הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

רווחה

​​​​​​​​
 

רווחה - מינהל שילוב חברתישילוב חברתי

המינהל לשילוב חברתי אמון על מתן שירותים סוציאליים וחברתיים לטובת ולמען יחידים, משקי בית וקהילות, במצבי שיגרה וחירום כאחד וזאת במטרה להגן,
לשקם ולסייע לכל אדם, משפחה וקהילה, הנתונים במצבים של משבר זמני או מתמשך, מפאת מוגבלות, עוני והדרה, קשיי תפקוד, אבטלה, אפליה, ניצול והיעדר חוסן קהילתי.

המינהל לשילוב חברתי פועל לתכנון, פיתוח וקידום שירותים חברתיים אוניברסליים וייחודיים בפריסה עירונית רחבה, כך שיינתן מענה מותאם למגוון רחב של אוכלוסיות, ​
תוך שימוש בכלים מקצועיים מגוונים, בשותפות עם מקבלי השירות ובהתאמה לצרכיהם. 
פעילות המינהל מתבצעת במסגרת חוקים חברתיים ותקנות ועל פי מדיניות משרד הרווחה והעירייה. השירותים מותנים במסגרת תקציבית מוגדרת וניתנים במגוון דרכי התערבות מקצועית, על ידי עובדים סוציאליים ובסיוע אנשי מקצוע סמך: מקצועיים, עובדי מנהלה, עובדי זכאות, חשבות ועוד, ותוך שותפות עם גורמים בקהילה. 
הפנייה למינהל לשילוב חברתי היא ברוב המקרים וולונטרית. האדם פונה ופותח תיק מרצונו החופשי, ואיננו נדרש לעשות זאת על פי חוק.
במקרים מסוימים ובמסגרת החוק, מופעלים חוקים משפטיים שמטרתם הגנה על ילדים, משפחות, חסרי ישע וכדומה, כאשר במקרים אלו תתבצע התערבות ביוזמת המינהל.
 
לכל משפחה או יחיד המקבלים שירות במינהל, נפתח תיק משפחה, שבו מרכזים נתונים על הנסיבות שהביאו לתחילת העבודה עמם ועל סוג הטיפול שהוענק להם, וכן נתונים רלוונטיים אחרים.
התיק יכול להיות מוגדר משפחתי, בחזקת משק בית, או מזוהה פרטנית עם מקבל השירות, הכל לפי הסיבה/ נזקקות שהביאה לפתיחת התיק הטיפולי.

בשנים האחרונות, עברו המחלקות לשירותים חברתיים רפורמה משמעותית לצורך התאמת שירותי הרווחה לאתגרי המאה ה- 21. 
הוסדר תהליך ההתערבות במחלקה, הכולל סטנדרט אחיד של תהליך קבלת פנייה, אבחון והערכה, בניית תכנית התערבות, בשיתוף הלקוח, והערכת תוצאות ההתערבות. 
בנוסף, במינהל לשילוב חברתי, מופעלים תכניות ופרויקטים אוניברסליים, המיועדים לציבור הרחב​, כגון: שירותים הנותנים מענים לקהילות וקבוצות, ללא צורך להשתייך ללקוחות הרשומים ברווחה.
מדובר על תעסוקה והכשרות מקצועיות, מעורבות חברתית והתנדבות, מיצוי זכויות, שירותים חברתיים ותרבותיים לאזרחים ותיקים. ​
השירותים הניתנים במינהל לשילוב חברתי מקיפים את כל שכבות האוכלוסייה לפי חתכי גיל, מאפיינים מרכזיים וצרכים. 

​תחומי פעילות מרכזיים