הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הנחיות לרישום לגני ילדים בעירייה

הנחיות לרישום בעירייה​​​​​​​​​​​​​​מי יכול להירשם ​במרכז הרישום ב​עירייה?

 • מי שאין באפשרותם להירשם באינטרנט
 • הורים לילדים עם מוגבלות, הורים עם מוג​​​​​בלות. התאמות נדרשות בגני ילדים >
 • תושבים חדשים
 • עולים חדשים
 • תושבים המזהים באמצעות דרכון

המסמכים הדרושים לרישום

 • ​תעודות זהות מקוריות של שני ההורים עם כתובת זהה, התואמת את מקום המגורים בפועל.
  התעודות יכללו את הספחים עם פרטי הילד (לא תתקבל תעודה מזהה אחרת).
 • העתק חשבון ארנונה עם פרטים זהים לכתובת בתעודת הזהות.
 • אמצעי תשלום – כרטיס אשראי או טופס הוראת קבע​ חתום בחתימה וחותמת הבנק. 
 • לבעלי דרכונים – דרכון הורים ודרכון הילד.
 • תעודת לידה – יש לצרף במקרה בו פרטי הילד אינם מופיעים בתעודת הזהות או בדרכון.

רישום תלמידים חדשים שבאים להתגורר בעיר

במועד מעבר הדירה, יש צורך לשנות כתובת במשרד רישום האוכלוסין (משרד הפנים), כדי למנוע רישום שגוי.
יש להגיע עם המסמכים הדרושים לרישום, ולצרף אליהם: 

 • חוזה שכירות או חוזה קנייה – חוזה עדכני חתום שבו מופיע מועד הכניסה לנכס.
 • אישור על ביטול רישום מהרשות הקודמת.
 • במקרה של בית בבנייה- יש לצרף היתר בנייה ותאריך משוער לסיום הבנייה חתום על ידי עורך דין. ​
 • תושבים ללא חשבון ארנונה וללא חוזה על שמם- יש לצרף הצהרת מגורים​ עדכנית לשנת הלימודים תש"ף עם פרטי ההורים והילד הנרשם. בהצהרה יש לציין כתובת בפועל או כתובת עתידית. יש לצרף מסמך המעיד על זיקה לנכס המופיע בהצהרה, לדוגמה: חוזה דירה שבה מתגורר הילד, חשבון ארנונה. 

​רישום על ידי הורה עצמאי או משפחה שבראשה הורה עצמאי​​

(כולל הורים גרושים או פרודים). 
​בהתאם לחוזר מנכ"ל במשרד החינוך, אם ההורים אינם מתגוררים יחד, על הרשות לשלוח אישור בדואר על ביצוע הרישום ועל שיבוץ הילד לשתי הכתובות הרשומות במרשם האוכלוסין. זאת, חוץ ממקרים בהם החלטת בית המשפט, בית הדין או הסכם גירושין חתום מורים אחרת.
להגיע עם המסמכים הדרושים לרישום, ולצרף אליהם טופס הצהרה להורים עצמאיים​, מעודכן ותקף למועד הרישום, המעיד על זכות הרושם בענייני חינוך.

 • אם קיימת מחלוקת בין ההורים בעניין הרישום, על ההורים לפנות לערכאות משפטיות ולהציג בפני היחידה לרישום את ההחלטות שהתקבלו.
 • חובה לעדכן את כתובת ההורה השני שאינו הרושם.

רישום על ידי מיופה כוח

יש להגיע עם המסמכים הדרושים לרישום, ולצרף אליהם: