הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הסעות תלמידים

​​​יחידת ההסעות​​ 

יחידת ההסעות עוסקת בהסעות של תלמידים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד ובמתן החזר הוצאות נסיעה עבור נסיעה בתחבורה ציבורית לבתי הספר.​

בחינוך הרגיל

זכאים להסעות תלמידי בתי הספר היסודיים הממלכתיים-דתיים (חמ"ד) על פי נוהלי העירייה
ועל פי קריטריון של מרחק מבית הספר.
תלמידי חטיבות הביניים והתיכונים בעיר זכאים להסעות בקווי השירות של אגד, ובתנאי שלומדים באזור הרישום שלהם והמרחק מביתם לבית הספר הוא 3 קילומטרים  ומעלה.
פירוט ההסעות לתלמידי חטיבות הביניים והתיכונים (מלבד קווים 81-82 המיועדים לתלמידי העיר הלומדים בבית הספר חב"ד נס ציונה)
בקווי השירות של אגד אל מוסדות החינוך בעיר (ההסעות פעילות במהלך ימי הלימודים בלבד​):

​מספר קו
​נקודת יציאה​
​שעת יציאה
​יעד
​81
רחוב שדרות יעקב​​7:45
​בית ספר יסודי חב"ד נס ציונה
​82
​בית ספר יסודי חב"ד נס ציונה 
​בהתאם מערכות השעות של בית הספר
​רחוב שדרות יעקב
70
​שכונה נווה נוף
​7:30
​עמית עמל דרך מקיף ה'
​70 א
​שענת נווה נוף
​8:00
​מקיף ח'
​94
​רחוב גבעתי פינת יהודה הלוי
​7:50
​קריית החינוך נחלת יהודה
​95
​רמת אליהו
​7:15
​בית ספר אשכולות
​96
​שיכון המזרח (שדרות יעקב)
​7:00
​בית ספר אשכולות
​58
שיכון המזרח (רחוב ירושלים)
​7:10
​אולפנה
​59
​גני ראשון (מיכאל לוין)
​7:10
​ישיבה מדעית בני עקיבא


​הסעות בחינוך ממלכתי דתי​

על פי ​חוזר מנכ"ל משרד החינוך תלמידי החינוך הרשמי שחל עליהם חוק חינוך חובה (גילאי א'-י') זכאים להשתתפות במימון כרטיסיית נסיעה באוטובוס.
הזכאות ניתנת אם המוסד החינוכי שהם לומדים בו, נמצא במרחק רב מביתם, כך שהמרחק עולה על 2 קילומטרים לתלמידי גן חובה ועד כיתה ד' וכשהמרחק עולה על 3 קילומטרים לתלמידי כיתה ה' ומעלה.
למען הסר ספק, המרחקים המצדיקים הסעה הם מרחקי הליכה בדרך עבירה להולכי רגל הנמדדת באמצעות תוכנת ההיסעים של משרד החינוך.
עקב הפיזור של בתי הספר בעיר, זכאים חלק גדול מתלמידי החינוך הממלכתי דתי למימון כרטיסיות נסיעה באוטובוס. יחד עם זאת, עיריית ראשון לציון החליטה לסייע לתלמידי החינוך ממלכתי-דתי ותממן הסעות מסודרות למוסדות חינוך לאותם תלמידים הזכאים להשתתפות בהיסעים כמצוין לעיל, כך שתלמידים אלו לא יזדקקו לנסיעה בתחבורה ציבורית. 

החזר הוצאות נסיעה לתלמידים בכיתות ז' עד י' בחינוך הרגיל​

תלמידים בחינוך הרגיל בכיתות ז'-י' זכאים להחזר הוצאות נסיעה עבור הנסיעה בתחבורה הציבורית בקווי השירות של אגד ודן אל בית הספר.
הקריטריונים להשתתפות כספית מצד העירייה לתלמידים הזכאים להחזר נסיעות הם כמפורט בסעיפים 2.2-2.6 בחוזר מנכ"ל
"הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים" (העירייה תהא רשאית לאשר החזרי נסיעות אף בהתאם לקריטריונים נוספים, באמצעות ועדת חריגים).
בתחילת השנה יישלח טופס הבקשה להחזר הוצאות נסיעה לתלמידים הזכאים מכיתה ז' עד י' כולל.

  • התלמידים ימלאו את הטופס ​​ויעבירו אותו למזכירות בית הספר, ומשם יועבר הטופס בצורה מרוכזת ליחידת ההסעות.
    לחלופין, ניתן לשלוח את הטופס בפקס ישירות ליחידת ההסעות, או להעבירו במייל ולוודא טלפונית שהטופס התקבל.
  • תאריך אחרון להגשת הטופס הינו 1 במארס בכל שנה קלנדרית (תלמידים שיגישו את הטופס לאחר תאריך זה, יקבלו את ההחזר בשנת הלימודים הבאה)
  • חובה לצרף צילום שיק או אישור ניהול חשבון מהבנק.

בחינוך המיוחד

יחידת ההסעות אחראית על מתן הסעות ברכבי הסעות לילדי החינוך המיוחד מגן ועד בית ספר על פי קריטריונים של משרד החינוך המפורטים בחוזר מנכ"ל​ (סעיפים 2.3 ג ו- 2.4.)​

 
כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתטלפונים נוספיםיצירת קשרfalse