הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הגשת ערר על שיבוץ לגן

הגשת ערר על שיבוץ לגן

הגשת ערר​​

  • ערר יוגש באמצעות אתר האינטרנט העירוני בלבד. בערר אפשר לציין עד שני גנים נבחרים.
  • מועד הגשת הערר: האתר ייפתח להגשת ערר לאחר קבלת הודעת השיבוץ. המועד המדויק יצוין באיגרת השיבוץ שתישלח לביתכם.
  • המועד האחרון להגשת הערר יפורסם באיגרת השיבוץ ובאתר האינטרנט העירוני.
  • ערר שיוגש לאחר המועד הרשום יידחה לדיון בשלב מאוחר.
  • ערר שיוגש שלא באמצעות אתר האינטרנט העירוני לא יידון בוועדת הערר.

ועדת הערר תדון בבקשות בהתאם לקריטריונים הבאים:

סיבות רפואיות/סוציאליות מגובות מסמכים, הרכב פדגוגי של הגן (גילאים/מגדר/ילדים משולבים/רפואיים) גיל הילד/ה, מרחק מהגן, גן ממשיך/קבוצה ממשיכה.

  • ​במידה ויתפנו מקומות בגן, תיערך בחינה נוספת לעררים שהוגשו במועד, בהתאם לשיקול דעת הוועדה.
  • אישור ביטול רישום לגן עירוני לצורך מעבר לגן מוכש"ר חרדי או שאינו חרדי יהיה בכפוף להחלטת הרשות.

לתשומת לבכם

תושבים שאין ברשותם גישה לאינטרנט והורים המעוניינים לצרף אסמכתאות לבקשת הערר, לרבות חוות דעת רפואית/פסיכולוגית, חוזה המעיד על מעבר דירה וכיוצ"ב, ניתן לשלוח למייל ganim@rishonlezion.muni.il.  חשוב להבהיר, חוות דעת של מנהלות גנים בנושא זה לא רלוונטיות.

​פרסום החלטת ועדת ערר 

  • העירייה תפרסם את ההחלטה בסוף חודש יולי 2021.
  • תשובה על החלטת ועדת הערר תישלח באמצעות מסרון לטלפון הסלולרי ובצירוף קישור לאתר האינטרנט העירוני (אנא ודאו בעת הרישום כי מספר הטלפון הסלולרי מעודכן).