הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הגשת ערר על שיבוץ לגן

הגשת ערר על שיבוץ לגן

​ערר יוגש באמצעות אתר האינטרנט בלבד​. בערר אפשר לציין עד 2 גנים נבחרים. האתר ייפתח להגשת ערר לאחר קבלת הודעת השיבוץ (המועד המדויק יצוין באיגרת השיבוץ שתישלח לביתכם). המועד האחרון להגשת הערר 20.6.2020.

שימו לב, ערר שיוגש לאחר המועד שיצוין - לא יתקבל ולא יידון. ערר שיוגש שלא באמצעות אתר האינטרנט העירוני לא יידון בוועדת הערר.

ועדת הערר תדון בבקשות בהתאם לקריטריונים הבאים

  • סיבות רפואיות חריגות בצירוף מסמכים תומכים (תינתן עדיפות לנכות ילד/הורה/אח המוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי).
  • סיבות סוציאליות בצירוף אישורים תומכים. 
  • גיל הילד בהתאם לתאריך הלידה ובסדר יורד מהמבוגר לצעיר ביותר.
  • קרבה גיאוגרפית.
  • שיבוץ הילדים בשנתונים 3 ו-4 ייעשה על בסיס מקומות פנויים בלבד, גם בשלב הערעורים.
  • במידה ויהיו מקומות פנויים בגן, תיערך בחינה נוספת לעררים שהוגשו במועד, בהתאם לשיקול דעת הוועדה.
  • ערר לביטול גן לאחר שבוצע רישום לגן מוכר (עירוני) או גן מוכר שאינו רשמי חרדי או מוכר שאינו רשמי שאינו חרדי - לרשות יש את הסמכות להחליט האם לאשר או לדחות את הבקשה, זאת בכפוף לבקשת ערר בלבד.

​לתשומת לבכם

  • תושבים שאין ברשותם גישה לאינטרנט והורים המעוניינים לצרף אסמכתאות לבקשת הערר, לרבות חוות דעת רפואית/פסיכולוגית, חוזה המעיד על מעבר דירה וכיוצ"ב, יפנו לבניין העירייה, רחוב הכרמל 20, קומה 1, האגף לחינוך קדם יסודי, יחידת רישום ושיבוץ. חשוב להבהיר: חוות דעת של מנהלות גנים בנושא זה לא יהיו רלוונטיות.

פרסום החלטת ועדת ערר 

  • העירייה תפרסם את ההחלטה בתוך 4 שבועות מהמועד האחרון להגשת הערר.
  • תשובה על החלטת ועדת הערר תישלח באמצעות מסרון לטלפון הסלולרי בצירוף קישור לאתר (אנא ודאו בעת הרישום כי מספר הטלפון הסלולרי שלכם מעודכן).