הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
חינוך

גני ילדים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​גני ילדיםחינוך קדם יסודי. גן הילדים הוא המסגרת החינוכית-הלימודית הראשונה, שמטרתה לקדם ולעודד את יכולותיו הקוגניטיביות, הרגשיות, החברתיות והמוטוריות של הילדים בגיל הרך, ​להקנות להם ערכים, ידע ומטען תרבותי ולעצב עמדות אינטלקטואליות.​

העיר ראשון לציון, בשיתוף עם משרד החינוך, מטפחת את החינוך הערכי ואת ​המעורבות ההדדית, תוך ביסוס הנרטיב העירוני המשותף. יחד יוצרים מרחב חינוכי-עירוני עדכני, 
תואם את רוח המאה ה-21, אשר הערכים המובילים בו הם שוויון הזדמנויות, בחירה, עידוד היוזמות החינוכיות ופיתוח היצירתיות. מרחב זה כולל שותפויות בין גני הילדים לבין מוסדות האקדמיה, התרבות, אמנות והקהילה, מתוך מטרה לכוון​ לשיפור ולהתפתחות גני הילדים העירוניים.​​​​ ​

רשימת ​גני ילדים בעיר​רשימות גני ילדים בעיר - תשפ"א

גני ילדים בחינוך ממלכתי | גני ילדים בחינוך ממלכתי דתי | גני ילדים בחינוך מיוחד |
גני ילדים בחינוך מוכש"ר (מוכר שאינו רשמי)

בעיר ראשון לציון קיימים גנים ממלכתיים, ממלכתיים-דתיים, חטיבות צעירות וגני חינוך מיוחד. 
​בשנת הלימודים תשפ"א פועלים בעיר 423 גני ילדים עירוניים, הכוללים: 10,496 ילדים בגילאי 3-6  |  19 כיתות של חטיבה צעירה (גן + כיתה א') ב- 9 בתי ספר יסודיים​​.​

​מידע נוסף

הלמידה בגני ילדים  כוללת את הנושאים הבאים: הקנייה וביסוס של כישורי חיים והרגלים​, פיתוח הגוף והתנועה של הילדים​, טיפוח רגשי והתנסות חברתית​​, טיפוח אינטלקטואלי והקניית ידע​​, משחק חופשי והבעה בחומרים, פעילות לימודית-חברתית מתוכננת​, טיפוח מוטוריקה גסה ועדינה​​​​

​​​​​​​​​תכניות לימודים והעשרהתכניות לימודים והעשרה​
תכניות בריאות​
​תכניות בריאות
סדר יום בגנים עירוניים​
סדר יום בגנים עירוניים​
רשימת ​מעונות יום​מעונות יום​ עירוניים
צהרונים בגני ילדיםצהרונים בגני ילדים
קייטנות קיץ וגני ילדים של החגים​​​​קייטנות קיץ וגני הילדים של החגים​​​
צוותי הוראה בגנים
צוותי הוראה בגנים
הנחיות לשעת חירום בגני ילדיםביטחון במוסדות חינוך (קישור לאתר ביטחון)

​​​מידע לקראת כניסה ראשונה לגן​
טפסים - גני ילדים​
התאמות פיזיות (נגישות)​


 ​​​​​
כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשרפקסtrue