הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

רישום לכיתה א - תשפ"ב

​​​​ברכות לקראת רישום ילדכם לכיתה א' בבחירה המבוקרת לשנת הלימודים התשפ"ב. 

לדברי פתיחה וברכת ראש העירייה רז קינסטליך, מ"מ ראש העירייה ליאל אבן זהר, ראש מינהל החינוך אטי אדר ומנהלת אגף חינוך יסודי דורית קראדי - לחצו כאן

הרישום לבתי הספר לשנת הלימודים התשפ"ב יתקיים באמצעות האתר בין התאריכים: יום חמישי 14.1.2021 א' שבט התשפ"א ועד יום רביעי 03.2.2021 כ"א שבט התשפ"א.

לאתר הרישום>​

​גילאי הרישום

​בהתאם לחוק לימוד חובה, תיקון מס' 32 התשע"ג-2013:

הילדים שנולדו בין התאריכים 1 בינואר 2015 (י' בטבת התשע"ה) ועד 31 בדצמבר 2015 (י"ט בטבת התשע"ו) - חייבים ברישום לכיתה א' לשנת הלימודים התשפ"ב לבית הספר הנמצא באזור מגוריהם (ממלכתי, ממלכתי דתי או בית ספר של רשת החינוך העצמאי).

​​אשכולות בתי הספר וימים פתוחים

לאשכולות בתי הספר לבחירה על פי מרחבי הבחירה וכן הימים הפתוחים בבתי הספר: 

מרכז, מזרח ומערב – ממלכתי ועל אזוריים>

ממלכתי דתי, מוכש"ר, ממ"ח>

חינוך מיוחד>​

​​מידע אודות בתי הספר היסודיים

למידע אודות בתי הספר היסודיים בעיר, בדגש על זהות בית ספרית – לחצו כאן

​​בחירה מבוקרת 

הרישום לכיתות א' הוא על פי עיקרון הבחירה המבוקרת.

​הרישום בבחירה המבוקרת ייעשה באמצעות אתר האינטרנט העירוני בלבד. האתר פתוח לשירותכם כל תקופת הרישום, 24 שעות ביממה בין התאריכים: 14.01.2021 ועד 03.02.2021. מידע על אופן הרישום באינטרנט נמצא בהנחיות הרישום מטה וכן באיגרת האישית אשר נשלחה לביתכם.

​​בחירה מבוקרת - מהי?

בעבר הוקצה לכל תלמיד בית ספר ממלכתי אחד לפי אזור מגוריו. כיום הבחירה המבוקרת פותחת לתושבים, בהתאם לצורכי העירייה וליכולתה, בחירה מתוך אשכול של בתי ספר. לכל בית ספר ייחודיות בית ספרית שנבנתה עם צוותי הוראה והקהילה.

אשכול בחירה - העיר חולקה לאשכולות של בתי ספר. אשכול בתי ספר מכיל בין 2-3 בתי ספר באזור גיאוגרפי קרוב.

בית ספר עוגן - לכל בית ספר הוגדרו רחובות.  לתושבים ברחובות אלו זכות ראשונה לשיבוץ בבית הספר המוגדר כבית ספר עוגן עבורם. 

דירוג עדיפויות - כל הורה מתבקש לבחור שלוש אפשרויות לשיבוץ ולדרגן בסדר עדיפות המתאים לו.

בחירה מבוקרת - לצד בחירת ההורים על הרשויות מוטלת אחריות לדאוג לכלל התלמידים ולשיבוצם בכיתות בבתי הספר. התוכנית נבנתה מתוך אחריות לחיזוק החינוך הציבורי בעיר לטובת כלל התושבים. ולכן בסמכות הרשות לא לאשר את כל הבקשות לווסת כיתות בהתאם לצרכים ולתנאים הפיזיים.

בתי ספר על אזוריים עירוניים -  בעיר מספר בתי ספר שהרישום אליהם הוא מכל רחבי העיר והם הוגדרו כעל-אזוריים עירוניים. לתושבי רחובות העוגן עדיפות בשיבוץ והתושבים מכלל העיר ישובצו עפ"י הקריטריונים המפורטים בהנחיות הרישום. 

עוד על בתי ספר על אזוריים עירוניים, ראו מטה.

​​הליך הרישום והבחירה 

בהתאם ליישום חוק הגנת הפרטיות, בתהליכי הרישום והשיבוץ לכיתות א' באינטרנט יש צורך בתהליך זיהוי נוסף ע"י אחד מהבאים: 

  • ​קבלת קוד זיהוי לטלפון של הורה 
  • קבלת קוד זיהוי לכתובת המייל
  • הזנת מספר הנכס בארנונה

הורה שפרטיו אינם מעודכנים במערכת, יוכל לבצע רישום באמצעות קוד הזיהוי המודפס על גבי איגרת הרישום. 

הרישום והבחירה לבית הספר היא אחריותו של כל הורה. הרישום יתבצע באמצעות אתר האינטרנט העירוני בלבד. כל הורה חייב לבחור שלוש אפשרויות ולדרגן עפ"י העדפותיו. הבחירה היא מתוך אשכול הבחירה ובתי הספר העל אזוריים. באשכול עם שני בתי ספר יש לבחור שני בתי ספר בעדיפות ראשונה ושנייה. בעדיפות שלישית באפשרותכם לבחור בית ספר על אזורי או "לא מעוניין לבחור בית ספר שלישי".

הרישום באינטרנט מיועד לתושבי העיר ראשון לציון אשר כתובתם בתעודת הזהות מעודכנת במרשם האוכלוסין של משרד הפנים, לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965 וחוק עדכון כתובות. 

לידיעתכם, רישום כוזב הוא עבירה פלילית. אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום מגוריכם הקבוע עלול להביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המצויות בידי הרשות כנגד ההורים.

תושבים חדשים / תושבים ששינו כתובת בעיר

השנה, לראשונה, תושבים חדשים או תושבים ששינו כתובתם החל מתאריך 1.12.2020 יבצעו רישום אינטרנטי. לצורך ביצוע הרישום עליכם לבצע שלב מקדים בו תידרשו למלא פרטים ולצרף מסמכים. אנא ודאו שברשותכם המסמכים הבאים סרוקים במחשב שלכם (אותם תידרשו לטעון למערכת הרישום המקוונת):

  • ​ספח תעודת זהות הורה 1 ובו רשומים פרטי הילדים.
  • ספח תעודת זהות הורה 2 ובו רשומים פרטי הילדים.
  • עמודים רלוונטיים מחוזה רכישה/ שכירות בו מצוינים: כתובת מגורים בעיר, מועד צפי כניסה לדירה וחתימות.
  • טופס ביטול רישום מהרשות ממנה עברתם.

טופס תושבים חדשים בעיר>

טופס שינוי כתובת בעיר>​

​​​הנחיות כלליות

הרישום באינטרנט הוא אך ורק לפי כתובת המגורים בפועל בעת הרישום.

עדיפות בשיבוץ לבתי הספר תינתן לנרשמים בתקופת הרישום. הורים שיירשמו לאחר תום תקופת הרישום ישובצו על בסיס מקום פנוי באחד מבתי הספר ולא בהכרח על פי הדירוג שביקשו. כמו כן, לא תישמר להם הזכות להירשם לביה"ס הקרוב לאזור מגוריהם. למידע אודות השיבוץ לכיתה א' לחצו כאן

עדיפות תינתן לתושבים שבחרו את ביה"ס העוגן בעדיפות הראשונה (כולל תלמיד הלומד בכיתת גן-חט"צ של בית הספר).

פתיחת כיתות בבתי הספר היסודיים מותנית בתקן משרד חינוך ובקיום חדרי כיתות נאותים. מכאן, היה ומספר התלמידים יעלה על המספר שייקבע לאותו בית הספר, תהא הרשות רשאית לווסת את עודף התלמידים, בהתבסס על קריטריונים המפורטים במקרה של רישום יתר גם אם הרישום נעשה במועד.

הרשות אינה אחראית על הסעת התלמיד במקרה בו ההורה בוחר ביה"ס הרחוק ממקום מגוריו. 

​חינוך ממלכתי-דתי 

הרשות המקומית שומרת לעצמה את הזכות שלא להיענות לבקשת רישום לבית ספר ממלכתי דתי שהמרחק אליו עולה על המרחק לבית הספר הממלכתי דתי הקרוב ביותר, משיקולי עלות ההסעה. הורה שיבקש שבנו/בתו ילמדו בכל זאת בבית ספר אחר מרוחק יותר כאמור, וקיימת בו אפשרות לרישום מבחינת מקום פנוי, יצטרך לשאת בעלויות ההסעה על חשבונו.

​​רישום למוסד מוכר שאינו רשמי

הורה יבצע רישום במוסד הבעלות ולאחר מכן יבצע רישום באמצעות אתר הרישום. לשם כך עליו להצטייד במסמכים הבאים: 2 תעודות זהות כולל הספחים ועותק של נספח ד' חתום בחתימת הבעלות (הנספח מהווה אישור של הבעלות לרישום התלמיד/ה). הרישום יהיה בתוקף רק בצירוף תעודות זהות ונספח ד' שמולא כראוי וחתום בחתימת הבעלות.

​​הישארות שנה נוספת בגן  

הורים המעוניינים להשאיר את ילדם שנה נוספת בגן חובה, יפנו למנהלת הגן ו/או לפסיכולוג הגן. המלצה תועבר ע"י מנהלת הגן לשפ"ח (שירות פסיכולוגי חינוכי). הבקשה תידון בוועדת מעוכבים והתשובה תימסר להורים לאחר הדיון בוועדה. יש לרשום את הילד/ה לבית הספר, במקביל יישמר לילד/ה מקום בגן.

הורים שלא יבצעו רישום בתקופת הרישום הרשמית, השיבוץ לביה"ס יינתן על בסיס מקום פנוי בלבד. הורה שביצע רישום בזמן וקיבל שיבוץ לכיתה א', ובמקביל התקבלה החלטה בעניין בנו/בתו להישארות שנה נוספת בגן ויחליט להעלות את בנו/בתו לכיתה א', יהיה עליו להודיע לרשות על ויתור הישארות בהקדם. לאחר החתימה על ויתור הישארות יש להירשם שוב לכיתה א'. השיבוץ המקורי לבית הספר יישמר עבור ויתור הישארות שיתקבל עד לתאריך 31.05. לאחר תאריך זה ועד לתאריך 31.08 השיבוץ מחדש לבית הספר יהיה על בסיס מקום פנוי.

​​חינוך מיוחד 

שיבוץ התלמידים היוצאים מחינוך מיוחד ועוברים לחינוך רגיל ומבקשים בי"ס שלא לפי כתובת העוגן שלהם, יהיה על בסיס מקום פנוי בלבד.

​​רישום מוקדם לבעלי צרכים מיוחדים - הנגשה 

אם אתם או ילדכם זקוקים להתאמה פיזית (הנגשה) של המוסד החינוכי (בשל מוגבלות), המחייבות התארגנות מיוחדת לשנת הלימודים הבאה, ניתן להגיע לפני תחילת תקופת הרישום המוכרזת. לידיעתכם, עפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך התשע"ב/4(א) - הקדמת הרישום לילדים בעלי צרכים מיוחדים הזקוקים להנגשה פיזית של המוסד החינוכי : "...הילדים זכאים להירשם במשרדי מחלקת החינוך ברשות המקומית שבה הם מתגוררים במהלך חודש יוני של השנה הקלנדרית הקודמת למועד התחלת שנת הלימודים בפועל, קרי כ-15 חודשים לפני הכניסה למוסד החינוכי ללימודים בפועל…" 

יש לתאם מראש בטלפון: 03-9547979 או במייל: yesodi@rishonlezion.muni.il  

בנוסף, יש לפנות ליחידת פיתוח ובינוי מוסדות חינוך במייל: CochiC@rishonlezion​.muni.il / Talig@rishonlezion.muni.il  או בטלפון: 03-9547481 / 03-9547451

​​ילדים בעלי צרכים רפואיים ייחודיים/אלרגיות 

אם ילדכם בעלי צרכים רפואיים ייחודיים הזקוקים לסיוע לביצוע טיפולים פולשניים או פעולות למניעת מצבים מסכני חיים, המחייבות התארגנות מיוחדת לשנת הלימודים (כגון: סייעת רפואית/סייעת אישית), יש לפנות לימימה לוי, האחראית לקבלת האישורים ולקשר עם משרד החינוך, בטלפון: 03-9547697 ובמייל: Yemimac@rishonlezion.muni.il   

''הורה עצמאי'' או ''משפחה שבראשה הורה עצמאי'' לרבות הורים גרושים/פרודים - חובה לעדכן בעת הרישום באינטרנט את כתובת ופרטי ההורה השני שאינו הרושם, למלא טופס הרשאה ותצהיר להורים עצמאיים. 

דיוור כפול - הורים שאינם מתגוררים יחדיו, תשלח הרשות אישור בדואר על ביצוע הרישום באינטרנט, ובהמשך את הודעת השיבוץ לשתי הכתובות הרשומות במרשם האוכלוסין, למעט במקרה של החלטת בית המשפט או בית הדין או הסכם גירושין חתום, המורים אחרת.

​​רישום לצהרוני בתי הספר

הרישום לצהרוני בתי הספר לשנת הלימודים התשפ"ב יחל בחודש אפריל 2021 וייערך באתר החברה העירונית www.hironit.co.il​ . מוקד הרישום עומד לרשותכם בטלפון: 03-9499966 

טפסים

לטפסים חינוך יסודי לשנת תשפ"ב לחצו כאן​

​​​צור קשר

יחידת הרישום והשיבוץ באגף החינוך היסודי עומדת לשירותכם ותשמח לסייע בכל פנייה. ​לפרטי צור קשר לחצו כאן ​​

​​