לרבות גרושים, יחידניים או פרודים)​
על 2 הורי התלמיד לחתום על טופס זה, כאשר הסטטוס המשפחתי הינו: רווק/ה, גרוש/ה, פרוד/ה, יחידניים.
 נספח ד' - אישור בקשה לרישום לבית ספר מוכר שאינו רשמי
הורה המבקש לרשום את ילדו לבית ספר מוכר שאינו רשמי יבצע רישום במוסד הבעלות (בבית הספר המוכר שאינו רשמי) ולאחר מכן יירשם באמצעות אתר הרישום באינטרנט.
הרישום יבוצע באמצעות 2 ת.ז. כולל ספח וכן נספח ד' חתום בחתימת הבעלות (הנספח מהווה אישור של הבעלות לרישום התלמיד/ה). 
הרישום יהיה בתוקף רק בצירוף תעודות זהות ונספח ד' חתום על ידי הבעלות ושמולא כראוי.כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשרפקסtrue