שיבוץ לגני הילדים​​​​​הודעה על השיבוץ

איגרת השיבוץ, ובה השיבוץ שקיבל כל ילד לשנת הלימודים תש"ף, תישלח להורים בדואר במהלך חודש יוני 2019.
כמו כן, יקבלו ההורים מסרון לטלפון הנייד והודעה לדואר האלקטרוני עם קישור לצפייה בשיבוץ. 

​קווים מנחים בשיבוץ

 • ​השיבוץ לגן ייקבע על פי כתובת המגורים המופיעה בעת השיבוץ במרשם האוכלוסין.
 • הרכב הגן הוא בדרך כלל דו גילי. כיתת ילדים בגילאי 5 עם ילדים בגילאי 4, או כיתת ילדים בגילאי 4 עם ילדים בגילאי 3 (לעיתים, תיתכן כיתה עם הרכב חד-גילי).
 • ילדים בגילאי 5 ישובצו בגן לגילאי 4-5 בלבד.
 • ילדים בגילאי 4 יכולים להשתבץ בגן לגילאי 4-5 או בגן לגילאי 3-4. השיבוץ יתבצע בכפוף למקומות פנויים בגנים לגילאי 4-5
  ובכפוף לתאריך הלידה של הילד (תאריך הלידה בסדר יורד מהמבוגר לצעיר ביותר).
 • ילדים בגילאי 3 ישובצו בגן לגילאי 3-4 בלבד.

​אופן ביצוע השיבוץ

יחידת הרישום והשיבוץ עושה כל מאמץ לשבץ את ילדכם בהתאם לעדיפות שבחרתם בעת הרישום.
עם זאת, העירייה לא מתחייבת לשבץ את הילד לגן המבוקש, וזאת משיקולים מקצועיים ומערכתיים ושיקולים הנובעים מכמות הנרשמים אל מול צורכי המערכת.​​
השיבוץ ייקבע בהתאם לקריטריונים הבאים:

 • זרם חינוכי שבחרו ההורים (ממלכתי, ממלכתי-דתי או מוכר שאינו רשמי).
 • רישום בתקופת הרישום המוכרזת- לא ניתן להבטיח מקום בגן הסמוך לכתובת המגורים לילד שנרשם לאחר תקופת הרישום. 
 • גן המשך – למבקשים להמשיך באותו גן או באותו מתחם (גן עירייה) בגנים לגילאי 4-5. יבוצע בכפוף לשיקולים מערכתיים ולהרכב הגילאים של הילדים ​משובצים בגן.
 • תאריך לידה בכפוף לכתובת מגורים- גיל הילד, בהתאם לתאריך הלידה, בסדר יורד מהבוגר לצעיר ביותר.
 • איזון מגדרי בגן (כמות בנים וכמות בנות).
 • איזון בין השנתונים בגן דו גילי.
 • קרבת מגורים לגן או בהתאם לכתובת המגורים- העירייה תתחשב עד כמה שניתן

שיבוץ לאחר רישום מאוחר

תושבים המשנים כתובת או תושבים חדשים בעיר, הנרשמים לאחר תקופת הרישום המוכרזת- לא ניתן להבטיח שיבוץ בגן המבוקש.​
השיבוץ יהיה על בסיס מקום פנוי. מועד קבלת השיבוץ יתקבל בסוף חודש יולי.

​חשוב לדעת

 • ​​תכנית "רצפים" בין גן הילדים לבית הספר אינה מהווה קריטריון לשיבוץ בבית הספר.
 • תלמידים שקיבלו שיבוץ על בסיס החלטת ועדת ערר, אין התחייבות לשבצם בשנה לאחר מכן בגן הצמוד או באותו הגן.
 • בגנים בהם יש ביקוש יתר מעל מספר הילדים בגן, תינתן עדיפות לילדים הגרים בקרבת הגן.
 • השיבוץ יהיה בכפוף לחשבון ארנונה פעילה של הורי התלמיד (ולא על פי תצהיר מעורך דין או הצהרת מגורים).
 • השיבוץ אינו על בסיס העדפת גננת או העדפת חברים.​​​