הנחיות לשעת חירום​​​​​​​​​​​​​​​​​​מערך החירום העירוני פועל באופן מתואם ומשולב, בז​מן שגרה ובזמן חירום עם גופים שונים וביניהם משרדי הממש​לה, פיקוד העורף בצבא הגנה לישראל, משטרת ישראל, מגן דוד אדום, שירותי כבאות והצלה ועוד​​. ​​מערך החירום מנוהל בעיריית ראשון לציון על-יד אגף הביטחון ושירותי חירום ומבוסס על כח-אדם מקרב עובדי החברה, מתקנים ומגוון אמצעים כדי לספק מענה לצורכי האוכלוסייה בהתאם לנוהלי משק לשעת חירום (מלח).

​​מתקנים לשעת חירום​​

 • ​​מקלטים ציבוריים המקלטים הציבוריים פרושים ברחבי העיר, במטרה לתת מחסה בשעת חירום לתושבי העיר ול​באים בשעריה.​ רשימת מקלטים ציבוריים בעיר
 • ​​מרכזי קליטהמרכזים לקליטת תושבים מפונים לצורך מקום מגורים זמני, סידורי כלכלה ושירותי עזר בסיסיים, שיאפשרו לקיים אורח חיים סביר,
  עד למציאת חלופת דיור בעבורם או עד לחזרתם לביתם
 • ​​מרכזי השהיה​מתקני מעבר לצורך קליטת מפונים חסרי קורת גג, שביתם נפגע באירוע חירום. מדובר במרכזים לתקופה קצרה לצורך מתן טיפול ראשוני,
  לפני העברתם למרכזי קליטה, לקרובי משפחה או למקומות אחרים

 • תחנת ריכוז חללים​ - מתקני קליטה המשמשים כעתודה ארצית לקליטת מפונים, באירועים רבי נפגעים. הצוותים העוסקים בנושא כוללים עובדי עירייה, אנשי משטרה,
  אנשי המכון הפתולוגי, צוות זיהוי קורבנות אסון ומתנדבים

 • ​​​תחנות חלוקה וריענון לערכות המגן בעת חירום תפתחנה ברחבי העיר תחנות חלוקה ור​יענון לערכות המגן והציבור יוזמן אליהן.

 • צופרים מערך הצופרים בעיר הוקם ומתוחזק על ידי פיקוד העורף. פריסת הצופרים ברחבי העיר מאפשרת להביא את ההתרעה לידיעת כלל הציבור בשעת חירום

​קישורים ל​אתרים ומספרי טלפון לשעת חירום​​

פיקוד העורף 104​פיקוד העורף​ - מספר טלפון: 104  
מגן דוד אדום 101מגן דוד אדום (מד"א) - מספר טלפון : 101
כבאות והצלה 102כבאות והצלה - מספר טלפון : 102
משטרת ישראל 100משטרת ישראל - מספר טלפון : 100
מוקד עירוני 106מוקד עירוני - מספר טלפון : 106


שירותי העירייה בשעת חירום

 • פרסום מידע הקשור באירועי חירום
 • הכשרת מערך המקלטים העירוני
 • הכנת מרכז השליטה העירוני ושלוחותיו
 • מתן שירותים חיוניים לתושב​
 • קליטת מפונים מקרב האוכלוסייה ומציאת פתרונות דיור זמניים עבורם
 • טיפול פסיכולוגי ותמיכה מוראלית ופיזית בפרט ובקהילה
 • הבטחת זמינות המים, בכמות ובאיכות הכרחיים לקיום השוטף
 • אספקת שירותים חיוניים של פינוי אשפה, שירותי בריאות, וטרינריה ומקלט
 • הפעלת מערכת החינוך, במתכונת שתיקבע על ידי ממשלת ישראל. הפעלת גופים ומערכות שונות
 • שיקום מבנים ותשתיות שניזוקו והשבתם לתפקוד
 • זיהוי חללים ומקום קבורתם


כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתשעות מענה טלפונייצירת קשרfalse