הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

ביטחון מוסדות חינוך

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ביטחון במוסדות חינוך​​​אגף הביטחון של החברה העירונית לביטחון ראשון לציון אחראי על אבטחת מוסדות חינוך, כולל כניסת מבקרים, אבטחת פעילות חוץ בית ספריות והכנה לשעת חירום.
קישור לאתר מידע בנושא ביטחון - עבור עובדי הוראה, מנהלי ב​תי ספר וקציני ביטחון (קב"ט) >>​​

אבטחת מוסדות החינוך

אבטחת מוסדות החינוך בעיר ראשון לציון מתבצעת על ידי אגף הביטחון של החברה העירונית לביטחון ראשון לציון, במטרה להבטיח את שלומם וביטחונם של השוהים במוסדות החינוך ולאפשר קיום לימודים סדירים ללא הפרעות של גורמים זרים ועוינים.

במוסדות החינוך בעיר ראשון לציון מוצבים כ- 110 מאבטחים, כולל 5 קציני ביטחון אזוריים, הפרוסים ברחבי העיר בהתאם לפריסת ניידות המשטרה מהיחידה לאבטחת מוסדות החינוך המחוזית.​

תכנון אבטחת מוסדות חינוך הינו בכפוף להוראות המשרד לביטחון פנים באמצעות משטרת ישראל (מתוקף החלטת ממשלה משנת 1995), נוהלי עיריית ראשון לציון ועל-פי הוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך.

תכנון האבטחה כולל את השירותים הבאים

 • ביצוע הדרכות לעובדי הוראה והתלמידים בכל הקש​ור למצבי חירום
 • ביצוע כנסים במהלך שנת הלימודים לעובדי הוראה, גננות, סייעות, מאבטחים ועוזרים לביטחון
 • ביצוע תרגילי עירנ​ות למאבטחים במהלך שנת הלימודים
 • סיוע למנהלי בתי הספר ולקציני הביטחון בהכנת תיקי שטח מוסדיים והכנת בית הספר למצב חירום
 • ​ביקורת ובדיקת טיולים היוצאים ממוסדות חינוך בהתאם לנוהלי משרד החינוך
 • ביקורות יזומות בגני ילדים עירוניים
 • תדרוך משלחות לחו"ל (בעיקר משלחות תלמידים לפולין)
 • אבטחת סל תרבות גני ילדים​

​פעילות להכנת מוסדות החינוך לשעת חירום

 • ​​הדרכה והכשרה למנהלים, עוזרי ביטחון, רכזי טיולים, גננות, עובדי הוראה ותלמידים בתחומי עזרה ראשונה, כיבוי אש, חומרים מסוכנים וכדומה.
 • ייזום וקיום מגוון רחב של תרגילים, מרמת תרגול הפרט ועד לרמת תרגילים משולבים עם כל גורמי החירום וכוחות ההצלה.
 • ייזום, תכנון וביצוע מערך ביקורות במוסדות החינוך, לצ​ורך בדיקת המוכנות בתחומי הביטחון ובשעת חירום, כולל סיוע באיתור מפגעים וסיכונים ביטחוניים.​​​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשרפקסtrue