הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הנחיות לרישום לגני ילדים בעירייה

​​הנחיות לרישום בעירייה​​​​​​​​​​​​​​תושבים שאין ברשותם גישה לאינטרנט, ניתן להגיע בתקופת הרישום למרכז התמיכה לרישום באינטרנט בבניין העירייה (רחוב הכרמל 20, קומה 1, אגף ד'), שם יעמדו לשירותכם דיילות תמיכה.

שעות קבלת הקהל:

ימים א', ג', ד', ה': 14:30-08:30

יום ב': 13:00-08:30, 18:30-16:00

לתשומת לבכם:

אין משמעות בשיבוץ לתאריך בו יבוצע הרישום, בתנאי שייערך במהלך תקופת הרישום המוכרזת. ​אנו נעשה כמיטב יכולתנו להיענות לבקשותיכם, עם זאת עלינו להבהיר:

 • הרישום הוא על פי אזור מגורים.
 • הרשות אינה מתחייבת להיענות לבקשותיכם.
 • שינוי כתובת לכתובת פיקטיבית כדי להשתייך לגן מסוים - הוא עברה על החוק.
 • בכל מקרה של ספק בנושא מקום המגורים הפיזי ובפועל, תהא הרשות רשאית לאמת את הנתונים באמצעים העומדים לרשותה.

הרישום במרכז הרישום בבניין העירייה (רחוב הכרמל 20, קומה 1, אגף ד') מיועד גם ל:

 • רישום מוקדם לילד או להורה עם מוגבלות. מיועד לילדים או להורים הזקוקים להתאמות פיזיות (הנגשה). ראו פירוט ב"רישום לגני ילדים".
 • עולים חדשים
 • בעלי דרכונים

​המסמכים הדרושים לרישום:

 1. תעודות זהות מקוריות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת וזהה, התואמת את מקום המגורים בפועל. תעודות הזהות יכללו את הספחים בהם מופיעים פרטי הילד (לא תתקבל כל תעודה מזהה אחרת).
 2. בעלי דרכונים - דרכון של שני ההורים ודרכון הילד.
 3. תעודת לידה - במידה ופרטי הילד אינם מופיעים בתעודת הזהות ו/או דרכון.
 4. העתק חשבון ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת הזהות.
 5. אמצעי תשלום - כרטיס אשראי או טופס הוראת קבע חתום בחתימה ובחותמת הבנק.

רישום תלמידים חדשים הבאים להתגורר בעיר:
במועד מעבר הדירה עליכם לבצע שינוי כתובת במשרד רישום האוכלוסין (משרד הפנים) על מנת למנוע רישום שגוי.
בנוסף למסמכים המפורטים בסעיף 1 לעיל יש לצרף:

 1. חוזה שכירות/קנייה - חוזה עדכני חתום שבו מופיע מועד הכניסה לנכס.
 2. בית בבנייה - היתר בנייה ותאריך משוער לסיום הבנייה חתום ע"י עו"ד.
 3. תושבים ללא חשבון ארנונה וללא חוזה על שמם, יצרפו הצהרת מגורים עדכנית לשנת הלימודים תשפ"א עם פרטי ההורים והילד הנרשם, ובה יש לציין כתובת בפועל/עתידית. יש לצרף מסמך המעיד על זיקה לנכס, לרבות חוזה דירה שבו מתגורר התלמיד ו/או חשבון ארנונה לכתובת המצוינת בתצהיר (נוסח הצהרת מגורים).
 4. בנוסף, יש לצרף טופס "ביטול רישום" מהרשות הקודמת.

רישום ל"הורה עצמאי" או "משפחה שבראשה הורה עצמאי", לרבות הורים גרושים/פרודים – בנוסף למסמכים המפורטים לעיל יש לצרף:

 1. טופס הצהרה להורים עצמאיים, מעודכן ותקף למועד הרישום, המעיד על זכות הרושם בענייני חינוך.
 2. במידה וקיימת מחלוקת בין ההורים בעניין הרישום, על ההורים לפנות לערכאות משפטיות ולהציג בפני היחידה לרישום את ההחלטות שהתקבלו.
 3. חובה לעדכן כתובת פרטי ההורה השני שאינו הרושם.

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, "הורה עצמאי" או "משפחה בראשה הורה עצמאי" לרבות הורים גרושים/פרודים - אם ההורים אינם מתגוררים יחדיו, תשלח הרשות אישור בדואר על ביצוע הרישום באינטרנט ושיבוץ הילד לשתי הכתובות הרשומות במרשם האוכלוסין, למעט במקרה של החלטת בית המשפט או בית הדין או הסכם גירושין חתום המורים אחרת.

רישום על ידי מיופה כוח - בנוסף למסמכים המפורטים לעיל יש לצרף:

תעודת זהות של מיופה הכוח ומכתב הרשאה חתום על ידי ההורים.

מאחרי רישום

רישום מאוחר לאחר תקופת הרישום המוכרזת - השיבוץ יהיה על בסיס מקום פנוי ומועד קבלת השיבוץ יידחה לסוף חודש יולי.

תושבים המשנים כתובת או תושבים חדשים בעיר הנרשמים לאחר תקופת הרישום המוכרזת, אין הרשות מתחייבת לשבץ בגן המבוקש.​

​לכל הטפסים בנושא לחצו כאן​