הגשת ערר על החלטות ועדת השמה בחינוך המיוחדועדת ערר

ועדות הערר מתקיימות במשרד החינוך. הרכב חברי הועדה נקבע על ידי משרד החינוך.
חברי הועדה:

  • יושבי ראש הועדה - מנהלי מחוז של משרד החינוך או נציגים מטעמם
  • פסיכולוגים חינוכיים מחוזיים של משרד החינוך​
  • מפקחים לחינוך מיוחד או נציגים מטעמם
  • עובדים סוציאליים, מתוך רשימה שיקבע שר העבודה והרווחה
  • רופאים מומחים, מתוך רשימה שיקבע שר הבריאות
  • הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים, שיקבע שר החינוך, מתוך רשימה שיגישו לו ארגוני הורים לילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך
  • נציגים של ארגון ציבורי ששר החינוך הכיר בהם, מתוך רשימות שהגישו הארגונים הציבוריים

לדיון בועדת הערר יוזמנו כל חברי הוועדה, ההורים והתלמידים, נציגי הרשות המקומית והמוסד החינוכי שהילדים לומדים בהם, המכירים את הילדים באופן אישי.
בכל מקרה, יש צורך לזמן את הגורמים שיזמו את הפנייה לועדת ערר.
הדיון בועדה יתקיים רק אם משתתפים בו 3 חברי ועדה לפחות: יושבי ראש ה​ועד​ה, מפקחי החינוך המיוחד או נציגים מטעמם והפסיכולוגים החינוכיים המחוזיים.

סמכויות ועדת הערר

ועדת הערר מוסמכת לדון בערר של ההורים על החלטת ועדת ההשמה, שהתקיימה ברשות המקומית ולקבל החלטה. 
ניתן לערער​ על החלטת ועדת הערר באמצעות הגשת עתירה מינהלית לבית המשפט בלבד.

החלטו​​ת הועדה

  • לקבל את הערר ולשנות את החלטת ועדת ההשמה
  • להחזיר את העניין לועדת ההשמה לדיון נוסף, עם הוראות או בלעדיהן
  • לדחות את הערר

הגשת בקשה לועדת ערר

בקשות לועדת ערר ניתן להגיש עד 21 ימים מיום קבלת החלטת ועדת ההשמה.
הבקשה תישלח למשרד החינוך. רחוב השלושה 2 תל אביב, מיקוד 6706054
מספר טלפון: 03-6896565 | מספר פקס: 03-6896689​