הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מדידות קרינה

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

כותרתקובץ דו"חתאריך
דו"ח בית ספר איתמרמדידת שדה מגנטי בתחום תדרי רשת החשמל (ELF) בית ספר איתמר04/06/2019 00:00:002019דו"ח בית ספר איתמר
דו"ח בית ספר הבילוייםמדידת שדה מגנטי בתחום תדרי רשת החשמל (ELF) בית ספר הבילויים04/06/2019 00:00:002019דו"ח בית ספר הבילויים
דו"ח בית ספר מקיף ג'מדידת שדה מגנטי בתחום תדרי רשת החשמל (ELF) בית ספר מקיף ג'04/06/2019 00:00:002019דו"ח בית ספר מקיף ג'
דו"ח בית ספר שובומדידת שדה מגנטי בתחום תדרי רשת החשמל (ELF) בית ספר שובו04/06/2019 00:00:002019דו"ח בית ספר שובו
דו"ח בית ספר הראלמדידת שדה מגנטי בתחום תדרי רשת החשמל (ELF) בית ספר הראל28/05/2019 00:00:002019דו"ח בית ספר הראל
דו"ח בית ספר רעותמדידת שדה מגנטי בתחום תדרי רשת החשמל (ELF) בית ספר רעות01/05/2018 00:00:002018דו"ח בית ספר רעות
דו"ח בית ספר בלקינדמדידת שדה מגנטי בתחום תדרי רשת החשמל (ELF) בית ספר בלקינד18/03/2018 00:00:002018דו"ח בית ספר בלקינד
דו"ח בית ספר סינימדידת שדה מגנטי בתחום תדרי רשת החשמל (ELF) בית ספר סיני18/03/2018 00:00:002018דו"ח בית ספר סיני
דו"ח בית ספר מקיף ' ד חטיבת ביניים זלמן ארןמדידת שדה מגנטי בתחום תדרי רשת החשמל (ELF) בית ספר מקיף ' ד חטיבת ביניים זלמן ארן12/02/2018 00:00:002018דו"ח בית ספר מקיף ' ד חטיבת ביניים זלמן ארן
דו"ח חטיבת ביניים קרית גניםמדידת שדה מגנטי בתחום תדרי רשת החשמל (ELF) חטיבת ביניים קרית גנים05/02/2018 00:00:002018דו"ח חטיבת ביניים קרית גנים
דו"ח בית ספר אופקיםמדידת שדה מגנטי בתחום תדרי רשת החשמל (ELF) בית ספר אופקים23/01/2018 00:00:002018דו"ח בית ספר אופקים
דו"ח בית ספר מקיף י "ג - חטיבת ביניים יצחק נבוןמדידת שדה מגנטי בתחום תדרי רשת החשמל (ELF) בית ספר מקיף י "ג - חטיבת ביניים יצחק נבון23/01/2018 00:00:002018דו"ח בית ספר מקיף י "ג - חטיבת ביניים יצחק נבון
דו"ח בית ספר חתני פרס נובלמדידת שדה מגנטי בתחום תדרי רשת החשמל (ELF) בית ספר חתני פרס נובל26/11/2017 00:00:002017דו"ח בית ספר חתני פרס נובל
דו"ח בית ספר רזאל (יסודי+תיכון)מדידת שדה מגנטי בתחום תדרי רשת החשמל (ELF) בית ספר רזאל (יסודי+תיכון)23/08/2017 00:00:002017דו"ח בית ספר רזאל (יסודי+תיכון)
דו"ח בית ספר אור מלכהמדידת שדה מגנטי בתחום תדרי רשת החשמל (ELF (וסלולאר ( )RF בית ספר אור מלכה20/08/2017 00:00:002017דו"ח בית ספר אור מלכה
דו"ח בית ספר מקיף יב'מדידת שדה מגנטי בתחום תדרי רשת החשמל (ELF) בית ספר מקיף יב'20/08/2017 00:00:002017דו"ח בית ספר מקיף יב'
דו"ח בית ספר מקיף א'מדידת שדה מגנטי בתחום תדרי רשת החשמל (ELF) בית ספר מקיף א'17/08/2017 00:00:002017דו"ח בית ספר מקיף א'
דו"ח בית ספר מקיף ב'מדידת שדה מגנטי בתחום תדרי רשת החשמל (ELF) בית ספר מקיף ב'17/08/2017 00:00:002017דו"ח בית ספר מקיף ב'
דו"ח בית ספר אלוניםמדידת שדה מגנטי בתחום תדרי רשת החשמל (ELF) בית ספר אלונים16/08/2017 00:00:002017דו"ח בית ספר אלונים
דו"ח בית ספר בארימדידת שדה מגנטי בתחום תדרי רשת החשמל (ELF) בית ספר בארי16/08/2017 00:00:002017דו"ח בית ספר בארי
דו"ח בית ספר יפה נוףמדידת שדה מגנטי בתחום תדרי רשת החשמל (ELF) בית ספר יפה נוף13/08/2017 00:00:002017דו"ח בית ספר יפה נוף
דו"ח בית ספר אומנויותמדידת שדה מגנטי בתחום תדרי רשת החשמל (ELF) בית ספר אומנויות23/04/2017 00:00:002017דו"ח בית ספר אומנויות
דו"ח בית ספר אשכולותמדידת שדה מגנטי בתחום תדרי רשת החשמל (ELF) בית ספר אשכולות23/04/2017 00:00:002017דו"ח בית ספר אשכולות
דו"ח בית ספר אתריםמדידת שדה מגנטי בתחום תדרי רשת החשמל (ELF) בית ספר אתרים23/04/2017 00:00:002017דו"ח בית ספר אתרים
דו"ח בית ספר יסוד המעלהמדידת שדה מגנטי בתחום תדרי רשת החשמל (ELF) בית ספר יסוד המעלה23/04/2017 00:00:002017דו"ח בית ספר יסוד המעלה
דו"ח בית ספר מקיף ז'סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית מרשת החשמל בבית ספר מקיף ז' לאחר מיגון26/08/2015 00:00:002015דו"ח בית ספר מקיף ז'
דו"ח בית ספר מקיף ה'סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית מרשת החשמל בבית ספר מקיף ה' לאחר מיגון17/08/2015 00:00:002015דו"ח בית ספר מקיף ה'
דו"ח בית ספר יצחק רביןסקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית מרשת החשמל בבית ספר יצחק רבין לאחר מיגון11/08/2015 00:00:002015דו"ח בית ספר יצחק רבין
דו"ח בית ספר ישורוןסקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית מרשת החשמל בבית ספר ישורון לאחר מיגון11/08/2015 00:00:002015דו"ח בית ספר ישורון
דו"ח בית ספר מקיף ח'סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית מרשת החשמל בבית ספר מקיף ח' לאחר מיגון16/07/2015 00:00:002015דו"ח בית ספר מקיף ח'

​​​