בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

בית ספרכתובתמספר טלפוןמספר פקסניהולאתר אינטרנטייחודיות בית הספרזרם
אביביםהסחלב 2 קריית ראשון03-962367703-9518565אתי בנימיניבית ספר אביבים

​בית ספר לאמנות התקשורת

ממלכתימערבממלכתי
אופקיםמיכאל לוין 14 ראשון לציון03-949303003-9581886קרן אינציגרבית ספר אופקים

בית ספר לטיפוח מצוינות ברוח ערכי יאנוש קורצ'אק

ממלכתימזרחממלכתי
אור מלכהנחמיה 111 ראשון לציון03-9580348 בת שבע זילברשטרום

​בית ספר יסודי ממלכתי חרדי תשע"ז

ממלכתי חרדיממלכתי חרדי
איתמרמבצע משה 39 ראשון לציון 03-961277603-9510499ליבנה סבירבית ספר איתמר

​חינוך לערכים ולהעצמה אישית

ממלכתימערבממלכתי
אלוניםקידוש השם 11 ראשון לציון 03-7357770יעל ביבר אביעדבית ספר אלונים

​למידה מעוררת השראה

ממלכתימזרחממלכתי
אליאבהרב צאלח 4 ראשון לציון 03-6571923 03-9095662סימה ברנדשפיגלבית ספר אליאב

​בית חינוך לערכים ולטיפוח מנהיגות

ממלכתימרכזממלכתי
אריאל שרוןשמעון זליג 10 שכונת האירוס ראשון לציון אילנה חנניממלכתימזרחממלכתי
אשכולות דרובין 35 ראשון לציון 03-969186603-9691866 אסנת אל עלבית ספר אשכולות

​בית חינוך רב תחומי למצוינות אישית

ממלכתימרכזממלכתי
אשלים אמנויות התזמורת 19 נאות אשלים ראשון לציון 03-951923603-9621736מעין בן אטיהבית ספר אשלים אמנויות

​תרבות ישראל בלב אמנויות 

ממלכתימערבממלכתי
אשלים אנתרופולוגיהתזמורת 43 נאות אשלים ראשון לציון 03-952681403-9527347אסנת פרנקלבית ספר אשלים אנתרופולוגי

​בית ספר לתרבויות, עמים ושפות

ממלכתימערבממלכתי
אתריםהתזמורת 1 נאות אשלים ראשון לציון 03-962908503-9629087הדר דורות ארנוןבית ספר אתרים

​בית ספר למדעים ויזמות

ממלכתימערבממלכתי
באריכצנלסון 26 ראשון לציון 03-967007403-9641493חגית ברבית ספר בארי

​בית ספר לטיפוח יוזמה ומעורבות חברתית

ממלכתימרכזממלכתי
בית יעקביהודה לייב פינסקר 36 ראשון לציון03-9641913אסתר שפיראמוכ"שר חרדימוכ"שר חרדי
בן גוריון העצמאות 37 ראשון לציון 03-529526203-5295260מירב שגבבית ספר בן גוריון

​בית ספר המטפח מצוינות ממקום לביטוי אישי

ממלכתימרכזממלכתי
הדריםתמר אבן 11 ראשון לציון 03-964641103-9670633סימה זוסמן חןבית ספר הדרים​​בית ספר בינתחומי למקצועות הטכנולגיה, המדע והרוח

ממלכתימזרחממלכתי
הראלרמז 11 ראשון לציון 03-967424403-9502716 אושירה ארציבית ספר הראל

​בית ספר חמ"ד לניצני רפואה

ממלכתי דתימרכזממלכתי דתי
ויתקיןאבא הלל סילבר 23 ראשון לציון 03-9612596מאירה סגלבית ספר ויתקין

​בית ספר מדעי טכנולוגי "חשיבה מדעית בלמידה פעילה", מסוגלות, צמיחה והצלחה

ממלכתימערבממלכתי
זבולון המרהתקומה 12 ראשון לציון 03-961291303-9613472יצחק עמרבית ספר זבולון המר

​בית סםר ממלכתי - דתי תורני למנהיגות

ממלכתי דתימערבממלכתי דתי
חביבאחד העם 7 ראשון לציון03-9648533ענת רחמנוב בית ספר חביב

​בית הספר העברי הראשון באץ ובעולם, בית למצוינות 

ממלכתימזרחממלכתי
חדר ראשוןיהודה הלוי 21 ראשון לציון03-9506769אביגדור סילברמוכ"שר חרדימוכ"שר חרדי
חופיתחיל הצנחנים 5 נווה חוף ראשון לציון 03-962164403-9620547רחלי אורןבית ספר חופית

​בית ספר לים וסביבה

ממלכתימערבממלכתי
חפץ חייםירושלים 39 ראשון לציון03-9586599 אלחנן כהן מוכ"שר חרדימוכ"שר חרדי
חתני פרס נובלמעגל השלום 2 ראשון לציון 03-961036403-9510471רויטל יחזקאלבית ספר חתני פרס נובל

​בית ספר למנהיגות אזרחית צעירה

ממלכתימערבממלכתי
ידליןהירקון 4 ראשון לציון 03-9641869/ 03-956582303-9658867אורנה שליבית ספר ידלין

​אקדמיה למדענים צעירים ומרכז הפצה מומחה

ממלכתימרכזממלכתי
יסוד המעלהצמח 7 ראשון לציון 03-965411103-9663735 מיה שיריבית ספר יסוד המעלה

​בית ספר לשפה ותקשורת

ממלכתימרכזממלכתי
יפה נוףהאורנים 13 ראשון לציון 03-969757603-9646240אורנה פייגרסוןבית ספר יפה נוף

​הבית בלנו לערכים, מצוינות והעצמה

ממלכתימרכזממלכתי
ישורוןירמיהו 13 ראשון לציון 03-944108203-9584298רויטל נהמיבית ספר ישורון

​יצירתיות וחדשנות

ממלכתי דתימזרחממלכתי דתי
כרמיםהיין 2 כרמים ראשון לציון 03-951310803-9513195איריס בנימיניבית ספר כרמים

​תקשורת בינאישית בעולם טכנולוגי

ממלכתימערבממלכתי
מגן אברהםהרב צאלח 4 ראשון לציון03-9494016 מנשה מוסאיימוכ"שר חרדימוכ"שר חרדי
מישור הנוף גיבשטיין 31 ראשון לציון 03-958819803-9581471 ורד שיליאןבית ספר מישור הנוף

​בית ספר להעצמה אישית ולמנהיגות חברתית

ממלכתימזרחממלכתי
מעלה שמעוניצ"ג בנות 36 ראשון לציון 03-967209303-9562321נתנאל בן דודבית ספר מעלה שמעוני

​בית ספר ממלכתי - דתי תורני טכנולוגי​​

ממלכתי דתימזרחממלכתי דתי
מרחביםאלקבץ 2 נאות שקמה ראשון לציון 03-951809103-9528367דליה לויןבית ספר מרחבים

​מסורת של מצוינות ישראלית מצמיחה עתי"ד (ערכים, תרבות ישראלית, יחודיות הפרט, דעת)

ממלכתימערבממלכתי
נגבהנגבה 31 קריית גנים ראשון לציון 03-962463303-9527295ניצה ווינסטוןבית ספר נגבה

​בית הספר והחינוך של המח"ר (מדע, חברה ותרבות, רוח ומוסר) בגישה האנתרופוסופי

ממלכתימערבממלכתי
נווה דקליםנווה דקלים 55 ראשון לציון03-952687003-9526870ברי דרפלבית ספר נווה דקלים

​בית ספר לפיתוח מנהיגות ערכית, חברתית וסביבתית

ממלכתימערבממלכתי
נווה חוףזלמן שז"ר 24 נווה חוף ראשון לציון 03-9621988קלרה יונה משומרבית ספר נווה חוף

​בית לח.י.י.ם ליד הים (חדשנות, יזמות, יצירתיות, מעורבות חברתית)

ממלכתימערבממלכתי
נווה עו"זמרים 4 (רחל המשוררת 70) ראשון לציון 03-962175003-9526918דורית קראדיבית ספר נווה עו"ז

​משלבים ערכים, ומנהיגות ברוח יהודית ישראלית

ממלכתימערבממלכתי
ניצניםויניק 39 ראשון לציון 03-965909503-9583408 גילת הר פזביתספר ניצנים

​לימודי מדעים, סביבה ואמנויות 

ממלכתימרכזממלכתי
סינינורדאו 55 ראשון לציון 03-964101603-9501534 ענת דהןבית ספר סיני

​בית חינוך ממלכתי - דתי מדעי אקולוגי

ממלכתי דתימזרחממלכתי דתי
עדיני הרברט סמואל 15 ראשון לציון 03-964555903-9560546 רחל קידרבית ספר עדיני

​בית ספר לחינוך ערכי רב תחומי בסביבה מתוקשבת

ממלכתימזרחממלכתי
עין הקוראברניצקי 27 ראשון לציון 03-9694463עדנה אליבית ספר עין הקורא

​חשיבה מוסרית כדרך חיים

ממלכתימרכזממלכתי
רוזןאברבנאל 30 ראשון לציון 03-944996903-9446306עליזה בלנקבית ספר רוזן

​מובילים שינוי למנהיגות חברתית - סביבתית

ממלכתימזרחממלכתי
רון ורדיאבי האסירים 2 ראשון לציון 03-956074603-9669784עופר קרןבית ספר רון ורדי

​בית ספר לטיפוח תלמידים מחוננים ומצטיינים

ממלכתימרכזממלכתי
רזאלהרקפת 31 ראשון לציון03-9628906יהודית יפרח מוכ"שר חרדימוכ"שר חרדי
רמז החצב 18 ראשון לציון 03-944837803-9461883 לימור חכמוןבית ספר רמז

​בית ספר ללימודי תרבות ישראלית בראי האמנויות 

ממלכתימזרחממלכתי
רנניםהחלמונית 19 קריית ראשון ראשון לציון03-961404403-9611706גלית זיובית ספר רננים

​בית ספר לשפות האמנות

ממלכתימערבממלכתי
רעותראובן ובת שבע 4 ראשון לציון 03-945442203-9454422 אילנה שוורץבית ספר רעות

​בית ספר לביטוי אישי, העצמה ומעורבות חברתית ערכית

ממלכתימזרחממלכתי
שובוהבריגדה 12 ראשון לציון03-9585092 חיה פלדמן מוכ"שר חרדימוכ"שר חרדי
שלמוןשינקין 18 ראשון לציון 03-964589003-9561295מירית אנה מויאלבית ספר שלמון

​בית ספר משחק ללמידה חווייתית

ממלכתימרכזממלכתי
שקמהריב"ל 1 נאות שקמה ראשון לציון03-952116003-9521162רינת שטיינמץ-ולטרבית ספר שקמה

​העצמה אישית למע"ן עוצמה חברתית
(למע"ן - למידה מבוססת עניין ונתינה)

ממלכתימערבממלכתי
תמירההכשרות 4 ראשון לציון 03-6318179 שיר קדרבית ספר תמיר

​בית ספר בבניה ייחודית ירוקה - בשביל ההצלחה

ממלכתימזרחממלכתי

​​​​