הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

רישום לבוגרי כיתות ט' לבתי הספר המקיפים השש שנתיים ​

​​​​הרישום מיועד לתלמידים חדשים בעיר/עוברי דירה/תלמידים שהתקבלו למגמות על אזוריות.

תאריכי הרישום

יום ה' כז' באדר 11.3.21
יום א' א' בניסן 14.3.21
יום ב' ב' בניסן 15.3.21

הרישום לבתי הספר המקיפים השש שנתיים ייערך בתיאום מול מזכירויות בתי הספר.​

המסמכים הדרושים לרישום בבית הספר

 1. תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת הכוללת את הספח ובו פרטי הילד.
 2. תעודת ציונים מחצית א'.
 3. 2 תמונות.
 4. "הורה עצמאי" או "משפחה שבראשה הורה עצמאי", לרבות הורים גרושים/פרודים/רווקים/יחידניים - חובה לעדכן בעת הרישום את פרטי ההורה השני שאינו הרושם וכתובתו ולמלא תצהיר להורים עצמאיים. יש לחתום על טופס הסכמה לביצוע הרישום המבוקש בצירוף צילום ת.ז של ההורים.
 5. עדכון כתובת נוספת של ההורה שאינו משמורן: בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, הורים גרושים/פרודים/רווקים רשאים לקבל מידע על רישום ילדיהם לבית הספר לשתי כתובות המגורים (של ההורים), למעט במקרה של החלטת בית המשפט או בית הדין או הסכם גירושין חתום המורים אחרת.

*דיוור כפול - אם ההורים אינם מתגוררים יחדיו, תשלח הרשות אישור בדואר על ביצוע הרישום ושיבוץ הילד לשתי הכתובות במרשם האוכלוסין.

תושבים חדשים או תושבים שמשנים כתובת בעיר

עדכון פרטים של תושבים חדשים או תושבים המשנים כתובת בעיר ייעשה בטופס מקוון: טופס תושבים חדשים בעיר / טופס שינוי כתובת בעיר

המסמכים הדרושים להגשת הבקשה: 

 1. תושב חדש: ביטול רישום מהרשות הקודמת.
 2. לגרים בשכירות: חוזה שכירות תקף וחשבון ארנונה ע"ש המשכיר או השוכר שפרטיו מופיעים בחוזה השכירות.
 3. לרוכשי דירה: חוזה בו מופיע תאריך כניסה עדכני לדירה והעתק תלוש ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לרשום בתעודת הזהות.
 4. לרוכשי דירות - בית בבנייה: חוזה קנייה/היתר בנייה בו מופיע מועד סיום הבנייה או הכניסה לדירה. בהעדר תאריך כניסה יש לצרף תצהיר על מועד הכניסה חתום ע"י עו"ד.
 5. לתלמידים המתגוררים בכתובת שונה מזו הרשומה בתעודת הזהות של ההורים יש להביא תצהיר על כתובת מגורים חתום ע"י עו"ד.
 6. "הורה עצמאי" או "משפחה שבראשה הורה עצמאי", לרבות הורים גרושים/פרודים/רווקים/יחידניים - חובה לעדכן בעת הרישום את פרטי ההורה השני שאינו הרושם וכתובתו ולמלא תצהיר להורים עצמאיים. יש לחתום על טופס הסכמה לביצוע הרישום המבוקש בצירוף צילום ת.ז של ההורים.
 7. עדכון כתובת נוספת של ההורה שאינו משמורן: בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, הורים גרושים/פרודים/רווקים רשאים לקבל מידע על רישום ילדיהם לבית הספר לשתי כתובות המגורים (של ההורים), למעט במקרה של החלטת בית המשפט או בית הדין או הסכם גירושין חתום, המורים אחרת. *דיוור כפול - אם ההורים אינם מתגוררים יחדיו, תשלח הרשות אישור בדואר על ביצוע הרישום ושיבוץ הילד לשתי הכתובות במרשם האוכלוסין.
 8. לידיעתכם, תלמידים שיעברו דירה לאחר תום תקופת הרישום המוצהרת, אין הרשות מחויבת לשבצם במקיף על פי אזור המגורים.
 9. תושבים ללא חשבון ארנונה וללא חוזה על שמם יצרפו הצהרת מגורים עדכנית לשנת הלימודים תשפ"א עם פרטי ההורים והילד הנרשם ובה יש לציין כתובת בפועל/עתידית. יש לצרף מסמך המעיד על זיקה לנכס, לרבות חוזה דירה שבו מתגורר התלמיד ו/או חשבון ארנונה לכתובת המצוינת בתצהיר ותעודת זהות של בעל הארנונה.

לאחר ביצוע עדכון הפרטים בטופס המקוון באתר, יש לשלוח את מספר הפנייה בצירוף תעודת לימודים למייל Alyesodi@rishonlezion.muni.il  ללא השלמת כל המסמכים, הרישום אינו תקף.

לידיעתכם, הפניות לבתי הספר לרישום על פי הכתובת החדשה יופקו רק לאחר תאריך 20.4.21. בקשות ושינויים שיגיעו לאחר תאריך זה, ההפניות יופקו תוך 10 ימי עבודה.

תלמידים העוברים ללמוד מחוץ לעיר 

תלמידים תושבי העיר ראשון לציון העוברים ללמוד במוסדות חינוכיים מחוץ לעיר מתבקשים לפעול על פי הנחיות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך  תשס"ג 4/א, תשע"א 4/א ו-תשע"ב /5. יש לשלוח טופס בקשה ללימודי חוץ בצירוף צילום ת.ז עם ספח פתוח של שני ההורים למייל Alyesodi@rishonlezion.muni.il  

פניות של תלמידים אשר נרשמו לבתי הספר מחוץ לעיר, ללא אישור מתאים, לא יאושרו בדיעבד. אין במתן האישור משום התחייבות מצד העירייה להשתתפות בהוצאות כלשהן בלימודים מחוץ לעיר.

בקשות העברה

 • תלמידים המבקשים לעבור מבית ספר מקיף שש שנתי לאחר, חייבים לבצע רישום במקיף השש שנתי אליו הם שייכים, לפני הגשת בקשת ההעברה.    
 • יש להגיש את בקשת ההעברה באמצעות האתר בלבד בין התאריכים 11.3.21 ועד 10.5.21. בקשת העברה שתוגש לאחר תאריך 10.5.21 תידון בנפרד בפגרת הקיץ ועל בסיס מקום פנוי.
 • לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים: מכתב אישי המנמק את הסיבות לבקשה, צילום תעודת זהות של שני ההורים + ספח, צילום תעודת ציונים של כיתה ט', טופס ויתור סודיות וכל מסמך רלוונטי הנדרש כתימוכין לטעמי הערר.    
 • הבקשה תידון בוועדת העברות עירונית.
 • תשובות הוועדה יישלחו במייל. לא יינתנו תשובות בטלפון.
 • יחידת הרישום באגף לחינוך על יסודי הינה הגורם היחיד המחליט בדבר שיבוץ/רישום/העברה של תלמיד/ה.
 • ​תלמיד העובר לעיר אחרת ימלא טופס בקשה לביטול רישום,  יצרף צילום ת.ז עם ספח של שני ההורים וחוזה דירה בעיר אליה עוברים וישלח למייל Brishum@rishonlezion.muni.il​ . לפרטים נוספים ניתן לפנות ליחידת הרישום העל יסודי בטל' 03-9547469 / 03-9547718.

​לתשומת לבכם

​רק יחידת רישום על יסודי במינהל החינוך מוסמכת להעביר מידע מעודכן לתלמידים או להורים על מגמות/כיתות על אזוריות לרבות תפוסה בבתיה"ס. אין תוקף במידע שנמסר ע"י גורם כלשהו בבית הספר ללא אשרורו על ידי יחידת רישום על יסודי במינהל החינוך.

לאור מגיפת הקורונה,  לא תתקיים קבלת קהל בבניין העירייה. מרכז הרישום והשיבוץ העירוני עומד לשירותכם במייל alyesodi@rishonlezion.muni.il ובטלפון 03-9547469 / 03-9547718 בימים א'-ה' בין השעות  08:30 ועד 15:00.