הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

שיבוץ לכיתה א

​​​שיבוץ לכיתה א'​​​הורים יקרים, אנו נעשה כמיטב יכולתנו להיענות לבקשותיכם בשיבוץ התלמידים, במגבלות אילוצי הקליטה של בתי הספר.

הקריטריונים לשיבוץ במקרה של רישום יתר:

  • תלמיד עם נכות או מוגבלות פיזית.

  • מרחק הליכה ממקום המגורים לבית הספר על פי תוכנת מרחקים.

  • איחוד אחים - תינתן עדיפות על פי מדרג גילאים מכיתה א' ואילך (למעט במקרים של שינוי כתובת או קבלה על בסיס ועדת ערר בעבר).

  • סיבות סוציאליות ורפואיות אחרות.

עדיפות בשיבוץ לבתי הספר תינתן לנרשמים בתקופת הרישום. הורים שיירשמו לאחר תום תקופת הרישום ישובצו על בסיס מקום פנוי באחד מבתי הספר ולא בהכרח על פי הדירוג שביקשו. כמו כן, לא תישמר להם הזכות להירשם לביה"ס הקרוב לאזור מגוריהם. 

עדיפות בשיבוץ תינתן לתושבים שבחרו את ביה"ס העוגן בעדיפות הראשונה (כולל תלמיד הלומד בכיתת גן-חט"צ של בית הספר). 

"תכנית רצף" בין גן הילדים לבית הספר אינה מהווה קריטריון לשיבוץ.

הודעה על השיבוץ תישלח בדואר על פי הכתובת שנמסרה בעת הרישום ותפורסם גם באתר.

לבדיקת השיבוץ לחצו כאן> ​

עם קבלת השיבוץ, יש לגשת למזכירות בית הספר אליו שובצתם ולהירשם. מועדי הרישום בבית הספר מופיעים באיגרת השיבוץ אשר תישלח לביתכם.​