הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

אשכולות בתי הספר לבחירה וימים פתוחים- חינוך דתי וחרדי

​​מרחב חינוך ממלכתי דתי - בחירה מבוקרת

החינוך הממלכתי הדתי שואף להעניק לכל תלמיד ותלמידה חינוך ציוני דתי, זאת עפ"י עקרונות המנהל לחינוך דתי במשרד החינוך. בעיר ראשון לציון חמישה בתי הספר ממלכתיים-דתיים הפזורים על פני כל אזורי העיר בפיקוח החמ"ד. 

ע"פ חוזר מנכ"ל משרד החינוך התשע"ד/1(ב) מיום 27.08.2013 תלמידי החינוך הרשמי שחל עליהם חוק חינוך חובה (גילאי א'-י') זכאים להשתתפות בהיסעים, קרי, השתתפות במימון כרטיסיית נסיעה באוטובוס. ע"פ החוזר הזכאות ניתנת  אם  המוסד החינוכי שהם לומדים בו נמצא במרחק רב מביתם, כך שהמרחק עולה על 2 ק"מ לתלמידי גן חובה ועד כיתה ד' וכשהמרחק עולה על  3 ק"מ לתלמידי כיתה ה' ומעלה. למען הסר ספק, המרחקים המצדיקים הסעה הם מרחקי הליכה בדרך עבירה להולכי רגל הנמדדת באמצעות תוכנת ההיסעים של משרד החינוך.

עקב הפיזור של בתי הספר בעיר, זכאים חלק גדול מתלמידי החינוך הממלכתי דתי למימון כרטיסיות נסיעה באוטובוס. יחד עם זאת, עיריית ראשון לציון החליטה לסייע לתלמידי החינוך ממלכתי-דתי ותממן הסעות מסודרות למוסדות חינוך לאותם תלמידים הזכאים להשתתפות בהיסעים כמצוין לעיל, כך שתלמידים אלו לא יזדקקו לנסיעה בתחבורה ציבורית.

עם השיבוץ והרישום לבית הספר תיבדק הזכאות של התלמידים לנושא זה.


בתי הספר היסודיים ממלכתיים דתיים לבחירה מבוקרת:​

​אשכול​​
​שם בית הספר
​כתובת
​טלפון
שם מנהל/ת
זרם
ייחודיות
​א
​ישורון
​ירמיהו 13
9441082​​רויטל נהמי
​חמ"ד
​בית ספר ליצירתיות וחדשנות
​א
​סיני
נורדאו 47
9641016
ענת דהן
חמ"ד
בית חינוך ממ"ד מדעי אקולוגי
ב
הראל
​רמז 11
​9674244
​אושירה ארצי
​חמ"ד
​ממ"ד לניצני רפואה
​ב
​זבולון המר
​התקומה 12
​9612913
​יצחק עמר
​חמ"ד
​ממ"ד למנהיגות
שלהבות חב"ד
​גדולי ישראל 17
​5701774
​חיה גולוכובסקי
​חב"ד חמ"ד
​תורני בנים/בנות

בתי ספר על אזוריים עירוניים:​

​אשכול​​
​שם בית הספר
​כתובת
טלפון
שם מנהל/ת
זרם
ייחודיות
מערב
נווה עו"ז משלב
מרים 4
9621750
​ורד לזובסקי
​מ"מ
​בית חינוך משותף לציונות ומצוינות אישית וחברתית
​מרכז
​מעלה שמעוני
​צ"ג בנות 36
​9672093
​נתנאל בן דוד
תתמ"ד
​תתמ"ד – תורני טכנולוגי

ימים פתוחים שיתקיימו בזום באתרי בית הספר - חינוך ממלכתי-דתי:


​​אשכול
​שם בית הספר
​תאריך
​שעה
​תאריך
​שעה
​אתר בית הספר
​א
​ישורון
​1.1.21
​10:00
​8.1.21
​8:30
www.yshron.rlz.org.il
​א
​סיני
​1.1.21
​8:30
​8.1.21
​10:00
www.sinai.rlz.org.il
​ב
​הראל
​1.1.21
​10:00
​8.1.21
​8:30
www.harel.rlz.org.il​
​ב
​זבולון המר
​1.1.21
​8:30
​8.1.21
​10:00
​www.zhamer.rlz.org.il
​שלהבות חב"ד​​

​שלהבות חב"ד
​1.1.21
​10:00
​8.1.21
​8:30
שלהבות חב"ד

ימים פתוחים שיתקיימו בזום באתרי בתי הספר העל אזוריים:


​מסלול על א​זורי
שם בית הספר
​תאריך
​שעה
​תאריך
​שעה
​תאריך
​שעה
​תתמ"ד
​מעלה שמעוני
​1.1.21
​8:30
​8.1.21
​8:30
​15.1.21
​10:00
​משלב
​נווה עו"ז
​1.1.21
​8:30
​8.1.21
8:30
​15.1.21
​10:00


חינוך ממלכתי-חרדי (ממ"ח) וחינוך מוכר שאינו רשמי (מוכש"ר)

בעיר ראשון לציון בתי ספר העונים לצרכים התרבותיים של התושבים המעוניינים בחינוך בעל אופי חרדי.

​​חינוך ממלכתי חרדי

בתי הספר בזרם החינוך הממלכתי-חרדי מפוקחים באופן מלא ע"י משרד החינוך וכל הצוות החינוכי מועסק ע"י משרד החינוך.

בית ספר בחינוך הממלכתי-חרדי (ממ"ח):


​אזור​
​שם בית הספר
​שם מנהל/ת
​כתובת
​טלפון
​הערות
​מזרח
​אוור מלכה
​בת שבע זילברשטרום
​נחמיה 111
​9580348
​תורני בנים
​מזרח
​בנות חיה
​חני אשכנזי
​ירמיהו 13
​7722194
​תורני בנות


חינוך חרדי מוכר שאינו רשמי (מוכש"ר)

בתי הספר החרדיים הנמצאים ברשת החינוך העצמאי או ברשת החינוך "אל המעיין". בתי הספר אלה מפוקחים הן ע"י משרד החינוך והן ע"י רשתות החינוך.

בתי הספר של הרשת החינוך העצמאי:


​אזור​​
​שם בית הספר
​שם מנהל/ת
​כתובת
​טלפון
​הערות
​מרכז
​בית יעקב
​אסתי שפירא
​יהודה לייב פינסקר 38
​9641613
​תורני בנות
​מזרח
רזאל
יהודית יפרח
הרקפת 31
9415909
תורני בנות
מזרח
​חפץ חיים
​ישראל גלאנץ
​ירושלים 39
​9586599
​תורני בנים
​מרכז
​שובו
​חיה פלדמן
בן גוריון 44​​9585092
​תורני בנים/בנות


בית ספר של רשת החינוך "בני יוסף" (מעיין):


אזור​
​שם בית הספר
​שם מנהל/ת
​כתובת
​טלפון
​הערות
​מערב
מגן אברהם
מנשה מוסאי
וילנסקי 2
​9494016
​תורני בנים

חינוך חרדי במעמד פטור:​


אזור​
​שם בית הספר
​שם מנהל/ת
​כתובת
​טלפון
​הערות
​מרכז
חדר ראשון
​הרב אהרון וולפא
דרור 21
​9506769
​תורני בנים

לגילאי הרישום והנחיות רישום ובחירה – ראו ב"רישום לכיתה א' התשפ"ב" ​

הרישום והבחירה לבית הספר היא אחריותו של כל הורה ועל ההורה לגשת לבית הספר ולהירשם במועד הרישום הרשמי. 

הרישום למוסד מוכר שאינו רשמי יתבצע בהתאם להנחיות להלן:

הורה יבצע רישום במוסד הבעלות ולאחר מכן יבצע רישום באמצעות אתר הרישום. לשם כך עליו להצטייד במסמכים הבאים: 2 תעודות זהות כולל הספחים ועותק של נספח ד' חתום בחתימת הבעלות (הנספח מהווה אישור של הבעלות לרישום התלמיד/ה).

הרישום יהיה בתוקף רק בצירוף תעודות זהות ונספח ד' שמולא כראוי וחתום בחתימת הבעלות.