הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

בתי ספר בחינוך היסודי

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

בית ספרכתובתמספר טלפוןמספר פקסניהולאתר אינטרנטייחודיות בית הספרזרם
אביביםהסחלב 2 קריית ראשון03-962367703-9518565אתי בנימיניבית ספר אביבים

​בית ספר לאמנות התקשורת

ממלכתימערבממלכתי
אופקיםמיכאל לוין 14 ראשון לציון03-949303003-9581886לירון מאורבית ספר אופקים

בית ספר לטיפוח מצוינות ברוח ערכי יאנוש קורצ'אק

ממלכתימזרחממלכתי
אור מלכהנחמיה 111 ראשון לציון03-9580348  בת שבע זילברשטרום 

​בית ספר יסודי ממלכתי חרדי תשע"ז

ממלכתי חרדיממלכתי חרדי
איתמרמבצע משה 39 ראשון לציון 03-961277603-9510499ליבנה סבירבית ספר איתמר

​חינוך לערכים ולהעצמה אישית

ממלכתימערבממלכתי
אלוניםקידוש השם 11 ראשון לציון 03-735777003-7357767יעל ביבר אביעדבית ספר אלונים

​למידה מעוררת השראה

ממלכתימזרחממלכתי
אליאבהאגס 4 ראשון לציון 03-6571923 03-9095662סימה ברנדשפיגלבית ספר אליאב

מנהיגות והעצמה אישית

ממלכתימרכזממלכתי
אריאל שרוןשמעון זליג 10 שכונת האירוס ראשון לציון 03-6962825 אילנה חנני 

בית ספר המטפח שאיפה למצויינות ומתמקד במיומנויות המאה ה 21

ממלכתימזרחממלכתי
אשכולות דרובין 35 ראשון לציון 03-969186603-9691866 אסנת אל עלבית ספר אשכולות

​בית חינוך רב תחומי למצוינות אישית

ממלכתימרכזממלכתי
אשלים אמנויות התזמורת 19 נאות אשלים ראשון לציון 03-951923603-9621736מעין בן אטיהבית ספר אשלים אמנויות

​תרבות ישראל בלב אמנויות 

ממלכתימערבממלכתי
אשלים אנתרופולוגיהתזמורת 43 נאות אשלים ראשון לציון 03-952681403-9527347הדר דורות ארנוןבית ספר אשלים אנתרופולוגי

​בית ספר לתרבויות, עמים ושפות

ממלכתימערבממלכתי
אתריםהתזמורת 13 נאות אשלים ראשון לציון 03-962908503-9629087לילך אייזןבית ספר אתרים

​בית ספר למדעים ויזמות

ממלכתימערבממלכתי
באריכצנלסון 26 ראשון לציון 03-967007403-9641493חגית ברבית ספר בארי

​בית ספר לטיפוח יוזמה ומעורבות חברתית

ממלכתימרכזממלכתי
בית יעקביהודה לייב פינסקר 36 ראשון לציון03-9641913 אסתר שפירא  מוכש"ר חרדימוכש"ר חרדי
בן גוריון העצמאות 37 ראשון לציון 03-529526203-5295260מירב שגבבית ספר בן גוריון

​בית ספר המטפח מצוינות ממקום לביטוי אישי

ממלכתימרכזממלכתי
בנות חיהירמיהו 13, ראשון לציון  חני אשכנזי  ממלכתי חרדיממלכתי חרדי
הדריםתמר אבן 11 ראשון לציון 03-964641103-9670633סימה זוסמן חןבית ספר הדרים​​בית ספר בינתחומי למקצועות הטכנולגיה, המדע והרוח

ממלכתימזרחממלכתי
הראלרמז 11 ראשון לציון 03-967424403-9502716 אושירה ארציבית ספר הראל

​בית ספר חמ"ד לניצני רפואה

ממלכתי דתימרכזממלכתי דתי
ויתקיןאבא הלל סילבר 23 ראשון לציון טלפקס: 03-9612596 זוהר ון-לוביןבית ספר ויתקין

​בית ספר מדעי טכנולוגי "חשיבה מדעית בלמידה פעילה", מסוגלות, צמיחה והצלחה

ממלכתימערבממלכתי
זבולון המרהתקומה 12 ראשון לציון 03-961291303-9613472יצחק עמרבית ספר זבולון המר

​בית ספר ממלכתי - דתי
למנהיגות ולמצויינות

ממלכתי דתימערבממלכתי דתי
חביבאחד העם 7 ראשון לציוןטלפקס 03-9648533 ענת רחמנוב בית ספר חביב

​בית הספר העברי הראשון
מדברים בשפה שלך - בית למצויינות

ממלכתימזרחממלכתי
חדר ראשוןדרור 21 ראשון לציון03-9506769 אביגדור סילבר  מוכש"ר חרדימוכש"ר חרדי
חופיתחיל הצנחנים 5 נווה חוף ראשון לציון 03-962164403-9620547רחלי אורןבית ספר חופית

​בית ספר לים וסביבה
בית לאדם על שפת הים

ממלכתימערבממלכתי
חפץ חייםירושלים 39 ראשון לציון03-9586599  ישראל גלנץ  מוכש"ר חרדימוכש"ר חרדי
חתני פרס נובלמעגל השלום 2 ראשון לציון 03-961036403-9510471רויטל יחזקאלבית ספר חתני פרס נובל

מנהיגים קדימה את דור העתיד

ממלכתימערבממלכתי
ידליןהירקון 4 ראשון לציון 03-9641869/ 03-956582303-9658867אורנה שליבית ספר ידלין

​אקדמיה למדענים צעירים

ממלכתימרכזממלכתי
יסוד המעלהצמח 7 ראשון לציון 03-965411103-9663735 מיה שיריבית ספר יסוד המעלה

​בית ספר לשפה ותקשורת

ממלכתימרכזממלכתי
יפה נוףהאורנים 13 ראשון לציון 03-969757603-9646240אורנה פייגרסוןבית ספר יפה נוף

​הבית בלנו לערכים, מצוינות והעצמה

ממלכתימרכזממלכתי
ישורוןירמיהו 13 ראשון לציון 03-944108203-9584298רויטל נהמיבית ספר ישורון

יצירתיות וחדשנות בלמידה

ממלכתי דתימזרחממלכתי דתי
כרמיםהיין 2 כרמים ראשון לציון 03-951310803-9513195איריס בנימיניבית ספר כרמים

​תקשורת בינאישית בעולם טכנולוגי

ממלכתימערבממלכתי
מגן אברהםוילנסקי 2 ראשון לציון03-9494016  מנשה מוסאיי  מוכש"ר חרדימוכש"ר חרדי
מישור הנוף גיבשטיין 31 ראשון לציון 03-958819803-9581471 ורד שיליאןבית ספר מישור הנוף

​בית ספר להעצמה אישית ולמנהיגות חברתית

ממלכתימזרחממלכתי
מעלה שמעוניצ"ג בנות 36 ראשון לציון 03-967209303-9562321נתנאל בן דודבית ספר מעלה שמעוני

​בית ספר ממלכתי - דתי תורני טכנולוגי​​

ממלכתי דתימזרחממלכתי דתי
מרחביםאלקבץ 2 נאות שקמה ראשון לציון 03-951809103-9528367דליה לויןבית ספר מרחבים

​מסורת של מצוינות ישראלית מצמיחה עתי"ד (ערכים, תרבות ישראלית, יחודיות הפרט, דעת)

ממלכתימערבממלכתי
נגבהנגבה 31 קריית גנים ראשון לציון 03-962463303-9527295ניצה ווינסטוןבית ספר נגבה

​בית הספר והחינוך של המח"ר (מדע, חברה ותרבות, רוח ומוסר) בגישה האנתרופוסופי

ממלכתימערבממלכתי
נווה דקליםנווה דקלים 55 ראשון לציון03-952687003-9526870ברי דרפלבית ספר נווה דקלים

​בית ספר לפיתוח מנהיגות ערכית, חברתית וסביבתית

ממלכתימערבממלכתי
נווה חוףחיל השריון 4 נווה חוף ראשון לציון 03-9621988 קלרה יונה משומרבית ספר נווה חוף

​בית לח.י.י.ם ליד הים (חדשנות, יזמות, יצירתיות, מעורבות חברתית)

ממלכתימערבממלכתי
נווה עו"זמרים 4 (רחל המשוררת 70) ראשון לציון 03-962175003-9526918ורד לזובסקיבית ספר נווה עו"ז

רואים את הייחוד ויוצרים את האיחוד

ממלכתימערבממלכתי
ניצניםויניק 39 ראשון לציון 03-965909503-9583408 גילת הר פזביתספר ניצנים

מדעי הסביבה והאומנויות, יוצרים בסביבה מתחדשת

ממלכתימרכזממלכתי
סינינורדאו 55 ראשון לציון 03-964101603-9501534 ענת דהןבית ספר סיני

​בית חינוך ממלכתי - דתי מדעי אקולוגי

ממלכתי דתימזרחממלכתי דתי
עדיני הרברט סמואל 15 ראשון לציון 03-964555903-9560546 רחל קידרבית ספר עדיני

​בית ספר לחינוך ערכי רב תחומי בסביבה מתוקשבת

ממלכתימזרחממלכתי
עין הקוראברניצקי 27 ראשון לציון 03-9694463 עדנה אליבית ספר עין הקורא

​חשיבה מוסרית כדרך חיים

ממלכתימרכזממלכתי
רוזןאברבנאל 30 ראשון לציון 03-944996903-9446306עליזה בלנקבית ספר רוזן

​מובילים שינוי למנהיגות חברתית - סביבתית

ממלכתימזרחממלכתי
רון ורדיאבי האסירים 2 ראשון לציון 03-956074603-9669784עופר קרןבית ספר רון ורדי

​בית ספר לטיפוח תלמידים מחוננים ומצטיינים

ממלכתימרכזממלכתי
רזאלהרקפת 31 ראשון לציון03-9628906 יהודית יפרח   מוכש"ר חרדימוכש"ר חרדי
רמז החצב 18 ראשון לציון 03-944837803-9461883 לימור חכמוןבית ספר רמז

בית לעוצמה אישית, לימודית, ערכית וחברתית

ממלכתימזרחממלכתי
רנניםהחלמונית 6 קריית ראשון ראשון לציון03-961404403-9611706גלית זיובית ספר רננים

הבית שלנו - יחס אישי לכל תלמיד

ממלכתימערבממלכתי
רעותראובן ובת שבע 4 ראשון לציון 03-945442203-9454422 אילנה שוורץבית ספר רעות

​בית ספר לביטוי אישי, העצמה ומעורבות חברתית ערכית

ממלכתימזרחממלכתי
רקפותרבי עקיבא 27, ראשון לציון  זיוה טויטו 

​ברוח המונטסורי

ממלכתיממלכתי
שובושדרות בן גוריון 44 ראשון לציון03-9585092  חיה פלדמן   מוכש"ר חרדימוכש"ר חרדי
שלהבותגדולי ישראל 17, ראשון לציון  חיה גולוכובסקי  ממלכתי דתיממלכתי דתי
שלמוןשינקין 18 ראשון לציון 03-964589003-9561295מירית אנה מויאלבית ספר שלמון

​בית ספר משחק ללמידה חווייתית

ממלכתימרכזממלכתי
שקמהריב"ל 1 נאות שקמה ראשון לציון03-952116003-9521162רינת שטיינמץ-ולטרבית ספר שקמה

​העצמה אישית למע"ן עוצמה חברתית

ממלכתימערבממלכתי
תמירההכשרות 4 ראשון לציון 03-6318179  שיר קידרבית ספר תמיר

​בשביל ההצלחה

ממלכתימזרחממלכתי
תרבותסטפן וייז 13 ראשון לציון 03-969844003-9656114 דליה ברזילאיבית ספר תרבות

​בית חינוך למנהיגות אישית

ממלכתימרכזממלכתי

​​​​