הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

שירותי רווחה לעולים

שירותי רווחה לעולים​​​​​​​​​​עיריית ראשון לציון פועלת לקידום ושילוב מיטבי של עולים המצויים בקושי או משבר על רקע העלייה והמעבר הבין-תרבותי מארץ מוצאם לישראל בכל תחומי החיים והחברה. לצורך כך פותח מגוון רחב של תכניות רגישות תרבות, תוך התייחסות לעולם הערכים והתרבות של העולה וכבוד למורשת, באמצעות הפעלת תכניות ייעודיות על פי ארץ המוצא של העולים: אתיופיה, ברית המועצות לשעבר, אוקראינה, צרפת ובלגיה.

כמו כן, פועלת העירייה לקידום קליטה טובה יותר של העולים על ידי שילובם בתכניות הפתוחות לכלל האוכלוסייה.

תכניות ​​לעולים​

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

שם התכניתגילתחוםתיאור התכניתתדירותשעות פעילותכתובתאנשי קשרכפתור לפרטים נוספים
תוכנית ביתית אבותבוגרים (28-45), מבוגרים (46-62/67), צעירים (18-27)יוצאי העדה האתיופית

התכנית מיועדת לגברים יוצאי אתיופיה להם חסמים וקשיים רב תרבותיים. התכנית נותנת מענה בשלושה מישורים: קהילתי, קבוצתי ופרטני-משפחתי.  ומטרת התכנית לקדם העצמת המשתתפים, שילוב וסוציאליזציה בחברה הישראלית.

 • מגדר - מעורב
 • אוכלוסיה - משפחות
 • מינימום/ מקסימום משתתפים - 20
 • משך התכנית - שנה
 • קריטריונים - הפניית עובדת סוציאלית מטפלת
 • ללא השתתפות עצמית
שבועיצהריים, אחר הצהריים, ערבתורה ועבודה 44 ראשון לציון

עובדת סוציאלית משפחה

פתח מידע נוסףתוכנית ביתית אבותיוצאי העדה האתיופית
תיאור התכנית

התכנית מיועדת לגברים יוצאי אתיופיה להם חסמים וקשיים רב תרבותיים. התכנית נותנת מענה בשלושה מישורים: קהילתי, קבוצתי ופרטני-משפחתי.  ומטרת התכנית לקדם העצמת המשתתפים, שילוב וסוציאליזציה בחברה הישראלית.

 • מגדר - מעורב
 • אוכלוסיה - משפחות
 • מינימום/ מקסימום משתתפים - 20
 • משך התכנית - שנה
 • קריטריונים - הפניית עובדת סוציאלית מטפלת
 • ללא השתתפות עצמית
תדירות
שבועי
שעות פעילות
צהריים, אחר הצהריים, ערב
כתובת
תורה ועבודה 44 ראשון לציון
אנשי קשר

עובדת סוציאלית משפחה

תוכנית ביתיתבוגרים (28-45), מבוגרים (46-62/67), פעוטות (0-3), צעירים (18-27)יוצאי העדה האתיופית

חיזוק התפקוד ההורי בקרב משפחות להן ילדים בגיל הרך (0-3), הנמצאות במעבר תרבותי, במאצעות מדריכה הנכנסת לבית המשפחה ומקנה לאם כלים להעשרת הילד וקידום התפתחותו. במקביל להדרכה פרטנית בבית המשפחה, מתקיימים מפגשים קבוצתיים לכלל משתתפי התוכנית.

 • מגדר - נשים וגברים בנפרד
 • אוכלוסיה - משפחות
 • מינימום/ מקסימום משתתפים - 36
 • משך התכנית - שנה
 • קריטריונים - הפניית עובדת סוציאלית מטפלת
 • ללא השתתפות עצמית


שבועיצהריים, אחר הצהריים, ערב  פתח מידע נוסףתוכנית ביתיתיוצאי העדה האתיופית
תיאור התכנית

חיזוק התפקוד ההורי בקרב משפחות להן ילדים בגיל הרך (0-3), הנמצאות במעבר תרבותי, במאצעות מדריכה הנכנסת לבית המשפחה ומקנה לאם כלים להעשרת הילד וקידום התפתחותו. במקביל להדרכה פרטנית בבית המשפחה, מתקיימים מפגשים קבוצתיים לכלל משתתפי התוכנית.

 • מגדר - נשים וגברים בנפרד
 • אוכלוסיה - משפחות
 • מינימום/ מקסימום משתתפים - 36
 • משך התכנית - שנה
 • קריטריונים - הפניית עובדת סוציאלית מטפלת
 • ללא השתתפות עצמית


תדירות
שבועי
שעות פעילות
צהריים, אחר הצהריים, ערב
שירותי רווחה לעוליםבוגרים (28-45), מבוגרים (46-62/67), צעירים (18-27)עולים מצרפת בלגיה ואוקריינה

מיועד לעולים במשבר הגירה, פרטים ומשפחות, הנמצאים עד 10 שנים בארץ. התכנית כוללת פעילות פרטנית וקהילתיתבהתאם לאבחנה ולתכניתבוקר, צהריים, אחר הצהרייםירושלים 2 ראשון לציון, קומה 2 אגף תמיכה ושילוב

שם: אילנה כהן
טלפון: 03-9689807, 03-9689804
דואר אלקטרוני: IlanaCO@rishonlezion.muni.il 

פתח מידע נוסףשירותי רווחה לעוליםעולים מצרפת בלגיה ואוקריינה
תיאור התכנית

מיועד לעולים במשבר הגירה, פרטים ומשפחות, הנמצאים עד 10 שנים בארץ. התכנית כוללת פעילות פרטנית וקהילתיתתדירות
בהתאם לאבחנה ולתכנית
שעות פעילות
בוקר, צהריים, אחר הצהריים
כתובת
ירושלים 2 ראשון לציון, קומה 2 אגף תמיכה ושילוב
אנשי קשר

שם: אילנה כהן
טלפון: 03-9689807, 03-9689804
דואר אלקטרוני: IlanaCO@rishonlezion.muni.il 

מועדון תעסוקתיאזרחים ותיקים (מעל גיל 62/67)עולים מחבר העמים, שירותים חברתיים תרבותיים

עבודה קבלנית: תמורת תשלום לאזרחים ותיקים עצמאיים בעבודות אריזה, מיון, תפירה וכדומה. 

 • מינימום/ מקסימום משתתפים - 30
 • משך התכנית - שוטף
יומי א'-ה'בוקרדוד אלרואי 2, ראשון לציון

אורנה נחודקין - רכזת מועדון תעסוקתי
טלפון: 03-9667480
דואר אלקטרוני: svetlanana@rishonlezion.muni.il

פתח מידע נוסףמועדון תעסוקתיעולים מחבר העמים, שירותים חברתיים תרבותיים
תיאור התכנית

עבודה קבלנית: תמורת תשלום לאזרחים ותיקים עצמאיים בעבודות אריזה, מיון, תפירה וכדומה. 

 • מינימום/ מקסימום משתתפים - 30
 • משך התכנית - שוטף
תדירות
יומי א'-ה'
שעות פעילות
בוקר
כתובת
דוד אלרואי 2, ראשון לציון
אנשי קשר

אורנה נחודקין - רכזת מועדון תעסוקתי
טלפון: 03-9667480
דואר אלקטרוני: svetlanana@rishonlezion.muni.il

דרך חדשהבוגרים (28-45), מבוגרים (46-62/67), צעירים (18-27)יוצאי העדה האתיופית

תוכנית ממשלתית לקידום שילוב מיטבי של יוצאי אתיופיה , על ידי בניית מענים ותוכניות מותאמים לצרכי המשפחה, הן ברמת הפרט והן ברמת המשפחה והקבוצה ובמכלול תחומי החיים: הורות, רכישת שפה, תעסוקה, הורות ועוד.

 • מגדר - נשים וגברים בנפרד
 • אוכלוסיה - משפחות
 • משך התכנית - עד 3 שנים
 • קריטריונים - ועדת קבלה על סמך הפניית עובדת סוציאלית מטפלת
 • ללא השתתפות עצמית
לא קבועבוקר, צהריים, אחר הצהריים, ערב  פתח מידע נוסףדרך חדשהיוצאי העדה האתיופית
תיאור התכנית

תוכנית ממשלתית לקידום שילוב מיטבי של יוצאי אתיופיה , על ידי בניית מענים ותוכניות מותאמים לצרכי המשפחה, הן ברמת הפרט והן ברמת המשפחה והקבוצה ובמכלול תחומי החיים: הורות, רכישת שפה, תעסוקה, הורות ועוד.

 • מגדר - נשים וגברים בנפרד
 • אוכלוסיה - משפחות
 • משך התכנית - עד 3 שנים
 • קריטריונים - ועדת קבלה על סמך הפניית עובדת סוציאלית מטפלת
 • ללא השתתפות עצמית
תדירות
לא קבוע
שעות פעילות
בוקר, צהריים, אחר הצהריים, ערב
אשת חילבוגרים (28-45), מבוגרים (46-62/67), צעירים (18-27)יוצאי העדה האתיופית, תכניות תעסוקה

תמיכה בתעסוקת נשים יוצאות אתיופיה, על ידי ליווי פרטני וקבוצתי, סבסוד הכשרה מקצועית וסיוע בהשמה בעבודה.

 • אוכלוסיה - משפחות
 • משך התכנית - שנה
 • קריטריונים - הפניית עובדת סוציאלית מטפלת
 • ללא השתתפות עצמית
שבועיאחר הצהריים, ערב 

פנייה באמצעות עובדת סוציאלית המשפחה

פתח מידע נוסףאשת חיליוצאי העדה האתיופית, תכניות תעסוקה
תיאור התכנית

תמיכה בתעסוקת נשים יוצאות אתיופיה, על ידי ליווי פרטני וקבוצתי, סבסוד הכשרה מקצועית וסיוע בהשמה בעבודה.

 • אוכלוסיה - משפחות
 • משך התכנית - שנה
 • קריטריונים - הפניית עובדת סוציאלית מטפלת
 • ללא השתתפות עצמית
תדירות
שבועי
שעות פעילות
אחר הצהריים, ערב
אנשי קשר

פנייה באמצעות עובדת סוציאלית המשפחה

​​​