הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

אזורי חניה לפי תו דייר

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​אזורי חניה מורשים לפי תו דייר. מידע על תווי חניה

אזורי חניה בהם ניתן לחנות לפי תו דייר. מידע נוסף על תווי חניה​

החניה מותרת בכחול לבן ברחבי העיר ובחניון חוף הים,  בכפוף לשילוט במקום ובכל הרחובות הבאים:

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

אזוררחוב
אזור 1אחות שרהאזור 1אחות שרה
אזור 1אימבראזור 1אימבר
אזור 1ארלוזורוב 1-10אזור 1ארלוזורוב 1-10
אזור 1בורוכובאזור 1בורוכוב
אזור 1ברזילי יהושועאזור 1ברזילי יהושוע
אזור 1ברנראזור 1ברנר
אזור 1גורדוןאזור 1גורדון
אזור 1גן יבנהאזור 1גן יבנה
אזור 1דב הוזאזור 1דב הוז
אזור 1דבורה ברוןאזור 1דבורה ברון
אזור 1דוד שמעוניאזור 1דוד שמעוני
אזור 1הדגל העבריאזור 1הדגל העברי
אזור 1הלוחמיםאזור 1הלוחמים
אזור 1המתנדביםאזור 1המתנדבים
אזור 1הפורציםאזור 1הפורצים
אזור 1הפרדס הראשון 1-7אזור 1הפרדס הראשון 1-7
אזור 1השחראזור 1השחר
אזור 1התקווהאזור 1התקווה
אזור 1ז'בוטינסקי 43-57אזור 1ז'בוטינסקי 43-57
אזור 1חלץאזור 1חלץ
אזור 1טשרניחובסקי 3אזור 1טשרניחובסקי 3
אזור 1טשרניחובסקי פינת שמעוניאזור 1טשרניחובסקי פינת שמעוני
אזור 1כצנלסון 1-4אזור 1כצנלסון 1-4
אזור 1מאפואזור 1מאפו
אזור 1מבצע קדשאזור 1מבצע קדש
אזור 1מיכה יוסףאזור 1מיכה יוסף
אזור 1משה הסאזור 1משה הס
אזור 1פרופסור נחוםאזור 1פרופסור נחום
אזור 1קפלןאזור 1קפלן
אזור 1קריית ספראזור 1קריית ספר
אזור 1רוטשילד ממס' 60 (זוגי בלבד)אזור 1רוטשילד ממס' 60 (זוגי בלבד)
אזור 1ש.בן ציון פינת שמעוניאזור 1ש.בן ציון פינת שמעוני
אזור 10חניה בכחול לבן ובחניון חוף הים, בהתאם לשילוט במקום אזור 10חניה בכחול לבן ובחניון חוף הים, בהתאם לשילוט במקום
אזור 11האיריסאזור 11האיריס
אזור 11הזהביתאזור 11הזהבית
אזור 11החלמוניתאזור 11החלמונית
אזור 11היקינטוןאזור 11היקינטון
אזור 11המורןאזור 11המורן
אזור 11המרגניתאזור 11המרגנית
אזור 11הנוריתאזור 11הנורית
אזור 11הסיגליתאזור 11הסיגלית
אזור 11הפרג (חניה בסיגלית)אזור 11הפרג (חניה בסיגלית)
אזור 11הציבעוני 1-16אזור 11הציבעוני 1-16
אזור 11התורמוסאזור 11התורמוס
אזור 11ישראל גלילי 2-12 (זוגי בלבד)אזור 11ישראל גלילי 2-12 (זוגי בלבד)
אזור 12טיומקיןאזור 12טיומקין
אזור 12סוקולוב 23-29 (אי זוגי בלבד)אזור 12סוקולוב 23-29 (אי זוגי בלבד)
אזור 12רופיןאזור 12רופין
אזור 13משמר הירדןאזור 13משמר הירדן
אזור 13סופר יעקבאזור 13סופר יעקב
אזור 13צבי פרנק 16-25אזור 13צבי פרנק 16-25
אזור 14הדודאיםאזור 14הדודאים
אזור 14זאב(שיכון המזרח)אזור 14זאב(שיכון המזרח)
אזור 14מורדי הגטאות 32-35אזור 14מורדי הגטאות 32-35
אזור 15אחי מזנקאזור 15אחי מזנק
אזור 2הגפןאזור 2הגפן
אזור 2ההדריםאזור 2ההדרים
אזור 2הזיתאזור 2הזית
אזור 2הירמוךאזור 2הירמוך
אזור 2הרימוןאזור 2הרימון
אזור 2השדהאזור 2השדה
אזור 2השקדאזור 2השקד
אזור 2השקמהאזור 2השקמה
אזור 2התאנהאזור 2התאנה
אזור 2התומראזור 2התומר
אזור 2וולפסוןאזור 2וולפסון
אזור 2ז'בוטינסקי 25-43 (אי זוגי בלבד)אזור 2ז'בוטינסקי 25-43 (אי זוגי בלבד)
אזור 2יצחק שדה 4-8אזור 2יצחק שדה 4-8
אזור 2עולי הגרדום 9 -99אזור 2עולי הגרדום 9 -99
אזור 2עלומיםאזור 2עלומים
אזור 2צלליכיןאזור 2צלליכין
אזור 2רוטשילד 61-129, 57 (אי זוגי בלבד)אזור 2רוטשילד 61-129, 57 (אי זוגי בלבד)
אזור 2רמז 1, 4-20אזור 2רמז 1, 4-20
אזור 3אשר לויןאזור 3אשר לוין
אזור 3בן זאבאזור 3בן זאב
אזור 3דוד סניוראזור 3דוד סניור
אזור 3דרוראזור 3דרור
אזור 3הגאון מוילנאאזור 3הגאון מוילנא
אזור 3הרב מימוןאזור 3הרב מימון
אזור 3הרב סיבהיאזור 3הרב סיבהי
אזור 3הרצוגאזור 3הרצוג
אזור 3הרצל 31-77אזור 3הרצל 31-77
אזור 3וייצברדאזור 3וייצברד
אזור 3ויתקיןאזור 3ויתקין
אזור 3חב"ד 1-8אזור 3חב"ד 1-8
אזור 3חפץ חייםאזור 3חפץ חיים
אזור 3יהודה הלוי 1-3,6-29אזור 3יהודה הלוי 1-3,6-29
אזור 3יהודה לייב פינסקראזור 3יהודה לייב פינסקר
אזור 3יוסף הלוי 1-8אזור 3יוסף הלוי 1-8
אזור 3מוהליבראזור 3מוהליבר
אזור 3מרגולין 1-7אזור 3מרגולין 1-7
אזור 3נחמהאזור 3נחמה
אזור 3עין הקורא 1-12אזור 3עין הקורא 1-12
אזור 3פיינברג יוסףאזור 3פיינברג יוסף
אזור 3פישלזוןאזור 3פישלזון
אזור 3צ"ג בנות 27-46אזור 3צ"ג בנות 27-46
אזור 3קלביצקיאזור 3קלביצקי
אזור 3רוטשילד 23-25 (זוגי בלבד)אזור 3רוטשילד 23-25 (זוגי בלבד)
אזור 3תרמ"ב 1-11אזור 3תרמ"ב 1-11
אזור 4אז"ראזור 4אז"ר
אזור 4ביאליקאזור 4ביאליק
אזור 4ביתראזור 4ביתר
אזור 4הברון הירשאזור 4הברון הירש
אזור 4הרצל 38-76 (זוגי בלבד)אזור 4הרצל 38-76 (זוגי בלבד)
אזור 4ז'בוטינסקי 24-56 (זוגי בלבד)אזור 4ז'בוטינסקי 24-56 (זוגי בלבד)
אזור 4טרומפלדוראזור 4טרומפלדור
אזור 4ניליאזור 4נילי
אזור 4עין הקורא 13-34אזור 4עין הקורא 13-34
אזור 4רוטשילד 40-58אזור 4רוטשילד 40-58
אזור 4שמשוןאזור 4שמשון
אזור 4תל חי 1-10אזור 4תל חי 1-10
אזור 4תרמ"ב 13-32אזור 4תרמ"ב 13-32
אזור 5אחד העםאזור 5אחד העם
אזור 5גלוסקין 1-17אזור 5גלוסקין 1-17
אזור 5הכרמלאזור 5הכרמל
אזור 5הרב זינגראזור 5הרב זינגר
אזור 5ווקסלראזור 5ווקסלר
אזור 5חלוצי יסוד המעלה 5אזור 5חלוצי יסוד המעלה 5
אזור 5ירושלים 1-18אזור 5ירושלים 1-18
אזור 5כיכר המייסדיםאזור 5כיכר המייסדים
אזור 5מאירוביץ 6-8 (זוגי בלבד)אזור 5מאירוביץ 6-8 (זוגי בלבד)
אזור 5נורדאו 1-34אזור 5נורדאו 1-34
אזור 5נעמי פרסולאזור 5נעמי פרסול
אזור 5סימונובסקי משהאזור 5סימונובסקי משה
אזור 5סמטת בצלאלאזור 5סמטת בצלאל
אזור 5רוטשילד 1-15 (אי זוגי בלבד)אזור 5רוטשילד 1-15 (אי זוגי בלבד)
אזור 6גרינבויםאזור 6גרינבוים
אזור 6החייל האלמוניאזור 6החייל האלמוני
אזור 6הרצל 84-116 (זוגי בלבד)אזור 6הרצל 84-116 (זוגי בלבד)
אזור 6מוצקיןאזור 6מוצקין
אזור 6נפתלי הללאזור 6נפתלי הלל
אזור 6סמטת אסאאזור 6סמטת אסא
אזור 6עולי הגרדום 1-8אזור 6עולי הגרדום 1-8
אזור 6רוטנברגאזור 6רוטנברג
אזור 6רוטשילד 43 בלבדאזור 6רוטשילד 43 בלבד
אזור 6שליטאזור 6שליט
אזור 7ברניצקיאזור 7ברניצקי
אזור 7גור 1-6אזור 7גור 1-6
אזור 7דרוביןאזור 7דרובין
אזור 7האם 15אזור 7האם 15
אזור 7הבן הראשוןאזור 7הבן הראשון
אזור 7הבשן 1 (פינת רמז 52)אזור 7הבשן 1 (פינת רמז 52)
אזור 7הורוביץ 1-31אזור 7הורוביץ 1-31
אזור 7הירשפלדאזור 7הירשפלד
אזור 7ז'בוטינסקי 1-21 (אי זוגי בלבד)אזור 7ז'בוטינסקי 1-21 (אי זוגי בלבד)
אזור 7יבניאליאזור 7יבניאלי
אזור 7ינובסקי 4-6אזור 7ינובסקי 4-6
אזור 7מניה שוחטאזור 7מניה שוחט
אזור 7נחל שורק 1-10אזור 7נחל שורק 1-10
אזור 7סמילצ'נסקיאזור 7סמילצ'נסקי
אזור 7צ'לנובאזור 7צ'לנוב
אזור 7רמז 53-57 (כולל בית 42)אזור 7רמז 53-57 (כולל בית 42)
אזור 8אברבנאל 41 – בהייסמןאזור 8אברבנאל 41 – בהייסמן
אזור 8אופירהאזור 8אופירה
אזור 8אפיקאזור 8אפיק
אזור 8אריאב חייםאזור 8אריאב חיים
אזור 8אריה קוצראזור 8אריה קוצר
אזור 8בן סרוקאזור 8בן סרוק
אזור 8גבעתי 8-10 בהייסמןאזור 8גבעתי 8-10 בהייסמן
אזור 8גולומבאזור 8גולומב
אזור 8גוסטב הרץאזור 8גוסטב הרץ
אזור 8הגלילאזור 8הגליל
אזור 8הדסהאזור 8הדסה
אזור 8הזמיר 5-49אזור 8הזמיר 5-49
אזור 8הירדןאזור 8הירדן
אזור 8הפלמ"ח 63-77אזור 8הפלמ"ח 63-77
אזור 8הפרדס הראשון 34-50אזור 8הפרדס הראשון 34-50
אזור 8הרב טורוביץאזור 8הרב טורוביץ
אזור 8הרב נורוקאזור 8הרב נורוק
אזור 8הרב צלח 2אזור 8הרב צלח 2
אזור 8ז'בוטינסקי 2-10 (זוגי בלבד)אזור 8ז'בוטינסקי 2-10 (זוגי בלבד)
אזור 8חיל הצנחניםאזור 8חיל הצנחנים
אזור 8יאיראזור 8יאיר
אזור 8יגאל ידיןאזור 8יגאל ידין
אזור 8יערי מאיר 1-19אזור 8יערי מאיר 1-19
אזור 8ירושלים 83 א' וב' – חניה ברב טורביץאזור 8ירושלים 83 א' וב' – חניה ברב טורביץ
אזור 8כמוס צדוק ומלכהאזור 8כמוס צדוק ומלכה
אזור 8לנדאו לב דוידוביץאזור 8לנדאו לב דוידוביץ
אזור 8לסקובאזור 8לסקוב
אזור 8מוריי גל - מןאזור 8מוריי גל - מן
אזור 8מלאכיאזור 8מלאכי
אזור 8עטרותאזור 8עטרות
אזור 8פול ברגאזור 8פול ברג
אזור 8פיינמן ריצ'ארדאזור 8פיינמן ריצ'ארד
אזור 8ריכטר ברטוןאזור 8ריכטר ברטון
אזור 8רש"י 44-46 (חניה בהייסמן)אזור 8רש"י 44-46 (חניה בהייסמן)
אזור 8שד' יעקב 42-50 (זוגי בלבד)אזור 8שד' יעקב 42-50 (זוגי בלבד)
אזור 9אוסישקיןאזור 9אוסישקין
אזור 9הלפריןאזור 9הלפרין
אזור 9הרצל 20אזור 9הרצל 20
אזור 9וייצמןאזור 9וייצמן
אזור 9יל"גאזור 9יל"ג
אזור 9מונטיפיוריאזור 9מונטיפיורי
אזור 9פינסאזור 9פינס
אזור 9פרישמןאזור 9פרישמן
אזור 9קרל נטר 1-24אזור 9קרל נטר 1-24
אזור 9קרן היסוד 1-14אזור 9קרן היסוד 1-14
אזור 9קרן קיימת לישראל 5-21אזור 9קרן קיימת לישראל 5-21
אזור 9שמריהו לוין 1-13אזור 9שמריהו לוין 1-13
אזור 9שפינוזה 1-7אזור 9שפינוזה 1-7
אזור 9שפינוזה 18-25אזור 9שפינוזה 18-25
אזור 9שפירא 1-10אזור 9שפירא 1-10

​​​​​


כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשרפקסtrue