הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

רישום לכיתה א - תשפ"א

​​​​​רישום לכיתה א

ברכות לקראת רישום ילדכם לכיתה א' בבחירה המבוקרת לשנת הלימודים התשפ"א.

הרישום לבתי הספר לשנת הלימודים התשפ"א יתקיים באמצעות האתר בין התאריכים: 27.1.2020 יום שני א' שבט התש"ף, ועד 16.2.2020 יום ראשון כ"א שבט התש"ף.

​אשכולות בתי הספר וימים פתוחים

אשכולות בתי הספר לבחירה על פי מרחבי הבחירה: מרכז, מזרח ומערב – ממלכתי, ממלכתי דתי, מוכש"ר, ממ"ח, חינוך מיוחד ובתי ספר על אזוריים, וכן הימים הפתוחים בבתי הספר - מופיעים במידעון הרישום לכיתה א' תשפ"א

​גילאי הרישום לכיתה א' לשנה"ל התשפ"א

חייבי הרישום לכיתה א' הם הילדים שנולדו בין התאריכים: 1 בינואר 2014 (כ"ט בטבת התשע"ד) עד 31 בדצמבר 2014 (ט' בטבת התשע"ה).

*בהתאם לחוק לימוד חובה תיקון מס' 32 התשע"ג-2013

​בחירה מבוקרת

הרישום לכיתות א' מתבצע על פי עיקרון הבחירה המבוקרת. 

הבחירה המבוקרת פותחת עבורכם, ההורים, אפשרות לבחור בי"ס מתוך אשכול של בתי ספר ועל פי הייחודיות הבית ספרית שנבנתה עם צוותי ההוראה והקהילה. 

אשכול בחירה - העיר חולקה לאשכולות של בתי ספר. אשכול בתי ספר מכיל בין 2-3 בתי ספר באזור גיאוגרפי קרוב. יש לבחור בין בתי הספר באשכול ולדרג את הבחירה לפי העדפותיכם.

בית ספר עוגן - לכל בית ספר הוגדרו רחובות. לתושבים ברחובות אלו זכות ראשונה לשיבוץ בבית הספר המוגדר כבית ספר עוגן עבורם.

בתי ספר על אזוריים עירוניים - בעיר מספר בתי ספר שהרישום אליהם הוא מכל רחבי העיר והם הוגדרו כעל-אזוריים עירוניים. לתושבי רחובות העוגן עדיפות בשיבוץ והתושבים מכלל העיר ישובצו על פי הקריטריונים המפורטים בהמשך.

​הרישום באינטרנט

הרישום באינטרנט מיועד לתושבי ראשון לציון אשר כתובתם בתעודת הזהות מעודכנת במרשם האוכלוסין של משרד הפנים, לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה- 1965 וחוק עדכון כתובות. 

תושבים חדשים/ששינו כתובתם החל מתאריך 17.11.2019 יבצעו רישום במרכז הרישום בבניין העירייה

בקשת הרישום באינטרנט היא אך ורק לפי כתובת המגורים בפועל בעת הרישום.

הנחיות נוספות

עדיפות בשיבוץ לבתי הספר תינתן לנרשמים בתקופת הרישום. המידע המלא בשיבוץ לכיתה א'.

פתיחת כיתות בבתי הספר היסודיים מותנית בתקן משרד חינוך ובקיום חדרי כיתות נאותים. אם מספר התלמידים יעלה על המספר שייקבע לאותו בית הספר, תהא הרשות רשאית לווסת את עודף התלמידים בהתבסס על קריטריונים המפורטים במקרה של רישום יתר גם אם הרישום נעשה במועד.

הרשות אינה אחראית על הסעת התלמיד במקרה בו ההורה בוחר ביה"ס הרחוק ממקום מגוריו.

בתי ספר חמ"ד - הרשות המקומית שומרת לעצמה את הזכות שלא להיענות לבקשת רישום לבית ספר ממלכתי דתי שהמרחק אליו עולה על המרחק לבית הספר הממלכתי דתי הקרוב ביותר, משיקולי עלות ההסעה. הורה שיבקש שבנו/בתו ילמדו בכל זאת בבית ספר אחר מרוחק יותר כאמור, וקיימת בו אפשרות לרישום מבחינת מקום פנוי, יישא בעלויות ההסעה על חשבונו.

רישום למוסד מוכר שאינו רשמי:

  • הורה יבצע רישום במוסד הבעלות ולאחר מכן יירשם באמצעות אתר הרישום באינטרנט או במרכז הרישום ברשות המקומית.
  • הורה הרושם באמצעות אתר האינטרנט או לחילופין מגיע לרשות – יש להצטייד ב- 2 תעודות זהות כולל הספחים ועותק של נספח ד' חתום בחתימת הבעלות (הנספח מהווה אישור של הבעלות לרישום התלמיד/ה). ללא צילום תעודת הזהות וללא נספח ד', או במקרה של נספח שלא מולא כראוי, הרישום לא יהיה תקף.

הישארות שנה נוספת בגן - במקביל להליך בקשת הישארות שנה נוספת בגן ודחיית המעבר לביה"ס, על ההורים לרשום את ילדם לבית הספר על מנת לשמור מקום. הורה שביצע רישום בזמן וקיבל שיבוץ לכיתה א' ובמקביל התקבלה החלטה בעניין בנו/בתו להישארות שנה נוספת בגן, במידה ויחליט להעלות את בנו/בתו לכיתה א' יהיה עליו להודיע לרשות על ויתור הישארות חודש מיום קבלת החלטת הוועדה לצורך שמירת המקום בביה"ס. כמו כן, יש להירשם שוב לכיתה א'. באחריות ההורה לוודא כי אין ביטול רישום בביה"ס אליו שובץ ונרשם בשל החלטת הוועדה להישארות שנה נוספת בגן.

חינוך מיוחד - שיבוץ התלמידים היוצאים מחינוך מיוחד ועוברים לחינוך רגיל ומבקשים בי"ס שלא לפי כתובת העוגן שלהם, יהיה על בסיס מקום פנוי בלבד.

רישום מוקדם לבעלי צרכים מיוחדים - הנגשה - אם אתם או ילדכם זקוקים להתאמה פיזית (הנגשה) של המוסד החינוכי (בשל מוגבלות), המחייבות התארגנות מיוחדת לשנת הלימודים הבאה, ניתן להגיע לפני תחילת תקופת הרישום המוכרזת. לידיעתכם, עפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך התשע"ב/ 4(א) - הקדמת הרישום לילדים בעלי צרכים מיוחדים הזקוקים להנגשה פיזית של המוסד החינוכי : "...הילדים זכאים להירשם במשרדי מחלקת החינוך ברשות המקומית שבה הם מתגוררים במהלך חודש יוני של השנה הקלנדרית הקודמת למועד התחלת שנת הלימודים בפועל, קרי כ-15 חודשים לפני הכניסה למוסד החינוכי ללימודים בפועל…" - יש לתאם מראש בטלפון: 03-9547979 או במייל: yesodi@rishonlezion.muni.il │ או בטלפון 03-9547644 מייל: LiatSa@rishonlezion.muni.il  

בנוסף, יש לפנות ליחידת פיתוח ובינוי מוסדות חינוך בטלפון: 03-9547481 / 03-9547451 או במייל: CochiC@rishonlezion.muni.il / Talig@rishonlezion.muni.il​  

​ילדים בעלי צרכים רפואיים ייחודיים/אלרגיות - אם ילדכם בעלי צרכים רפואיים ייחודיים הזקוקים לסיוע לביצוע טיפולים פולשניים או פעולות למניעת מצבים מסכני חיים, המחייבות התארגנות מיוחדת לשנת הלימודים (כגון: סייעת רפואית/סייעת אישית), יש לפנות לגב' ימימה לוי, האחראית לקבלת האישורים ולקשר עם משרד החינוך, בטלפון: 03-9547697 או במייל: Yemimac@rishonlezion.muni.il 

''הורה עצמאי'' או ''משפחה שבראשה הורה עצמאי'' לרבות הורים גרושים/פרודים, יש לעדכן בעת הרישום באינטרנט את כתובת פרטי ההורה השני שאינו הרושם, למלא מכתב הרשאה ותצהיר להורים עצמאיים​

עדכון כתובת נוספת של ההורה השני – עפ"י לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, "הורה  עצמאי" או "משפחה שבראשה הורה עצמאי" (לרבות הורים גרושים/פרודים) - להורים שאינם מתגוררים יחדיו, תשלח הרשות אישור בדואר על ביצוע הרישום באינטרנט, ובהמשך תשלח את הודעת השיבוץ לשתי הכתובות הרשומות במרשם האוכלוסין, למעט במקרה של החלטת בית המשפט או בית הדין או הסכם גירושין חתום המורים אחרת.

בעת הרישום יש להגיש תצהיר מעודכן לשנת הלימודים התשפ"א בלבד. 

מידע מלא ופרטים נוספים במידעון הרישום לכיתה א' התשפ"א​.

רישום לצהרון בבית הספר

הרישום לצהרוני בתי הספר לשנת הלימודים התשפ"א יחל בחודש אפריל 2020 וייערך באתר החברה העירונית www.hironit.co.il 

מוקד הרישום יעמוד לרשותכם בטלפון: 03-9499966

​צור קשר 

יחידת רישום ושיבוץ באגף חינוך יסודי עומדת לשירותכם ותשמח לסייע בכל פנייה. לפרטי צור קשר לחצו כאן.