הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

קהילה בסביבת בעלי חיים

קהילה בסביבת בעלי חייםפרוייקטים משלבים

תכנית, המאפשרת לבעלי צרכים מיוחדים, שקיבלו פטור מצה"ל, להשתלב במערך השירות הלאומי. צעירים אלו, מקבלים הזדמנות להשתלב בחברה כשווים לכל דבר.
אוכלוסיית היעד של משלבים היא צעירים וצעירות בעלי צרכים מיוחדים בגילאים 18 עד 23, שלא גויסו לצבא עקב מוגבלותם: ליקויים פיזיים, קוגניטיביים, חושיים, תקשורתיים ורגשיים.
עבורם, מהווה התכנית הכנה לעולם התעסוקה ולהשתלבות בחברה הנורמטיבית כאזרחים תורמים ופעילים. כפועל יוצא מן התכנית, נוצר שינוי כלפי עמדות הציבור אל אנשים בעלי צרכים מיוחדים. הפרויקט מהווה גשר לעולם התעסוקה והחברה באמצעות שילוב תורם של בעלי צרכים מיוחדים בשירות הלאומי. 

פרוייקט היל"ה - השלמת יסוד ולימודי השכלה

תכנית היל"ה ​פועלת במסגרת תחום קידום נוער במינהל חברה ונוער במשרד החינוך ומופעלת על ידי רשת "עתיד". התכנית פועלת ברחבי הארץ במסגרת היחידות לקידום נוער ברשויות המקומיות ובמוסדות חסות הנוער. ​התכנית מיועדת לבני נוער שמסיבות שונות מצויים מחוץ למסגרת החינוך הפורמלית לצורך השלמת השכלתם.
התכנית מונחת השקפת עולם הרואה בהשכלה תנאי למוביליות חברתית ואמצעי לשילוב נורמטיבי בחברה הישראלית.
בשירות הווטרינרי העירוני שולבו בהצלחה כבר מספר רב של בני ובנות נוער במסגרת הפרויקט.
השירות הוטרינרי ממשיך לקיים עימם קשר גם לאחר סיום הפרוייקט ובעת שילובם בהצלחה במערכת הצבאית ובעבודה.​​