הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

איכות הסביבה

​​​​​​​​​​​​​​​​העירייה פועלת כל העת על מנת לנטר ולבדוק נושאים חשובים לאיכות הסביבה. דו"חות בנושאים אלו מפורסמים לתועלת הציבור.

דו"חות איכות מים
דו"חות איכות מים באתר מניב
רשימת אנטנות סלולריות
רשימת אנטנות סלולריות​​
מדידות רעש במבנים ובשטחים ציבוריים


דוחות קרינהמדידות קרינה

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשרפקסtrue