הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מחוננים ומצטיינים בחינוך יסודי

​​​​המרכז העירוני למצוינותהמרכז העירוני למצוינות

בית הספר למחוננים על שם​ רון ורדי ועיריית ראשון לציון ​מפעילים מרכז עירוני לטיפוח מצוינות מגן חובה ועד כיתה ט'.
המרכז העירוני נועד להרחיב את פעילות בית הספר לקהל תלמידים, שבהגדרתם הם מוכשרים אך אינם מחוננים (לא עברו מבחן לאיתור מחוננים).
הפעילות מטפחת את היכולות הגבוהות הטמונות באותם ילדים, לאחר שאותרו על ידי מורים ומנהלים בגנים ובבתי הספר השונים כמוכשרים ובעלי יכולות לימוד גבוהות.

המרכז העירוני למצוינות מאפשר לתלמידים מסגרת לימודים אקסקלוסיבית רב תחומית, ובהמשך גם קבלה למגמות מצוינות גבוהות בחינוך העל יסודי.
הלימודים במרכז מתקיימים בשעות אחר הצהריים, במבנה של קורסים במגוון תחומים.
הלימודים במרכז מיועדים לתלמידי העיר בלבד. שלוחה של המרכז פועלת בבית ​ספר חתני פרס נובל ומיועדת לתלמידים המתגוררים בשכונות במערב העיר.​
אתר האינטרנט של המרכז העירוני למצוינות  

איתור תלמידים מחוננים

​​איתור תלמידים מחוננ​​ים
 

מבחן משרד החינוך לאיתור תלמידים מחוננים, מתקיים לכלל התלמידים בכיתה ב'
 בבתי הספר היסודיים. 

  • מבחן שלב א' - מבחן סינון של מכון סאלד מטעם משרד החינוך לאיתור תלמידים מחוננים. מבחן זה כולל הבנת הנקרא וחשבון. מבחן שלב א' מתקיים בבתי הספר היסודיים. מכתב מפורט נשלח לבתי הספר על ידי משרד החינוך.
  • מבחן שלב ב' - מבחן איתור לתלמידים שעוברים את מבחן שלב א' בתוצאות הגבוהות ביותר. המבחן הוא מסוג פסיכומטרי סגור הבודק יכולת קוגניטיבית כללית בדרכים שונות (חומר מילולי, מספרי וצורני). התלמידים מוזמנים לבית הספר הדרים לבחינה שנערכת על ידי מכון קרני.

תלמידים שעוברים את מבחן שלב ב' מוגדרים על ידי משרד החינוך כמחוננים, ומוזמנים ללמוד (מכיתה ג' ועד כיתה ט') ב"יום שליפה" במרכז רון ורדי למחוננים בעיר. מבנה הלימודים: יום אחד בשבוע, בשעות הבוקר.
תלמידים שמוגדרים מצטיינים לומדים במרכז רון ורדי בשעות אחר הצהריים, כהמשך ליום הלימודים. 
אתר האינטרנט של ​בית הספר למחוננים ומצטיינים על שם רון ורדי | אתר משרד החינוך - מידע ​על תהליך האיתור של תלמידים מחוננים


בקשה לקבלת מלגה

עיריית ראשון לציון מאפשרת הגשת בקשות למלגות לתלמידים תושבי העיר המשתתפים בתוכניות למצטיינים, ועומדים בתנאי הסף המפורטים להלן.
המעוניינים להגיש בקשות למלגות, יפעלו בהתאם להנחיות המופיעות להלן לתבחינים ולחלוקת מלגות למצטיינים תושבי העיר ויגישו בקשה על גבי טופס הבקשה למלגה , בלוויית כל המסמכים הנדרשים עפ"י ההנחיות כולל אימות חתימה (מופיע בטופס), במהלך חודש ינואר 2020. בקשות שיימסרו לאחר מועד זה לא יידונו ע"י העירייה.​