הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

שיבוץ לכיתה א

​​​​שיבוץ לכיתה א'​​​הודעה על השיבוץ תישלח בדואר על פי הכתובת שנמסרה בעת הרישום ותפורסם גם באתר העירוני במהלך חודש אפריל 2021. 

עם קבלת השיבוץ יש להירשם במזכירות בית הספר.

שימו לב: במידה ויתקיימו עדיין הגבלות קבלת קהל בשל הנחיית משרד החינוך, יפורסם הליך בהתאם.

עדיפות בשיבוץ לבתי הספר תינתן לנרשמים בתקופת הרישום. הורים שיירשמו לאחר תום תקופת הרישום ישובצו על בסיס מקום פנוי באחד מבתי הספר ולא בהכרח על פי הדירוג שביקשו. כמו כן, לא תישמר להם הזכות להירשם לביה"ס הקרוב לאזור מגוריהם.

"תכנית רצף" בין גן הילדים לבית הספר אינה מהווה קריטריון לשיבוץ.

​אנו נעשה כמיטב יכולתנו להיענות לבקשותיכם, במגבלות אילוצי הקליטה של בתי הספר.