​​​​​​​​​​​​תכניות טיפול שונות לאזרחים ותיקים, מידע על חוק הסיעוד, תמיכה מהקהילה, סידור חוץ ביתי, טיפול בניצולי שואה, קשישים עריריים, גישור בזקנה​​

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

שם התכניתקריטריוניםאזורתיאור התכניתתדירותשעות פעילותכתובתאנשי קשרכפתור לפרטים נוספים
שרותי חוק סיעוד
זכאות לגמלת סיעוד כפי שנקבעה על ידי המוסד לביטוח לאומי, בהתאם למצבו של האזרח הוותיק
כל העיר

גמלת שרותים המספקת לאזרח הוותיק מגוון רחב של שירותים כגון: לחצן מצוקה, מוצרי ספיגה, מרכז יום, מטפל/ת למספר שעות ביום, עובד/ת זר/ה. השירות ניתן לאזרחים ותיקים הנזקקים לעזרה בביצוע פעולות יומיומיות אשר המוסד לביטוח לאומי אישר את זכאותם. העובדת הסוציאלית מסייעת לאזרח הוותיק ולבני משפחתו בבניית תכנית טיפול, תוך מתן מידע בכל הקשור לסל השירותים הקבוע בחוק. כמו כן, הלשכה לאזרחים ותיקים מפקחת ומקיימת בקרה אחר השירות הניתן לאזרחים הותיקים על ידי נותני השרותים.

 • מגדר - מעורב
 • השתתפות עצמית
שוטףכל היום
עובדת סוציאלית אזורית בהתאם לכתובת המגורים של האזרח הוותיק. לקבלת הכוונה אודות העובדת הסוציאלית המתאימה, יש לפנות למזכירות הלשכה.
מזכירות:
 • שני - 03-9547909
 • רחל - 03-9547527
דואר אלקטרוני: shanibc@rishonlezion.muni.il​
פתח מידע נוסףשרותי חוק סיעודתכניות ייחודיות

תיאור התכנית

גמלת שרותים המספקת לאזרח הוותיק מגוון רחב של שירותים כגון: לחצן מצוקה, מוצרי ספיגה, מרכז יום, מטפל/ת למספר שעות ביום, עובד/ת זר/ה. השירות ניתן לאזרחים ותיקים הנזקקים לעזרה בביצוע פעולות יומיומיות אשר המוסד לביטוח לאומי אישר את זכאותם. העובדת הסוציאלית מסייעת לאזרח הוותיק ולבני משפחתו בבניית תכנית טיפול, תוך מתן מידע בכל הקשור לסל השירותים הקבוע בחוק. כמו כן, הלשכה לאזרחים ותיקים מפקחת ומקיימת בקרה אחר השירות הניתן לאזרחים הותיקים על ידי נותני השרותים.

 • מגדר - מעורב
 • השתתפות עצמית

תדירות

שוטף

שעות פעילות

כל היום

אנשי קשר

עובדת סוציאלית אזורית בהתאם לכתובת המגורים של האזרח הוותיק. לקבלת הכוונה אודות העובדת הסוציאלית המתאימה, יש לפנות למזכירות הלשכה.
מזכירות:
 • שני - 03-9547909
 • רחל - 03-9547527
דואר אלקטרוני: shanibc@rishonlezion.muni.il​
שייכות ראשונית

​קשישים עריריים

כל העיר

התכנית מופעלת על ידי פעילים ומתנדבים, ומטרתו לקדם את מעמד הקשישים העריריים בעיר ולהגביר את תחושת המוגנות והשייכות הקהילתית. מדגובר בסיירת תושבים מתנדבים המבקרים בבתי הקשישים, הפעלת קו חם, התקנת אביזרי בטיחות, קיום אירועים.

 • מגדר - מעורב
 • מקסימות משתתפים - 250
 • משך התכנית - 12 חודשים
 • ללא השתתפות עצמית

ירושלים 2 ראשון לציון, קומה 2 אגף תמיכה ושילוב

​​שם: אורית ינאי
טלפון: 03-9689909
דואר אלקטרוני: oritya@rishonlezion.muni.il​

פתח מידע נוסףשייכות ראשוניתקשישים עריריים

תיאור התכנית

התכנית מופעלת על ידי פעילים ומתנדבים, ומטרתו לקדם את מעמד הקשישים העריריים בעיר ולהגביר את תחושת המוגנות והשייכות הקהילתית. מדגובר בסיירת תושבים מתנדבים המבקרים בבתי הקשישים, הפעלת קו חם, התקנת אביזרי בטיחות, קיום אירועים.

 • מגדר - מעורב
 • מקסימות משתתפים - 250
 • משך התכנית - 12 חודשים
 • ללא השתתפות עצמית

כתובת

ירושלים 2 ראשון לציון, קומה 2 אגף תמיכה ושילוב

אנשי קשר

​​שם: אורית ינאי
טלפון: 03-9689909
דואר אלקטרוני: oritya@rishonlezion.muni.il​

קהילה תומכת

צורך ורצון מצד האזרח הוותיק
כל העיר

תוכנית יישובית המאפשרת לאנשים מקרב הא​וכלוסייה המבוגרת להמשיך להתגורר בבתיהם, ולנהל אורח חיים עצמאי בנוחות ובביטחון. 

​השירותים הניתנים: לחצן מצוקה המחובר למוקד 24 שעות ביממה, אב קהילה המסייע בפתרון בעיות בתחום אחזקת הבית וחיי היומיום, ומשמש גורם מתווך עבור האזרחים הותיקים עם אנשי שרותים בקהילה ועם בעלי מקצוע, ביקור רופא 24 שעות ביממה בתשלום סמלי, פינוי באמבולנס לבית חולים (החזר תשלום פינוי באמבולנס בכפוף לאישור החברה), פעילות חברתית. 

בעיר פועלות קהילות תומכות

 • קהילה תומכת של חברת תגבור, המיועדת לאזרחים ותיקים המתגוררים מזרחית לרחוב הרצל
 • קהילה תומכת של חברת סקיולייף, המספקת שרות לאזרחים ותיקים המתגוררים מרחוב הרצל מערבה
מידע נוסף:
 • מגדר - מעורב
 • מקסימום משתתפים - 200
 • השתתפות עצמית

כל היום

​תגבור: א​ב בית ​- גיל 050-8290681 | מרגנית - 0505806410
דואר אלקטרוני: kehilot9@tigbur.co.il

סקיולייף: אב בית - אבי 052-3607010 | ציפי - 0544453010

דואר אלקטרוני: tzipil@natali.co.il​

פתח מידע נוסףקהילה תומכתתכניות ייחודיות

תיאור התכנית

תוכנית יישובית המאפשרת לאנשים מקרב הא​וכלוסייה המבוגרת להמשיך להתגורר בבתיהם, ולנהל אורח חיים עצמאי בנוחות ובביטחון. 

​השירותים הניתנים: לחצן מצוקה המחובר למוקד 24 שעות ביממה, אב קהילה המסייע בפתרון בעיות בתחום אחזקת הבית וחיי היומיום, ומשמש גורם מתווך עבור האזרחים הותיקים עם אנשי שרותים בקהילה ועם בעלי מקצוע, ביקור רופא 24 שעות ביממה בתשלום סמלי, פינוי באמבולנס לבית חולים (החזר תשלום פינוי באמבולנס בכפוף לאישור החברה), פעילות חברתית. 

בעיר פועלות קהילות תומכות

 • קהילה תומכת של חברת תגבור, המיועדת לאזרחים ותיקים המתגוררים מזרחית לרחוב הרצל
 • קהילה תומכת של חברת סקיולייף, המספקת שרות לאזרחים ותיקים המתגוררים מרחוב הרצל מערבה
מידע נוסף:
 • מגדר - מעורב
 • מקסימום משתתפים - 200
 • השתתפות עצמית

שעות פעילות

כל היום

אנשי קשר

​תגבור: א​ב בית ​- גיל 050-8290681 | מרגנית - 0505806410
דואר אלקטרוני: kehilot9@tigbur.co.il

סקיולייף: אב בית - אבי 052-3607010 | ציפי - 0544453010

דואר אלקטרוני: tzipil@natali.co.il​

פרח לניצול

​ניצולי שואה

כל העיר

​התכנית פועלת לחיזוק תחושת השייכות לקהילה בקרב ניצולי שואה החיים בעיר באמצעות פעילות חברתית, ובנוסף סיוע במיצוי זכויות ניצולי שואה שבמסגרתו ניתן סיוע משפטילניצולים על מנת לממש את זכויותיהם. התכנית כוללת:

 • ביקורי מתנדבים בבתי הניצולים
 • הפעלת קו חם בו מתנדבים שומרים על קשר טלפוני קבוע, מתעניינים בשלום ניצולי השואה ומנגישים להם שירותים רלוונטיים. 
 • קיום כנסים חברתיים וטיולים ברחבי הארץ במהלך השנה. 
מידע נוסף:
 • מגדר - מעורב
 • מקסימות משתתפים - 1000
 • משך התכנית - 12 חודשים
 • ללא השתתפות עצמית

ירושלים 2 ראשון לציון, קומה 2 אגף תמיכה ושילוב

​שם: אורית ינאי
טלפון: 03-9689909
דואר אלקטרוני: oritya@rishonlezion.muni.il​

פתח מידע נוסףפרח לניצולניצולי שואה

תיאור התכנית

​התכנית פועלת לחיזוק תחושת השייכות לקהילה בקרב ניצולי שואה החיים בעיר באמצעות פעילות חברתית, ובנוסף סיוע במיצוי זכויות ניצולי שואה שבמסגרתו ניתן סיוע משפטילניצולים על מנת לממש את זכויותיהם. התכנית כוללת:

 • ביקורי מתנדבים בבתי הניצולים
 • הפעלת קו חם בו מתנדבים שומרים על קשר טלפוני קבוע, מתעניינים בשלום ניצולי השואה ומנגישים להם שירותים רלוונטיים. 
 • קיום כנסים חברתיים וטיולים ברחבי הארץ במהלך השנה. 
מידע נוסף:
 • מגדר - מעורב
 • מקסימות משתתפים - 1000
 • משך התכנית - 12 חודשים
 • ללא השתתפות עצמית

כתובת

ירושלים 2 ראשון לציון, קומה 2 אגף תמיכה ושילוב

אנשי קשר

​שם: אורית ינאי
טלפון: 03-9689909
דואר אלקטרוני: oritya@rishonlezion.muni.il​

נופשון
מצב תפקודי ירוד, צורך בהתאוששות והחלמה, חוסר יכולת זמנית של המטפל העיקרי לטפל באזרח הוותיק
כל העיר

מסגרת חוץ ביתית לשהות קצרת מועד המיועדת לאזרח הוותיק הזקוק לטיפול אישי בעקבות חולי, ירידה בתפקוד היומ​יומי או חוסר יכולת זמנית של בני המשפחה לטפל בו. הנופשון במסגרת של בית אבות. 

השהות בנופשון הנה למשך שבועיים ובמקרים חריגים בלבד ניתן להאריך בשבועיים נוספים.
 • מגדר - מעורב
 • מקסימות משתתפים - ללא הגבלה
 • השתתפות עצמית

כל היום

עובדת סוציאלית אזורית בהתאם לכתובת המגורים של האזרח הוותיק. לקבלת הכוונה אודות העובדת הסוציאלית המתאימה, יש לפנות למזכירות הלשכה.

מזכירות:

 • שני - 03-9547909

 • רחל - 03-9547527

דואר אלקטרוני: shanibc@rishonlezion.muni.il​

פתח מידע נוסףנופשוןתכניות ייחודיות

תיאור התכנית

מסגרת חוץ ביתית לשהות קצרת מועד המיועדת לאזרח הוותיק הזקוק לטיפול אישי בעקבות חולי, ירידה בתפקוד היומ​יומי או חוסר יכולת זמנית של בני המשפחה לטפל בו. הנופשון במסגרת של בית אבות. 

השהות בנופשון הנה למשך שבועיים ובמקרים חריגים בלבד ניתן להאריך בשבועיים נוספים.
 • מגדר - מעורב
 • מקסימות משתתפים - ללא הגבלה
 • השתתפות עצמית

שעות פעילות

כל היום

אנשי קשר

עובדת סוציאלית אזורית בהתאם לכתובת המגורים של האזרח הוותיק. לקבלת הכוונה אודות העובדת הסוציאלית המתאימה, יש לפנות למזכירות הלשכה.

מזכירות:

 • שני - 03-9547909

 • רחל - 03-9547527

דואר אלקטרוני: shanibc@rishonlezion.muni.il​

מרכזי יום
מצב תפקודי ו/ או קוגניטיבי ירוד
כל העיר
מסגרת יומית בקהילה הנותנת מענה לצרכיו של האזרח הוותיק/ התשוש/ תשוש נפש. מרכז היום מאפשר לאזרח הוותיק לחיות בכבוד ולנהל חיים עצמאיים, ומאפשר למשפחות ליהנות מרשת של תמיכה, הכוונה וייעוץ.
במרכז צוות עובדים מקצועי ומיומן בעבודה עם קשישים הכולל: מנהלת, עו"ס, אחות, פיזיוטרפיסטית, מדריכי חוגים, רכזת תעסוקה, מטפלות ומתנדבים. השירותים הניתנים במרכז היום: הסעה מאורגנת מבית הקשיש למרכז ובחזרה, ארוחת בוקר וארוחת צהרים חמה, טיפול וייעוץ של עובדת סוציאלית, מעקב רפואי על ידי אחות מוסמכת, מדריכת תעסוקה בעבודות יד מגוונות, התעמלות, רחצה, וכדומה. השהות במרכז מותנית בוועדת קבלה בכפוף לקריטריונים של משרד הרווחה.
בוקר
​מרכז יום אורנים
כתובת: רחוב אורנים 15
מנהלת: עדנה
טלפון: 03-9655111  
דואר אלקטרוני: meryom@walla.co.il

מרכז יום לתשושי נפש
כתובת: רח' גרשון מן
מנהלת: דפנה
טלפון: 03-9632116

מרכז יום ברחוב תורה ועבודה
כתובת: רחוב תורה ועבודה
מנהלת: טלי
טלפון: 03-9416194
דואר אלקטרוני: talifri@walla.com​
פתח מידע נוסףמרכזי יום

תיאור התכנית

מסגרת יומית בקהילה הנותנת מענה לצרכיו של האזרח הוותיק/ התשוש/ תשוש נפש. מרכז היום מאפשר לאזרח הוותיק לחיות בכבוד ולנהל חיים עצמאיים, ומאפשר למשפחות ליהנות מרשת של תמיכה, הכוונה וייעוץ.
במרכז צוות עובדים מקצועי ומיומן בעבודה עם קשישים הכולל: מנהלת, עו"ס, אחות, פיזיוטרפיסטית, מדריכי חוגים, רכזת תעסוקה, מטפלות ומתנדבים. השירותים הניתנים במרכז היום: הסעה מאורגנת מבית הקשיש למרכז ובחזרה, ארוחת בוקר וארוחת צהרים חמה, טיפול וייעוץ של עובדת סוציאלית, מעקב רפואי על ידי אחות מוסמכת, מדריכת תעסוקה בעבודות יד מגוונות, התעמלות, רחצה, וכדומה. השהות במרכז מותנית בוועדת קבלה בכפוף לקריטריונים של משרד הרווחה.

שעות פעילות

בוקר

אנשי קשר

​מרכז יום אורנים
כתובת: רחוב אורנים 15
מנהלת: עדנה
טלפון: 03-9655111  
דואר אלקטרוני: meryom@walla.co.il

מרכז יום לתשושי נפש
כתובת: רח' גרשון מן
מנהלת: דפנה
טלפון: 03-9632116

מרכז יום ברחוב תורה ועבודה
כתובת: רחוב תורה ועבודה
מנהלת: טלי
טלפון: 03-9416194
דואר אלקטרוני: talifri@walla.com​
מיצוי זכויות

​מוכרות כניצולי שואה

כל העיר
פרויקט משותף של הלשכה לאזרחים וותיקים ועמותת אביב לניצולי שואה, במסגרתו מעניקה עורכת דין מטעם העמותה ייעוץ לניצולי שואה במיצוי זכויותיהם. הפגישות עם עורכת הדין מתקיימות בימי רביעי בלשכה לאזרחים ותיקים בתיאום טלפוני מראש
שבועיבוקרלשכת הרווחה לאזרחים ותיקים, רחוב הרצל 82, ראשון לציון
עלמה פרח, מנהלת התוכנית מטעם עמותת אביב לניצולי שואה
טלפון: 03-6444851
דואר אלקטרוני: Alma@aviv.shoa.co.il
פתח מידע נוסףמיצוי זכויותניצולי שואה

תיאור התכנית

פרויקט משותף של הלשכה לאזרחים וותיקים ועמותת אביב לניצולי שואה, במסגרתו מעניקה עורכת דין מטעם העמותה ייעוץ לניצולי שואה במיצוי זכויותיהם. הפגישות עם עורכת הדין מתקיימות בימי רביעי בלשכה לאזרחים ותיקים בתיאום טלפוני מראש

תדירות

שבועי

שעות פעילות

בוקר

כתובת

לשכת הרווחה לאזרחים ותיקים, רחוב הרצל 82, ראשון לציון

אנשי קשר

עלמה פרח, מנהלת התוכנית מטעם עמותת אביב לניצולי שואה
טלפון: 03-6444851
דואר אלקטרוני: Alma@aviv.shoa.co.il
יחד בגיל השלישיכל העיר

תהליך גישור מותאם לגיל השלישי שכולל אימון לתהליכי קבלת החלטות ואף גישור עם בני ​משפחה בנושאים שמאפיינים את הגיל השלישי (ירושות, אפוטרופסות וכדומה). הגישור מתבצע על ידי מגשרים שמתמחים בגיל השלישי. 

​תכנית ייחודית שמפעיל מרכז הגישור העירוני לליווי אזרחים ותיקים בתהליכי קבלת החלטות ובניית הסכמות בגישור, תוך דגש על הצרכים של כל בני המשפחה. 

במטרה לסייע בחיזוק קשרים ראשוניים של הקשיש עם בני משפחתו והמעגל החברתי בקהילה, הגברת תחושת השליטה על חייו ועתידו של הקשיש על ידי ליווי ואימון בתהליכי קבלת החלטות שיש להן השלכות על המשך חייו בתחומים כגון: היבטים כלכליים, מעבר לבית אבות, הסכמי ממון, ייפוי כוח, אפוטרופסות, צוואות וירושות.

 • מגדר - מעורב
 • אוכלוסיה - משפחות
 • משך התכנית - שנה
 • קריטריונים - ​אזרחים ותיקים ובני משפחותיהם​
 • ​השתתפות עצמית​​​​
בוקר, צהריים, אחר הצהרייםירושלים 2 ראשון לציון

​שם: מעיין פישר קדרינל
טלפון: 03-9689909
דואר אלקטרוני: maayanf@rishonlezion.muni.il​

פתח מידע נוסףיחד בגיל השלישיגישור קהילתי

תיאור התכנית

תהליך גישור מותאם לגיל השלישי שכולל אימון לתהליכי קבלת החלטות ואף גישור עם בני ​משפחה בנושאים שמאפיינים את הגיל השלישי (ירושות, אפוטרופסות וכדומה). הגישור מתבצע על ידי מגשרים שמתמחים בגיל השלישי. 

​תכנית ייחודית שמפעיל מרכז הגישור העירוני לליווי אזרחים ותיקים בתהליכי קבלת החלטות ובניית הסכמות בגישור, תוך דגש על הצרכים של כל בני המשפחה. 

במטרה לסייע בחיזוק קשרים ראשוניים של הקשיש עם בני משפחתו והמעגל החברתי בקהילה, הגברת תחושת השליטה על חייו ועתידו של הקשיש על ידי ליווי ואימון בתהליכי קבלת החלטות שיש להן השלכות על המשך חייו בתחומים כגון: היבטים כלכליים, מעבר לבית אבות, הסכמי ממון, ייפוי כוח, אפוטרופסות, צוואות וירושות.

 • מגדר - מעורב
 • אוכלוסיה - משפחות
 • משך התכנית - שנה
 • קריטריונים - ​אזרחים ותיקים ובני משפחותיהם​
 • ​השתתפות עצמית​​​​

שעות פעילות

בוקר, צהריים, אחר הצהריים

כתובת

ירושלים 2 ראשון לציון

אנשי קשר

​שם: מעיין פישר קדרינל
טלפון: 03-9689909
דואר אלקטרוני: maayanf@rishonlezion.muni.il​

דיור מוגןכל העיר

מסגרת מגורים המיועדת לאזרחים ותיקים עצמאיים, המאפשרת לה​ם ליהנות מעצמאות מלאה בסביבה בטוחה ומנגישות לשירותים שונים ומגוונים הנדרשים לאדם המבוגר. בדיור המוגן ניתן להשתלב באופן פרטי בלבד. בעיר קיימות 3 מסגרות:

 • אחוזת נווה חוף
 • אחוזת ראשונים
 • עד 120
כל היום

אחוזת נווה חוף
כתובת: רחוב המגילה 30
טלפון: 03-9536108​

אחוזת ראשונים
כתובת: רחוב הנחשול 30
טלפון: 03-9626211
עד 120
כתובת: רחוב סמילנסקי 40
טלפון: 03-9687222

פתח מידע נוסףדיור מוגןדיור

תיאור התכנית

מסגרת מגורים המיועדת לאזרחים ותיקים עצמאיים, המאפשרת לה​ם ליהנות מעצמאות מלאה בסביבה בטוחה ומנגישות לשירותים שונים ומגוונים הנדרשים לאדם המבוגר. בדיור המוגן ניתן להשתלב באופן פרטי בלבד. בעיר קיימות 3 מסגרות:

 • אחוזת נווה חוף
 • אחוזת ראשונים
 • עד 120

שעות פעילות

כל היום

אנשי קשר

אחוזת נווה חוף
כתובת: רחוב המגילה 30
טלפון: 03-9536108​

אחוזת ראשונים
כתובת: רחוב הנחשול 30
טלפון: 03-9626211
עד 120
כתובת: רחוב סמילנסקי 40
טלפון: 03-9687222

בתי אבות

אבחון והפנייה לבתי אבות המאושרים על ידי משרד הרווחה, בהתאם לצרכיו של האזרח הוותיק ובהתבסס על מצבו הרפואי–תפקודי, מצבו המשפחתי והחברתי והתנאים הסביבתיים בהם מתגורר.

הסיוע במימון בית האבות ניתן בהתאם לקריטריונים של משרד הרווחה ובהתאם להכנסות האזרח הוותיק ובני משפחתו, בכפוף לחוק המזונות.

כל היום
רשימת בתי האבות בעיר:
 • בית אבות איחוד עולי בולגריה (בית אבות + דיור מוגן)
  כתובת: רחוב האם 8
  טלפון: 03-948222 
  ניתן להשתלב באמצעות משרד הרווחה או באופן פרטי
 • אחוזת נווה חוף (בית אבות+דיור מוגן)
  כתובת: רחוב המגילה 30
  טלפון: 03-9536108 
  ניתן להשתלב באמצעות משרד הבריאות או באופן פרטי
 • אחוזת ראשונים (בית אבות+דיור מוגן)
  כתובת: רחוב הנחשול 30
  טלפון: 03-9626211 
  ניתן להשתלב באמצעות משרד הבריאות או באופן פרטי
 • מרכז גריאטרי בית אבות (מלבן)
  כתובת: רחוב רמז 95
  טלפון: 03-9483444 
  ניתן להשתלב באמצעות משרד הבריאות או באופן פרטי
 • עד 120 (בית אבות+דיור מוגן)
  כתובת: רחוב סמילנסקי 40
  טלפון: 03-9687222 
  ניתן להשתלב באמצעות משרד הבריאות או באופן פרטי
פתח מידע נוסףבתי אבותדיור

תיאור התכנית

אבחון והפנייה לבתי אבות המאושרים על ידי משרד הרווחה, בהתאם לצרכיו של האזרח הוותיק ובהתבסס על מצבו הרפואי–תפקודי, מצבו המשפחתי והחברתי והתנאים הסביבתיים בהם מתגורר.

הסיוע במימון בית האבות ניתן בהתאם לקריטריונים של משרד הרווחה ובהתאם להכנסות האזרח הוותיק ובני משפחתו, בכפוף לחוק המזונות.

שעות פעילות

כל היום

אנשי קשר

רשימת בתי האבות בעיר:
 • בית אבות איחוד עולי בולגריה (בית אבות + דיור מוגן)
  כתובת: רחוב האם 8
  טלפון: 03-948222 
  ניתן להשתלב באמצעות משרד הרווחה או באופן פרטי
 • אחוזת נווה חוף (בית אבות+דיור מוגן)
  כתובת: רחוב המגילה 30
  טלפון: 03-9536108 
  ניתן להשתלב באמצעות משרד הבריאות או באופן פרטי
 • אחוזת ראשונים (בית אבות+דיור מוגן)
  כתובת: רחוב הנחשול 30
  טלפון: 03-9626211 
  ניתן להשתלב באמצעות משרד הבריאות או באופן פרטי
 • מרכז גריאטרי בית אבות (מלבן)
  כתובת: רחוב רמז 95
  טלפון: 03-9483444 
  ניתן להשתלב באמצעות משרד הבריאות או באופן פרטי
 • עד 120 (בית אבות+דיור מוגן)
  כתובת: רחוב סמילנסקי 40
  טלפון: 03-9687222 
  ניתן להשתלב באמצעות משרד הבריאות או באופן פרטי
בית לניצולי שואה
מוכרות כניצול שואה
כל העיר

מסגרת יומית לניצולי שואה המספקת מענים לצרכים חברתיים, תרבותיים וטיפוליים, מיצוי זכויות והנצחה. הבית מאפשר לניצולים פעילויות למילוי זמנם בעשייה משמעותית ומהנה, תוך מעורבות חברתית באווירה תומכת ונעימה. במקום מתקיימים חוגים, סדנאות והרצאות בנושאים מגוונים, ציון חגי ישראל, תכניות לשילוב בין דורי, תיעוד זיכרונות, מתן הדרכה וייעוץ במיצוי זכויות, לרבות עזרה במילוי טפסים והתערבות מקצועית על ידי אנשי מקצוע

יומי א'-ה'בוקררחוב הנרקיס 5, ראשון לציון
מנהלת: נמי
טלפון: 03-9632128
פתח מידע נוסףבית לניצולי שואהניצולי שואה

תיאור התכנית

מסגרת יומית לניצולי שואה המספקת מענים לצרכים חברתיים, תרבותיים וטיפוליים, מיצוי זכויות והנצחה. הבית מאפשר לניצולים פעילויות למילוי זמנם בעשייה משמעותית ומהנה, תוך מעורבות חברתית באווירה תומכת ונעימה. במקום מתקיימים חוגים, סדנאות והרצאות בנושאים מגוונים, ציון חגי ישראל, תכניות לשילוב בין דורי, תיעוד זיכרונות, מתן הדרכה וייעוץ במיצוי זכויות, לרבות עזרה במילוי טפסים והתערבות מקצועית על ידי אנשי מקצוע

תדירות

יומי א'-ה'

שעות פעילות

בוקר

כתובת

רחוב הנרקיס 5, ראשון לציון

אנשי קשר

מנהלת: נמי
טלפון: 03-9632128
אפוטרופסות והגנה על אזרחים ותיקים במצבי סיכון
​קשישים בסיכון, קשישים הסובלים ממצבי הזנחה ואלימות
כל העיר

פקידי סעד מעניקים סיוע לאזרח הוותיק במצבי סיכון, אלימות והזנחה (אלימות פיזית, נפשית, מינית, כלכלית, מילולית, הזנחה והפרת זכויות) באמצעות ולאור חוקים שונים בתחום הזקנה.

בנוסף, פועלת יחידה לטיפול ומניעת התעללות באזרחים ותיקים, המעניקה טיפול פרטני לנפגעי אלימות ולפוגעים.

 • מגדר - מעורב
 • משך התכנית - במהלך כל השנה
 • ללא השתתפות עצמית

בוקר
עובדת סוציאלית אזורית בהתאם לכתובת המגורים של האזרח הוותיק. לקבלת הכוונה אודות העובדת הסוציאלית המתאימה, יש לפנות למזכירות הלשכה.
מזכירות:
 • שני - 03-9547909
 • רחל - 03-9547527
דואר אלקטרוני: shanibc@rishonlezion.muni.il​
פתח מידע נוסףאפוטרופסות והגנה על אזרחים ותיקים במצבי סיכוןתכניות ייחודיות

תיאור התכנית

פקידי סעד מעניקים סיוע לאזרח הוותיק במצבי סיכון, אלימות והזנחה (אלימות פיזית, נפשית, מינית, כלכלית, מילולית, הזנחה והפרת זכויות) באמצעות ולאור חוקים שונים בתחום הזקנה.

בנוסף, פועלת יחידה לטיפול ומניעת התעללות באזרחים ותיקים, המעניקה טיפול פרטני לנפגעי אלימות ולפוגעים.

 • מגדר - מעורב
 • משך התכנית - במהלך כל השנה
 • ללא השתתפות עצמית

שעות פעילות

בוקר

אנשי קשר

עובדת סוציאלית אזורית בהתאם לכתובת המגורים של האזרח הוותיק. לקבלת הכוונה אודות העובדת הסוציאלית המתאימה, יש לפנות למזכירות הלשכה.
מזכירות:
 • שני - 03-9547909
 • רחל - 03-9547527
דואר אלקטרוני: shanibc@rishonlezion.muni.il​

​​​​