​​​​​ברחבי העיר ראשון לציון פזורים מועדוני גימלאים רבים, המפורטים בטבלה שלהלן:

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

כותרתכתובתשכונהטלפוןפקסשעות פעילות
מועדון גמלאים אורפליבן אהרון 14 פינת אורפלי, ראשון לציון03-505396703-9660441

ימי א'​ עד ה': בין השעות 8:00 עד 12:00

​רכזת: פרקל מירב | טלפון נייד: 052-5602589

מועדון גמלאים אורפלי
מועדון גמלאים אתיופיםבית יוסף 12, ראשון לציון03-9672407

ימים א' עד ה': בין השעות 8:30 עד 12:30

רכזת: גדמו אביבה | טלפון נייד: 052-6209614​

מועדון גמלאים אתיופים
מועדון גמלאים בן גוריון ותיקיםבן גוריון 8, ראשון לציון03-9672458

ימי ב', ד': בין השעות 8:00 עד 12:00

ימי א', ג', ה': בין השעות 15:30 עד 19:30

רכזת: בלן אלה | טלפון נייד: 054-4920697

מועדון גמלאים בן גוריון ותיקים
מועדון גמלאים בן גוריון עוליםבן גוריון 8, ראשון לציון03-9672458

ימי א', ה': בין השעות8:00 עד 12:00 

יום ג': בין השעות 9:00 עד 13:00

ימי ב', ד': בין השעות 15:00 עד 19:00

רכזת: ​ילנה קרינסקי | טלפון נייד: 054-9469307

מועדון גמלאים בן גוריון עולים
מועדון גמלאים ברון הירשברון הירש 17, ראשון לציון03-9500120

​ימי א', ד': בין השעות 8:00 עד 12:00

ימי ב', ג', ה': בין השעות 16:00 עד 20:00

רכזת: אינסה שיר | טלפון נייד: 050-7251383

מועדון גמלאים ברון הירש
מועדון גמלאים גן נחוםאבן תמר 2, ראשון לציוןגן נחום, ראשונים, האירוס03-7165867

​​ימי א' עד ה': בין השעות 8:00 עד 12:00

רכזת: אלינור גרמה | טלפון נייד: 054-4200081

מועדון גמלאים גן נחוםגן נחום, ראשונים, האירוס
מועדון גמלאים החייל האלמוניהחייל האלמוני 5, ראשון לציון03-9641026

ימי א' עד ה': בין השעות 16:00 עד 20:00

רכזת: מוראל לי | טלפון נייד: 054-7007298

מועדון גמלאים החייל האלמוני
מועדון גמלאים יואל סגליואל סגל 6, ראשון לציון03-9587988

ימי א' עד ה': בין השעות 8:00 עד 12:00

רכזת: ליאת רבי | טלפון נייד: 052-5305677

מועדון גמלאים יואל סגל
מועדון גמלאים כפר אריהסעדיה גאון 3, ראשון לציוןכפר אריה03-9584387

ימי א' עד ה': בין השעות 8:00 עד 12:00

רכזת: מוראל לי | טלפון נייד: 050-7007298

מועדון גמלאים כפר אריהכפר אריה
מועדון גמלאים מקבץ דיורהרצוג 5, ראשון לציון03-9543111

ימי א', ב', ד': בין השעות 9:00 עד 12:00

רכזת: נטליה אוליאנסקי | טלפון נייד: 052-6759195

מועדון גמלאים מקבץ דיור
מועדון גמלאים נאות שקמהרח' רמח"ל 4, ראשון לציוןנאות שקמה03-9613648

ימי א,' ד': בין השעות 16:00 עד 20:00

ימי ב', ג', ה': ביןהשעות 8:00 עד 12:00

רכזת: אינסה שיר | טלפון נייד: 050-7251383

מועדון גמלאים נאות שקמהנאות שקמה
מועדון גמלאים נווה חוףהצנחנים 5, ראשון לציוןנווה חוף, שער הים03-9622916

ימי א' עד ה': בין השעות 16:00 עד 19:00

רכזת: ריטה למברג | טלפון נייד: 054-3178822

מועדון גמלאים נווה חוףנווה חוף, שער הים
מועדון גמלאים נחלת יהודההרב צאלח 23, ראשון לציוןנחלת יהודה03-635634503-6355619

ימי א' עד ד': בין השעות 8:00 עד 12:00

ימי ב, ד': בין השעות 15:00 עד 17:00

יום ה': בין השעות 15:00 עד 19:00

רכזת: דליה נאור | טלפון נייד: 052-2234170

מועדון גמלאים נחלת יהודהנחלת יהודה
מועדון גמלאים עוליםבן אהרון 14, ראשון לציון03-5053967

​ימי א' עד ה': בין השעות 15:45 עד 20:00

רכזת: נטליה אוליאנסקי | טלפון נייד: 052-6759195

מועדון גמלאים עולים
מועדון גמלאים קרית גניםנגבה 33, ראשון לציוןקריית גנים03-962794303-9526174

ימי ​א' עד ה': בין השעות 8:00 עד 12:00

 רכזת: זהבה יעקובי | טלפון נייד: 052-8223351

מועדון גמלאים קרית גניםקריית גנים
מועדון גמלאים קרית ראשוןהפרג 11 , ראשון לציוןקריית ראשון03-9513423

​ימי א' עד ה': בין השעות 8:00 עד 12:00

רכזת: נטלי גבאי | טלפון נייד: 054-6420026

מועדון גמלאים קרית ראשוןקריית ראשון
מועדון גמלאים שיבת ציוןשיבת ציון 33, ראשון לציון03-9582381

​ימי ב' ,ד': בין השעות 15:30 עד 19:30

ימי א', ג', ה': בין השעות 8:00 עד 12:00

רכזת: בלן אלה | טלפון נייד: 054-4920697

מועדון גמלאים שיבת ציון
מועדון גמלאים שיכון המזרחיוסף הנשיא 5, ראשון לציוןשיכוני המזרח03-947245703-9567837

ימי א' עד ה': בין השעות 8:00 עד 12:00 | 15:00 עד 18:00

 רכזת: מירי (בוגדרי) ישורון | טלפון נייד: 052-5678830

מועדון גמלאים שיכון המזרחשיכוני המזרח
מועדון גמלאים שפטלשפטל 8, ראשון לציון03-967250603-6038491

ימי א' עד ה': בין השעות 15:30 עד 19:30

רכזת: רות פראג' | טלפון נייד: 054-2272375

מועדון גמלאים שפטל
מועדון גמלאים תעסוקתידוד אלרואי 2, ראשון לציון03-9667480

ימי א' עד ה': בין השעות 8:00 עד 15:30 

רכזת: אורנה נחודקין | טלפון נייד: 050-7909169

מועדון גמלאים תעסוקתי

​​​​​