הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הסעות תלמידים

​​​​​​​​

יחידת ההסעות במינהל החינוך בעיריית ראשון לציון עוסקת בהסעות של תלמידים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד ובמתן החזר הוצאות נסיעה עבור נסיעה בתחבורה ציבורית לבתי הספר.

​טפסים​​

טופס בקשה להחזר הוצאות נסיעה​ ​
טופס בקשה חריגה לוועדת החזרי נסיעות

הסעת תלמידים ​​בחינוך הרגיל

מתוך חוזר מנכ"ל "הסעות תלמידים ועובדי הורא​ה למוסדות חינוך רשמיים​": זכאי להסעה תלמיד שנפגע בתאונה או הסובל ממחלה, למעט תאונת דרכים, ובידו אישור רפואי מנומק ומפורט כי אינו יכול להגיע לבית הספר בכוחות עצמו. באישור הרפואי יצוין משך הזמן שהאישור תקף לגביו. 

​הסעת תלמידים בחינוך המיוחד

יחידת ההסעות אחראית על מתן הסעות ברכבי הסעות לילדי החינוך המיוחד מגן ועד בית ספר על פי קריטריונים של משרד החינוך המפורטים בחוזר מנכ"ל "הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים​​​" (סעיפים 2.3 ג ו- 2.4).

​החזר הוצאות נסיעה 

זכאים לקבל החזר הוצאות נסיעה תלמידי בתי הספר היסודיים הממלכתיים והממלכתיים דתיים על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך​.
כמו כן, זכאים לקבל החזר הוצאות נסיעה תלמידי חטיבות הביניים והתיכונים בעיר ובתנאי שלומדים באזור הרישום שלהם והמרחק מביתם לבית הספר הוא 3 ק"מ ומעלה.
בכל בקשה לקבלת החזר על נסיעה בתחבורה ציבורית בקווי השירות של אגד/דן מ/אל ביה"ס, יש למלא טופס בקשה להחזר הוצאות נסיעה ולהעבירו אל יחידת ההסעות במייל Hasahot@rishonlezion.muni.il​ או בפקס 03-6180356.
תאריך אחרון להגשת הטופס הוא 1 במארס בכל שנה קלנדרית (תלמידים שיגישו את הטופס לאחר תאריך זה, יקבלו את ההחזר בשנת הלימודים הבאה). שימו לב, ההחזר יינתן רק בעבור שנה אחת רטרואקטיבית.
חובה לצרף צילום שיק או אישור ניהול חשבון מהבנק.

קריטריונים לקבלת החזרי נסיעות עפ"י חוזר מנכ"ל​​

 • תלמידים תושבי העיר מגן חובה ועד ד' (כולל) זכאים להחזר על נסיעה בתחבורה ציבורית ובלבד שהילד לומד במוסד החינוכי הנמצא באזור הרישום שלו בלבד שהמרחק ממקום המגורים למוסד החינוכי עולה על 2 ק"מ.
 • תלמידים תושבי העיר מכיתות ה' עד י' (כולל) זכאים להחזר על נסיעה בתחבורה ציבורית ובלבד שהמרחק ממקום המגורים למוסד החינוכי עולה על 3 ק"מ.
 • תלמידים הלומדים בכיתות מחוננים בעיר זכאים להחזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית.
 • תלמידים הלומדים בביה"ס למחוננים ע"ש רון ורדי זכאים להחזרי הוצאות נסיעה בתחבורה הציבורית בגין יום הלימודים ברון ורדי.
 • תלמידים מכיתות ז' עד י' הלומדים במגמות ספורט בכיתות על אזוריות יהיו זכאים להחזר של 50% מדמי הנסיעה בתחבורה הציבורית (במימון עירוני).
 • תלמידים מכיתות ז' עד י' הלומדים מחוץ לעיר במוסד חינוכי מוכש"ר חרדי זכאים להחזר של 50% מדמי הנסיעה בתחבורה הציבורית (במימון עירוני). מותנה בקבלת אישור לימודי חוץ.
 • תלמידים מכיתות ז' עד י"ב הלומדים בכיתות קטנות (כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים) זכאים להחזר נסיעות מלא בגין הנסיעה בתחבורה הציבורית. 

חריגים לעניין ה​​חזר הוצאות נסיעה

על אף האמור לעיל, העירייה רשאית לאשר החזרי הוצאות נסיעה גם על פי קריטריונים נוספים, וזאת באמצעות ועדת חריגים. הקריטריונים המזכים בוועדת חריגים:

 • ​בעיות כלכליות
 • משברים משפחתיים
 • הפרש קטן בין המרחק המזכה למרחק בפועל
 • זרם ייחודי על פי חוק נהרי (מוכש"ר)
 • מספר ילדים מאותו בית אב שנוסעים לביה"ס
 • תלמידי מסלול 07 (שעברו ועדת השמה)

הורים המעוניינים להגיש בקשה לוועדת חריגים לקבלת החזר הוצאות נסיעה, ועומדים באחד או יותר מהקריטריונים לעיל, ימלאו טופס בקשה חריגה לוועדת החזרי נסיעות ויצרפו אליו את המסמכים להלן:

 • ​תלושי שכר - 3 חודשים אחרונים
 • הכנסות מביטוח לאומי (במידה ויש)
 • דו"ח עובד/ת סוציאלי/ת (במידה והמשפחה מוכרת ברווחה)
 • אישור על הנחה בארנונה (במידה וקיים)
 • אישור על גובה מזונות (במקרה של הורים גרושים) 
 • חוזה שכירות (אם יש)
 • תנאים מיוחדים במשפחה (נכות/מצב בריאותי/יתום וכו')

את טופס הבקשה המלא, בצירוף המסמכים המבוקשים לעיל, יש למסור ליחידת ההסעות, רחוב ביל"ו 6 ראשון לציון, או בשליחה למייל Hasahot@rishonlezion.muni.il או בפקס 03-6180356 .​​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשרפקסtrue