הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

שכר לימוד

בעקבות תיקון חוק חינוך חינם והחלתו מגיל 3, לא ייגבה שכר לימוד לילדים הלומדים בגנים לגילאי 3, 4 ו-5 עבור שעות הבוקר (14:00-07:30). הוראות החוק אינן כוללות הוצאות בעבור הזנה, לימודי מוסיקה וספורט, שייגבו כבעבר.

​לפניכם פירוט תשלומי החינוך:

תשלום חובה - אגרת ביטוח תאונות אישיות 

נכון לשנה"ל תש"ף, התשלום עבור ביטוח תאונות אישיות עומד על סך של  49 ₪ לילד לשנת הלימודים. סכום זה יכול להשתנות בכפוף לסכום המעודכן המתפרסם על ידי משרד החינוך.

תשלום רשות - סל תרבות 

נכון לשנה"ל תש"ף, התשלום עבור סל תרבות עומד על סך של 79 ₪ לילד לשנת הלימודים. סכום זה יכול להשתנות בכפוף לסכום המעודכן המתפרסם על ידי משרד החינוך. תשלום הרשות עבור סל תרבות נועד לצורך מימון פעילויות העשרה משלימות לחינוך הפורמלי. סל התרבות כולל מופעים מתחומי האומנות הפלסטית, התיאטרון, המחול, המוסיקה והספרות. מדובר בתשלום שאינו בגדר חובה - הורים שאינם מעוניינים כי ילדם ישתתף בפעילויות הממומנות באמצעות סל התרבות, רשאים לבחור שלא להשתתף במימונו.

תשלומים נוספים - תל"ן (תכניות לימודים נוספות) - מוסיקה וחינוך גופני

  • נכון לשנה"ל תש"ף, עפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ח 3.11-1 - תשלומי הורים המעודכן לשנת הלימודים תשפ"א, ניתן לגבות סעיף תל"ן בקדם יסודי עבור תכניות המופעלות בגני הילדים בהיקף של 3 שעות שבועיות, סך של 199 ₪ לשעה שבועית ומקסימום של 597 ₪ לשנה. האמור לעיל יכול להשתנות בהתאם לסכומים ולהנחיות המעודכנים המתפרסמים על ידי משרד החינוך. 

בשנה"ל תשפ"א עיריית ראשון לציון מעוניינת להפעיל 2 תכניות לימודים נוספות בגני הילדים, בכפוף להיענות ההורים וזמינות כוח האדם להפעלת תכניות אלו: תל"ן חינוך גופני ותל"ן מוסיקה.

  • תל"ן חינוך גופני – בעלות של 262 ₪ לילד לשנת הלימודים. התשלום מוסדר ע"י ההורים מול המפעיל.
  • תל"ן מוסיקה - בעלות של 335 ₪ לילד לשנת הלימודים. במסגרת התכנית, כל גני הילדים  בעיר נהנים מפעילות מוסיקלית המועברת ע"י מורות למוסיקה פעמיים בשבוע. בשיעורים אלו נחשפים הילדים למושגי יסוד במוסיקה, שירה, נגינה ותנועה באמצעות האזנה פעילה, ביצוע ואלתור

הפעלת תל"ן נתונה להחלטת ההורים. בגנים בהם יבחרו ההורים שלא לשלם בעבור שיעורים אלו, לא תופעל התכנית.

אופן הגבייה 

הגבייה עבור תשלומי החובה, סל התרבות ותל"ן מוסיקה, תתבצע בארבעה תשלומים*:

  • בתאריך 10/09/2020 ייגבה תשלום ראשון על סך 120 ₪*
  • בתאריך 11/10/2020 ייגבה תשלום שני על סך 120 ₪*
  • בתאריך 10/11/2020 ייגבה תשלום שלישי על סך 120 ₪*
  • בתאריך 10/12/2020 ייגבה תשלום רביעי על סך 103 ₪*

*הסכומים לעיל מבוססים על נתוני שנה"ל תש"ף. גובה הסכום לתשלום בעבור כל אחד מהשירותים ייקבע סופית רק לאחר פרסום התעריפים לשנה"ל תשפ"א על ידי משרד החינוך ו/או כל גורם מוסמך אחר.

הורים שיבחרו שלא להשתתף בתשלום עבור סל התרבות ו/או תל"ן מוסיקה, יחויבו אך ורק עבור תשלומי החובה והשירותים בהם הסכימו להשתתף.

במידה ולא תהיה השתתפות של כל ההורים בתשלום עבור תל"ן מוסיקה, העירייה שומרת לעצמה את הזכות להימנע ממתן השירות בגן הילדים ולהותיר את ארגון התל"ן להורי ילדי הגן.​​