הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

רישום לגני ילדים עירוניים תשפ"א

​​​​​​​​​​​​​​​רישום לגני ילדים עירוניים​​​​​​​​ברכות לקראת רישום ילדכם לגן הילדים העירוני לשנת הלימודים התשפ"א!

הרישום ייערך באמצעות האינטרנט בין התאריכים: 27.01.2020 יום שני א' בשבט התש"ף, ועד  22.2.2020 כ"ז בשבט תש"ף .
גם אם ילדכם כבר מבקר השנה בגן העירוני, עליכם לדאוג לרישומו מחדש לשנה הבאה.


​איך נרשמים?

צפו בסרטון המתאר את תהליך הרישום לגן הילדים. לסרטון לחצו כאן.

רשימות גני הילדים העירוניים והחטיבות הצעירות וכן גני מוכש"ר וגנים לחינוך מיוחד - מפורטים במידעון גני הילדים.

*לתשומת לבכם, העירייה אינה מתחייבת לשבץ את ילדכם לגנים אותם ביקשתם במעמד הרישום.

החל משנת הלימודים תשע"ח נכנס לתוקפו חוק חינוך חובה חינם לגילאי 3-4, המחייב את כל הילדים בגילאים אלה לבקר בגן ילדים של הרשות המקומית או בגן פרטי בעל רישיון הפעלה.

גילאי הרישום

בהתאם לחוק לימוד חובה תיקון מס' 32, התשע"ג-2013, שהתקבל בכנסת ביום א' באב תשע"ג, 08.07.2013:

גילאי 5, ילדים שנולדו בין התאריכים: י' בטבת התשע"ה - 1 בינואר 2015 עד: י"ט בטבת התשע"ו - 31 בדצמבר 2015

גילאי 4, ילדים שנולדו בין התאריכים: כ' בטבת התשע"ו - 1 בינואר 2016 עד: ב' בטבת התשע"ז - 31 בדצמבר 2016

גילאי 3, ילדים שנולדו בין התאריכים: ג' בטבת התשע"ז - 1 בינואר 2017 עד: י"ג בטבת התשע"ח - 31 בדצמבר 2017

הרישום באינטרנט מיועד לתושבי העיר ראשון לציון ולתושבים המשנים כתובת בתוך העיר וכתובתם בת.ז. מעודכנת במרשם האוכלוסין בהתאם לחוק עדכון כתובות התשכ"ה-1965 עד ליום 17.11.2019 בלבד. תושבים חדשים שעברו לעיר לאחר התאריך המצוין, יבצעו רישום במרכז הרישום בבניין העירייה בהתאם להנחיות המפורטות כאן

תלמיד שכתובת מגוריו אינה מעודכנת במרשם האוכלוסין בהתאם לחוק עדכון כתובות התשכ"ה-1965 בעיר ראשון לציון, הוריו לא יוכלו לבצע רישום באתר, גם אם התלמיד למד במערכת החינוך העירונית בשנה"ל תש"ף.

"הורה עצמאי" או "משפחה שבראשה הורה עצמאי" לרבות הורים גרושים/פרודים - יש לעדכן בעת הרישום באינטרנט את כתובת ופרטי ההורה השני שאינו הרושם ולמלא תצהיר להורים עצמאיים

דיוור כפול - אם ההורים אינם מתגוררים יחדיו, תשלח הרשות אישור בדואר על ביצוע הרישום ושיבוץ הילד בגן לשתי הכתובות הרשומות במרשם האוכלוסין.

אין משמעות בשיבוץ לתאריך בו יבוצע הרישום בתנאי שייערך בתקופת הרישום המוכרזת.​

תושבים המשנים כתובת בתוך העיר, בנוסף לרשום מעלה, יצרפו את המסמכים הבאים:

 1. תעודות זהות של שני ההורים ובהן כתובת מעודכנת וזהה התואמת את מקום המגורים בפועל, בצירוף הספחים בהם מופיעים פרטי הילד.
 2. העתק חשבון ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת הזהות.
 3. חוזה שכירות או קנייה - חוזה עדכני חתום בו מופיע מועד הכניסה לנכס.
 4. בית בבנייה - היתר בנייה ותאריך משוער לסיום הבנייה חתום ע"י עו"ד.
 5. תושבים ללא חשבון ארנונה וללא חוזה על שמם, יצרפו הצהרת מגורים עדכנית לשנת הלימודים תשפ"א עם פרטי ההורים והילד הנרשם, ובו יש לציין כתובת בפועל/עתידית. יש לצרף מסמך המעיד על זיקה לנכס, לרבות חוזה דירה שבו מתגורר התלמיד ו/או חשבון ארנונה לכתובת המצוינת בתצהיר​.  
ללא השלמת כל המסמכים, הרישום אינו תקף.

רישום לגני ילדים מוכרים שאינם רשמיים (מוכש"ר) חרדי / שאינו חרדי

הורה המעוניין לרשום את ילדו לגן מוכר שאינו רשמי (חרדי או שאינו חרדי), ניתן יהיה לבצע רישום לגנים אלו באמצעות אתר האינטרנט העירוני או בעמדות הרישום במרכז הרישום בעירייה (רחוב הכרמל 20 , קומה 1, אגף ד').
 • רישום לגני הילדים מוכר שאינו רשמי-חרדי / שאינו חרדי מיועד לתושבי ראשון לציון בלבד.
 • פתיחת הגן מותנת במספר הנרשמים ברשות על פי תקן פתיחת גנים במשרד החינוך.
 • ניתן לבצע רישום לגן שיש לו רישיון בר תוקף לשנת הלימודים תש"ף.
 • על פי הנחיית משרד החינוך, לא יכול נציג בעלות כלשהי לשמש אפוטרופוס למספר תלמידים ולבצע רישום ברשות המקומית.
 • הרשות מהווה מרכז רישום בלבד.

כיצד מתבצע הרישום?

 • ההורה יבצע רישום במוסד הבעלות ולאחר מכן יבצע רישום באמצעות אתר האינטרנט העירוני או במרכז הרישום ברשות המקומית.
 • הורה הרושם באמצעות אתר האינטרנט העירוני יתבקש לצרף במהלך הרישום צילום של שתי תעודת זהות של ההורים - לרבות נספחים לתעודות זהות ועותק סרוק של נספח ד' חתום בחתימת הבעלות. הנספח מהווה אישור של הבעלות למקום לתלמיד בגן הילדים.
 • ללא צילום תעודות זהות וללא נספח ד' או נספח שלא מולא כראוי, הרישום לא יהיה תקף.
 • בקשת העברה – הורה שרשם את ילדו לגן מוכר (גן עירוני) בתקופת הרישום המוכרזת ומבקש להעבירו לגן מוכר שאינו רשמי (פרטי המוכר על ידי משרד החינוך – חרדי או שאינו חרדי), שמורה לרשות הזכות לא לאשר את בקשת ההעברה.

רשימות גני הילדים מוכש"ר חרדי/שאינו חרדי מופיעות במידעון גני הילדים​ (עמ' 55-54).

רישום מוקדם לבעלי צרכים מיוחדים - הנגשה

אם אתם או ילדכם זקוקים להתאמה פיזית (הנגשה) של המוסד החינוכי (בשל מוגבלות), המחייבות התארגנות מיוחדת לשנת הלימודים הבאה, ניתן להגיע לפני תחילת תקופת הרישום המוכרזת. לידיעתכם, עפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ב/4(א) - הקדמת הרישום לילדים בעלי צרכים מיוחדים הזקוקים להנגשה פיזית של המוסד החינוכי: "...הילדים זכאים להירשם במשרדי מחלקת החינוך ברשות המקומית שבה הם מתגוררים במהלך חודש יוני של השנה הקלנדרית הקודמת למועד התחלת שנת הלימודים בפועל, קרי כ-15 חודשים לפני הכניסה למוסד החינוכי ללימודים בפועל..."
יש לתאם רישום מוקדם מראש בטלפון: 03-9547979 או בכתובת הדואר האלקטרוני: Ganim@rishonlezion.muni.il
בנוסף, יש לפנות ליחידת פיתוח ובינוי מוסדות חינוך בטלפון: 03-9547481/03-9547451 או בכתובת הדואר האלקטרוני: TaliG@rishonlezion.muni.il 

רישום מוקדם לבעלי צרכים רפואיים ייחודיים/אלרגיות

ילדים בעלי צרכים רפואיים ייחודיים הזקוקים לסיוע לביצוע טיפולים פולשניים או פעולות למניעת מצבים מסכני חיים המחייבים התארגנות מיוחדת לשנת הלימודים, יש לתאם רישום מוקדם מראש בטלפון: 03-9547979 או בכתובת הדואר האלקטרוני: Ganim@rishonlezion.muni.il
לצורך הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 1. "טופס בקשה למלווה לתלמיד למטרות טיפוליות או השגחה" של משרד החינוך עם חתימה וחותמת של רופא מומחה בתחום המטפל בילד/ה. 
 2. חוות דעת רפואית עדכנית נכונה לשנת 2020 מרופא מקצועי מטפל, המפרט את הטיפול הנדרש במהלך שעות הלימוד במוסד החינוכי.
את הבקשה בצירוף המסמכים הנדרשים יש להגיש עד תאריך 31.05.2020 במסירה ידנית (יחידת רישום ושיבוץ גני ילדים, רח' הכרמל 20, קומה 1, אגף ד'), או באמצעות שליחת דואר אלקטרוני ל: LironF@rishonlezion.muni.il, לאחר התאריך הנ"ל, אתר משרד החינוך ייסגר ולא יתאפשר להגיש בקשות נוספות.

לתשומת לבכם! תוקפה של זכאות לסייעת רפואית הוא לשנה אחת בלבד. יש להגיש בקשה מחודשת מדי שנה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים והמעודכנים לשנת הלימודים הבאה.

ילדים הסובלים מבעיות התפתחותיות או מבעיות בריאות אחרות (שאינן כרוכות בסייעת רפואית/סייעת אישית), יש לעדכן את יחידת הרישום והשיבוץ על מנת שתיערך בהתאם.

הישארות שנה שנייה בגן חובה

הורים המעוניינים להשאיר את ילדם שנה נוספת בגן חובה, יפנו למנהלת הגן ו/או לפסיכולוג הגן. המלצה תועבר ע"י מנהלת הגן לשירות הפסיכולוגי החינוכי (שפ"ח). הבקשה תידון בוועדת מעוכבים. תשובה תימסר להורים לאחר הדיון בוועדה. בכל מקרה, יש לרשום את הילד/ה לבית הספר, במקביל יישמר לילד/ה מקום בגן.

תכניות לימודים והעשרה בחינוך הקדם יסודי לשנת הלימודים התש"ף 


ביטול רישום לגן

ההנחיות המלאות אודות ביטול רישום לגן מופיעות במידעון גני הילדים בעמ' 28.​

לטופס ביטול רישום לחצו כאן​

צור קשר 

יחידת רישום ושיבוץ גני ילדים עומדת לשירותכם ותשמח לסייע בכל פנייה. לפרטי צור קשר לחצו כאן.​