הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

שיבוץ לגני הילדים

​​​​שיבוץ לגני הילדיםאיגרת שיבוץ לגן הילדים תישלח במהלך חודש יוני 2021 לכתובת מגורי התלמיד לפי הכתובת שנמסרה בעת ההרשמה. עם פרסום השיבוץ, יחידת הרישום והשיבוץ תשלח מסרון לטלפון הסלולרי וכן הודעה לדואר האלקטרוני בצירוף קישור לצפייה בשיבוץ ילדכם באתר האינטרנט העירוני.

יחידת הרישום והשיבוץ עושה כל מאמץ לשבץ את ילדכם בהתאם לעדיפות שבחרתם בעת הרישום. עם זאת חשוב לציין כי לעתים אין באפשרותה לעשות כן, וזאת משיקולים מקצועיים ומערכתיים ומשיקולים הנובעים מכמות הנרשמים אל מול צורכי המערכת.

קווים מנחים בשיבוץ

 • הרכב גני הילדים בדרך כלל הוא דו גילי.
 • כיתת ילדי שנתון 5 עם ילדי שנתון 4 או לחילופין כיתת ילדי שנתון 4 עם ילדי שנתון 3. 
 • ילדים בשנתון 5 – ישובצו בגנים לגילאי 4-5 בלבד. 
 • ילדים בשנתון 4 – יכולים להשתבץ בגנים לגילאי 4-5 או בגנים לגילאי 3-4. 
 • השיבוץ יתבצע בכפוף למקומות פנויים בגנים לגילאי 4-5 ובכפוף לתאריך הלידה של הילד/ה (תאריך הלידה בסדר יורד מהמבוגר לצעיר ביותר). 
 • ילדים בשנתון 3 – ישובצו בגן לגילאי 3-4 או בגן לגילאי 3.

על פי נתוני הרישום, תיתכן כיתה עם הרכב חד גילי.

השיבוץ לגן הילדים ייקבע על פי כתובת המגורים המופיעה בעת השיבוץ במרשם האוכלוסין.

קריטריונים לשיבוץ

השיבוץ ייקבע בהתאם לקריטריונים על פי סדר הופעתם מטה:

 • אזור רישום
 • ביצוע רישום בתקופת הרישום המוכרזת
 • גיל בהתאם לתאריך הלידה בסדר יורד מהבוגר לצעיר ביותר
 • מרחק על פי כתובת המגורים המופיעה בעת השיבוץ במרשם האוכלוסין
 • שיקולים פדגוגיים, רפואיים וסוציאליים
 • גנים ממשיכים - המשכיות בגן דו גילאי 4-5 ילדי 4, ההופכים לילדי חובה
 • אחים הלומדים בגנים סמוכים - ייעשה מאמץ להתחשב בקריטריון זה