המרכז העירוני למצוינותהמרכז העירוני למצוינות

בית הספר למחוננים על שם​ רון ורדי ועיריית ראשון לציון ​מפעילים מרכז עירוני לטיפוח מצוינות מגן חובה ועד כיתה ט'.
המרכז העירוני נועד להרחיב את פעילות בית הספר לקהל תלמידים, שבהגדרתם הם מוכשרים אך אינם מחוננים (לא עברו מבחן לאיתור מחוננים).
הפעילות מטפחת את היכולות הגבוהות הטמונות באותם ילדים, לאחר שאותרו על ידי מורים ומנהלים בגנים ובבתי הספר השונים כמוכשרים ובעלי יכולות לימוד גבוהות.

המרכז העירוני למצוינות מאפשר לתלמידים מסגרת לימודים אקסקלוסיבית רב תחומית, ובהמשך גם קבלה למגמות מצוינות גבוהות בחינוך העל יסודי.
הלימודים במרכז מתקיימים בשעות אחר הצהריים, במבנה של קורסים במגוון תחומים.
הלימודים במרכז מיועדים לתלמידי העיר בלבד. שלוחה של המרכז פועלת בבית ​ספר חתני פרס נובל ומיועדת לתלמידים המתגוררים בשכונות במערב העיר.​
אתר האינטרנט של המרכז העירוני למצוינות  | חוברת הקורסים בשנת הלימודים תשע"ט

איתור תלמידים מחוננים

​​איתור תלמידים מחוננ​​ים

מבחן משרד החינוך לאיתור תלמידים מחוננים, מתקיים לכלל התלמידים בכיתה ב'
 בבתי הספר היסודיים. 

  • מבחן שלב א' - מבחן סינון של מכון סאלד מטעם משרד החינוך לאיתור תלמידים מחוננים. מבחן זה כולל הבנת הנקרא וחשבון.
  • מבחן שלב ב' - מבחן איתור לתלמידים שעוברים את מבחן שלב א' בתוצאות הגבוהות ביותר. המבחן הוא מסוג פסיכומטרי סגור הבודק יכולת קוגניטיבית כללית בדרכים שונות (חומר מילולי, מספרי וצורני).

תלמידים שעוברים את מבחן שלב ב' מוגדרים על ידי משרד החינוך כמחוננים, ומוזמנים ללמוד (מכיתה ג' ועד כיתה ט') ב"יום שליפה" במרכז רון ורדי למחוננים בעיר. מבנה הלימודים: יום אחד בשבוע, בשעות הבוקר.
תלמידים שמוגדרים מצטיינים לומדים בשעות אחר הצהריים, כהמשך ליום הלימודים. 
אתר האינטרנט של ​בית הספר למחוננים ומצטיינים על שם רון ורדי | אתר משרד החינוך - מידע ​על תהליך האיתור של תלמידים מחוננים