הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

ועדת השגה מחוז​​​ית (ערר על החלטת ועדת הזכאות והאפיון)

​​​​​​​​​​​​​​הגשת ערר על החלטות ועדת השמה בחינוך המיוחד​​​ועדת ההשגה מתקיימת בראשותו של מנהל המחוז במשרד החינוך. ועדת ההשגה המחוזית תזומן על פי בקשת ההורים במקרים אלו:  

  • התקיימה לכאורה פגיעה פרוצדוראלית בזכויות התלמיד ו/או בזכויות ההורים. 
  • במקרים שלהורים לא ניתנת הזכות לבחור את סוג מוסד החינוך, ומתקבלת החלטה בניגוד לעמדתם. 
  • במקרים שלא אושרה לתלמיד זכאות לשירותי חינוך מיוחדים לרבות שירותי הסעה וליווי. 
  • במקרים בהם ההורים מעוניינים להשיג על רמת התפקוד שנקבעה בוועדה. 

במכתב  ההשגה יפורטו הסיבות בצירוף כל מסמך היכול לשפוך אור על הבקשה. ההורים יוזמנו לוועדה ויוכלו להזמין נציגים נוספים מטעמם. 

ועדת ההשגה מוסמכת לקבל החלטה על פי אחת מהאפשרויות הבאות: 

  • קבלת ההשגה ושינוי החלטת ועדת הזכאות והאפיון כולל רמת התפקוד שנקבעה בוועדה וכולל אפיון המוגבלות ואפיון המוגבלות לשיבוץ. 
  • החזרה לדיון נוסף לוועדת הזכאות והאפיון, עם הנחיות או בלעדיהן. 
  • דחיית ההשגה ונימוק ההחלטה (השארת ההחלטה של ועדת הזכאות והאפיון על כנה). החלטת ועדת ההשגה היא סופית במסגרת מערכת החינוך. 

ההורים רשאים להגיש בקשה חדשה לזכאות לשירותי חינוך מיוחדים בשנת הלימודים העוקבת לאחר מימוש החלטת ועדת זכאות ואפיון.  ​​

הגשת בקש​​ה לוועדת השגה מחוזית

בקשות לוועדת השגה מחוזית (ערר על החלטת ועדת הזכאות והאפיון) ניתן להגיש עד 21 ימים מיום קבלת החלטת ועדת הזכאות והאפיון.
את הבקשה יש לשלוח למשרד החינוך בכתובת: רחוב השלושה 2 תל אביב, מיקוד 6706054.
טלפון: 03-6896565 | פקס: 03-6896689​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשרפקסtrue