הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

נוהל העברת תלמידים ממוסד חינוכי

​​​נוהל העברת תלמידים בחינוך היסודי ממוסד חינוכי אחד לאחר

המסגרת הלימודית היא בעלת חשיבות רבה עבור כל תלמיד ותלמידה, מאחר והיא מהווה את הסביבה הטבעית והמוכרת אליה התלמיד שייך, בה הוא מהווה חלק מן הקהילה ובמסגרתה מקיים קשרי גומלין הדדיים עם הסביבה.

עיריית ראשון לציון ומינהל החינוך עושים ככל שניתן על מנת לאפשר לכל תלמיד/ה את מירב ההזדמנויות והאפשרויות ללמידה ולהתפתחות רגשית וחברתית במסגרת הבית ספרית, תוך ראיית טובתו/ה של  הילד/ה מעל לכל.

עם זאת, לעתים קיימים מצבים בהם עולה צורך של ההורה, מתוך סיבה נראית לעין או בשל אילוצים, להעביר את התלמיד/ה למסגרת חינוכית אחרת. זאת, רק לאחר שיתברר כי מוצו כל התהליכים בהם נקט בית הספר ביחס לתלמיד/ה.

העברת התלמיד/ה לבית ספר אחר תתבצע בשיתוף הגורמים המעורבים ובחשיבה והבנה משותפת כי זהו הפתרון המיטבי בנסיבות הקיימות.

העברת התלמיד/ה תאושר לאחר קיומה של ועדת העברות המתכנסת בעירייה במועדים קבועים.

כיצד מגישים בקשה להעברת התלמיד לבי"ס אחר? 

 • יש ליידע את מנהל/ת בית הספר בדבר הרצון להעביר את התלמיד/ה (בקשת העברה שתגיע לאגף החינוך היסודי, תועבר למנהל/ת בית הספר לשם בירור הסיבה).
 • את טופס הבקשה יש לקבל במזכירות בית ספרכם, או לנוחיותכם ניתן להורידו בקישור המצורף.
 • את הטופס המלא והמסמכים הנלווים יש למסור למזכירות בית הספר. 
 • טופסי הבקשה יישלחו לאגף החינוך היסודי על ידי מזכירות בית הספר בלבד.
 • ועדת ההעברות תתכנס בתאריכים קבועים לשם דיון בבקשת ההעברה.
 • תשובות יימסרו טלפונית וכן באמצעות מכתב או דוא''ל להורים ולשני בתי הספר (הקולט והפולט).

​המסמכים הנדרשים להגשת בקשת ההעברה:

 • ​צילום ספחי תעודות זהות של ההורים עם כתובת מעודכנת.
 • הורים גרושים או פרודים - כתב הצהרה והתחייבות חתום​.
 • מסמכים התומכים בבקשה במידת הצורך.
 • מומלץ לצרף מכתב מפורט המנמק את הבקשה.
 • אם מדובר במעבר לבית ספר אחר עקב מעבר דירה בתוך העיר ושינוי אזור רישום, יש לצרף: צילום ספחי תעודות זהות של ההורים עם הכתובת החדשה |  העתק תלוש ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת הזהות | חוזה שכירות או מכר

​לתשומת לבכם:

 • ​הגשת הבקשה אינה מחייבת את הרשות להעביר את התלמיד לבית הספר המבוקש. 
 • ההעברה תיעשה על בסיס מקום פנוי ובהתאם לשיקולים חינוכיים מערכתיים.
 • ההגעה לבית הספר החדש, ההסעה ומימונה מוטלת על ההורים בלבד.
 • לאחר אישור בקשת ההעברה יועבר התלמיד לבית הספר המבוקש מיידית. 
 • במקרה שבו התלמיד/ה התחרט/ה, לא תובטח חזרתו/ה לבית הספר הקודם בו למד/ה.
 • בקשת העברה שאושרה אינה מחייבת העברת אחים נוספים.

לשאלות אנא פנו למזכירות בית ספרכם או לפני שמעוני, רכזת רישום ושיבוץ באגף חינוך יסודי:

טלפון: ‎03-9547673‏ | דוא"ל: PennyS@rishonlezion.muni.il ​