הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הנחיות לרישום לכיתה א במרכז הרישום בעירייה

הנחיות לרישום בעירייה​​הורים המגיעים לרשום את הילד במרכז הרישום בעירייה, יגיעו עם תעודות זהות מקוריות של שני ההורים הכוללות את הספחים עם פרטי הילד (לא תתקבל תעודה מזהה אחרת).
לפניכם ​​מסמכים נוספים שיש לצרף בעת רישום, במקרים הבאים:​

שינוי בכתובת מגורים 

אם כתובת המגורים צפויה להשתנות בשנת הלימודים תש"ף

 • חשבון ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת הזהות.
 • חוזה רכישת דירה עדכני/ חוזה שכירות תקף שבו יופיע מועד הכניסה לנכס.
 • תינתן עדיפות לתושבים שמועד כניסתם לנכס הוא עד 31/08/2019. עדיפות שנייה תינתן לתושבים שמועד כניסתם לנכס היא לאחר 01/09/2019
 • השיבוץ יהיה על בסיס מקום פנוי.

​מגורים בשכירות

תושבים שגרים בשכירות, ולא ביצעו שינוי כתובת במשרד הפנים לכתובת בה הם מתגוררים, יגיעו עם תעודות זהות ויצרפו אליהן: 

 • חוזה שכירות תקף
 • חשבון ארנונה על שם המשכיר או השוכר שפרטיו מופיעים בחוזה השכירות

​בית בבנייה

יש להגיע עם תעודות הזהות ולצרף אליהן: 

 • חוזה מעודכן ובו מועד הכניסה לנכס
 • אם אין תאריך כניסה, יש לצרף תצהיר.

תושבים ללא ארנונה וללא חוז​ה על שמם

​יש להגיע עם תעודות הזהות, ולצרף אליהן: 

 • תצהיר מגורים עדכני לשנת הלימודים התש"ף חתום על ידי עורך דין עם פרטי ההורה והילד הנרשם. בתצהיר יש לציין כתובת מגורים בפועל או כתובת עתידית. 
 • חשבון ארנונה של המשלם על פי הכתובת המצוינת בתצהיר.
 • צילום תעודת זהות של משלם הארנונה עם הספח פתוח

רישום באמצעות מיופה כוח

יש להגיע עם תעודות הזהות של ההורים, ולצרף אליהן: 

תושבים חדשי​ם בעיר 

​יש להגיע עם תעודות הזהות, ולצרף אליהן: 

 • אישור על ביטול רישום מהרשות הקודמת
 • חוזה שכירות או חוזה קנייה – חוזה עדכני חתום שבו מופיע מועד הכניסה לנכס
 • חשבון ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת הזהות