הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

החלפת מחזיקים בנכס

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​שינוי שם המחזיק בחשבון הארנונה לצורך חיובו​ בתשלום​ הארנונה לעירייה.

כניסה לנכס

​בעת כניסת מחזיק חדש לנכס בשכירות, לתקופה של 12 חודשים או יותר, יש צורך להודיע לעירייה על חילופי מחזיקים בנכס. 
טופס מקוון להגשת בקשת כניסה לנכס

  • ​​הדיירים יירשמו כמחזיקים בספרי העירייה, החל מיום קבלת ההודעה בעירייה
  • ​תשלומי הארנונה עד למועד מסירת ההודעה יחולו על המחזיק הרשום בנכס לפני מתן ההודעה
  • העברת חשבון המים לאחר ביצוע חילופי מחזיקים תבוצע מול תאגיד המים מניב ראשון בע"מ בכתב או במרכז השירות בבניין העירייה​​

עזיבת הנכס​

​בתום תקופת החזקה בנכס על ידי השוכרים, יש צורך להודיע לעירייה על עזיבת הנכס.
טופס מקוון להגשת בקשת עזיבת נכס

  • ​​תשלומי הארנונה, המים, וכל תשלום חובה עירוני, יחולו על המחזיק הרשום בנכס לפני מתן ההודעה​
  • לאחר מסירת ההודעה, אם העירייה לא קיבלה הודעה על כניסת מחזיק חדש בנכס, יירשם בעל הנכס כמחזיק בו ותשלומי הארנונה יחולו עליו.
  • סגירת ​חשבון המים לאחר ביצוע חילופי מחזיקים תבוצע מול תאגיד המים מניב ראשון בע"מ בכתב או במרכז השירות בבניין העירייה

​​​הצגת מסמכים ומסירת נתונים בהודעה לעירייה על חילופי מחזיקים בנכס

  • קריאת מונה מים עדכני למועד מסירת ההודעה
  • מספרי הטלפון של השוכרים ושל בעלי הנכס הרשומים בספרי העירייה
  • לצרף צילום של חוזה השכירות לתקופה של 12 חודשים ומעלה, ממועד מסירת ההודעה, חתום על ידי בעלי הנכס, כפי שרשום בספרי העירייה וחתום על ידי השוכרים
  • לצרף צילום תעודה מזהה של השוכרים (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי)

 

באם נדרשת לך תמיכה טכנית בנוגע לטופס המקוון, אנא לחץ/י כאן  >​​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשרפקסtrue

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשרפקסtrue