הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

בתי ספר בחינוך היסודי

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

בית ספרכתובתמספר טלפוןמספר פקסניהולאתר אינטרנטייחודיות בית הספרזרם
אביביםהסחלב 2 קריית ראשון03-962367703-9518565אתי בנימיניבית ספר אביבים

​בית ספר לאמנות התקשורת

ממלכתימערבממלכתי
אופקיםמיכאל לוין 14 ראשון לציון03-949303003-9581886קרן אינציגרבית ספר אופקים

בית ספר לטיפוח מצוינות ברוח ערכי יאנוש קורצ'אק

ממלכתימזרחממלכתי
אור מלכהנחמיה 111 ראשון לציון03-9580348  בת שבע זילברשטרום 

​בית ספר יסודי ממלכתי חרדי תשע"ז

ממלכתי חרדיממלכתי חרדי
איתמרמבצע משה 39 ראשון לציון 03-961277603-9510499ליבנה סבירבית ספר איתמר

​חינוך לערכים ולהעצמה אישית

ממלכתימערבממלכתי
אלוניםקידוש השם 11 ראשון לציון 03-7357770 יעל ביבר אביעדבית ספר אלונים

​למידה מעוררת השראה

ממלכתימזרחממלכתי
אליאבהרב צאלח 4 ראשון לציון 03-6571923 03-9095662סימה ברנדשפיגלבית ספר אליאב

​בית חינוך לערכים ולטיפוח מנהיגות

ממלכתימרכזממלכתי
אריאל שרוןשמעון זליג 10 שכונת האירוס ראשון לציון   אילנה חנני  ממלכתימזרחממלכתי
אשכולות דרובין 35 ראשון לציון 03-969186603-9691866 אסנת אל עלבית ספר אשכולות

​בית חינוך רב תחומי למצוינות אישית

ממלכתימרכזממלכתי
אשלים אמנויות התזמורת 19 נאות אשלים ראשון לציון 03-951923603-9621736מעין בן אטיהבית ספר אשלים אמנויות

​תרבות ישראל בלב אמנויות 

ממלכתימערבממלכתי
אשלים אנתרופולוגיהתזמורת 43 נאות אשלים ראשון לציון 03-952681403-9527347אסנת פרנקלבית ספר אשלים אנתרופולוגי

​בית ספר לתרבויות, עמים ושפות

ממלכתימערבממלכתי
אתריםהתזמורת 1 נאות אשלים ראשון לציון 03-962908503-9629087הדר דורות ארנוןבית ספר אתרים

​בית ספר למדעים ויזמות

ממלכתימערבממלכתי
באריכצנלסון 26 ראשון לציון 03-967007403-9641493חגית ברבית ספר בארי

​בית ספר לטיפוח יוזמה ומעורבות חברתית

ממלכתימרכזממלכתי
בית יעקביהודה לייב פינסקר 36 ראשון לציון03-9641913 אסתר שפירא  מוכ"שר חרדימוכ"שר חרדי
בן גוריון העצמאות 37 ראשון לציון 03-529526203-5295260מירב שגבבית ספר בן גוריון

​בית ספר המטפח מצוינות ממקום לביטוי אישי

ממלכתימרכזממלכתי
הדריםתמר אבן 11 ראשון לציון 03-964641103-9670633סימה זוסמן חןבית ספר הדרים​​בית ספר בינתחומי למקצועות הטכנולגיה, המדע והרוח

ממלכתימזרחממלכתי
הראלרמז 11 ראשון לציון 03-967424403-9502716 אושירה ארציבית ספר הראל

​בית ספר חמ"ד לניצני רפואה

ממלכתי דתימרכזממלכתי דתי
ויתקיןאבא הלל סילבר 23 ראשון לציון 03-9612596 מאירה סגלבית ספר ויתקין

​בית ספר מדעי טכנולוגי "חשיבה מדעית בלמידה פעילה", מסוגלות, צמיחה והצלחה

ממלכתימערבממלכתי
זבולון המרהתקומה 12 ראשון לציון 03-961291303-9613472יצחק עמרבית ספר זבולון המר

​בית סםר ממלכתי - דתי תורני למנהיגות

ממלכתי דתימערבממלכתי דתי
חביבאחד העם 7 ראשון לציון03-9648533 ענת רחמנוב בית ספר חביב

​בית הספר העברי הראשון באץ ובעולם, בית למצוינות 

ממלכתימזרחממלכתי
חדר ראשוןיהודה הלוי 21 ראשון לציון03-9506769 אביגדור סילבר  מוכ"שר חרדימוכ"שר חרדי
חופיתחיל הצנחנים 5 נווה חוף ראשון לציון 03-962164403-9620547רחלי אורןבית ספר חופית

​בית ספר לים וסביבה

ממלכתימערבממלכתי
חפץ חייםירושלים 39 ראשון לציון03-9586599  אלחנן כהן   מוכ"שר חרדימוכ"שר חרדי
חתני פרס נובלמעגל השלום 2 ראשון לציון 03-961036403-9510471רויטל יחזקאלבית ספר חתני פרס נובל

​בית ספר למנהיגות אזרחית צעירה

ממלכתימערבממלכתי
ידליןהירקון 4 ראשון לציון 03-9641869/ 03-956582303-9658867אורנה שליבית ספר ידלין

​אקדמיה למדענים צעירים ומרכז הפצה מומחה

ממלכתימרכזממלכתי
יסוד המעלהצמח 7 ראשון לציון 03-965411103-9663735 מיה שיריבית ספר יסוד המעלה

​בית ספר לשפה ותקשורת

ממלכתימרכזממלכתי
יפה נוףהאורנים 13 ראשון לציון 03-969757603-9646240אורנה פייגרסוןבית ספר יפה נוף

​הבית בלנו לערכים, מצוינות והעצמה

ממלכתימרכזממלכתי
ישורוןירמיהו 13 ראשון לציון 03-944108203-9584298רויטל נהמיבית ספר ישורון

​יצירתיות וחדשנות

ממלכתי דתימזרחממלכתי דתי
כרמיםהיין 2 כרמים ראשון לציון 03-951310803-9513195איריס בנימיניבית ספר כרמים

​תקשורת בינאישית בעולם טכנולוגי

ממלכתימערבממלכתי
מגן אברהםהרב צאלח 4 ראשון לציון03-9494016  מנשה מוסאיי  מוכ"שר חרדימוכ"שר חרדי
מישור הנוף גיבשטיין 31 ראשון לציון 03-958819803-9581471 ורד שיליאןבית ספר מישור הנוף

​בית ספר להעצמה אישית ולמנהיגות חברתית

ממלכתימזרחממלכתי
מעלה שמעוניצ"ג בנות 36 ראשון לציון 03-967209303-9562321נתנאל בן דודבית ספר מעלה שמעוני

​בית ספר ממלכתי - דתי תורני טכנולוגי​​

ממלכתי דתימזרחממלכתי דתי
מרחביםאלקבץ 2 נאות שקמה ראשון לציון 03-951809103-9528367דליה לויןבית ספר מרחבים

​מסורת של מצוינות ישראלית מצמיחה עתי"ד (ערכים, תרבות ישראלית, יחודיות הפרט, דעת)

ממלכתימערבממלכתי
נגבהנגבה 31 קריית גנים ראשון לציון 03-962463303-9527295ניצה ווינסטוןבית ספר נגבה

​בית הספר והחינוך של המח"ר (מדע, חברה ותרבות, רוח ומוסר) בגישה האנתרופוסופי

ממלכתימערבממלכתי
נווה דקליםנווה דקלים 55 ראשון לציון03-952687003-9526870ברי דרפלבית ספר נווה דקלים

​בית ספר לפיתוח מנהיגות ערכית, חברתית וסביבתית

ממלכתימערבממלכתי
נווה חוףזלמן שז"ר 24 נווה חוף ראשון לציון 03-9621988 קלרה יונה משומרבית ספר נווה חוף

​בית לח.י.י.ם ליד הים (חדשנות, יזמות, יצירתיות, מעורבות חברתית)

ממלכתימערבממלכתי
נווה עו"זמרים 4 (רחל המשוררת 70) ראשון לציון 03-962175003-9526918דורית קראדיבית ספר נווה עו"ז

​משלבים ערכים, ומנהיגות ברוח יהודית ישראלית

ממלכתימערבממלכתי
ניצניםויניק 39 ראשון לציון 03-965909503-9583408 גילת הר פזביתספר ניצנים

​לימודי מדעים, סביבה ואמנויות 

ממלכתימרכזממלכתי
סינינורדאו 55 ראשון לציון 03-964101603-9501534 ענת דהןבית ספר סיני

​בית חינוך ממלכתי - דתי מדעי אקולוגי

ממלכתי דתימזרחממלכתי דתי
עדיני הרברט סמואל 15 ראשון לציון 03-964555903-9560546 רחל קידרבית ספר עדיני

​בית ספר לחינוך ערכי רב תחומי בסביבה מתוקשבת

ממלכתימזרחממלכתי
עין הקוראברניצקי 27 ראשון לציון 03-9694463 עדנה אליבית ספר עין הקורא

​חשיבה מוסרית כדרך חיים

ממלכתימרכזממלכתי
רוזןאברבנאל 30 ראשון לציון 03-944996903-9446306עליזה בלנקבית ספר רוזן

​מובילים שינוי למנהיגות חברתית - סביבתית

ממלכתימזרחממלכתי
רון ורדיאבי האסירים 2 ראשון לציון 03-956074603-9669784עופר קרןבית ספר רון ורדי

​בית ספר לטיפוח תלמידים מחוננים ומצטיינים

ממלכתימרכזממלכתי
רזאלהרקפת 31 ראשון לציון03-9628906 יהודית יפרח   מוכ"שר חרדימוכ"שר חרדי
רמז החצב 18 ראשון לציון 03-944837803-9461883 לימור חכמוןבית ספר רמז

​בית ספר ללימודי תרבות ישראלית בראי האמנויות 

ממלכתימזרחממלכתי
רנניםהחלמונית 19 קריית ראשון ראשון לציון03-961404403-9611706גלית זיובית ספר רננים

​בית ספר לשפות האמנות

ממלכתימערבממלכתי
רעותראובן ובת שבע 4 ראשון לציון 03-945442203-9454422 אילנה שוורץבית ספר רעות

​בית ספר לביטוי אישי, העצמה ומעורבות חברתית ערכית

ממלכתימזרחממלכתי
שובוהבריגדה 12 ראשון לציון03-9585092  חיה פלדמן   מוכ"שר חרדימוכ"שר חרדי
שלמוןשינקין 18 ראשון לציון 03-964589003-9561295מירית אנה מויאלבית ספר שלמון

​בית ספר משחק ללמידה חווייתית

ממלכתימרכזממלכתי
שקמהריב"ל 1 נאות שקמה ראשון לציון03-952116003-9521162רינת שטיינמץ-ולטרבית ספר שקמה

​העצמה אישית למע"ן עוצמה חברתית
(למע"ן - למידה מבוססת עניין ונתינה)

ממלכתימערבממלכתי
תמירההכשרות 4 ראשון לציון 03-6318179  שיר קדרבית ספר תמיר

​בית ספר בבניה ייחודית ירוקה - בשביל ההצלחה

ממלכתימזרחממלכתי

​​​​