הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

טפסים - חינוך יסודי

​​​​​​​​​​​​​טופס
​​הסבר
בקשה לאישור לימודי חוץ
​הורה המבקש לרשום את בנו / בתו לביית ספר יסודי מחוץ לעיר מתבקש למלא טופס זה ולהביאו ליחידת הרישום והשיבוץ אגף חינוך יסודי בבניין העירייה.
בקשה לביטול רישום
​הורה שרשם את בנו / בתו לבית ספר יסודי בעיר ומבקש כעת לבטל את הרישום מכל סיבה שהיא, מתבקש למלא טופס זה ולהביאו ליחידת הרישום והשיבוץ אגף חינוך יסודי בבניין העירייה.
​בקשה להעב​​​​​רת תלמיד ממוסד לימודים קיים למוסד לימודים אחר
​הורה המבקש להעביר את בנו / בתו מבית ספר יסודי אחד לאחר, ימלא טופס זה. 
​ויתור סודיות
תושבים חדשים או עוברי דירה בעיר
​תושב חדש העובר להתגורר בעיר, וכן תושבים העוברים דירה בתוך העיר, מתבקשים למלא טופס זה.
הצהרה על כתובת מגורים בפועל בעיר

​נוסח מכתב הרשאה
​​הורה המבקש לרשום את בנו / בתו לבית הספר באמצעות מיופה כוח מתבקש למלא את הטופס בחתימתו, וכן להחתים את מיופה הכוח אשר יבצע את הרישום בפועל ביחידת הרישום והשיבוץ אגף חינוך יסודי.​​​​
​תצהיר להורים עצמאים (לרבות גרושים או פרודים)​כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשרפקסtrue