הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הגשת ערר על שיבוץ לגן

הגשת ערר על שיבוץ לגן

​ערר יוגש באמצעות אתר האינטרנט בלבד. בערר אפשר לציין עד 2 גנים נבחרים. האתר ייפתח להגשת ערר לאחר קבלת הודעת השיבוץ (המועד המדויק יצוין באיגרת השיבוץ שתישלח לביתכם). המועד האחרון להגשת הערר יפורסם באיגרת השיבוץ ובאתר.

שימו לב, ערר שיוגש לאחר המועד שיצוין - לא יתקבל ולא יידון. ערר שיוגש שלא באמצעות אתר האינטרנט העירוני לא יידון בוועדת הערר.

ועדת הערר תדון בבקשות בהתאם לקריטריונים הבאים

  • סיבות רפואיות חריגות בצירוף מסמכים תומכים (תינתן עדיפות לנכות ילד/הורה/אח המוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי).
  • סיבות סוציאליות בצירוף אישורים תומכים. 
  • גיל הילד בהתאם לתאריך הלידה ובסדר יורד מהמבוגר לצעיר ביותר.
  • קרבה גיאוגרפית.
  • שיבוץ הילדים בשנתונים 3 ו-4 ייעשה על בסיס מקומות פנויים בלבד, גם בשלב הערעורים.
  • במידה ויהיו מקומות פנויים בגן, תיערך בחינה נוספת לעררים שהוגשו במועד, בהתאם לשיקול דעת הוועדה.
  • ערר לביטול גן לאחר שבוצע רישום לגן מוכר (עירוני) או גן מוכר שאינו רשמי חרדי או מוכר שאינו רשמי שאינו חרדי - לרשות יש את הסמכות להחליט האם לאשר או לדחות את הבקשה, זאת בכפוף לבקשת ערר בלבד.

​לתשומת לבכם

  • תושבים שאין ברשותם גישה לאינטרנט והורים המעוניינים לצרף אסמכתאות לבקשת הערר, לרבות חוות דעת רפואית/פסיכולוגית, חוזה המעיד על מעבר דירה וכיוצ"ב, יפנו לבניין העירייה, רחוב הכרמל 20, קומה 1, האגף לחינוך קדם יסודי, יחידת רישום ושיבוץ. חשוב להבהיר: חוות דעת של מנהלות גנים בנושא זה לא יהיו רלוונטיות.

פרסום החלטת ועדת ערר 

  • העירייה תפרסם את ההחלטה בתוך 4 שבועות מהמועד האחרון להגשת הערר.
  • תשובה על החלטת ועדת הערר תישלח באמצעות מסרון לטלפון הסלולרי בצירוף קישור לאתר (אנא ודאו בעת הרישום כי מספר הטלפון הסלולרי שלכם מעודכן).