הגשת ערר על שיבוץ לכיתה א'​​לאחר קבלת השיבוץ לבית הספר, ניתן להגיש ערר על ההחלטה.
יש להגיש את הערר באמצעות האתר עד לתאריך 06/04/2019, א' בניסן תשע"ט. קישור לאתר הגשת הערר יעלה במועד.
ערר שיוגש לאחר מועד זה, יידון לאחר קיום הדיון בוועדות הערר שהוגשו במועד.

מידע לבקשת ערר

  • ניתן להגיש ערר אחד בלבד. 
  • ​​ועדת ערר תידון בבקשה בהתאם לקריטריונים.
  • העירייה תשלח את ההחלטה בתום דיוני ועדת ערר.​