הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

טפסים - גני ילדים

​​​​​​​טפסים - שנה"ל תשפ"ב


​טופס
​הסבר
כתב הצהרה על כתובת מגורים בפועל בעיר
כאשר אין חוזה דירה על שם הורי התלמיד, יש למלא תצהיר מגורים
טופס תושבים חדשים בעיר
​​
טופס שינוי כתובת בעיר​

נוסח מכתב הרשאה
הורה המבקש לרשום את בנו/בתו לגן/בית הספר באמצעות מיופה כוח מתבקש למלא את הטופס בחתימתו, וכן להחתים את מיופה הכוח אשר יבצע את הרישום בפועל.
נספח ד'
הורה המבקש לרשום את ילדו לגן/בית ספר מוכר שאינו רשמי יבצע רישום במוסד הבעלות (בבית הספר המוכר שאינו רשמי) ולאחר מכן יירשם באמצעות אתר הרישום באינטרנט. 
הרישום יבוצע באמצעות 2 ת.ז. כולל ספח וכן נספח ד' חתום בחתימת הבעלות (הנספח מהווה אישור של הבעלות לרישום התלמיד/ה). 
הרישום יהיה בתוקף רק בצירוף תעודות זהות ונספח ד' חתום על ידי הבעלות ושמולא כראוי.
תצהיר להורים עצמאיים​ לרבות גרושים/פרודים/רווקים/יחידנים
על 2 הורי התלמיד לחתום על טופס זה, כאשר הסטטוס המשפחתי הינו: רווק/ה, גרוש/ה, פרוד/ה, יחידנייםי.
טופס בקשה לביטול רישום
הורה שרשם את בנו/בתו לגן/בית ספר יסודי בעיר ומבקש כעת לבטל את הרישום מכל סיבה שהיא, מתבקש למלא טופס זה.
טופס בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון
הורה שמעוניין להקים הו"ק (הוראת קבע) לצורך תשלומי חינוך.
טופס הצטרפות להסדר הוראת קבע בכרטיס אשראי​
טופס כרטיס אשראי לתשלומי חינוך
טופס ויתור סודיות 
​טופס הצהרה הסכמה והתחייבות​
​הצהרה על תשלומי הורים: ביטוח תאונות אישיות, סל תרבות ותל"ן (תכניות לימודים נוספות).​


טפסים - שנה"ל תשפ"א

​​טופס
​הסבר
​טופס בקשה לביטול רישום - תשפ"א
​הורה שרשם את בנו / בתו לגן בעיר ומבקש כעת לבטל את הרישום מכל סיבה שהיא, מתבקש למלא טופס זה ולהביאו ליחידת הרישום והשיבוץ אגף קדם יסודי בבניין העירייה.
​הצהרה על כתובת מגורים בפועל בעיר
כאשר אין ארנונה/חוזה דירה על שם הורי התלמיד, יש למלא תצהיר מגורים.
​נוסח מכתב הרשאה
הורה המבקש לרשום את בנו / בתו לגן באמצעות מיופה כוח מתבקש למלא את הטופס בחתימתו, וכן להחתים את מיופה הכוח אשר יבצע את הרישום בפועל ביחידת הרישום והשיבוץ אגף קדם יסודי.​
טופס הצהרה, הסכמה והתחייבות​
​הצהרה על תשלומי הורים: ביטוח תאונות אישיות, סל תרבות ותל"ן (תכניות לימודים נוספות).
​בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון בנק
​הורה שמעוניין להקים הו"ק (הוראת קבע) לצורך תשלומי חינוך.
​תצהיר להורים עצמאיים (לרבות גרושים, יחידניים או פרודים)​
על 2 הורי התלמיד לחתום על טופס זה, כאשר הסטטוס המשפחתי הינו: רווק/ה, גרוש/ה, פרוד/ה, יחידניים.
​נספח ד' - אישור בקשה לרישום לגן מוכר שאינו רשמי לשנה"ל התשפ"א
הורה המבקש לרשום את ילדו לגן מוכר שאינו רשמי יבצע רישום במוסד הבעלות (בגן המוכר שאינו רשמי) ולאחר מכן יירשם באמצעות אתר הרישום באינטרנט.
הרישום יבוצע באמצעות 2 ת.ז. כולל ספח וכן נספח ד' חתום בחתימת הבעלות (הנספח מהווה אישור של הבעלות לרישום התלמיד/ה). הרישום יהיה בתוקף רק בצירוף תעודות זהות ונספח ד' חתום על ידי הבעלות ושמולא כראוי.
טופס הצטרפות להסדר הוראת קבע בכרטיס אשראי תשלומי חינוך ו/או פרט 
​טופס כרטיס אשראי לתשלומי חינוך.​