הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

תשלום דוחות חניה ופיקוח

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​תשלום דוחות חניה​​​​​מידע על דו"​​חות חניה (קנס חניה), ופיקוח​​ תנאים וזמני תשלום. ​

טפסים מקוונים שימושיים:  תשלום דו"חות חניה  | צפייה בפרטי הדו"ח (צילום דו"ח החניה) | 
תשלום דרישת תשלום חוב על חניה (התראה אדומה) | תשלום דוחות פיקוח |  
תשלום דוחות פיקוח -  התראה לפני נקיטת הליכים

תנאים וזמן התשלום בעת קבלת הודעת תשלום עבור דו"ח חניה​

נושא​
​פעולות לביצוע
דו"ח חניה שהתקבל על גבי שמשת
הרכב​/ בדואר רשום / נמסר ביד

​ניתן לשלם עד 90 יום מהמועד בו התקבלה הודעת תשלום הקנס ובכל מקרה בכפוף למועד התשלום הנקוב בהודעה.

אם הדו"ח אינו משולם במועד, תתווסף לסכום הדו"ח המקורי תוספת פיגורים בגובה 50% מסך התשלום המקורי. לאחר מכן, עבור כל חצי שנה נוספת שתחלוף, תתווסף תוספת פיגורים בגובה 5% מסך התשלום המקורי
(כפי שמצוין בבסעיף 67 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977).
​הסבת פרטי דו"ח על שם אחר של מבצע העבירה
דו"ח חנייה שהתקבל 
לרכבכם, אך לא אתם ביצעתם את העבירה
​ניתן לבקש הסבת פרטי הדו"ח על שם מבצע העבירה. 
לשם כך, יש צורך לפנות בכתב למחלקת החנייה בעיריית ראשון לציון, תוך 30 יום מהמועד בו הומצאה לכם הודעת תשלום הקנס.
רישום פרטים לבקשת הסבת הדו"ח
לצרף צילום תעודת זהות של הנוהג ברכב
לצרף הצהרת הנוהג ברכב במועד רישום הדו"ח כולל ​פרטים מלאים (שם, מספר זהות, כתובת עדכנית, מס' טלפון/ מס' טלפון נייד, חתימה)​
הודעת תשלום שנשלחה בדואר רשום,
אך לא נלקחה מדואר רשום/ מסניף הדואר

​עפ"י תקנה 44 א' לתקנות סדר הדין הפלילי, תשל"ד 1974:
"די במשלוח ההודעה לתשלום קנס בדואר רשום כדי שתיחשב מסירה כדין, גם ללא חתימת הנמען על גבי אישור המשלוח, זולת אם הוכיח הנמען שלא קיבלה מסיבות שאינן תלויות בו, ולא עקב הימנעותו מלקבלה". ​

אי תשלום
דו"ח ​חניה

​דו"חות חנייה אשר אינם משולמים עד למועד הנקוב בהודעה/ התראה לתשלום הקנס, מועברים להליכי אכיפה.

הגבייה נעשית בהתאם להוראות פקודת המיסים (גבייה), המתירה לעיריית ראשון לציון לנקוט בין היתר בעיקולי מטלטלין ועיקולים נוספים. כמו-כן, על פי פקודת המיסים (גבייה), הוצאות הגבייה יחולו על החייבים.

אם החובות לא משולמים בזמן, לאחר קבלת התראות, מחלקת ההוצאה לפועל מוציאה צו ברישום ובפועל ו/או לחילופין עיקול כלי רכב במשרד התחבורה ו/או עיקול חשבון בנק. גביית החוב כוללת גם את עלות הצו (צו ברישום הסכום - 123 ש"ח. גבייה בפעם השנייה - 123 ש"ח הוצאות ברישום ו- 272 ש"ח הוצאות בפועל+סכום הדו"חות).

אם קיים עיקול רכב/בנק - יש צורך להוסיף לחיוב את הוצאות הגביה (עלות הסרת עיקול רכב 80 ש"ח, עלות הסרת עיקול בנק 50 ש"ח) לא ניתן להגיש ערעורים לאחר שהחוב צבר ריביות כחוק.
​בקשה למשפט
​ניתן להישפט על העבירה בבית משפט
  • יש צורך למלא פרטים ולחתום במקום המיועד, בספח המצורף לדו"ח המקורי,
    שהונח על שמשת הרכב או בהודעת תשלום.
  • לצרף לבקשה מסמכים המאמתים את הטיעונים
  • לשלוח את הבקשה בדואר ישראל למשרדי החברה לביטחון. כתובת: רח' ז'בוטינסקי 61 , ראשון לציון​​​


כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשרפקסtrue